М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 92

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

5054. Тихомиров О. Лідер відомий - гімнастки ХДУ / О. Тихомиров // Веч. Харків. - 1970. - 4 черв.

5055. Меньшов В. 40 років харківському альпінізму: [Про участь вчених ХДУ в розвитку альпінізму] / В. Меньшов, Є. Андріяшин // Харк. ун-т. -1971. - 30 листоп.

487

5056. Юрьев Г. Победили гребцы ХГУ: [Первенство вузов по народной гребле] / Г. Юрьев // Красное знамя. - 1971. - 13 июня.

5057. Тихомиров А. Высокий балл гимнасткам ХГУ: [На ІУ Всесоюз. универсиаде] / А. Тихомиров // Красное знамя. - 1972. - 1 мая.

5058. Ланєвський Б. Правильні орієнтири: [Підготовка студентів ХДУ до здачі норм ГПО] / Б. Ланєвський // Ленін. зміна. - 1973. - 28 черв.

5059. Гаврилов В. «Вища школа» засвічує вогні: [Спорткомплекс побудова­ний студентами і співробітниками ХДУ] // Харк. ун-т. - 1976. - 27 січ.

5060. Астахова Е. Меридіани дружби: [Баскетбол та команда ХДУ у ПНР] / Е. Астахова // Ленін. зміна. - 1977. - 17 трав.

5061. Пашкова Л. А що за медалями?: [Про успіх плавців ХДУ на зма­ганнях у Києві] / Л. Пашкова // Веч. Харків. - 1978. - 12 жовт.

5062. Пашкова Л. Є мушкетери!: [Про перемогу фехтувальників ХДУ] / Л. Пашкова // Веч. Харків. - 1978. - 4 жовт.

5063. Пашкова Л. Татамі дружби: [Про міжнар. зустріч з боротьби дзюдо спортсменів Харк. і Познан. ун-тів] / Л. Пашкова // Веч. Харків. - 1978. -17 листоп.

5064. Студенти ХГУ - чемпионы СССР [по фехтованию] // Красное зна­мя. - 1979. - 12 апр.

5065. Столбецов О. Школа Маргулиса, [известного харьковского тренера команды ХГУ по баскетболу] / О. Столбецов // Веч. Харьков. - 2000. -

15 февр. с фото.

9.4. Художня самодіяльність

5066. Университетский звуковой кинотеатр // Харьк. рабочий. - 1935. -

16 дек.

5067. Художественно-музыкальное образование студентов: [Муз.-лит.-худ. студия в ХГУ] // Харьк. рабочий. - 1935. - 17 окт.

5068. Новий студентський клуб і звукове кіно [у ХДУ] // Соц. Харківщина. - 1936. - 28 січ.

5069. Дорошенко Л. Студентський штаб веселого настрою: [Самодіяль­ність у ХДУ] / Л. Дорошенко // Ленін. зміна. - 1965. - 3 берез.

5070. Шабельський О. СИНТ-63: Твори, видумуй, пробуй / О. Шабельський // Ленін. зміна. - 1965. - 26 трав.

5071. Боянович В. Творча молодь навчаеться: [Про літ. студію ХДУ] / В. Боянович // Соц. Харківщина. - 1966. - 1 З черв.

5072. Подяка від ЦК ЛКСМУ [колективові театру «СИНТ-63» за май­стерний виступ на концерті для делегатів XX з' їзду ЛКСМУ] // Харк. ун-т. -

1966. - 20 трав.

5073. Федоренко Л. Як улаштовано СИНТ?: [Студ. синтетичний театр] / Л. Федоренко // Ранок. - 1966. - № 8. - С. 7-8.

5074. Брюген В. Свіжо, вигадливо: [Про спектакль СИНТу-63 «Чорна шкатулка» / В. Брюген // Соц. Харківщина. - 1967. - 13 груд.

5075. «Время и ты»: [Устный журнал студ. клуба ХГУ] // Красное зна­мя. - 1967. - 1 нояб.

5076. Гланц О. Пісня за піснею: [Ансамбль ХДУ «Аеліта»] / О. Гланц // Соц. Харківщина. - 1967. - З0 квіт.

5077. Стукалова Г. Слушая стихи: [Вечер поэзии в ХГУ] / Г. Стукалова // Красное знамя. - 1967. - 9 дек.

5078. Чекалова Л. Добридень, прекрасне!: [Про усний журнал «Час і ти» при ХДУ] / Л. Чекалова // Соц. Харківщина. - 1967. - 9 черв.

5079. Валихметов Б. Победила харьковская «Аэлита»: [Вокальный ан­самбль ХГУ] / Б. Валихметов, В. Гигевич // Красное знамя. - 1968. - 6 марта.

5080. Карпова Н. Є мушкетери!: [Діяльність клубів ХДУ] / Н. Карпова // Ленін. зміна. - 1968. - 27 квіт.

5081. Маєвська Л. У клубі друзів німецької мови / Л. Маєвська // Соц. Харківщина. - 1968. - 4 черв.

5082. Сковородникова О. У нас день театру: [На сцені ХДУ] / О. Сковородникова // Ленін. зміна. - 1968. - б черв.

5083. Кисельова Т. Пошук талантів триває: [Конкурс пісні на філол. ф-ті ХДУ] / Т. Кисельова, Л. Северіна // Ленін. зміна. - 1970. - 10 січ.

5084. Клуб друзей английского языка [в ХГУ] // Красное знамя. - 1970. -10 июня.

5085. Кокотова Е. Кому аплодує жюрі: [Квартет баяністів на іст. ф-ті ХДУ] / Е. Кокотова // Ленін. зміна. - 1970. - 5 берез.

5086. Бабенін Б. Фотоклуб на Цілиноградській / Б. Бабенін // Веч. Харків. - 1971. - 26 листоп.

5087. Боянович  В.   Творчі   контакти:   [3устріч  літ.   студії ХДУ

3 письменниками та поетами України] / В. Боянович // Веч. Харків. - 1971. -

4 січ.

5088. Корж Н. От Днепра до Лены: [Студ. агитбригады] / Н. Корж // Красное знамя. - 1971. - 21 сент.

5089. Луценко О. Чарівники танцю: [Танцюристи ХДУ] / О. Луценко // Ленін. зміна. - 1971. - 24 черв.

5090. Бебенін Б. У нас фотоклуб: [В Олексіївському гуртожитку] / Б. Бебенін // Ленін. зміна. - 1972. - 27 січ.

5091. Владимирова В. Співаємо ми радо: [Студ. клуб пісні «Ромашка»] / В. Владимирова // Ленін. зміна. - 1972. - 25 листоп.

5092. Жорняк Т. Камера в руках студентів: [Кінофотостудія ХДУ] / Т. Жорняк // Ленін. зміна. - 1973. - 14 лип.

5093. Мигуліна Т. Виступає «Ромашка»: Студент і музи / Т. Мигуліна // Ленін. зміна. - 1973. - 20 січ.

5094. Несвітенко М. Студентський клуб дружби: [«Харків-Познань»] / М. Несвітенко // Веч. Харків. - 1973. - 19 верес.

5095. Фоменко В. Студентський КІД: [Клуб інтернац. дружби]: Його плани й перспективи / В. Фоменко // Ленін. зміна. - 1973. - 20 лют.

5096. Фідря О. «Аелітї» - десять років / О. Фідря, Н. Фідря // Ленін. зміна. - 1974. - 8 берез.

5097. Глушко Ю. Хвилини радості і натхнення: [Про акад. хор ХДУ] / Ю. Глушко // Веч. Харків. - 1976. - 27 груд.

5098. Свердлов Ю. ... і 90% праці: [Про ансамбль скрипалів ХДУ] / Ю. Свердлов // Харк. ун-т. - 1976. - 2 берез.

5099. Корж Н. Пісня над рікою: [Про ансамбль «Аеліта»] / Н. Корж // Веч. Харків. - 1977. - 24 серп.

5100. Тараненко М. Даруючи пісню і радість: [Ансамбль «Аеліта»] / М. Тараненко // Ленін. зміна. - 1977. - 1 груд.

5101. У перші дні весни [розпочав роботу клуб любителів музики ХДУ] // Веч. Харків. - 1978. - 10 берез.

5102. Васильєва Т. В. Велике і яскраве свято: [Участь худож. самодіяль-ністі ХДУ у фестивалі ун-тів в Алма-Аті] / Т. В. Васильєва // Харк. ун-т. -

1979. - 1 трав.

5103. Еврика!: [Про кіностудію ХДУ] // Веч. Харків. - 1979. - 21 квіт.

5104. Скачко И. В. «СИНТ-63». Когда театры были молодыми / И. В. Скачко // UNIVERSITATES. - Х., 2003. - № 2. - С. 64-68.

10. ТВОРЧА СПІВДРУЖНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ З ІНШИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ, Н.-Д. ІНСТИТУТАМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ

5105. Буланкин И. Н. Творческое содружество русских и украинских ученых / И. Н. Буланкин // Красное знамя. - 1954. - 7 янв.

5106. Терехов Ю. И. Творческое содружество [ученых ХГУ с промышленностью и сельским хозяйством] / Ю. И. Терехов // Красное знамя. - 1955. - 19 апр.

5107. Терехов Ю. И. Улучшаем организацию производства: Из опыта творч. содружества ун-та с предприятиями / Ю. И. Терехов // Красное знамя. -1955. - 2 нояб.

5108. Буланкин И. Н. Расширяются научные связи / И. Н. Буланкин // Красное знамя. - 1957. - 1 мая.

5109. Костюк П. Д. Дружба: (О деловых связях с учеными Рос. Федера­ции) / П. Д. Костюк // Красное знамя. - 1957. - 22 окт.

5110. Костюк П. Д. Традиционные связи ученых [ХГУ с учеными Рос. Федерации] / П. Д. Костюк // Красное знамя. - 1960. - 3 февр.

490

5111. Лаврушин В. Ф. Смотреть в будущее: [О связи науки и производ­ства] / В. Ф. Лаврушин // Красное знамя. - 1960. - 21 сент.

5112. Зотов З. Отчитываются ученые университета: [Связь с предприятиями г. Харькова] / З. Зотов // Красное знамя. - 1970. - 5 апр.

5113. Мішин М. Вчені [ХДУ] у виробничників [ХТЗ] / М. Мішин // Соц. Харківщина. - 1970. - 21 берез.

5114. Співдружність: [Про зв'язки Харк. і Казан. ун-тів] // Соц. Харківщина. - 1970. - 4 лют.

5115. Бабич Г. Друзі в Тбілісі [в ХДУ] / Г. Бабич // Соц. Харківщина. -1971. - 30 січ.

5116. Крепнут творческие связи [ХГУ с предприятиями города] // Крас­ное знамя. - 1971. - 15 апр.

5117. Петров В. Университет - заводчанам: [Встреча ученых ХГУ с рабочими харьк. заводов] / В. Петров // Красное знамя. - 1972. - 11 апр.

5118. Студенцов Г. [Творческие связи математиков ХГУ и Сибирского НИИ природных газов] / Г. Студенцов // Красное знамя. - 1972. - 10 сент.

5119. Готуються кадри фізиків: Творча співідружність ун-ту і фіз.-техн. ін-ту // Соц. Харківщина. - 1973. - 10 берез.

5120. Юрченко Л. Деловое содружество [ученых ХГУ с коллективом ХТЗ] / Л. Юрченко // Красное знамя. - 1973. - 11 апр.

5121. Міцніють творчі зв'язки [вчених ХДУ з робітниками підприємств міста Харкова] // Ленін. зміна. - 1974. - 18 квіт.

5122. Лапшина М. Плідні зв'язки [істориків ХДУ та Моск. ун-ту] // Харк. ун-т. - 1975. - 4 січ.

5123. Єрицян С. [Студенти ХДУ] - гості Єреванського університету / С. Єрицян // Веч. Харків. - 1977. - 10 груд.

5124. Лемешев К. Соединяя науку с практикой: [Разд.] 2. Харьков - тру­женикам Сибири и Дальнего Востока / К. Лемешев // Красное знамя. - 1978. - 4 июня.

5125. Мигуліна Т. У рамках співдружності [науковців ХДУ з іншими установами і підприємствами] / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1978. - 17 січ.

5126. Шестопалова Н. Учені - сільському господарству / Н. Шестопалова // Харк. ун-т. - 1978. - 12 верес.

5127. Мигуліна Т. Спільними зусиллями: [Про зв'язки ХДУ з вузами та науковцями країни] / Т. Мигуліна // Веч. Харків. - 1979. - 30 січ.

5128. Веркин Б. И. Практика с гарантией: О подготовке молодых ученых: [О тесном контакте ХГУ с ФТИНТом] / Б. И. Веркин; Беседу с директором ФТИНТа вела Т. Чесняк // Комс. правда. - 1980. - 13 марта.

5129. Залюбовський І. Учбово-наукові об'еднання: перспективи, про­блеми: [Про творчі зв'язки ХДУ з акад. ін-тами] / І. Залюбовський // Веч. Харків. - 1980. - 23 жовт.

491

11. Харківський університет і школа

5130. Лекции для школьников: [О работе Комиссии содействия средней школе при физ.-мат. ф-те ХГУ] // УЗХУ. - 1952. - Т. 40. Зап. мат. отд. физ.-мат. ф-та и Харьк. мат. о-ва. - Сер. 4. - Т. 23. - С. 152-153.

5131. Гельфенбейн Л. Л. Университет и школа: пед. подготовке вы­пуск. ХГУ] / Л. Л. Гельфенбейн // Вестн. высш. шк. - 1958. - № 4. - С. 33-37.

5132. Семінар э методики [української та російської мов на філологічному факультеті ХДУ для вчителів Харківської області] // Укр. мова і літ. в школі. - 1964. - № 9. - С. 96.

5133. Боданская О. Учиться, чтобы учить: Школа и вуз: [О помощи пре­подавателей ХГУ учителям Харькова и области] / О. Боданская, М. М. Гохлернер // Красное знамя. - 1967. - 13 июня.

5134. Стукалова Г. Університет в університеті: [Про ун-т пед. знань, влаштований в ХДУ] / Г. Стукалова // Літ. Україна. - 1967. - 11 серп.

5135. Магальник Б. Шкільна Академія: [Математики В. О. Марченко та Й. В. Островський ведуть факультатив у школі № 45] / Б. Магальник // Ленін. зміна. - 1968. - 21 груд.

5136. Новикова О. Шеф - це значить помічник: [Про шеф. допомогу ХДУ школам Балакліїв. р-ну] / О. Новикова // Веч. Харків. - 1971. - 11 жовт.

5137. Сотник Н. Дорога до вузу: [Допомога студентів майбутнім абітурієнтам] / Н. Сотник // Ленін. зміна. - 1971. - 19 серп.

5138. Корецький А. Для сільських абітурієнтів: [Про підготовчі курси] / А. Корецький // Ленін. зміна. - 1973. - 26 лип.

5139. Ходжай Г. Я. Університет - сільській школі: [Про заочну юнацьку фіз.-мат. школу при ХДУ] / Г. Я. Ходжай, С. О. Калюжна // Ленін. зміна. -1973. - 18 груд.

5140. Уникнути випадковості: [Про роботу з випускниками шкіл, май­бутніми абітурієнтами] // Ленін. зміна. - 1974. - 18 квіт.

5141. Ярова Р. «Колективний» учень та інші проблеми заочної юнацької физико-математичної школи [ХДУ] / Р. Ярова, Г. Я. Ходжай, С. О. Калюжна // Ленін. зміна. - 1974. - 12 листоп.

5142. Біда А. Друге літо «Архімеда»: [Про табір навчання, праці і відпочинку для учнів, організ. фіз.-техн. ф-том ХДУ] / А. Біда // Ленін. зміна. -1976. - 3 серп.

5143. Чайка Л. Шефи з університету / Л. Чайка // Веч. Харків. - 1978. -25 лют.

5144. Юрченко Л. П. Сторінка історичного досвіду підготовки вчителів: [Про роль Харк. ун-ту у підготовці вчителів] / Л. П. Юрченко // Рад. шко­ла. - 1979. - № 12. - С. 81-83.

12. МГЖНАРОЖШ ЗВ'ЯЗКИ ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

5145. Костюк П. Д. Пошта вчених університету: [Наук. зв'язки вчених ХДУ з прогрес. вченими багатьох країн] / П. Д. Костюк // Соц. Харківщина. - 1956. - 24 жовт.

5146. Лаврушин В. Ф. В гостях у колег: [Розповідає проф. В. Ф. Лаврушин, почесний д-р Манчестер. ун-ту] / В. Ф. Лаврушин // Харк. ун-т. - 1966. - 8 квіт.

5147. Борисов Г. Девіз - дружба: [Гості НДР в ХДУ] / Г. Борисов // Ленін. зміна. - 1969. - 17 квіт.

5148. Полонин В. Так закалялась дружба [между ХГУ и университетом в Галле (ГДР)] / В. Полонин // Красное знамя. - 1969. - 22 апр.

5149. Зарицкий П. В. [Научные связи геологов ХГУ с польскими геоло­гами] / П. В. Зарицкий // Материалы Харьк. отдела Геогр. о-ва Украины. -X., 1970. - Вып. 7. - С. 173-175; ВХУ. - 1976. - № 136. Геология и геогра­фия. - Вып. 7. - С. 95-97; ВХУ. - 1978. - № 173. Геология и география Ле­вобережной Украины. - Вып. 9. - С. 117-118; ВХУ. - 1980. - № 198. Геоло­гия и география Левобережной Украины. - Вып. 11. - С. 92-93.

5150. Мигуліна Т. Диплом почесного доктора [ХДУ проф. Чеславу Лу-чаку, ректорові Познан. ун-ту] / Т. Мигуліна // Ленін. зміна. - 1970. -30 трав.

5151. Почесний доктор держуніверситету: [Вільям Менсфілд Купер, проф. Манчестер. ун-ту] // Веч. Харків. - 1970. - 28 берез.

5152. Професор Купер в Харківському університеті // Соц. Харківщина. -

1970. - 27 берез.

5153. Столярова Н. Мости дружби [між університетом ім. Мартіна Лю­тера та ХДУ] / Н. Столярова // Ленін. зміна. - 1970. - 4 серп.

5154. Фоменко В. Братерська дружба [з Угорщиною] / В. Фоменко // Веч. Харків. - 1970. - 12 груд.

5155. Харків-Сараєво: [Викладачі Сараєв. ун-ту в ХДУ] // Веч. Харків. -

1970. - 26 жовт.

5156. Неман О. Колеги зустрічаються знову: [Зв'язки студентів хім. ф-ту ХДУ з студентами ун-ту м. Дебрецена Угор. Нар. Республіки] / О. Неман // Ленін. зміна. - 1971. - 29 лип.

5157. Діалоги друзів: [Делегації молодіж. організацій ун-тів Галле (Нім. Демокр. Республіки) та Познані (Польської Нар. Республіки) у ХДУ] // Соц. Харківщина. - 1974. - 19 квіт.

5158. Співдружність Харківського та Познанського університетів // Рад. Україна. - 1974. - 24 жовт.

5159. Супрун О. Гості з Югославії [у ХДУ] / О. Супрун // Веч. Харків. -1974. - 12 черв.

5160. План дальнейшего сотрудничества [между Харьковским и Познан-ским университетами на 1977-1978 гг.] // Красное знамя. - 1976. - 19 дек.

493

5161. Долганов В. Дружбі між Харківським та Сараєвським університетами міцніти / В. Долганов // Ленін. зміна. - 1977. - 10 берез.

5162. Левитский В. «С нетерпением ждем встречи»: [Студенты Познан. ун-та - гости ХГУ] / В. Левитский // Красное знамя. - 1978. - 15 июля.

5163. Лукаш С. Світло великої дружби: [Болгар. студенти у ХДУ] / С. Лукаш // Соц. Харківщина. - 1978. - 23 квіт.

5164. Бойко В. В. Співробітництво між ХДУ і Болгарією - шириться і міцніє / В. В. Бойко // Веч. Харків. - 1980. - 8 груд.

5165. Болгарский орден [Кирилла и Мефодия] - ХГУ // Красное знамя. -

1980. - 21 окт.

5166. Мигуліна Т. Співробітництво між фізиками ХДУ та Познанського університету розвивається вглиб / Т. Мигуліна // Веч. Харків. - 1960. - 8 лип.

5167. Микуляк Я. «Поздравяваме, університета!»: Репортаж про вручен­ня почесної нагороди БНР - ордена Кирила і Мефодія 1-го ступеня - Харк. ун-ту / Я. Микуляк // Ленін. зміна. - 1980. - 21 жовт.

5168. Почесний знак університету: [На відзнаку заслуг і успіхів у розвит­ку і зміцненні нім.-рад. дружби] // Веч. Харків. - 1960. - 4 жовт.

5169. Тарапов И. Жива история на братските връезки / И. Тарапов // Ро-ботническо дело. - 1960. - 28 май.

5170. Свечкарев В. Высокие награды вручены: [Болгар. делегация в ХГУ] / В. Свечкарев // Красное знамя. - 1980. - 10 апр.

5171. Страшнюк С. Адресат - ХДУ, адресат - Болгарія: [Дружні зв'язки ХДУ з Болгарією] / С. Страшнюк // Ленін. зміна. - 1980. - 18 груд.

ДОДАТОК

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ТА ВИДАННЯ, ЩО ПРОДОВЖУЮТЬСЯ, ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1805 - 1980)

Уклад.: С. С. Усатенко

1. Загальноуніверситетські видання

Дореволюційний період

5172. Акт в Харьковском университете. 1805-1864. Изм. назв.:

1805. Речи, говоренные в Торжественном собрании 17 янв. при откры­тии Харьк. ун-та.

1806-1809. Речи, говоренные в Торжественном годовом собрании Харьк. ун-та ... января ...г.

1812-1813. Речи, произнесенные в Торжественном собрании Харьк. ун­та, бывшем ... января ...г.

1806-1845. Речи, произнесенные в Торжественном собрании Харьк. ун­та, быгвшем ... августа ...г.

1857-1859. Годичный торжественный акт в Харьк. ун-те ... сентября ... г.

5173. Труды Общества наук, состоящего при Харьковском университете: Т. 1, ч.1-2. - X.: Тип. ун-та, 1817.

Ч. 1. Естественные науки. - 206 с. Ч. 2. Словесные науки. - 200 с.

5174. Отчет о состоянии Харьковского университета за ... г. - Х.: Тип. ун­та, 1842-1869.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007