М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 32

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

С. 102.

1346. Федченко П. М. Гонорський Розумник Тимофійович / П. М. Федченко // УЛЕ. - К., 1988. - Т. 1. - С. 453.

1347. Лосиевский И. Я. Он был душой «Украинского вестника»: К 200-летию со дня рождения Разумника Гонорского / И. Я. Лосиевский // Слобо­да. - 1991. - Дек. (№ 98). - С. 7.

ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ Петро Петрович

Гулак-Артемовський Петро Петрович (1790-1865), відомий укр. поет, випу­скник, професор ІФФ, ректор.

1348. Рославский-Петровский А. П. Петр Иванович Артемовский-Гулак: (Некролог) / А. П. Рославский-Петровский // Отчет... 1865 г. - Х.: Тип. ун­та, 1866. - Прил. - С. 1-9.

С. 8-9: про літературну діяльність П. П. Гулака-Артемовського.

1349. Артемовский-Гулак Петр Петрович // Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - СПб., 1890. - Т. 2. - С. 195-196.

1350. Багалей Д. И. Гулак-Артемовський П. П.: [Пед. и лит. деятельность] / Д. И. Багалей // См. № 5. - [Разд.] 2. - С. 319-326.

1351. Петро Петрович Гулак-Артемовський (1790-1865) // Матеріали до вивчення історії української літератури: У 5 т. - К., 1961. - Т. 2. - С. 184­210. - Автори: Петров М. І., Пільгук І.І.

1352. Айзеншток І. Я. Петро Гулак-Артемовський / І. Я. Айзеншток // Гу-лак-Артемовський П. П. Твори. - К., 1964. - С. 3-34.

1353. Пивоваров Н. Ф. Гулак-Артемовский Петр Петрович / Н. Ф. Пивова­ров // КЛЭ. - М., 1964. - Т. 2. - Стб. 439.

1354. Гулак-Артемовский Петр Петрович // БСЭ. - 3 изд. - М., 1972. - Т. 7. -

С. 441.

1355. Пільгук І. І. Гулак-Артемовський Петро Петрович / І. І. Пільгук // УРЕ. - 2 вид. - К., 1979. - Т. 3. - С. 209.

1356. Деркач Б. А. П. П. Гулак-Артемовський (1790-1865) / Б. А. Деркач // Історія української літератури: У 2 т. - К., 1987. - Т. 1. - С. 185-192.

1357. Деркач Б. А. Гулак-Артемовський Петро Петрович / Б. А. Деркач // УЛЕ. - К., 1988. - Т. 1. - С. 515-516.

1358. Чугуй А. П. Драматургизм в литературном наследстве П. Гулака-Артемовського: (К 200-летию со дня рождения) / А. П. Чугуй // ВХУ. - 1990. - № 353. - С. 3-12.

1359. Коваленко О. Петро Петрович Артемовський-Гулак, 1790-1865 / О. Коваленко // Українська Муза: Поетична антологія. Од початку до наших днів / Під ред. О. Коваленка. - К., 1993. - Вип. 1. - Стб. 39-40.

ДЖУНКОВСЬКИЙ Василь Якович

Джунковський Василь Якович (1767-1826), рос. та укр. літературознавець, поет, перекладач, мистецтвознавець, бібліограф, професор ІФФ, ректор.

1360. Джунковський Василь Якович // УРЕ. - Вид. 2. - К., 1979. - Т. 3. - С. 336.

1361. Бажинов І. Д. Джунковський Василь Якович / І. Д. Бажинов // УЛЕ. -К., 1990. -Т. 2. - С. 51-52.

ЗОЛОТАРЬОВ Іван Якович

Золотарьов Іван Якович (1801-?), поет, випускник, ад'юнкт ІФФ.

1362. Сумцов Н. Ф. Золотарев Иван Яковлевич / Н. Ф. Сумцов // См. № 5. -

[Разд.] 2. - С. 73.

КОРСУН Олександр Олексійович

Корсун Олександр Олексійович (1818-1891), укр. поет-романтик, видавець альманаха «Сноп», випускник ЮФ.

1363. Корсун Александр Алексеевич // Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - СПб., 1895. - Т. 16. - С. 347. - Подпись: С-вН.

1364. Корсун Олександр Олексійович // УРЕ. - 2 вид. - К., 1960. - Т. 5. -

С. 426.

КОСТОМАРОВ Микола Іванович

Костомаров Микола Іванович (1817-1885), видатний укр. та рос. історик, етнограф, письменник, студент ІФФ (1833-1837).

1365. Костомаров Н. И. Автобиография // Костомаров Н. И. Литературное наследие. - СПб., 1890. - С. 3-217.

С. 17-34, 38-46: спомини про літературну творчість у роки навчання в Харк. ун-ті.

1366. Костомаров Николай Иванович // Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. -СПб., 1895. - Т. 16. - С. 401-404. - Подпись: М-н В.

1367. Микола Іванович Костомаров (Псевдонім Ієремія Галка) (1817-1885) // Матеріали до вивчення історії української літератури: У 5 т. - Т. 2. - К., 1961. - С. 313-315. - Автор: Франко І. Я.

1368. Герасименко В. Я. Костомаров Николай Иванович / В. Я. Герасименко // КЛЭ. - М., 1966. - Т. 3. - Стб. 771.

1369. Шабліовський Є. С. Микола Іванович Костомаров, його життя та дія­льність / Є. С. Шабліовський // Костомаров М. І. Твори: В 2 т. - К., 1967. -Т. 1. - С. 5-33.

1370. Беспалова А. Г. Костомаров Николай Иванович / А. Г. Беспалова, В. Я. Герасименко // БСЭ. - 3-е изд. - М., 1973. - Т. 13. - С. 275.

1371. Сарбей В. Г. Костомаров Микола Іванович / В. Г. Сарбей, Є. С. Шабліовський // УРЕ. - 2-е вид. - К., 1980. - Т. 5. - С. 449.

1372. Смілянська В. Л. Літературна творчість Миколи Костомарова / В. Л. Смілянська // Костомаров М. І. Твори: В 2 т. - К., 1990. - Т. 1. - С. 5-37.

1373. Литвак Б. Г. Николай Иванович Костомаров: Очерк жизни и творчества / Б. Г. Литвак // Костомаров Н. И. Очерк домашней жизни и нравов великорусс­кого народа в XVI и XVII столетиях. - М., 1992. - С. 6-106.

Гл. 2. Студенческая пора и начало научно-литературной деятельности. - С. 10-15.

1374. Михайлін І. Л. М. Костомаров починається з Харкова / І. Л. Михайлін // Харк. ун-т. - 1992. - 12 трав.

1375. Пінчук Ю. А. Микола Іванович Костомаров. 1817-1885 / Ю. А. Пінчук. - К. Наук. думка, 1992. - 232 с.

1376. Коваленко О. Микола Іванович Костомаров / О. Коваленко // Україн­ська Муза: Поетична антологія. Од початків до наших днів / Під ред. О. Коваленка. - К., 1993. - Вип. 1. - Стб. 113-116.

1377. Михайлін І. Л. Етюди про Костомарова / І. Л. Михайлін // ЗХІФТ. Нова сер. - Х., 1993. - Т. 1. - С. 51-64.

1378. Чугуй О. П. Драматургічні елементи в поетичній спадщині М. Костомарова / О. П. Чугуй // Там само. - С. 64-84.

1379. Смолій В. А. Микола Костомаров: Віхи життя і творчості: Енцикл. довід. / В. А. Смолій, Ю. А. Пінчук, О. В. Ясь; Вступ. ст. і заг. ред. В. А. Смолія. - К.: Вища шк., 2005. - 543 с.: іл.

157

КРОНЕБЕРГ Іван Якович

Кронеберг Іван Якович (1788-1838), філолог, історик, видавець наук. часо­пису «Миневра», автор прозаїч. творів та перекладач, професор ІФФ, рек­тор.

1380. Белинский В. Г. Некролог: [И. Я. Кронеберг] / В. Г. Белинский // Бе­линский В. Г. Полн. собр. соч. - М., 1959. - Т. 13. - С. 33-38.

1381. Маслов М. А. Кронеберг Иван Яковлевич / М. А. Маслов // См. № 5. -

[Разд.] 2. - С. 166-171.

КУЛИК Василь Степанович

Кулик Василь Степанович (1830-1870), укр. поет, студент мед. ф-ту.

1382. Кулик Василь Степанович // УРЕС: В 3 т. - К., 1987. - Т. 2. - С. 212.

КУЛЬЖИНСЬКИЙ Іван Григорович

Кульжинський Іван Григорович (1803-1884), письменник, педагог, вчитель М. В. Гоголя, викладач ІФФ.

1383. Кульжинский Иван Григорьевич // Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - СПб., 1896. - Т. 17. - С. 2.

КУЛЬЧИЦЬКИЙ Олександр Якович

Кульчицький Олександр Якович (1815-1845), рос. письменник, театр. кри­тик, випускник ЮФ (1837).

1384. Кульчицкий Александр Яковлевич // Биогр. словарь бывших питом­цев Первой Харьк. гимназии за истекшее столетие: 1805-1905 / Сост. Н. А. Чеканов. - Х., 1905. - С. 181.

1385. Черейский Л. А. Кульчицкий Александр Яковлевич // Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. - 2-е изд., доп. и перераб. - Л., 1988. - С. 220.

МАСЛОВИЧ Василь Григорович

Маслович Василь Григорович (1793-1841), укр. письменник, журналіст, видавець сатиричного часопису «Харьковский Демокрит», випускник ІФФ

(1813).

1386. [О В. Г. Масловиче] // См. № 5. - [Разд.] 1. - С. 56.

1387. Єрофіїв І. «Невский проспект» В. Масловича: (Зі старих українсько-російських стосунків) / І. Єрофіїв // Бюлетень Слобід. України ім. Г. С. Сковороди. - 1927-1928. - № 4-5. - С. 28-36.

1388. Сарана Ф. К. Маслович Василь Григорович / Ф. К. Сарана // УРЕ. -2-ге вид. - К., 1981. - Т. 6. - С. 392.

1389. Лосієвський І. Я. В. Г. Маслович про Пушкіна / І. Я. Лосієвський // Прапор. - 1985. - № 2. - С. 174-176.

1390. Лосиевский И. Я. Первый харьковский журнал [«Харьковский Демо­крит» В. Масловича, 1816] / И. Я. Лосиевский // Слобода. - 1992. - Янв. (№ 1). - С. 7.

МЕТЛИНСЬКИЙ Амвросій Лук'янович

Метлинський Амвросій Лук' янович (1814-1870), укр. поет, фольклорист, перекладач, видавець. Випускник, професор ІФФ.

1391. Сумцов Н. Ф. Метлинский Амвросий Лукьянович / Н. Ф. Сумцов // Эн-цикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - СПб., 1896. - Т. 19. - С. 186.

1392. Сумцов Н. Ф. Метлинский А. Л.: [Науч.-лит. деятельность] // См. № 5. - [Разд.]2. - С. 82-88.

1393. Шамрай А. Мотиви «національної туги» в творах А. Могили та І. Галки /

A. Шамрай // Шамрай А. Харківські поети 30-40 років ХІХ ст. - Х., 1930. -

С. 101-141.

Творчість А. Л. Метлинського та М. І. Костомарова в період навчання на ІФФ.

1394. Амвросій Лук' янович Метлинський (Псевдонім: Амвросій Могила) (1814-1870) // Матеріали до вивчення історії української літератури: У 5 т. -К., 1961. - Т. 2. - С. 302-313. - Автор: Скрипник І. П.

1395. Герасименко     В. Я. Метлинский     Амвросий     Лукьянович /

B. Я. Герасименко // КЛЭ. - М., 1967. - Т. 4. - Стб. 801.

1396. Орлик П. І. Метлинський Амвросій Лук'янович / П. І. Орлик // УРЕ. -2-ге вид. - К., 1981. - Т. 6. - С. 478.

1397. Коваленко О. Амвросій Лук' янович Метлинський / О. Коваленко // Українська Муза: Поетична антологія. Од початків до наших днів / Під ред. О. Коваленка. - К., 1992. - Вип. 1. - Стб. 121-122.

МОВА Василь Семенович

Мова Василь Семенович [псевд. - Лиманський] (1842-1891), укр. письмен­ник, випускник ЮФ (1867).

1398. Возняк М. З письменської спадщини Василя Мови (Лиманського) / М. Возняк // За сто літ: Матеріали з громад. і літ. життя України ХІХ і початків ХХ ст. - К., 1928. - Кн. 3. - С. 17-45.

1399. Крижанівський С. А. Доля поета / С. А. Крижанівський // Мова (Ли-манський) В. Поезії. - К., 1965. - С. 3-31.

С. 5-6: про навчання В. Мови в Харк. ун-ті в 60-ті рр. ХІХ ст.

1400. Мова Василий Семенович // КЛЭ. - М., 1982. - Т. 4. - Стб. 902.

1401. Мова Василь Семенович // УРЕ. - К., 1982. - Т. 7. - С. 54.

1402. Ставицький О. Ф. Поет доби лихоліття / О. Ф. Ставицький // Мова (Лиманський) В. Старе гніздо і молоді птахи. - К., 1990. - С. 5-21.

С. 7-11: творчість В. Мови у період навчання в Харк. ун-ті.

159

1403. Коваленко О. Василь Семенович Мова / О. Коваленко // Українська Муза: Поетична антологія. Од початку до наших днів / Під ред. О. Коваленка. - К., 1993. - Вип. 3. - Стб.305-306.

НАХГМОВ Аким Миколайович

Нахімов Аким Миколайович (1782-1814), рос. поет-сатирик, випускник, викладач ІФФ.

1404. Маслович В. Г. Память о харьковском стихотворце Акиме Николае­виче Нахимове / В. Г. Маслович. - СПб.: Тип. И. Греча, 1818. - 72 с.

1405. Нахимов Аким Николаевич // Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - СПб., 1897. - Т. 20 а. - С. 704.

1406. Эльзон М. Д. Нахимов Аким Николаевич / М. Д. Эльзон // КЛЭ. - М., 1978. - Т. 9. - Стб. 553.

1407. Білявська О. О. Нахімов Яким Миколайович / О. О. Білявська // УРЕ. -2-ге вид. - К., 1982. - Т. 7. - С. 274.

1408. Лосієвський І. Н. «Нахимов створив собі гучне ім'я в літературі свого часу.»: До 200-річчя з дня народження Якима Нахімова / І. Н. Лосієвський // Прапор. - 1982. - № 9. - С. 121-123.

ПЕТРЕНКО Михайло Миколайович

Петренко Михайло Миколайович (1817-1862), укр. поет, випускник ІФФ

(1841).

1409. Петренко Михаил Николаевич // Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - СПб., 1898. - Т. 23. - С. 453.

1410. Михайло Петренко // Матеріали до вивчення історії української літе­ратури: У 5 т. - К., 1961. - Т. 2. - С. 335-343. - Автор: Шамрай А. М.

1411. Герасименко В. Я. Петренко Михаил Николаевич / В. Я. Герасименко // КЛЭ. - М., 1968. - Т. 5. - Стб. 723.

1412. Нудьга Г. А. Петренко Михайло Миколайович / Г. А. Нудьга. // УРЕ. -2-ге вид. - К., 1982. - Т. 8. - С. 295.

1413. Коваленко О. Михайло Миколайович Петренко / О. Коваленко // Українська Муза: Поетична антологія. Од початку до наших днів / Під ред. О. Коваленка. - К., 1993. - Вип. 2. - Стб. 175-176.

РОСКОВШЕНКО Іван Васильович

Росковшенко Іван Васильович (1809-1889), укр. та рос. письменник, педа­гог, один з видавців «Укр. альманаха», студент ІФФ.

1414. Федченко П. М. Росковшенко Іван Васильович / П. М. Федченко // УРЕ. - 2-е вид. - К., 1983. - Т. 9. - С. 488.

1415. Черейский Л. А. Росковшенко Иван Васильевич // Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. - 2-е изд., доп. и перераб. - Л., 1989. - С. 377.

СКЛАБОВСЬКИЙ Олександр Васильович

Склабовський Олександр Васильович (1793-1831), редактор «Украинского журнала», рос. поет, випускник та викладач ІФФ.

1416. Склабовский Александр Васильевич // Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - СПб., 1900. - Т. 30. - С. 206.

1417. Сумцов Н. Ф. А. В. Склабовский как поэт и ученый / Н. Ф. Сумцов. -Х.: Тип. «Южного края», 1904. - 24 с.

1418. Багалей Д. И. Материалы истории харьковской литературы / Д. И. Багалей. - Х.: Печат. Дело, 1905. - 12 с.

Зі змісту: Памфлет учителя музыки [Харьк. ун-та] И. Витковского [на адъюнкта ун­та, издателя «Укр. журнала» А. В. Склабовского]. - С. 7-12.

1419. Сумцов Н. Ф. Склабовский А. В.: [Лит. портрет] / Н. Ф. Сумцов // См. № 5. - [Разд.] 2. - С. 59-71.

1420. Дмитрієва Т. Романс з минулого: [О. В. Склабовський] / Т. Дмитрієва // Слобід. край. - 1993. - 29 черв.

СОМОВ Орест Михайлович

Сомов Орест Михайлович (1793-1833), рос. літ. критик, письменник, жур­наліст, був близьким до декабристів, випускник ІФФ.

1421. Сомов Орест Михайлович // Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - СПб., 1900. - Т. 30 а. - С. 852.

1422. Кирилюк З. В. О. М. Сомов: (З історії російсько-українських взаємин) / З. В. Кирилюк // Рад. літературознавство. - 1960. - № 5. - С. 69-80.

1423. Кирилюк З. В. О. М. Сомов: (Из истории литературной борьбы 20-х годов ХІХ века) / З. В. Кирилюк // Рус. лит. - 1960. - № 1. - С. 105-112.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007