М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 91

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

4964. Чекалова Л. Студентський фестиваль: [Всесоюз. універсіада у ХДУ] / Л. Чекалова // Ленін. зміна. - 1969. - 24 квіт.

4965. З Ленінграда повідомляють: [Делегація ХДУ на універсіаді- 70] // Веч. Харків. - 1970. - 4 лют.

4966. Тихомиров О. Студенти Харкова - призери універсіади / О. Тихомиров // Веч. Харків. - 1970. - 23 лип.

4967. Біда А.  Факультет-ювіляр: [Ф-т громад. професій. 10-річчя] /

A. Біда // Веч. Харків. - 1971. - 7 листоп.

4968. Ліберман О. Г. Деякі питання методики обстежень і аналізу бюд­жету часу студентів [ХДУ] / О. Г. Ліберман, С. Г. Кравченко // Проблеми вищ. шк. - 1971. - Вип. 6. - С. 21-28.

4969. Сушков В. Ентузіасти: [Про студ. дружину охорони природи] /

B. Сушков // Ленін. зміна. - 1971. - 13 лют.

4970. Корж Н. Г. Форум дружбы: [О 6-ой Всесоюз. универсиаде, прохо­дившей в ХГУ] / Н. Г. Корж // Красное знамя. - 1972. - 20 апр.

4971. Положение о факультете общественных профессий. - X., 1972. -

8 с.

4972. Дімін О. Вартові пам' яті: велінням сердець студенти Харк. ун­ту стали гідами Меморіалу / О. Дімін // Ленін. зміна. - 1978. - 2 листоп.

4973. Уманець Т. Перший у місті: [Ф-т громад. професій в ХДУ] / Т. Уманець // Харк. ун-т. - 1978. - 14 берез.

4974. Микуляк Я. Вершини знань підкоряються сильним: [Традиція по­свячення в студенти ХДУ] / Я. Микуляк, Я. Пилипенко // Ленін. зміна. -1979. - 4 верес.

4975. Атемасова Т. История студенческой дружины Харьковского уни­верситета / Т. Атемасова // История движения студенческих природоохран­ных дружин в документах и воспоминаниях / Сост. В. Е. Борейко; Киев. эколого-культ. центр. - К., 2000. - С. 219-253. - (Сер. История охраны при­роды; Вып. 21).

4976. Парфіненко А. Ю. Внесок студентів Харківського університету до вивчення історії Слобідського краю / А. Ю. Парфіненко // Актуальні про­блеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць / ХНУ. - Х., 2003. -С. 190-195. - Бібліогр.: С. 194-195.

9.1. Навчальна та наукова діяльність студентів

4977. Студенческая научная конференция ХГУ, посвященная дню рож­дения В. И. Ленина: Программа. - X., 1947-1978.

Первая научная... - Х., 1947. - 94 с. Вторая студенческая городская... - Х., 1948. - 38с. Итоговая студенческая.   - Х., 1950. - 27 с. Итоговая студенческая... - Х., 1951. - 40 с. Итоговая студенческая ... - Х., 1952. - 49 с. Итоговая студенческая.   - Х., 1953. - 56 с. Итоговая научная... - Х., 1954. - 48 с. Итоговая студенческая.   - Х., 1955. - 52 с. Итоговая студенческая... - Х., 1956. - 55 с. Итоговая студенческая... - Х., 1957. - 58 с. Итоговая студенческая.   - Х., 1958. - 64 с. Студентська наукова.   - Х., 1959. - 66 с. Студентська наукова.   - Х., 1960. - 53 с. Студентська наукова.   - Х., 1963. - 62 с. Студентська наукова... - Х., 1964. - 83 с. Студентська наукова... - Х., 1965. - 84 с. Студентська наукова.   - Х., 1966. - 77 с. Студентська наукова.   - Х., 1967. - 91 с. Студентська наукова... - Х., 1968. - 105 с. Студентська наукова... - Х., 1969. - 136 с.

481

Студентська наукова... - Х., 1971. - 139 с.

Студенческая научная... - Х., 1972. - 130 с.

Студенческая научная... - Х., 1973. - 189 с.

Студенческая научная... - Х., 1974. - 202 с.

Студенческая научная... - Х., 1975. - 307 с.

Студенческая научная... - Х., 1976. - 262 с.

Студенческая научная... - Х., 1977. - 293 с.

Студенческая научная.

Биол. ф-т. - Х., 1978. - 21 с.

Геол.-географ. ф-т. - Х., 1978. - 22 с.

Ф-т иностр. яз. - Х., 1978. - 12 с.

Ист. ф-т. - Х., 1978. - 15 с.

Мех.-мат.ф-т. - Х., 1978. - 15 с.

Радиофиз. ф-т. - Х., 1978. - 23 с.

Физ. ф-т. - Х., 1978. - 14 с.

Физ.-тех. ф-т. - Х., 1978. - 14 с.

Филол. ф-т. - Х., 1978. - 18 с.

Хим. ф-т. - Х., 1978. - 18 с.

Экон. ф-т. - Х., 1978. - 20 с.

Отделение обществ. наук. - Х., 1978. - 53 с.

Студенческая научная...

Биол. ф-т. - Х., 1979. - 22 с.

Геол.-геогр. ф-т. - Х., 1979. - 18 с.

Ф-т иностр. яз. - Х., 1979. - 12 с.

Ист. ф-т. - Х., 1979. - 13 с.

Мех.-мат. ф-т. - Х., 1979. - 18 с.

Радиофиз. ф-т. - Х., 1979. - 25 с.

Физ. ф-т. - Х., 1979. - 14 с.

Физ.-тех. ф-т. - Х., 1979. - 12 с.

Филол. ф-т. - Х., 1979. - 15 с.

Хим. ф-т. - Х., 1979. - 23 с.

Экон. ф-т. - Х., 1979. - 15 с.

Отделение обществ. наук. - Х., 1979. - 54 с.

Студенческая научная...

Биол. ф-т. - Х., 1980. - 23 с.

Геол.-геогр. ф-т. - Х., 1980. - 14 с.

Ф-т иностр. яз. - Х., 1980. - 18 с.

Ист. ф-т. - Х., 1980. - 18 с.

Мех.-мат. ф-т. - Х., 1980. - 15 с.

Радиофиз. ф-т. - Х., 1980. - 30 с.

Физ. ф-т. - Х., 1980. - 14 с.

Физ.-тех. ф-т. - Х., 1980. - 15 с.

Филол. ф-т. - Х., 1980. - 19 с.

Хим. ф-т. - Х., 1980. - 20 с.

Экон. ф-т. - Х., 1980. - 17 с.

Отделение обществ. наук. - Х., 1980. - 88 с.

4978. Итоговая научная студенческая конференция ХГУ, посвященная дню рождения В. И. Ленина: Тез. докл. - Х.: Изд-во ун-та. - 1947-1962.

Первая научная... - X., 1947. - 94 с. Третья научная... - X., 1948. - 134 с. Пятая студенческая... X., 1949. - 144с. Итоговая... - X., 1950. - 212 с. Студенческая научная... - Х., 1951. - 335с. Итоговая студенческая... - X., 1952. - 382с. Итоговая студенческая... - X., 1953. - 383 с. Итоговая студенческая... - X., 1954. - 320с. Итоговая студенческая... - X., 1954. - 320 с. Итоговая студенческая.   - X., 1955. - 352 с. Итоговая студенческая.   - X., 1956. - 375 с. Итоговая студенческая... - X., 1957. - 429с. Итоговая студенческая... - X., 1958. - 444 с. Студенческая научная... - X., 1959. - 443 с. Студенческая научная... - X., 1960. - 515 с. Студенческая научная.  - X. 1961. - 373 с. Итоговая студенческая.   - X., 1962. 296 с.

4979. Плащев А. Студенческое научное общество: [Об организации студ. науч. о-ва в ХГУ] / А. Плащев // Харьк. рабочий. - 1936. - 2 окт.

4980. Чалов Г. Стипендії ім. 135-річчя Харківського університету / Г. Чалов // Соц. Харківщина. - 1941. - 10 квіт.

4981. Буланкін І. М. Наукова діяльність студентів / І. М. Буланкін // Соц. Харківщина. - 1950. - 27 трав.

4982. Буланкин И. Н. [Смотр научных работ студентов харьк. вузов] / И. Н. Буланкин, М. Савво // Вестн. высш. шк. - 1952. - № 8. - С. 33-35.

4983. Гущин М. П. Перебудова роботи наукових студентських гуртків / М. П. Гущин // Сталін. кадри. - 1954. - 22 січ.

4984. Мирошников И. Я. Наукова діяльність студентів в Харківському університеті / И. Я. Мирошников // Сталін. кадри. - 1955. - 11 берез.

4985. Лаврушин В. Ф. СНО должно стать подлинно массовой организа­цией / В. Ф. Лаврушин // Вестн. высш. шк. - 1965. - № 12. - С. 47-48.

4986. Залюбовский И. И. Проба сил: [Интервью о работе СНО ХГУ] / И. И. Залюбовский // Правда Украины. - 1969. - 7 февр.

4987. Студенты-исследователи: Факты и цифры: [СНО в ХГУ] // Вестн. высш. шк. - 1969. - № 10. - С. 50-51.

4988. Таранов В. Наукові дослідження студентів [ХДУ] / В. Таранов // Ленін. зміна. - 1970. - 4 черв.

4989. Чекарев М. А. Про роботу студентського наукового товариства [ХДУ] / М. А. Чекарев // Наукова та технічна творчість студентів: (Материали першого респ. зльоту студентів-активістів). - К., 1970. - С. 35-37.

4990. З нагородою!: [Нагородження премією комсомолу України за кращі наук. студ. роботи студента ХДУ М. Г. Станчева] // Веч. Харків. - 1972. - 1 лип.

4991. Медведєв Ф. П. З досвіду організації студентської наукової роботи [у ХДУ] / Ф. П. Медведєв // 3 досвіду організації студентської наукової ро­боти. - К., 1974. - С. 54-58.

4992. Карпов О. Вчений починається на студентській лаві: [Н.-д. робота студентів] / О. Карпов, С. Коновалов // Соц. Харківщина. - 1975. - 4 лют.

4993. Комплексный план организации научно-исследовательской работы студентов Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького на весь период обучения. - X., 1976. - 12 с.

4994. Владимирова В. Твердая жидкость - жидкая твердость: [Исследо­вания студента ХГУ И. Олимпиева природы нитевидных кристаллов каль­цита] / В. Владимирова // Комс. правда. - 1977. - 3 дек.

4995. Залюбовський І. І. Навчати натхнення! Вузи - науці, наука - вузам: [Н.-д. робота студентів ХДУ] / І. І. Залюбовський // Соц. Харківщина. -

1977. - 29 верес..

4996. Булаєнко Л. 1662 доповіді - не межа: [Участь студентів ХДУ у н.-д. роботі] / Л. Булаєнко // Харк. ун-т. - 1978. - 4 квіт.

4997. [Відзначення понад 30 студентських наукових робіт ХДУ на Все­союзному конкурсі] // Харк. ун-т. - 1978. - 30 квіт.

4998. Комплексный план организации научно-исследовательской работы студентов Харьковского госуниверситета им. А. М. Горького на весь период обучения. - X., 1978. - 12 с.

4999. Мигуліна Т. Студент і науково-технічний прогрес: [2-й тур Всесоюз. олімпіади, яка відбулась у ХДУ] / Т. Мигуліна // Веч. Харків. - 1978. - 21 квіт.

5000. [Нагородження студента В. Львова медаллю АН УРСР] // Харк. ун-т. - 1978. - 22 квіт.

5001. Тарапов И. Е. С первого курса: [Н.-и. работа студентов. Связь ХГУ с н.-и. учреждениями] / И. Е. Тарапов // Правда. - 1978. - 7 сент.

5002. Шматко М. Наука - курс програмний: [Н.-д. робота студентів ХДУ] / М. Шматко // Ленін. зміна. - 1980. - 11 берез.

Див. також № 611.

483

9.2. Трудовий семестр

5003. Підтримуємо: Третій студ. семестр. Лист студентів ХДУ] // Молодь України. - 1965. - 20 серп.

5004. Воскресенський Г. День не кінчається: [Будування Пунги студентами та вихованцями ХДУ] / Г. Воскресенський // Соц. Харківщина. - 1967. - 15 серп.

5005. Швирікас А. «Дайош мільйон!»: [Про студент. буд. загін «Північ -I» / А. Швирікас // Ленін. зміна. - 1967. - 3 верес.

5006. Давиденко С. Залишимо вдячну згадку: Третій студ. семестр [у ХДУ] / С. Давиденко // Молодь України. - 1968. - 30 лип.

5007. Песін О. Лише так пізнається людина: [Студенти ХДУ на цілині] / О. Песін // Ленін. зміна. - 1968. - 27 серп.

5008. Пузіков В. Народження нової традиції: [Про поїздку студентів ХДУ влітку на різні новобудови] / В. Пузіков // Ленін. зміна. - 1969. -14 серп.

5009. Сковородникова О. Здраствуй, Польщо!: [Студ. загін «Дружба»] / О. Сковородникова // Ленін. зміна. - 1969. - 18 листоп.

5010. Чекалова Л. Колектив формується в інституті: [Студенти ХДУ на цілині] / Л. Чекалова // Ленін. зміна. - 1969. - 25 жовт.

5011. Чекалова Л. Ми з «Колумба»!: [Студ. загони ХДУ] / Л. Чекалова // Веч. Харків. - 1969. - 14 листоп.

5012. Владимирова В. Привіт із Польщі: [Буд. загін ХДУ] / В. Владимирова // Ленін. зміна. - 1970. - 1 верес.

5013. Тур М. Здраствуй, «Зоряний»!: [Перша група студентів-цілинників ХДУ] / М. Тур // Ленін. зміна. - 1970. - 1 верес.

5014. Куликова С. Інтернаціональний трудовий [семестр студентів-іноземців ХДУ] / С. Куликова // Веч. Харків. - 1971. - 14 верес.

5015. Левчук В.   Екзамен на гарт: [Трудовий семестр студентів] /

B. Левчук // Харк. ун-т. - 1971. - 26 жовт.

5016. Бойко С. Автографы «Харків'янки»: [Буд. загін екон. ф-та ХДУ] /

C. Бойко // Ленін. зміна. - 1972. - 28 жовт.

5017. Єлагін В. Будуємо місто в Заполяр'ї: [Студ. буд. загін ХДУ в На-димі] / В. Єлагін // Веч. Харків. - 1972. - 22 серп.

5018. Куликова С. Здобуток «Дружби» - дружба: [Інтернац. загін ХДУ] / С. Куликова // Веч. Харків. - 1972. - 17 серп.

5019. Щербак Л. Моноліт - значить міцний, єдиний: [Студ. загін ХДУ «Моноліт»] / Л. Щербак // Веч. Харків. - 1972. - 28 жовт.

5020. Владимирова В. Что остается людям: [Студ. отряд «Монолит» на целине] / В. Владимирова // Красное знамя. - 1973. - 10 янв.

5021. Ільїна Л. Впевненою ходою: [Буд. загін «Квант-73» ХДУ] / Л. Ільїна // Ленін. зміна. - 1973. - 2 серп.

5022. Козуб Л. Строим «город счастья»: [О работе Надымского зональ­ного ССО, сформ. на базе ХГУ] / Л. Козуб // Красное знамя. - 1973. - 26 авг.

5023. Никифоренко В. Адреса - Радянський Союз: [Студ. буд. загін «То­вариш» у Польщі] / В. Никифоренко // Ленін. зміна. - 1973. - 25 груд.

5024. Чишко М. Змагання множить успіхи: [Буд. загін «Спартак» іст. ф-ту ХДУ] / М. Чишко // Ленін. зміна. - 1973. - 2 серп.

5025. Щербак Л. Добрий слід на землі: [Буд. загін «Квант» фіз. ф-ту ХДУ на цілині] / Л. Щербак // Ленін. зміна. - 1973. - 27 жовт.

5026. Гнатишин Р. Там, де кінчається тайга: [Дівочі загони ХДУ «Севе­рянка» та «Харків' янка»] / Р. Гнатишин // Ленін. зміна. - 1974. - 2 лип.

5027. Ільїна Л. На орбіті - «Дружба»: [Інтерн. буд. загін ХДУ] / Л. Ільїна // Там само. - 3 жовт.

5028. Ільїна Л. Побачення з північчю: [Студ. буд. загін ХДУ «Товариш»] / Л. Ільїна // Там само. - 11 квіт.

5029. Никифоренко В. І знову Надим: [Буд. загін філол.ф-ту «Северян­ка»] / В. Никифоренко // Ленін. зміна. - 1974. - 9 лип.

5030. Никифоренко В. Комісари розповідають: У студентських будівельних: [Студенти ХДУ на будовах Сибіру, Камчатки] / В. Никифоренко // Веч. Харків. - 1974. - 14 серп.

5031. Черная О. «Сердца физтеха - Северу» / О. Черная // Красное зна­мя. - 1974. - 14 авг.

5032. Богданов С. Робота: [Буд. загін ХДУ «Атлант»] / С. Богданов // Ленін. зміна. - 1975. - 21 серп.

5033. Долганов В. Перші кроки «Ровесника»: [Буд. загін ХДУ] / В. Долганов // Ленін. зміна. - 1975. - 14 черв.

5034. Феделов В. На відмінно: [Робота буд. загіна ХДУ «Штурм-75» // Ленін. зміна. - 1975. - 21 серп.

5035. Куликова С. П' ятнадцять незабутніх днів: [Трудовий семестр сту-дентів-іноземців ХДУ] / С. Куликова // Веч. Харків. - 1976. - 6 верес.

5036. Олійник О. Студентська вахта п' ятирічки: Естафета: [Студ. буд. загін ХДУ «Бонівур»] / О. Олійник // Ленін. зміна. - 1976. - 28 верес.

5037. Мигуліна Т. «Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совер­шить...»: Повість про СБЗ «Горизонт», розказана командиром і комісаром / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1980. - 14 жовт.

Див. також № 5870.

9.3. Спортивно-масова робота

5038. Єленін К. Другий день змагань: [Участь спортсменів ХДУ в спартакіаді ВИШів Наркомосу та Наркомздоров' я] / К. Єленін // Комсомо­лець України. - 1935. - 10 черв.

485

5039. Про наслідки змагань команд державних університетів з баскетбо­лу й волейболу: [Наказ] № 1863 від 7 квіт. 1939 р. // Зб. наказів та разпоряд-жень НКО УРСР. - 1939. - № 12. - С. 8.

5040. Про відзначення переможців у 3-й спортивній традиційній зустрічі університетів УРСР в 1939 p.: [Наказ] № 1848 від 22 квіт. 1940 р. // Там са­мо. - 1940. - № 13. - С. 12-13.

5041. Залманов І. Про роботу кафедри фізпідготовки / І. Залманов // За більшовицькі кадри. - 1941. - 22 берез.

5042. Качер М. Новий загін гімнастів [ХДУ] / М. Качер // Соц. Харківщина. - 1941. - 5 квіт.

5043. Кравченко   A. M.   Фізкультура   і   спорт   в   університеті /

A. М. Кравченко // Сталін. кадри. - 1950. - 28 черв.

5044. Кравченко А. Н. Значение и место альпинизма в физическом воспита­нии советского студенчества / А. Н. Кравченко // На просторах Родины чудес­ной: Сб. каф. физ. воспитания и спорта ХГУ... - X., 1952. - С. 11-15.

5045. Кравченко A. M. Спорт в університеті / А. М. Кравченко // Сталін. кадри. - 1953. - 22 черв.

5046. О результатах Вторых Всесоюзных финальных спортивно-прикладных соревнований студентов высших учебных заведений: Приказ № 682 от 27 авг. 1956 г. // Бюл. МВО СССР. - 1956. - № 18. - С. 4-5.

5047. Дзех Д. Наш університетский спорт: [Про роботу каф. фізвихов-ання ХДУ] / Д. Дзех // Харк. ун-т. - 1965. - 16 листоп.

5048. Чибіс В. Для рекордів - спортивних і трудових: [Наук. лабораторія каф. фізвиховання і спорту ХДУ] / В. Чибіс // Спорт. газ. - 1965. - 11 серп.

5049. Доценко О. Про альпіністів і альпінізм у Харкові і взагалі: [Про секцію альпінізму в ХДУ. Історія та сучасний стан] / О. Доценко // Ленін. зміна. - 1966. - 29 черв.

5050. Грубант В. В тайны подводного мира: [О секции аквалангистов ХГУ] / В. Грубант // Красное знамя. - 1967. - 21 сент.

5051. Альченко В. Їхня стихія - глибочинь: [Аквалангісти ХДУ] /

B. Альченко // Ленін. зміна. - 1968. - 8 берез.

5052. Полонин В. Кросс памяти Константина Курячего / В. Полонин // Красное знамя. - 1968. - 8 мая.

5053. Кичигін В. Якщо звернутися до цифр: [Про майстерність спорт­сменів ХДУ] / В. Кичигін // Харк. ун-т. - 1969. - 8 лип.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007