М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 83

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

4288. Терещенко А. І. Сесія на радіофізичному факультеті / А. І. Терещенко // Сталін. кадри. - 1956. - 21 січ.

4289. Седих В. М. Факультет сучасної техніки: [РФФ] / В. М. Седих // Харк. ун-т. - 1957. - 6 черв.

4290. Ткач В. К. Нарис розвитку радіофізики в Харківському університеті / В. К. Ткач // Харк. ун-т. - 1962. - 16 берез.

4291. Лігостаєва С. Дзвін зірок, мадригали і Р-25: [РФФ] / С. Лігостаєва // Харк. ун-т. - 1965. - 29 жовт.

4292. Александрова В. Чудодійні мікротранзистори: [Дослідження на РФФ ХДУ] / В. Александрова // Соц. Харківщина. - 1969. - 27 листоп.

4293. Залюбовський І. І. Так народжується наукова школа [проф. В. П. Шестопалова на РФФ] / І. І. Залюбовский // Соц. Харківщина. - 1970. -21 берез.

4294. Сапьолкін А. І. Радіофізичний факультет / А. І. Сапьолкін // Харк. ун-т. - 1971. - 24 берез. з фото.

4295. Седых В. М. Радиофизика - наука будущего: Развивать ее молодым /

B. М. Седых // Спутник вступающего в Харьковский ордена Трудового Красно­го Знамени госунивериситет им. А. М. Горького. - X., 1971. - С. 54-58.

4296. Шестопалов В. П. Дифракційна електроніка: [Каф. радіофізики ХДУ] / В. П. Шестопалов // Харк. ун-т. - 1971. - 24 берез.

4297. За кордоном видимого: [Про квантові генератори на субмілімет­рових хвилях, сконструйованих вченими ХДУ С. Ф. Дюбко і В. А. Свічем] // Веч. Харків. - 1972. - 2 лют.

4298. Кузьмичев В. М. Радиофизический факультет / В. М. Кузьмичев // Справочник для поступающих в Харьковский госуниверситет. - X., 1976. -

C. 15-17.

4299. Писаревський А. Народжено часом: [ІІро студентів-біофізиків ХДУ] / А. Писаревський // Веч. Харків. - 1978. - 18 квіт.

4300. Бридун Л. На передньому краї науки. У лабораторіях вчених: [Про лабораторію радіоголографії ХДУ] / Л. Бридун // Веч. Харків. - 1979. -

29 січ.

4301. Гаташ В. Портрети «невидимок»: [Про використання методу радіоголографії в лабораторії ХДУ] / В. Гаташ // Веч. Харків. - 1979. -17 січ.

4302. Зображення «невидимок»: [Дослідження вченими ХДУ можливо­стей радіоголографії] // Веч. Харків. - 1979. - 13 берез.

4303. Інтерв'ю дає іоносфера: [Про роботу каф. космічної радіофізики ХДУ] // Веч. Харків. - 1979. - 17 лют.

4304. Свіч В. А. Студент - учасник наукового пошуку: [РФФ ХДУ] / В. А. Свіч // Харк. ун-т. - 1980. - 18 берез.

4305. Трудові обрії радіофізиків / Інтерв' ю з деканом РФФ В. А. Свічем // Харк. ун-т. - 1980. - 25 листоп.

4306. Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина. Ра­диофизический факультет. Кафедра квантовой радиофизики: Очерки, ин­тервью: [К 50-летию кафедры]. Вып. 1 / Под ред. В. А. Свича. - Х.: ХНУ, 2002. - 206 с.

4307. Верчик К. Кафедра космічної радіофізики: [До 40-річчя каф.] / К. Верчик, Ю. Мішньова // Харк. ун-т. - 2004. - 20 квіт.

Див. також № 2216.

***

4308. Ткач В. К. Список печатных работ, опубликованных основополож­никами радиофизики в Харьковском университете и сотрудниками кафедры технической физики за период с 1911 по 1954 г. / В. К. Ткач // УЗХУ. -1955. - Т. 60. Тр. физ. отд. физ.-мат. ф-та. - Т. 5. - С. 101-102.

4309. Корнева Ж. П. Труды сотрудников радиофизического факультета Харьковского университета: Сист. указ. (1952-1967) / Ж. П. Корнева, О. Т. Шашкина. - X., 1971. - 103 с.

3.4. Фізико-технічний факультет (1962)

4310. Новосьолова О. Слово про закоханих: [Про каф. експерим. ядерної фізики ФТФ ХДУ] / О. Новосьолова // Харк. ун-т. - 1965. - 3 груд.

4311. Раздвигаются границы: [О строительстве в Пятихатках студ. ком­плекса ФТФ ХГУ] // Известия. - 1965. - 20 окт.

4312. Магальник Г. Лучи из Вселенной: [0 работе каф. эксперим. ядерной физики ХГУ по исследованию космического пространства] / Г. Магальник // Правда Украины. - 1970. - 28 авг.

4313. Белей О. Романтика фізики: [Фізтеху - 10 років] / О. Белей // Веч. Харків. - 1971. - 29 груд.

4314. Сафронов В. Космос у радіодіапазоні: [Фізики ХДУ досліджують широкі атмосферні зливи] / В. Сафронов // Наука і суспільство. - 1971. -№ 3. - С. 48.

4315. Гущина Ю. Проспект Курчатова, 31: [О ФТФ ХГУ] / Ю. Гущина // Красное знамя. - 1972. - 2 апр.

4316. Белей О. Наука дерзать: [Про ФТФ ХДУ] / О. Белей // Веч.

Харків. - 1974. - 2 лип.

4317. «Центрифуга» для електронів: [Новий спосіб нагрівання плазми у магнітному полі, розроблений вченими ХДУ] // Соц. Харківщина. -1974. - 16 черв.

4318. Милютин Г. А. Физико-технический факультет / Г. А. Милютин // Справочник для поступающих в Харьков. госуниверситет. - X., 1976. - С. 17-18.

4319. Милютін Г. А. Кадри нової техніки: [Про ФТФ] / Г. А. Милютін // Харк. ун-т. - 1978. - 21 берез.

4320. Страшко А. П. Будущим специалистам - экологические знания: [Чтение на ФТФ курса охраны природы] / А. П. Страшко // Красное знамя. -1978. - 19 февр.

432

4321. Блінкін   A. M. Фізико-технічний:   учора,   сьогодні,   завтра /

A. М. Блінкін // Харк. ун-т. - 1980. - 8 квіт.

4322. Блінкін A. M. Радість напружних буднів: [ФТФ] / А. М. Блінкін, Є. Нечипоренко // Харк. ун-т. - 1980. - 22 січ.

4323. Казбан М. Діалог з клітиною: [Дослідження біомембран в біофіз. лаб. на ФТФ ХДУ] / М. Казбан // Ленін. зміна. - 1980. - 10 квіт.

4324. Власов В. В. До історії створення „фізтехівської" системи підготов­ки фахівців на фізико-технічному факультеті Харківського національного університету / В. В. Власов // «Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції розвитку»: Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 груд. 2000 р.: Тези доп. - Х., 2000. - С. 243-246.

4325. Костенко А. А. Первый советский трехкоординатный радиолокатор дециметрового диапазона. Ч. 1. Разработка магнетронных генераторов в ХГУ и УФТИ в 30-е годы ХХ ст. / А. А. Костенко, А. И. Носич // Наука та наукознавство. - 2002. - № 1. - С. 95-107. - Список літ.: 41 назва.

4326. Толок В. Т. И. В. Курчатов. ХФТИ. «Термояд»: [О роли И. В. Курчатова и К. Д. Синельникова в инициировании и проведении в ХФТИ исследований в обл. термоядерного синтеза] / В. Т. Толок // Наука та наукознавство. - 2002. - № 2. - С. 80-94.

4327. Азаренков М. О. Перевірено часом: [Співпраця Харк. ун-ту і УФТІ] / М. О. Азаренков, В. І. Лапшин // UMWRSFTATES. - Х., 2003. - № 3. -

С. 66-67.

4328. Власов В. В. Физико-техническому факультету университета - 40 лет / В. В. Власов // UMWRSrTATES. - Х., 2003. - № 3. - С. 60-65 с фото.

4329. Козинець   О.   Коли   ми   були   молодими:   [Спогади проф.

B. Д. Ходусова та доц. В. Г. Зими про своє життя та навчання на ФТФ] / О. Козинець // Харк. ун-т. - 2003. - 27 трав. з фото.

4330. Козинець О. Народжений у 1962-му...: [Історія фізтеху у спогадах першого декана І. І. Залюбовського] / О. Козинець // Харк. ун-т. - 2003. -27 трав. з фото.

Див. також № 3828.

3.5. Хімічний факультет (1930і)

4331. Хотинський Є. С. Про роботу кафедри органічної хіміі Харківського держуніверситету і Інституту хімії / Є. С. Хотинський // УЗХУ. - 1936. - Т. 6-7. - С. 10З-108.

4332. Хотинський Є. С. Про постановку викладання органічної хімії в університетах / Є. С. Хотинський, Б. З. Амтін, Д. А. Корніенко // Там са­мо. - 1958. - Т. 13. Тр. Ін-ту хімії. - Т. 4. - С. 71-84.

1 Факультет виник у складі фізіко-хіміко-математичного інституту (див. розд. 2.1.3).

433

4333. Хотинский Е. С. Химия в Харьковском университете / Е. С. Хотинский // Красное знамя. - 1940. - 23 черв.

4334. Юбилейная научная сессия химического факультета [ХГУ], 15-16 мая 1940 г.: Тез. докл. - [Х.: Изд-во ун-та, 1940]. - 24 с.

4335. Андреасов Л. М. Найстаріша школа хімічної думки [ХДУ] / Л. М. Андреасов // Сталін. кадри. - 1947. - 15 трав.

4336. Рохленко Є. Ю. Работы химиков-органиков Харьковского универси­тета по исследованию альфа-окисей / Є. Ю. Рохленко // Итоговая студенческая научная конференция, посвященная 81-й годовщине со дня рождения

B. И. Ленина, 31 марта - 6 апр. 1951 г.: Тез. докл. - X., 1951. - С. 31-35.

4337. Измайлов Н. А. Теория растворов от Д. И. Менделеева до наших дней / Н. А. Измайлов // Из истории отечественной химии. - X., 1952. -

C. 282-323.

С. 309-311: роль хіміків Харк. ун-ту в дослідженні неводних розчинів.

4338. Измайлов Н. А. История развития физической химии в Харьков­ском университете // Укр. хим. журн. - 1954. - Т. 20, вып. 2. - С. 142-156.

4339. Хотинский E. С. Органическая химия в Харьковском университете / Е. С. Хотинский, Б. М. Красовицкий // Там же. - С. 157-168.

4340. Бабко А. К. Вопросы спектрофотометрии растворов комплексных соединений: [О науч. исслед. ученых-химиков ХГУ, опубл. в 54 т. Учен. зап. ХГУ] / А. К. Бабко // Там же. - 1955. - Т. 21, вып. 4. - С. 533-540.

4341. Грицан Д. Н. Коллоидная химия в Харьковском университете / Д. Н. Грицан, В. М. Симонова, С. Г. Телетов // УЗХУ. - 1955. - Т. 58. Тр. хим. ф-та и н.-и. ин-та химии. - Т. 13. - С. 147-161.

4342. Данилян В. А. Изучение свойств растворов в Харьковском универ­ситете / В. А. Данилян, Г. И. Яхнис // Итоговая студ. науч. конф., посвящ. 150-летию Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького: Тез. докл. -X., 1955. - С. 221-222.

4343. Измайлов Н. А. Развитие физической химии в Харьковском уни­верситете за 150 лет его существования / Н. А. Измайлов // УЗХУ. - 1955. -Т. 80. Тр. хим. ф-та и н.-и. ин-та химии. - Т. 13. - С. 11З-146.

4344. Комарь Н. П. История аналитической химии в Харьковском уни­верситете / Н. П. Комарь // Там же. - Т. 58. Тр. хим. ф-та и н.-и. ин-та хи­мии. - Т. 13. - С. 87-112.

4345. Химический факультет Харьковского университета им. А. М. Горького: Его предисторая, возникновение и развитие / Е. С. Хотинский, А. Т. Давыдов, В. П. Корниенко, И. Я. Левицкий // Там

же. - С. 7-43.

4346. Хотинский E. С. Органическая химия в Харьковском университете со дня его основания / Е. С. Хотинский, Б. М. Красовицкий // Там же. -

С. 59-85.

4347. Иванова Е. Ф. Список тем докладов [ученых ХГУ], заслушанных на [респ.] семинаре [по теории растворов] в 1954-1955 гг. / Е. Ф. Иванова // УЗХУ. - 1956. - Т. 71. Тр. хим. ф-та и н.-и. ин-та химии. - Т. 14. - С. 266­267.

4348. Бабко А. К. Розвиток неорганічної та аналітичної хімії на Україні за 40 років / А. К. Бабко // Розвиток науки в УРСР за 40 років. - К., 1957. -

С. 225-237.

С. 225, 230, 231, 234: про ХДУ.

4349. Делімарський Ю. K. Досягнення хімічної науки в радянській Укра­їні // Вісн. АН УРСР. - 1957. - № 12. - С. 32-37.

С. 33, 36: про ХДУ.

4350. Кіпріанов А. І. Успіхи органічної хімії на Україні за роки радянсь­кої влади / А. І. Кіпріанов // Розвиток науки в УРСР за 40 років. - К., 1957. -

С. 238-251.

С. 239, 240: про ХДУ.

4351. Синтетичні барвники: [Робота каф. орг. хімії ХДУ] // Прапор. -1957. - № 8. - С. 125.

4352. Корнієнко В. Про деякі питання підготовки хіміків в університеті / В. Корнієнко // Соц. Харківщина. - 1958. - 9 лип.

4353. Менделеевский съезд: [Об итогах работы секций и о докладе Н. А. Измайлова, посвящ. проведению в исслед. по поведению элек­тролитов в неводных растворах] // Правда. - 1959. - 23 марта.

4354. Юбилей химиков: [30-летие первого выпуска химиков в ХГУ] // Красное знамя. - 1965. - 27 июня.

4355. Лігостаєва С. Все, як на денному: [Вечірнє відділення хімфаку ХДУ] / С. Лігостаєва // Ленін. зміна. - 1968. - 2 лип.

4356. Магальник Г. Математика дружит с химией: [Науч. достижения каф. хим. метрологии ХГУ] / Г. Магальник // Красное знамя. - 1968. -16 апр.

4357. Комарь Н. П. О подготовке химиков-метрологов / Н. П. Комарь // Вопросы методологии и методики преподавания в высшей школе. - X., 1970. - С. 24-32.

4358. Комарь Н. П. На переднем крае химической науки / Н. П. Комарь // Спутник вступающего в Харьковский ордена Трудового Красного Знамени госуниверситет им. А. М. Горького. - X., 1971. - С. 34-38.

4359. Сафронов В. На орбітах метрології: [Каф. хім. метрології ХДУ] / В. Сафронов // Веч. Харків. - 1972. - 16 листоп.

4360. Новаковский M. С. Задачи и перспективы научно-педагогического отделения химического факультета / М. С. Новаковский, Л. Л. Гельфенбейн // Вопросы методологии и методики преподавания в высшей школе. - X., 1973. - Вып. 2. - С. 48-60.

435

4361. Гущина Ю. Стеклянные электроды: [О лауреатах Государственной премии чл.-кор. АН УССР Н. А. Измайлове и зав. каф. физ. химии

B. В. Александрове] / Ю. Гущина // Красное знамя. - 1974. - 3 янв.

4362. Александров В. В. Химический факультет / В. В. Александров // Справочник для поступающих в Харьков. госуниверситет. - X., 1976. -

C. 18-21.

4363. Столярова Н. Основоположник фізичної хімії: [Конф. в ХДУ, при-свяч. 150-річчю з дня народження М. М. Бекетова] / Н. Столярова // Соц. Харківщина. - 1977. - 12 лют.

4364. Ювілей кафедри [хімічної метрології] // Веч. Харків. - 1977. -

20 січ.

4365. Шехтер Н. Хімії присвячую життя: [Ін-т хімії та хім. ф-т ХДУ] / Н. Шехтер // Харк. ун-т. - 1978. - 10 січ.

4366. Александров В. В. Развитие физической химии растворов на химиче­ском   факультете  Харьковского   госуниверситета  им.   А. М. Горького /

B. В. Александров // ВХУ. - 1979. - № 192. Вопросы физ. химии. - Вып. 10. -

C. 3-8.

4367. Иванова Е. Ф. Развитие и экспериментальная проверка идей Н. А. Измайлова о координации растворителя ионами / Е. Ф. Иванова // Там

же. - С. 8-12.

4368. Шостенко Ю. В. Основные идеи Н. А. Измайлова в области теории ионного обмена и ионообменной технологии и их дальнейшее развитие / Ю. В. Шостенко // Там же. - С. 51-54.

4369. Безуглый В. Д. Торжественное заседание [в Харьковском универ­ситете 15.XГL78г.], посвященное 100-летию со дня рождения И. С. Телетова / В. Д. Безуглый, С. Г. Телетов // Из истории естествознания и техники При­балтики. - Рига, 1980. - Т. 6. - С. 231-234.

4370. Толмачев В. М. Магістральний напрямок праці: [Про роботу каф. техн. хімії] / В. М. Толмачев // Харк. ун-т. - 1980. - 27 трав.

4371. Химия // Харьковский госуниверситет, 1805-1980: Ист. очерк. - X., 1980. - Разд. 2. - С. 121-125.

4372. Азаренков М. Фізтеху - 40! / М. Азаренков // Харк. ун-т. - 2003. -27 трав. з фото.

4373. Власов В. Як це було...: [Історія фізико-техн. ф-ту ХНУ] / В. Власов // Харк. ун-т. - 2003. - 27 трав. з фото.

4374. Краснопьорова А. Вони були першими...: [50 років лабораторії хімії ізотопів] / А. Краснопьорова // Харк. ун-т. - 2003. - 15 квіт. з фото.

4375. Ларин В. И. Развитие электрохимии в Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина // ВХУ. Сер. хім. - 2004. - № 648. - С. 16-20.

4376. Мчедлов-Петросян Н. О. Химия в Харьковском университете // ВХУ. Сер. хім. - 2004. - № 626. - С. 5-34.

Наведений фоторяд професорів хімії Харківського університету за час існування вузу.

4377. Красовицкий Б. М. Полвека тому назад: [Хим. ф-т] // ВХУ. Сер. хім. - 2004. - № 626. - Вип. 11. - С. 41-43.

4378. Химическому факультету 110 лет / Сост.: В. Д. Орлов, Н. О. Мчед-лов-Петросян, А. В. Черный; Под ред. В. Д. Орлова; ХНУ им. В. Н. Каразина. - Х., 2004. - 108 с.

Див. також № 2035, 2306, 3832, 3833, 3839, 6379.

***

4379. Александрова A. M. Указатель опубликованных работ химиков Харьковского университета с 1905 по 1955гг. / А. М. Александрова // УЗХУ. -1955. - Т. 58. Тр. хим. ф-та и н.-и. ин-та химии. - Т. 13. - С. 163-218.

4380. Список опубликованных работ сотрудников химического факульте­та и Института химии ХГУ за 1955г. // Там же. - 1957. - Т. 82. Тр. хим. ф-та и н.-и. ин-та химии. - Т. 16. - С. 159-161.

3.6. Геолого-географічний факультет (1933)

4381. На международный геологический конгресс: [Подготовка к нему геологов ХГУ] // Харьк. рабочий. - 1936. - 17 июля.

4382. Соболев Д. Н. Геологія в Харківському держуніверситеті / Д. Н. Соболев // УЗХУ. - 1936. - Т. 5. - С. 1-8.

4383. Юбилейная научная сессия геолого-географического факультета, посвященная 135-летнему юбилею Харьковского университета им. А. М. Горького: [Программа]. - Х., [1940]. - 4 с.

4384. Шипчинський А. В. Кафедра геофізики Харківського дер­жуніверситету / А. В. Шипчинський // Наук. хроніка ХДУ: Зб. анот. - 1945. -№ 1. - С. 13.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007