М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 80

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

4001. Мигаль Б. К. Университет в 1941-1945 годах / Б. К. Мигаль, Ю. И. Журавский // Харьковский государственный университет, 1805-1980: Ист. очерк. - Х., 1980. - Разд. 2. - С. 81-93.

4002. Мигуліна Т. 22 червня 1941 р. Харків. Університет // Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1983. - 21 черв.

4003. [Документы Объединенного Украинского государственного гос­университета, 1942-1944, Кзыл-Орда] // Киевский университет: Документы и материалы. - К., 1984. - С. 103-119.

4004. «Идет война народная, священная война.»: [Науковці ХДУ -фронту, перебування в Кзил-Орді] // Харк. ун-т. - 1985. - 5 трав.

4005. Сорокова весна Перемоги: [Кілька рядків із історії університету, 1945-1985 рр.] // Харк. ун-т. - 1985. - 5 трав.

4006. Котятко М «Это было с бойцами, или страной, или в сердце было моем.»: Сторінки університет. історії / М. Котятко // Харк. ун-т. - 1987. -8 верес.

4007. Мігуліна Т. В пам' яті нащадків: [ХДУ у Великій Вітчизняній війні] / Т. Мигуліна // Ленін. зміна. - 1987. - 17 жовт.

4008. Журавский Ю. И. Харьковский университет в годы Великой Оте­чественной войны / Ю. И. Журавский, Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль. - Х.: Ви­ща шк., 1989. - 151, Ш с.: ил.

4009. Іванова Т. Про університет з любов'ю: [Про кн. Ю. Й. Журав-ського та Б. П. Зайцева «Харьковский университет в годы Великой Отечест­венной вдйны»] / Т. Іванова // Харк. ун-т. - 1990. - 26 січ.

4010. Пам'ять війни: [Добір матеріалів] / Т. Анищенко, О Цурко, Н. Крейдун, О. Петровський, Р. Швець // Харк. ун-т. - 1991. - 11 черв.

4011. Зайцев Б. П. Університет в окупованому Харкові, жовт. 1941 -серп. 1943 рр. / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // UNГУERSГTATES. - Х., 1999­2000. - № 1. - С. 54-62.

4012. Війна!: [Харк. ун-т в 1942 р. у Кзил-Орді] // Харк. ун-т. - 2001. -

13 берез. - С. 2.

4013. Восени 1943 року: [Відновлення реевакуйованого Харк. ун-ту в Харкові] // Харк. ун-т. - 2001. - 13 берез. - С. 2.

4014. Зайцев Б. П. Память о войне в документах / Б. П. Зайцев, С. И. Посохов // UNГУERSГTATES. - Х., 2001. - № 3. - С. 48-59.

4015. Зайцев Б. П. Харьковский государственный университет в годы Великой Отечественной войны: Обзор лит. / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // Харк. історіогр. зб. / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. - Х., 2004. - С. 134-140.

Див. також № 7921.

2.6.2.1. Учасники Великої Вітчизняної війни - студенти, аспіранти, профе­сори, викладачі та співробітники Харківського університету

4016. Жаданов Л. Студенты-воины [ХГУ] / Л. Жаданов // Красное зна­мя. - 1945. - 16 дек.

411

4017. Санько М. Помни, товарищ!: [О студентах и преподавателях ХГУ, погибших в годы Великой Отеч. войны] / М. Санько // Красное знамя. -

1967. - 1 нояб.

4018. Мігуліна Т. Фронтові спогади: [Про учасників Великої Вітчизн. війни - викладачів ХДУ] / Т. Мигуліна // Ленін. зміна. - 1968. - 22 лют.

4019. Нерух О. Шляхами пам'яті: [Про ветеранів Великої Вітчизн. війни] / О. Нерух // Ленін. зміна. - 1974. - 10 жовт.

4020. Вони з університету: [Співробітники ХДУ - учасники Великої Вітчизн. війии] // Веч. Харків. - 1978. - 7 берез.

4021. Вони захищали Ленінград: [Розповіді проф. В. Л. Харитонова, ст. викл. А. М. Блінкіна та доц. А. Д. Перевозова про участь у прориві блокади] // Харк. ун-т. - 1978. - 24 січ.

4022. Полонській Р. Причетність: Трибуна публіциста: [Студ. ун-ту у Великій Вітчизн. війні / Р. Полонський // Харк. ун-т. - 1978. - 1 січ.

4023. Гончар О. Слово о братстве / О. Гончар // Юность. - 1982. - № 4. -

С. 3-5.

4024. Григорьев К. Олесь Гончар: Мои боевые товарищи... / К. Григорьев // Лит. газ. - 1982. - 5 мая.

4025. Новикова Е. В память о студентах-добровольцах: [Студотрядовцы ХГУ внесли заработ. деньги в фонд сооружения памятника харьк. студба-товцам] / Е. Новикова // Красное знамя. - 1982. - 11 марта.

4026. «Вспомним всех поименно»: [Студенты ХГУ в Великой Отечест­венной войне] // Харк. ун-т. - 1978. - 11 черв.

4027. [Звітно-виборні збори університетської ради ветеранів війни і праці] // Харк. ун-т. - 1978. - 1 трав.

4028. Котятко М. Зустріч ветеранів [Великої Вітчизняної війни] / М. Котятко // Харк. ун-т. - 1978. - 14 трав.

4029. Душкевич С. До и после войны: [О студ. ХГУ на фронтах и их судьба после войны] / С. Душкевич // Слобода. - 1995. - 21 июня. -С. 2 с фото.

4030. Буряковская Т. Воины-студенты вернулись в альма-матер: [Тор­жеств. открытие памятника студбатовцам] / Т. Буряковская, С. Яковлев // Время. - 1999. - 2 нояб. с ил.

4031. Зайцев Б. П. Харківські студбатівці / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль, С. І. Посохов. - Х.: Бізнес Інформ, 1999. - 68 с. - С. 65-67: бібліогр.

4032. Зайцев Б. П. Вони брали участь у параді Перемоги: [Вихованці

ХДУ Е. С. Непийпа і Ю. О. Скляров] / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // Харк.

ун-т. - 2001. - 15 трав.

4033. [Митинг-реквием у памятника студбатовцам] // Время. - 2001. -26 июня. - С. 1.

4034. Новикова О. 60 років тому: [Бесіда з В. С. Чернишем, заступником начальника відділу кадрів ХНУ про його участь у Великій Вітчизн. війні] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 2001. - 2 жовт. - С. 1, 4 з фото.

4035. Оробинський П. Майбутнього не буває без минулого: Студенти ун-ту і початок Великої війни. / П. Оробинський // Харк. ун-т. - 2001. -28 серп. - С. 6 з фото.

4036. Козинець О. Минуло 57 років.: [Розповідь про співробітників ХНУ -ветеранів] / О. Козинець, Я. Карачевцев // Харк. ун-т. - 2002. - 30 квіт. - С. 2.

4037. Новикова О. У перемоги гіркий смак: [Зустріч кореспондента із студбатівцями М. І. Ароновим та А. І. Епштейном, істориками, випускника­ми ХДУ] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 2002. - 30 квіт. - С. 3.

4038. 55-та річниця визволення України: [Працівники ХНУ - учасники Великої Вітчизн. війні] // Харк. ун-т. - 2002. - 5 листоп. - С. 1 з фото.

4039. Горбачова О. Вони воювали за Сталінград, за майбутнє університету: [Спогади про студентів та викладачів ун-ту, які воювали під Сталінградом] / О. Горбачова // Харк. ун-т. - 2003. - 21 січ. з фото.

4040. Козинець О. Уроки мужності: [До 60-річчя прориву блокади Ленінграда: Про учених ХНУ - захісників Ленінграду] / О. Козинець // Харк. ун-т. - 2003. - 18 лют.

4041. Посохов С. І. Харківські студбатівці: [Про історію створення пам'ятника студбатівцям] / С. І. Посохов // Слобід. край. - 2003. - 18 квіт.

4042. Зайцев Б. П. Преподаватели, студенты и сотрудники Харьковского университета в период немецко-фашистской оккупации / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль // Эпоха. Культура. Люди: (История повседневности и куль­турная история Германии и Советского Союза. 1920-1950-е годы): Мате­риалы междунар. науч. конф. (Харьков, сент. 2003 г.): Сб. докл. - Х., 2004. -

С. 100-112.

4043. Александров Ю. В. Астрономы Харьковского университета в годы Великой Отечественной войны / Ю. В. Александров // UNГУERSГTATES. -Х., 2005. - № 4. - С. 48-52. - На фото: В. В. Перцов, И. Ф. Тимошенко, В. П. Симон,     Е. К. Убийвовк,     Н. П. Барабашов,     А. И. Сластенов,

B. И. Езерский, В. Х. Плужников, А. Т. Чекирда.

4044. Зайцев Б. П. Студбат: Харк. студбатівці / Б. П. Зайцев, Б. К. Мигаль,

C. І. Посохов. - 2-ге, випр. та доп. - Х.: Вид-во «Авто-Енергія», 2005. - Х.: Вид-во «Авто-Енергія», 2005. - 84 с.

4045. Викладачі, співробітники та студенти історичного факультету Хар­ківського національного університету - учасники Великої Вітчизняної війни / Уклад.: Б. П. Зайцев, В. Ю. Іващенко, Б. К. Мигаль, О. Г. Павлова; Відп. ред. С. М. Куделко. - Х.: Консум, 2006. - 120 с.

413

4046. Уже місяць [відкрито пам'ятну гранітну дошку з іменами вихован­ців університету, які загинули під час Великої Вітчизняної війни] // Харк. ун-т. - 2006. - 8 черв.

Див. також № 359, 4562, 5735, 6420, 6709.

***

4047. Романченко В. Тобі, наша вічна любов, героїнє!: [О. О. Дубровіна] / В. Романченко // Веч. Харків. - 1970. - 12 трав.

4048. Всегда в строю: [Шура Дубровина] // Спутник вступающего в Харьковский ордена Трудового Красного Знамена госуниверситет им. А. М. Горького. - X., 1971. - С. 100-102.

4049. Новикова О. Молодогвардійка: [Студ. біофаку Шура Дубровіна] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 1994. - 7 трав. з фото.

4050. Іванова Т. Подвігові - жити!: [Аудиторія-музей ім. О. Дубровіної] / Т. Іванова // Харк. ун-т. - 1985. - 26 листоп.

4051. Кузьмич В. Константин - горячее сердце: Страницы жизни Героя Советского Союза К. Н. Курячего / В. Кузьмич, В. Ковалев // Правда Украи­ны. - 1965. - 10 марта.

4052. Донской Я. Е. Жизнь-подвиг: [Очерк о командире батареи 33-го казполка капитане К. Н. Курячем]. - М.: Воениздат, 1967. - 77с. с портр.

4053. Калинин В. В. Ценой своей жизни: [Курячий Константин Нико­лаевич] // Калинин В. В. Герои подвигов на Харьковщине / В. В. Калинин, Д. Г. Макаренко. - X., 1970. - С .177-178.

4054. Курячий Костянтин Миколайович: Слово про ратний подвиг // Подвиги в ім'я Вітчизни. - X., 1971. - С. 263-265.

4055. Смертью храбрых: [О К. Н. Курячем] // Подвиги во имя Отчизны: Очерки о Героях Советского Союза - харьковчанах. - X., 1974. - С. 306-309.

4056. Лист у вічність: [Про К. М. Курячого] // Харк. ун-т. - 1993. -17 серп.

4057. Новікова О. Життя як пісня: [Про К. М. Курячого] / О. Новікова // Харк. ун-т. - 1994. - 15 листоп. з фото.

4058. Демочка О. «Хай слава вінчає загибель твою.»: Слідами героя [Костянтина Курячого] / О. Демочка // Там само. - 2003. - 18 лют.

4059. Четыре документа нз «личного дела» Василия Симона: [Героя Со­ветского Союза, студента XГУ] // Спутник вступающего в Харьковский ордена Трудового Красного Знамени госуниверситет им. А. М. Горького. -Х., 1971. - С. 77-81.

4060. Карин С. «Мата» і «Гандзя»: [Підпільниці Марія Пантелеймонівна Таран і Ніна Петрівна Семілет, випускниці ХДУ] // Рад. Україна. - 1980. -6 квіт.

4061. Латыпов Р. Мечтал стать астрономом: [И. Ф. Тимошенко, выпуск­ник ХГУ, погибший в Великой Отеч. войне] / Р. Латыпов // Красное знамя. -1978. - 30 мая.

4062. Сторожук В. Ляля Убийвовк / В. Сторожук. - К.: Укрдержвидав, 1944. - 32 с.

4063. Цюба І. Ляля Убийвовк: (Нарис) / І. Цюба // Дніпро. - 1946. -№ 2. - С. 77-83.

4064. Тронько П. Т. Бессмертие юных / П. Т. Тронько // Советские парти­заны: Из истории партизан. движения в годы Великой Отеч. войны. - 2-е изд., испр. и доп. - М., 1963. - С. 366-411.

С. 372-374: про Лялю Убийвовк.

4065. Убийвовк Е. К. Письма Героя Советского Союза Е. К. Убийвовк из гестаповского застенка Полтавы 12-15 мая 1942 г. / Е. К. Убийвовк // Гово­рят погибшие герои. - М., 1966. - С. 124-129.

4066. Березанец В. Нескорена полтавчанка: [До 25-річчя з дня загибелі Л. Убийвовк] / В. Березанець // Ленін. зміна. - 1967. - 26 трав.

4067. Науменко І. Щоб жити і боротись: [Про вручення комс. квитка Л. Убийвовк комітету комсомолу ХДУ на постійне збереження] / І. Науменко // Там само. - 24 верес.

4068. Журавльов М. С. Вірна дочка народу: (До 50-річчя з дня народ­ження O. K. Убийвовк) / М. С. Журавльов // Укр. іст. журн. - 1968. - № 11. -

С. 138-141.

4069. Полонін В. Боєць номер один: [O. K. Убийвовк] / В. Полонін // Ленін. зміна. - 1968. - 18 лип.

4070. Відкрите меморіальну дошку [на вулиці ім. Лялі Убийвовк] // Соц. Харківщина. - 1974. - 23 жовт.

4071. Чернецький О. Нескорена полтавчанка: [Ляля Убийвовк] / О. Чернецький // Рад. Україна. - 1974. - 17 берез.

4072. Убийвовк Олена Константинівна // Подвигом уславлені: Герої Ра­дянського Союзу - партизани і підпільники України в роки Великої Вітчизняної війни. - К., 1978. - С. 322-324.

4073. Хвилина мовчання: [Про Л. Убійвовк, К. Курячого, Ш. Дубровіну та інших героїв, які загинули на полях Великої Вітчизн. війни] // Харк. ун-т. - 1990. - 8 трав.

4074. Герої не вмирають: [До 80-річчя Героя Рад. Союзу, вихованки ХДУ О. К. Убийвовк] // Там само. - 1999. - 9 берез. - С. 4 з фото.

4075. Дмитрий Андреевич Ушаков: Запомните это имя // Спутник всту­пающего в Харьковский ордена Трудового Красного Знамени госуниверси­тет им. А. М. Горького. - X., 1971. - С. 71-76.

4076. Новикова О. Звичайна радянська людина: [Герой Радян. Союзу Д. А. Ушаков] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 1976. - З0 квіт.

415

4077. Бакуменко Д. Річка, що стала Червоною: Балада в пам' ять про дру­га, [студента філфаку ХДУ І. Л. Чемериса] / Д. Бакуменко // Веч. Харків. -1980. - 31 берез.; 1 квіт.

***

4078. Воспитанники Харьковского университета - Герои Советского Союза: [Био]библиогр. указ. / Сост.: Ю. И. Журавский, Б. П. Зайцев, В. Д. Прокопова и др. - Х.: ХГУ, 1991. - 27 с.

2.7. Університет в 1946-1980рр.

4079. Буланкин И. Н. Харьковский университет на путях перестройки / И. Н. Буланкин // Вестн. высш. шк. - 1949. - № 5. - С. 44-46.

4080. Краткий справочник для вступающих в Харьковский госуниверси­тет им. А. М. Горького. - Х.: Изд-во ун-та, 1950. - 31 с.

4081. Макет нового здания Харьковского государственного универ­ситета, строительство которого уже началось: [Фото] // Сов. Союз. -1952. - № 9. - С. 22.

4082. Краткий справочник для поступающих в Харьковский госунивер­ситет им. А. М. Горького. - Х.: Изд-во Харьк.ун-та, 1952. - 30 с.

4083. Решение по докладу ректора университета об итогах прошлого и задачах нового учебного года в свете материалов к XTX съезду ВКП(б). -Х.: Изд-во ун-та, 1952. - 10 с.

4084. Краткий справочник для поступающих в Харьковский госунивер­ситет им. А. М. Горького. - Х.: Изд-во ун-та, 1953. - 20 с.

4085. Короткий довідник для вступників до Харківського дер-жушверситету ім. О. М. Горького. - Х.: Вид-во ун-ту, 1954. - 53 с.

4086. Астахов В. И. Харьковский университет в послевоенный период (1945-1955 гг.) / В. И. Астахов // Харьковский госуниверситет им. А. М. Горького за 150 лет. - X., 1955. - Гл. 7. - С. 334-378.

4087. Бідило І. Ювілей найстарішого університету України [ХДУ] / І. Бідило // Молодь України. - 1955. - 20 квіт.

4088. Махинько В. И. Юбилей Харьковского университета / В. И. Махинько // Известия. - 1955. - 19 апр.

4089. Монументальное здание: [Строительство нового здания ХГУ] // Красное знамя. - 1955. - 19 апр.

4090. Проспект для вступників до Харківського держуніверситету ім. О. М. Горького, 1955-1956 учб. рік. - Х.: Вид-во ун-ту, 1955. - 55 с.

4091. Путівник для вступників до Харківського ордена Трудового Чер­воного Прапора держуніверситету ім. О. М. Горького, 1957/58 учб. рік. - X.: Вид-во ун-ту, 1957. - 67 с.

4092. Буланкін І. М. Університет перед новими завданнями / І. М. Буланкін // Соц. Харківщина. - 1958. - 21 груд.

417

4093. Ярославцев М. З нагородою, університет!: Указом Президії Вер­ховної Ради СРСР Харківський держуніверситет нагороджено орденом Дружби народів / М. Ярославцев // Ленін. зміна. - 1960. - 5 лют.

4094. Астахов В. Сонячний палац науки: Споруджено новий будинок Харківського університету / В. Астахов // Рад. Україна. - 1963. - 6 верес.

4095. Лаврушин В. Ф. Кузня кадрів: (До відкриття нового приміщення Харк. держ. ун-ту) / В. Ф. Лаврушин // Черв. прапор. - 1963. - 7 верес.

4096. Харьковский ордена Трудового Красного Знамени госуниверситет им. А. М. Горького: [Фотоальбом] / Сост.: М. В. Черняков, Ю. Н. Мандрыпсин. - X.: Изд-во ун-та, 1964. - [72 с.].

4097. Даденков Ю. Н. Кузница кадров украинской народной интеллигенции / Ю. Н. Даденков // Вестн. высш. шк. - 1967. - № 11. - С. 26-33.

С. 27, 28, 30, 31: про ХДУ.

4098. Харківський ордена Трудового Червоного Прапора дер­жуніверситет ім. О. М. Горького: [Фотоальбом]. - Х.: Вид-во ун-ту, 1967. -[36 с.]

4099. Астахов В. І. Високе ім'я твоє: [Про ХДУ] / В. І. Астахов // Рад. освіта. - 1968. - 20 листоп.

4100. Хоткевич В. И. Актовая речь ректора университета на юбилейном заседании Ученого Совета, посвященном 165-й годовщине со дня открытия Харьковского университета, 26 янв. 1968 г. / В. И. Хоткевич. - [X., 1968]. - 32 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007