М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 89

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

4781. Панфилов А. Наступление на старость: [О работе группы сотруд­ников Ин-та биологии ХГУ] / А. Панфилов // Красное знамя. - 1972. - 6 мая.

4782. Кургузов С. «Запас мщності» організму: Учені ін-ту біології Харк. держ. ун-ту працюють над відтворенням моделі життя / С. Кургузов // Наука

і суспільство. - 1978. - № 12. - С. 22-23.

***

4783. Коршиков А. А. Список опубликованных работ Научно-исследовательского института ботаники / А. А. Коршиков // УЗХУ. - 1941. -[Т.] 22. - Тр. н.-д. ін-ту ботаніки. - Т. 4. - С. 214-218.

7. НАУКОВО-ДОПОМІЖНІ ЗАКЛАДИ ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ

УНІВЕРСИТЕТІ

7.1. Харківська астрономічна обсерваторія (1883)

4784. Фесенков В. Г. Исследование фотометра 2ре11пег'а Харьковской астрономической обсерватории / В. Г. Фесенков // Публ. Харьк. астрон. об­серватории. - 1928. - № 2. - С. 27-47.

4785. Отчет Харьковской астрономической обсерватории, 1924-1941.

... за 1924 г. // Народное просвещение на Украине. - Х., 1924. - С. 186­187.

... за 1926 г. // Наука на Украине. - 1927. - № 2-4. - С. 252-257. ... за 1931 г. // Астрон. журн. - 1932. - Т. 9, № 3-4. - С. 294-298. ... за 1932 г. // Там же. - 1933. - Т. 10, № 3. - С. 367-368. ... за 1933 г. // Там же. - 1934. - Т. 11, № 3. - С. 270-271. ... за 1934 г. // Там же. - 1935. - Т. 12, № 4. - С. 393-395. ... за 1935 г. // Там же. - 1936. - Т. 13, № 3. - С. 282-283. ... за 1936 г. // Там же. - 1937. - Т. 14, № 3. - С. 273-275. ... за 1937 г. // Там же. - 1938. - Т. 15, № 3. - С. 278-279. ... за 1938 г. // Там же. - 1939. - Т. 16, № 3. - С. 112-113. ... за 1939 г. // Там же. - 1940. - Т. 17, № 3. - С. 94-96. ... за 1940 г. // Там же. - 1941. - Т. 18, № 3. - С. 266-268.

4786. Барабашов М. П. Велика українська астрономічна обсерваторія / М. П. Барабашов, Б. Є. Семейкін // Знання. - 1932. - № 21-22. - С. 6-8.

4787. Барабашов М. П. Харківська астрономічна обсерваторія на службі соцбудівництва / М. П. Барабашов, Б. Є. Семейкін. - X.: Укр. робітник, 1933. -36 с.

4788. Вивчення Сонця: [Хронік. замітка про астрон. обсерваторію ХДУ та харк. спектрогеліоскоп М. П. Барабашова] // Всесвіт. - 1934. - № 9. - С. 14 з фото.

4789. Барабашов М. П. Робота Астрономічної обсерваторії Харківського держуніверситету / М. П. Барабашов // Публ. Харк. астрон. обсерваторії. -1935. - № 5. - С. 64-67.

4790. Барабашов М. П. Спектрогеліоскоп Астрономічної обсерваторії Харківського держуніверситету / М. П. Барабашов // УЗХУ. - 1935. - Т. 1. -

С. 64-67.

4791. Барабашов М. П. Спектрогеліоскоп Астрономічної обсерваторії Харківського держуніверситету / М. П. Барабашов, Б. Є. Семейкін // Публ. Харк. астрон. обсерваторії. - 1935. - № 5. - С. 13-28.

4792. Первый в Союзе: [О создании в обсерватории ХГУ спектрогелио-скопа] // Харьк. рабочий. - 1935. - 4 нояб. - Підпис: К.

4793. Барабашов Н. П. Астрономическая обсерватория Харьковского университета / Н. П. Барабашов // Наука и жизнь. - 1936. - № 2. - С. 45-47.

4794. Барабашов Н. П. Об экспедиции астрономической обсерватории Харьковского университета для наблюдения полного солнечного затмения 19 июня 1936 г. / Н. П. Барабашов // Мироведение. - 1936. - Т. 25, № 6. -

С. 14-22.

4795. Барабашов Н. П. Реконструкция Харьковской астрономической обсерватории / Н. П. Барабашов // Изв. АН СССР. Отд. мат. и естеств. наук. Сер. физ. - 1936. - № 6. - С. 723-724.

4796. Барабашов М. П. Служба Сонця на астрономічній обсерваторії Харківського держуніверситету / Н. П. Барабашов // УЗХУ. - 1936. - Т. 6-7. -

С. 17.

4797. Євдокимов М. М. Служба часу астрономічної обсерваторії Харківського держуніверситету і лабораторії часу Українського інституту метрології / М. М. Євдокимов, Ю. М. Фадеев // Там же. - С. 19-24.

4798. Одна из лучших обсерваторий мира // Харьк. рабочий. - 1936. - 7 февр.

4799. Барабашов М. П. Робота астрономічної обсерваторії Харківського держуніверситету під час повного затемнення сонця 19 черв. 1936р. / М. П. Барабашов // УЗХУ. - 1937. - Т. 10. - С. 71-78.

4800. Фадєєв Ю. М. Короткий огляд служби часу Астрономічної обсер­ваторії ХДУ і Українського інституту метрології за 1937 рік / Ю. М. Фадєєв // УЗХУ. - 1938. - Т. 11. Публ. Астрон. обсерваторії. - Т. 6. - С. 119-122.

467

4801. Фадеев Ю. Н. Краткий обзор службы времени Астрономической обсерватории ХГУ и Харьк. ин-та мер за 1938 и 1939 гг. / Ю. Н. Фадеев // УЗХУ. - 1941. - Т. 23. Публ. Астрон. обсерватории. - Т. 7. - С. 95-99.

4802. Барабашов Н. П. О восстановлении Астрономической обсервато­рии Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького / Н. П. Барабашов // Бюл. Астрон. обсерватории ХГУ. - 1944. - № 4. - С. 1-2.

4803. Барабашов Н. П. Об астрометрических работах Астрономической обсерватории   Харьковского   госуниверситета   им.   А. М. Горького /

H. П. Барабашов // Тр. 10-й Всесоюз. астрометр. конф., Пулково, 8-11 дек. 1952 г. - Л., 1954. - С. 47.

4804. Сластенов А. И. Астрономия в Харьковском университете за 150 лет, (1805-1955): Ист. очерк / А. И. Сластенов. - X.: Изд-во ун-та, 1955. -184 с.

4805. Барабашов М. П. Наші найближчі сусіди: [Про роботу Харк. ас-трон. обсерваторії] / Н. П. Барабашов // Прапор. - 1956. - № 2. - С. 112-113.

4806. Барабашов Н. П. Астрономическая обсерватория Харьковского орде­на Трудового Красного Знамени госуниверситета за 40 лет / Н. П. Барабашов // УЗХУ. - 1957. - Т. 91. Тр. астрон. обсерватории. - Т. 12. - С. 5-13.

4807. Барабашов Н. П. Результаты фотометрических исследований Луны и планет на астрономической обсерватории ХГУ / Н. П. Барабашов. - X.: Изд-во ун-та, 1957. - 137 с.: ил.

4808. Яковкін А. О. Астрономічні дослідження на Україні за роки ра­дянської влади / А. О. Яковкін // Розвиток науки в Українській РСР за 40 років. - К., 1957. - С. 204-222.

С. 208, 211-216: про роботу Харківської астрономічної обсерваторії.

4809. Кузьменко К. Н. О работе астрометрического отдела Астрономи­ческой обсерватории Харьковского госуниверситета за 1953-1955 гг. / К. Н. Кузьменко // Тр. 12-й Астрометр. конф. СССР. - Л., 1955. - С. 84-85.

...за 1956-1958 гг. // Тр. 14-й Астрометр. конф. СССР, 1958. - М.; Л., 1960. - С. 71-72.

...за 1958-1960 гг. // Тр. 15-й Астрометр. конф. СССР, 1960. - М.; Л., 1963. - С. 60.

4810. Барабашов М. П. Основні результати спостереження Марса у 1956 р. на Харківській астрономічній обсерваторії / М. П. Барабашов,

I. К. Коваль // Вісн. АН УРСР. - 1959. - № 1. - С. 15-23.

4811. Астрономическая обсерватория Харьковского университета // Ас­трономия в СССР за 40 лет, 1917-1957 гг. - М., 1960. - С. 46-47.

4812. Барабашов М. П. Астрономічні дослідження: [Про роботу Астрон. обсерваторії ХДУ] / Н. П. Барабашов // Наука і життя. - 1960. - № 2. - С. 22.

4813. Сластенов А. И. Раскрывая тайны Вселенной: Харьк. астрон. об­серватории 155 лет / А. И. Сластенов // Красное знамя. - 1963. - 15 сент.

4814. Азарнова Т. Н. Астрономічна обсерваторія Харківського університету // Азарнова Т. Н. Астрономія на Україні (1918-1962 рр.): Бібліогр. покажч. / Т. Н. Азарнова, И. О. Шеменець. - К., 1965. - С. 12-13.

4815. И на Венере есть пятна: [О наблюдениях сотрудников Харьк. астрон. обсерватории за поверхностью Венеры] // Эврика, 1965 год. - М., 1965. - С. 17.

4816. Невський К. Історія одного сперечання: [До проблеми вивчення фізичної будови поверхні Місяца на Харк. астрон. обсерваторії] / К. Невський // Прапор. - 1965. - № 10. - С. 55-56.

4817. Планетний телескоп у степу: [Філія астрон. обсерваторії ХДУ] // Наддніпр. правда. - 1966. - 12 січ.; Комс. знамя. - 1966. - 11 янв.

4818. Астрономическая обсерватория Харьковского ордена Трудового Красного Знамени госуниверситета за 50 лет // ВХУ. - 1967. - № 28. Сер. астрон. - Вып.3. - С. 3-11.

4819. Развитие астрономии в СССР. - М.: Наука, 1967. - 475 с.

С. 10, 43, 44, 52, 54, 90, 91, 93-95, 97, 101, 103-105, 107-109, 130, 215-217, 219, 302: про Харк. астрон. обсерваторію.

4820. Деркач К. Н. Результаты наблюдений, произведенных на мериди­анном круге Харьковской обсерватории в 1968-1973 гг. / К. Н. Деркач // ВХУ. - 1974. - № 117, вып. 9. - С. 64-72.

4821. Ткаченко В. Полювання за сонцем: [Про наук. експедицію співро­бітників астрон. обсерваторії ХДУ] / В. Ткаченко // Рад. Україна. - 1972. -27 черв.

4822. Преторська Н. Будильник, заведений на сторіччя: Репортаж [про роботу вчених астрон. обсерваторії ХДУ] / Н. Преторська // Соц. Харківщина. - 1974. - 28 лип.

4823. Измайлов С. Р. Наблюдение покрытий звезд Луной на астрономиче­ской обсерватории Харьковского университета в 1969-1972 годах / С. Р. Измайлов, В. М. Кирпатовский // ВХУ. - 1977. - № 160. - С. 62-65.

4824. Нат В. А.  Кто  вы,  Фетида!  / В. А. Нат,  М. П. Хабинский,

B. К. Фоменко, Л. Г. Попов // Будни пятилетки: Год четвертый. Харьк. обл.: Очерки, репортажи, зарисовки, интервью. - X., 1980. - С. 70-72.

Спостереження вчених ХДУ за астероїдами. Див. також № 2448.

7.2. Харківська метеорологічна обсерваторія (1891)

4825. Педаев Д. Харьковская метеорологическая обсерватория / Д. Педаев // Наука на Украине. - 1922. - № 3. - С. 244-246.

4826. Дубинский Г. П. 60 лет Харьковской метеорологической обсерва­тории / Г. П. Дубинский // Метеорология и гидрология. - 1951. - № 7. -

C. 62-63.

Те саме // Соц. Харківщина. - 1951. - 16 груд.

470

4827. Дубинский Г. П. Краткая истории метеорологической обсервато­рии университета и организация сети метеостанций Харьковской губернии / Г. П. Дубинский // УЗХУ. - 1955. - Т. 56. Тр. геогр. ф-та. - Т. 2. - С. 69-76.

7.3 Ботанічний сад (1804)

4828. Ботанический сад в Харькове // Народное просвещение на Украине. - [Х.], 1924. - С. 187-188.

4829. Звіт Харківського ботанічного саду з 1 жовт. 1925 до 30 верес. 1926 р. // Наука на Україні. - 1927. - № 2-4. - С. 271-274.

4830. Харківський ботанічний сад // Вісн. природознавства. - 1927. -№ 2. - С. 116.

4831. Ботанический сад Харьковского госуниверситета им. A. M. Горь­кого // Ботанические сады СССР. - М., 1949. - С. 109-111.

4832. Ложніков О. Приховані скарби: [Ботан. сад ХДУ] / О. Ложніков // Соц. Харківщина. - 1961. - 24 трав.

4833. Педаш Ф. И. Ботанический сад Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького / Ф. И. Педаш // Бюл. Глав. ботан. сада. - М., 1964. -Вып. 2. - С. 108-110.

4834. Репьев П. Г. Ботанический сад - исследовательская лаборатория / П. Г. Репьев, И. М. Культнасов // Вестн. высш. шк. - 1967. - № 6. - С. 58-61.

4835. Фідчунова М. Квітниковий календар: [Ботан. сад. ХДУ] / М. Фідчунова // Рад. Україна. - 1968. - 14 трав.

4836. Рижська А. Новий ботанічний сад [ХДУ] / А. Рижська // Веч. Харків. - 1972. - 9 лют.

4837. Для науки, здоров'я, краси: [До 170-річчя ботан. саду ХДУ] // Веч. Харків. - 1974. - 16 черв.

4838. Лемешев К. О душе города и о Саржином яре: [О ботан. саде ХГУ] / К. Лемешев // Красное знамя. - 1974. - 31 авг.

4839. Барва І. Ботанічному саду - 170 років / І. Барва // Веч. Харків. -1975. - 18 берез.

4840. Залюбовский И. И. Каким быть ботаническому саду / И. И. Залюбовский, Ю. Н. Прокудин // Красное знамя. - 1975. - 18 мая.

4841. Борисов Г. Завтра Ботанічного саду [ХДУ] / Г. Борисов // Соц. Харківщина. - 1980. - 6 січ.

Див. також № 2398, 2402.

7.4. Гідробіологічна станція (1914)

4842. Шкорбатов Л. А. 25 років Донецької гідробіологічної станції ім. проф. Арнольді (1914-1939 рр.) / Л. А. Шкорбатов // Тр. Донецької гідробіол. станції. - 1940. - Т. 1. - С. 1-9.

4843. Ролл Я. В. Розвиток гідробіологічної науки на Україні за 40 років Радянської влади / Я. В. Ролл // Розвиток науки в УРСР за 40 років. - К., 1957. - С. 340-353.

С. 344-345, 351: про Донецьку гідробіологічну станцію. Див. також Ч. 1, вип. 3, розд. 26.2.4. Біологічна станція Товариства дослідників природи.

7.5. Обчислювальний центр (1958)

4844. Тарапов I. Є. Обчислювальний центр [в ХДУ] / І. Є. Тарапов // Харк. ун-т. - 1958. - 31 груд.

4845. Тарапов И. Е. Вычислительный центр - производству / И. Е. Тара-пов, М. З. Четвериков // Технический прогресс и вузы: Сб. статей. - X., 1962. - С. 72-74.

4846. Короп В.  З обчислювальною техникою на «ти» / В. Короп,

B. Семиволос // Соц. Харківщина. - 1971. - 29 черв.

7.6. Музеї при Харківському університеті 7.6.1. Археологічний музей (1919

4847. Археологический семинар при Харьковском археологическом му­зее // Наука на Украине. - 1922. - № 2. - С. 151.

4848. Федоровский А. С. Две бронзовые статуэтки Харьковского архео­логического музея / А. С. Федоровский // Наука на Украине. - 1922. - № 4. -

C. 286-297.

4849. Федоровский А. С. Харьковский археологический музей / А. С. Федоровский // Наука и ее работники. - 1922. - № 3-4. - С. 36-38.

4850. Федоровський О. С. Відчит Харківського археологічного музею (за час з 1.Х. 1925 по 1.Х. 1926) / О. С. Федоровский // Наука на Україні. -1926. - № 1. - С. 90-94.

4851. Федоровський О. С. Харківський археологічний музей та його науково-дослідна праця / О. С. Федоровский // Наука на Україні. - 1926. -

С. 44-48.

4852. Пузаков Є. В. Цінна археологічна колекція: [Предмети, знайдені в 1957 р. в м. Харкові] / Є. В. Пузаков // Соц. Харківщина. - 1959. - 24 лют.

4853. «Окно» в античный мир: [Об археол. музее ХГУ] // Правда Украи­ны. - 1974. - 14 мая.

4854. Зайцев Б. П. Археологический музей Харьковского университета / Б. П. Зайцев, В. А. Латышева // ВХУ. - 1992. - № 362: История. - Вып. 25. -

С. 103-110.

1 Археологічна колекція була утворена при Музеї красних мистецтв після ХІІ Архео­логічного з'їзду у 1902 р. Як окремий підрозділ Археологічний музей згадується вперше у 1919 р.

472

4855. Скирда В. В. Харківський археологічний музей під керівницт­вом О. С. Федоровського // Другі Сумцовські читання: Тези наук. конф., 18 квіт. 1996 р. - Х., 1996. - С. 9-11.

7.6.2. Музей природознавства (1964)1

4856. Каякін Л. І. Історія Мінералогічного музею Харківського університету / Л. І. Каякін // Наук. хроніка ХДУ: Зб. анот. - 1947. - № 1(8). - С. 2.

4857. Грубант В. Н. К истории музея дарвинизма Харьковского госуни­верситета / В. Н. Грубант, А. В. Рудаева // УЗХУ. - 1955. - Т. 59. Труды н.-и. ин-та биологии и биол. ф-та. - Т. 22. - С. 247-252.

4858. Логвиненко Н. В. Минералогический музей Харьковского госуни­верситета им. А. М. Горького / Н. В. Логвиненко // УЗХУ. - 1955. - Т. 61. Зап. геол. ф-та. - Т. 12. - С. 35-43.

4859. Грубант В. Н. Подарунок флотилії «Слава» нашому університету: [Нові наук. експонати музею дарвінізму ХДУ] / В. Н. Грубант // Сталін. кад­ри. - 1956. - 28 черв.

4860. Карякин Л. И. История Минералогического музея Харьковского университета / Л. И. Карякин // Минералог. сб. Львов. геол. о-ва. - 1956. -№ 10. - С. 363-368.

4861. Кривицкий И. А. Орнитологическое собрание Харьковского универ­ситета / И. А. Кривицкий // Орнитология. - 1965. - Вып. 7. - С. 506-506.

4862. Светлова Л. Этот удивительный мир: [К 166-летию Музея естст-вознания ХГУ] / Л. Светлова // Красное знамя. - 1973. - 4 апр.

4863. Александрова В. Камені говорять: Репортаж [з музею природознавства ХДУ] / В. Александрова // Соц. Харківщина. - 1974. - 20 берез.

4864. Васюта І. Які в океані птахи: [Колекція Л. Корабельникова в музеї природознавства ХДУ] / І. Васюта // Рад. Україна. - 1974. - 12 трав.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007