М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 33

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

1424. Кирилюк З. В. О. Сомов - критик та белетрист пушкінської епохи [1793-1833] / З. В. Кирилюк. - К.: Вид. Київ. ун-ту, 1965. - 167 с.

1425. Манн Ю. В. Сомов Орест Михайлович / Ю. В. Манн // КЛЭ. - М., 1972. - Т. 7. - Стб.65-66.

1426. Сомов Орест Михайлович [літ. псевд. - Порфирій Байський] // УРЕ. -К., 1983. - Т. 10. - С. 312.

1427. Черейский Л. А. Сомов Орест Михайлович // Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. - 2-е изд., доп. и перераб. - Л., 1989. -

С. 413-414.

1428. Кирилюк З. В. На пути к реализму: Орест Сомов и его роль в литературном движении начала ХІХ в. / З. В. Кирилюк // Сомов О. Купалов вечер. - К., 1991. - С. 5-19.

С. 6: літературна діяльність Сомова у період навчання в Харк. ун-ті.

СРЕЗНЕВСЬКИЙ Іван Овсійович

Срезневський Іван Овсійович (1770-1819), філолог, ініціатор створення першого на Україні часопису «Украинский вестник», професор ІФФ.

162

1429. Срезневский Иван Евсеевич // Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - СПб., 1900. - Т. 31. - С. 355-356.

СРЕЗНЕВСЬКИЙ Ізмаїл Іванович

Срезневський Ізмаїл Іванович (1812-1880), видатний філолог-славіст, акаде­мік Пб. АН, один із засновників харк. гуртка поетів-романтиків, один з видавців «Украинского альманаха», автор ряда прозаїч. та поет. творів, випускник, професор ІФФ.

1430. Булич С. Срезневский Измаил Иванович / Булич С. // Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - СПб., 1900. - Т. 31. - С. 356-359.

1431. Срезневская О. И. Художественные произведения И. И. Срезневского и его отношение к поэзии вообще / О. И. Срезневская // Памяти И. И. Срезневского. - Пг., 1916. - Кн. 1. - С. 182-277.

1432. Смолицкий В. Г. Срезневский Измаил Иванович / В. Г. Смолицкий // КЛЭ. - М., 1972. - Т. 7. - Стб. 131-132.

1433. Тимошенко П. Д. Срезневський Ізмаїл Іванович / П. Д. Тимошенко // УРЕ. - 2-е вид. - К., 1983. - Т. 10. - С. 484.

ФІЛОМАФІТСЬКИЙ Євграф Матвійович

Філомафітський Євграф Матвійович (1790-1831), один з редакторів-видавців першого на Україні літ.-худ., наук. та сусп.-політ. журн. «Укр. вес­тник», рос. та укр. вчений і письменник, випускник, професор ІФФ.

1434. Филомафитский Евграф Матвеевич // Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - СПб., 1902. - Т. 35 а. - С. 818.

1435. Вязигин А. С. Филомафитский Е. М. / А. С. Вязигин // См. № 5. -[Разд.]2. - С. 252-257.

1436. Філомафітський Євграф Матвійович // УРЕ. - 2 вид. - К., 1984. - Т. 2,

кн. 1. - С. 591.

1437. Маценко Г. Філомафітський Євграф Матвійович / Г. Маценко // Українська журналістика в іменах. - Львів, 1995. - Вип. 2. - С. 233-234.

ХИЖДЕУ Олександр Фадейович

Хиждеу Олександр Фадейович (1811-1872), відомий молдавський письмен­ник, який писав рос. мовою, випускник ЮФ (1832).

1438. Попович Н. В. Книга про братів Хиждеу / Н. В. Попович // Народна творчість та етнографія. - 1985. - № 4. - С. 65-66. - Рец. на кн.: Студий ши материале деспре Александру ши Болеслав Хыждеу. - Кишинэу: Штиинца, 1984. - 192 с.

Про фольклористичну діяльність О. Хиждеу на Харківщині та участь в роботі гур­тка І. І. Срезневського.

1439. Балтуш П. Т. «Минуты вдохновения» Александра Хиждеу: (Биогр. очерк) / П. Т. Балтуш // Хиждеу А. Избранное. - Кишинев, 1986. - С. 4-22.

С. 6-10: про інтелектуальну атмосферу в Харк. ун-ті та літературну діяльність О. Хиждеу під час навчання на юридичному факультеті (1828-1832 рр.).

ШПИГОЦЬКИЙ Опанас Григорович

Шпигоцький Опанас Григорович (рр. н. і см. невід.), поет, перекладач, член гуртка харк. романтиків, студент ІФФ.

1440. Шпигоцький Опанас Григорович // УРЕ. - 2-ге вид. - К., 1985. - Т. 12. - С. 435-436.

ЩЕРБИНА Николай Федорович

Щербина Микола Федорович (1821-1869), рос. поет, студент ЮФ.

1441. Щербина Николай Федорович // Енцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - СПб., 1904. - Т. 40. - С. 68.

1442. Гликман И. Н. Ф. Щербина / И. Гликман // Щербина Н. Ф. Избранные произведения. - Л., 1970. - С. 3-64.

1443. Калашников В. А. Щербина Николай Федорович / В. А. Калашников // КЛЭ. - М., 1975. - Т. 8. - Стб. 822-823.

1444. Радецкая М. М. Щербина Николай Федорович / М. М. Радецкая // УСЭ. - К., 1958. - Т. 12. - С. 389-390.

Те саме, укр. мовою: УРЕ. - К., 1985. - Т. 12. - С. 460.

1445. Щербина Микола Федорович // УРЕС: В 3 т. - К., 1987. - Т. 3. -

С. 697.

ЩОГОЛІВ Яков Іванович

Щоголів Яков Іванович (1823-1898), укр. поет, випускник ІФФ (1848).

1446. Сумцов Н. Ф. Щоголев Яков Иванович / Н. Ф. Сумцов // Энцикл. сло­варь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - СПб., 1904. - Т. 40. - С. 88-89.

1447. Життєпис Я. Щоголіва // Щоголів Я. І. Твори. - Х., 1919. - С. 5-18. С. 14-15: Харк. ун-т в житті Я. І. Щоголіва.

1448. Каспрук А. А. Яків Щоголів: Нарис життя і творчості. - К.: Вид-во АН УРСР. - 1958. - 119 с.

С. 5-7: Харк. ун-т в житті поета.

1449. Яків Іванович Щоголів // Матеріали до вивчення історії укр. літ.: У 5 т. - К.: Рад. шк., 1960. -Т. 3. - С. 451-474. - Автор: Волинський П. К.

1450. Білецький О. І. До розуміння творчості Я. Щоголіва // Білецький О. І. Зібр. праць: У 2 т. - К., 1965. -Т. 2. - С. 565-578.

1451. Хоткевич Г. М. Яків Іванович Щоголів: (Огляд його життя і діяльності) // Хоткевич Г. М. Твори: У 2 т. - К., 1966. - Т. 1. - С. 455-518.

1452. Каспрук А. А. Щоголев Яков Иванович // КЛЭ. - М., 1975. - Т. 8. -

Стб. 824.

1453. Щоголев Яков Иванович // БСЭ. - 3-е изд. - М., 1978. - Т. 29. - С. 542.

1454. Каспрук А. А. Щоголев (Щоголів) Яків Іванович / А. А. Каспрук // УРЕ. - 2-ге вид. - К., 1985. - Т. 12. - С. 462.

164

1455. Погрібний А. Г. Яків Щоголев: Нарис життя і творчості. - К.: Дніпро, 1986. - 166 с. - (Літ. портрет).

С. 15-16, 21-22: навчання Я. Щоголіва в 1840-х рр. на ІФФ.

1456. Зеров М. К. «Непривітаний співець» (Я. Щоголів) // Зеров М. Твори: У 2 т. - К., 1990. - Т. 2. - С. 294-323.

1457. Коваленко О. Яків Іванович Щоголів / О. Коваленко // Українська Муза: Поетична антологія. Од початку до наших днів / Під ред. О. Коваленка. - К., 1993. - Вип. 2. - Стб. 215-218.

ЯВОРНИЦЬКИЙ Дмитро Іванович

Яворницький Дмитро Іванович (1855-1940), укр. історик, археолог, етно­граф, фольклорист, письменник, випускник ІФФ, викладач.

1458. Гапусенко І. М. Дмитро Іванович Яворницький / І. М. Гапусенко. - К.: Наук. думка, 1969. - 60 с.

С. 5-6: наук.-літ. діяльність в період навчання та роботи в Харк. ун-ті.

1459. Яворницкий (Эварницкий) Дмитрий Иванович // КЛЭ. - М., 1975. -Т. 8. - Стб. 1039-1040.

ЯКИМОВ Василь Олексійович

Якимов Василь Олексійович (1802-1853), рос. письменник, випускник, про­фесор ІФФ.

1460. Сумцов Н. Ф. В. А. Якимов / Н. Ф. Сумцов // ЮК. - 1903. - 22 дек. (№ 7948). - С. 2.

1461. Якимов Василий Алексеевич // Энцикл. словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. - СПб., 1904. - Т. 41 а. - С. 589-590. - Подпись: С-в Н.

1462. Багалей Д. И. [Василий Алексеевич Якимов, преподаватель каф. рус. словесности, поэт, переводчик] / Д. И. Багалей // См. № 3. - С. 601-603.

1463. Якимов Василий Алексеевич // РБС: В 25 т. - М.: СПб, 1918. - С. 51­52. - Ошибочно указано отчество: Яковлевич.

Випуск 2

Факультети та навчально-допоміжні заклади факультетів та університету

166

21. ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

1805-1836 рр. - словесне відділення університету.

1835-1850 рр. - історико-філологічне відділення філософського факультету. 1850-1920 рр. - історико-філологічний факультет.

1464. Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования (1805-1905) / Под ред. М. Г. Халанского и Д. И. Багалея. - Х.: Тип. А. Дарре, 1908.

Ч. 1: Халанский М. Г. Опыт истории историко-филологического факуль­тета университета / М. Г. Халанский. - С. 1-166. - Указатель имен. - С. І-

ІХ.

Ч. 2: Биографический словарь. - С. 1-390. - 15 л. портр. [74 фото]. - Ука­затель к «Биографическому словарю». - С. ІХ-Х.

1465. Халанский М. Г. [О деятельности историко-филологического фа­культета в первые 30 лет его существования] / М. Г. Халанский // СХИФО. -1909. - Т. 18. - С. 22-23.

1466. Журавский Ю. И. Исторический факультет Харьковского универ­ситета: очерк истории / Ю. И. Журавский, Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // ВХУ. - 1991. - № 357. - С. 3-24. - Библиогр.: 36назв.

1467. Історичний факультет: від покоління до покоління / Уклад.: В. М. Духопельников, С. М. Куделко; Під ред. С. І. Посохова. - Х.: Вид-во ХНАДУ, 2004. - 180 с.

Зі змісту: С. І. Посохов. Історичний факультет: минуле і сьогодення. - С. 4-9; Чи-жов А. П. Кафедра новой и новейшей истории - традиции и современность. -С. 23-32; Духопельников В. М. Кафедра истории России. - С. 33-37.

***

1468. [О заседании Совета ИФФ] // ХГВ. - 1903. - 16 апр. (№ 97). - С. 2;

3 авг. (№ 200). - С. 2; 11907. - 14 янв. (№ 11) - С. 3; 8 апр. (№ 81). - С. 4;

4 мая (№ 100). - С. 3; 25 сент. (№ 213). - С. 4; 7 нояб. (№ 248). - С. 2; 19 дек. (№ 282). - С. 2; 1908. - 10 янв. (№ 8). - С. 2; 7 февр. - (№ 31). - С. 2.; 12 марта (№> 59). - С. 2; 16 марта (№> 63). - С. 2; 27 марта (№> 71). - С. 3. Утро. - 1908. - 8 февр. (№ 359). - С. 4; 23 февр. (№ 372). - С. 4; 18 мая (№ 443). - С. 5; 21 сент. (№ 546). - С. 5; 1915. - 9 апр. (№ 2627). - С. 5; 9 мая (№ 2657). - С. 5; 30 мая (№ 2677). - С. 5.

1469. Клочков М. В. Харьков: [О деятельности ИФФ и ХИФО в 1916 г.] /

М. В. Клочков // Рус. ист. журн. - 1917. - № 1-2. - С. 178-181.

***

1470. [ О разделении ИФФ на три отделения: древне-классическое, славя­но-русское и историческое] // Протоколы... - 1864. - № 2. - С. 39-46.

1471. Благовещенский Н. М. О разделении историко-филологического факультета [на три отделения] / Н. М. Благовещенский // Протоколы. -1864. - № 9. - С. 3-15.

1472. О разделении на отделения историко-филологического и юридического факультетов Харьковского университета (30 дек. 1864 г., № 3) // ЖМНП. - 1865. - Ч. 125, № 1, отд. 1. - С. 59-65.

1473. [ О разделении ИФФ на три отделения: клас. филологии, славяно-рус. филологии и историческое] // Протоколы. - 1871. - № 2. - С. 57-63; № 8. - С. 261-263.

Виклад постанови М-ва народ. освіти від 17 липня 1871 р.

1474. Извлечение из Отчета о состоянии Харьковского университета за 1884 г. [по ИФФ] // Харьк. календарь. - Х., 1885. - Отд. 3. - С. 216-223.

1475. Диспут М. Г. Попруженко: [Защита дис. «Синодик царя Бориса» на степень д-ра славян филологии приват-доц. Новорос. ун-та] // Ист. вестн. -1900. - Т. 79. - Март. - С. 1226.

1476. Выборы декана историко-филологического факультета // Утро. -1907. - 19 янв. - С. 3.

1477. [О закрытии германо-романского отделения при ИФФ в связи с отсутствием профессоров-германистов] // ХГВ. - 1908. - 27 февр. (№ 47). -

С. 2.

1478. Диспут М. Н. Розанова: [Защита в ИФФ Харьк. ун-та дис. на сте­пень д-ра истории всеобщ. лит. приват.-доц. Моск. ун-та] // ЮК. - 1910. -7 дек. (№ 10161). - С. 3.

1479. Периодические издания по историко-филологическому факульте­ту. - Х.: Тип. ун-та, 1910. - 8 с.

Список журналів, що були виписані для факультету.

1480. Университет. Диспут: [Защита в ИФФ Харьк. ун-та дис. на степень д-ра всеобщ. истории проф. Киев. ун-та А. И. Покровским] // Утро. - 1915. -14 нояб. (№ 2845). - С. 5; ЮК. - 1915. - 17 нояб. (№ 13046). - С. 6.

1481. Білий В. Б. Харківські вчені 80-х років в українській літературі / В. Б. Білий // УАН. - 1927. - Кн. 13-14. - С. 190-205.

Зображення професорів [О. О. Потебні, В. К. Надлера, М. Н. Петрова, П. О. Бессонова] у повісті Д. І. Яворницького «За чужий гріх» (1907).

1482. Єрофієв І. Ф. Харківські спогади В. Г. Масловича / І. Ф. Єрофієв // Зап. іст.-філол. відділу / УАН. - 1927. - Кн. 13-14. - С. 70-75.

Значна частина споминів присвячена ІФФ.

1483. Яценко М. Т. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. / М. Т. Яценко. - К.: Наук. думка, 1979. - 336 с.

Приділена увага естетичним поглядам вчених та літераторів Харк. ун-ту.

1484. Чесноков В. И. Движение за «разделение историко-филологического факультета» и начало специализации университетского исторического образования в 50-70-х годах ХІХ в. / В. И. Чесноков // Рос­

168сийские университеты в ХІХ - начале ХХ века: Сб. ст. - Воронеж, 1993. -

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007