М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 138

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

1849, 1855, 1858, 3121, 5302)

Ясинский (Ясенский) П. А. (2620,

Шульц Г. Ф. (991, 1486), 1637,

Эймонтова Р. Г. 463, 728, 1000

Якобий А. И. (2622), 3471, 3472

2622)

1638

Эйнбродт П. И. (Ейнбродт П. І.)

Яковкін А. О. 4808

Ясинський М. 4882

Шульц Е. А. (908, 2056), 2170,

(2015)

Яковлев С. 4030

Яснопольский Л. Н. (3121, 3139)

(2358)

Экеблад (Экаблат, Екеблад, Ека-

Яковлева И. (5731)

Ястребов Ф. А. 729

Шумада Н. С. 1713

блат) Х. А. (1849, 2622, 2750)

Яковлева Л. 4876

Ястребова И. О. 6251

Шуменко С. И. 2032, 2246, 4443,

Элиашев М. (3235)

Якуба А. А. (О. О.) 4717, 5603,

Ястржембский В. А. (3121, 3243,

6442, 6480, (6490, 6754)

Эльтеков А. П. (2015, 2294, 2307)

6844, 6848, 6864

3244)

Шумилкин В. А. (5405)

Эминет П. П. 2677, 2680, (2818)

Якушев А. Н. 906, 2009, 2184,

Ясь О. В. 1379

Шумлянский П. М. (2620, 2622)

Эндзелин И. М. 1639, (1982)

3120

Яхнис Г. И. 4342

Шумська О. О. 493, 620, 1937

Эренбург (Еренбург) Л. Г. (2298)

Якушев Д. (5751)

Яценко М. Т. 1291, 1292, 1302,

Шушляпин О. И. 2645

Эсслингер Ю. (1606)

Якушевский А. С. 4959

1331, 1483, 5294

Щеглеев С. С. (2015)

Юдіна С. 6788, 7950

Янкович Б. (1605)

Яцукович Н. К. (1018, 2015, 3651,

Щеглов А. Н. 1809, 4537

Юр'єв Г. 8311

Яновський Л. 35, 102

3658)

Щеглов В. 8249

Юргевич В. Н. (1486)

Ярко О. Ю. 1514

Яцунский А. (2803)

Щекин Н. (1592)

Юркевич Е. Н. 1862

Ярмиш О. Н. 3110

Ячина А. С. 5639

Щелков И. О. (2620)

Юркевич М. О. (3829)

Ярова З. 4264

Бапіктокя І. - див.:

Щелков И. П. 32, 439, (892, 902,

Юрченко А. С. ( О. С.) 1737,

Ярославский В. И. 247

Данилович И. Н.

1842, 1843, 2176, 2354), 2392,

1811, 4609, 7247

Ярославцев М. 4093

тапо8кі L. - див.:

(2589, 2620, 2622, 3056), 3381,

Юрченко Л. П. 165, 1198, 1714,

Ярош К. Н. 3228, 3229

Яновський Л.

(3453)

5120, 5144, 7204

Ярошевский М. Г. 1868, 1869

Яоттеї D. Сії - див.:

Щелков К. П. 33, 34

Юрченко С. О. (6969)

Ярошенко О. 5778, 5882, 7389,

Роммель Д. Х.

Щербак Л. 5019, 5025

Юрьев Г. 5056

7391, (7392)

 

Щербакова М. Ф. 1867

Юшкевич А. П. (2175), 2204,

 

 

Щербань Т. 1810

2205, 2393

 

 

Щербачов А. А. (2291, 2303)

Ющенко А. (2816)

 

 

Щербина В. 7749, 8220

Ющенко В. А. (5556)

 

 

Щербина В. Д. 2

Яблучанский Н. И. ( М. І.) 2588,

 

 

Щербина В. О. 5658

6999-7001, 7008, 7013, 7014, 7018,

 

 

Щербина Н. Ф. (1441-1445)

7019, 7024-7028, 7031, 7032, 7036,

 

 

Щербина Т. 4149

7038

 

 

Щербинин М. А. (1155)

Яворницкий (Эварницкий) Д. И.

 

 

Щетинина Г. И. 54

(Яворницький Д. І.) (1457-1459,

 

 

Щоголев (Щоголів) Я. (1297,

1481, 1700, 6599, 6603)

 

 

1302, 1304, 1311, 1319, 1446-

Ягич И. (1696)

 

 

1457)

Ягодникова Н. 5931, 5956

 

 

Щубка С. 6610

Якименко Т. 7284

 

 

768

ДОВІДКОВЕ ВИДАННЯ

ІСТОРІЯ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

(1804-2006)

Систематичний бібліографічний покажчик

Редактор: Агаркова І. Ю. Коректор: Нестеренко Ю. С. Комп'ютерна верстка: Аксьонова Н. В. Макет обкладинки: Дончик І. М.

Підписано до друку 25.07.06. Формат 60х841/16. Папір офсетний. Друк ризографічний. Умов. друк. арк. 9,3. Обл. вид. арк. 10,0. Наклад 300 прим. Ціна договірна.

61077, Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Організаційно-видавничий відділ НМЦ

Надруковано ФОП «Петрова І. В. » 61144, м. Харків, вул. Героїв праці, 79, кв.137 Свідоцтво про державну реєстрацію ВОО № 948011 від 03.11.03


[1] Кафедра виникла при факультеті післядипломної освіти, наступного року стала за-гальноуніверситетською; з 2004 р. - при філософському факультеті. До виникнення кафедри діяла валеологічна лабораторія.

[2] КІУС - Канадський інститут українських студій Альбертського універ­ситету.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007