М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 97

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

5480. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна = V. N. Karazin Kharkiv National University, 1804-2004. - Х., 2004. -112 с.: іл.

5481. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років / В. С. Бакіров, В. М. Духопельников, Б. П. Зайцев та ін.; Худож.-оформлювач: І. В. Осипов. - Х.: Фоліо, 2004. - 750 с.

Зі змісту: Пугач Є. П. Харківський університет у другій половині 50-80-х років / Є. П. Пугач, В. М. Духопельников, В. В. Лантух. - С. 458-548; Бакіров В. С. Харківський університет у 90-х роках ХХ - на початку ХХІ століття / В. С. Бакіров, В. В. Калініченко, В. І. Танцюра, В. С. Майстренко. - С. 549-728.

5482. Бакіров В. С. Висока якість університетської освіти - вимога часу / В. С. Бакіров, З. З. Зиман, Ю. В. Холін // Вища освіта України. - 2005. -№ 1. - С. 15-20.

5483. Воронной А. [Харьковский университет] // Вороной А. Путешест­вия по Харьковщине: памятники истории и культуры. - Х., 2005. - С. 210­211 с фото.

5484. Галушка Р. 200-річна історія Харківського національного є не­від' ємною і яскравою частиною всесвітньої історії університетів / Р. Галушка // Освіта України. - 2005. - 25 січ. (№ 7). - С. 4-6.

5485. Кириллов Д. Харьковский университет - теперь планета / Д. Кириллов // Комс. правда Украины. - 2005. - 29 янв. - С. 6.

5486. Новикова О. У руслі концепції стратегічного розвитку [на 2005­2010 рр.] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 2005. - 13 верес.

5487. [Харківський університет] // Харківщина - твій край!: Історія та сучасність. Освіта Харківщини / Уклад.: С. М. Куделко та ін. - Х., 2005. -

С. 20-21 з фото.

5488. [Харьковский университет: история; выдающиеся люди] // Харь­ков - твой город!: История и современность. Образование в Харькове. - Х., 2005. - С. 36-40, 43-44, 86 с фото; цв. вклейка. - См. также сведения об ун-те на с. 90-105.

5489. До витоків: Пізнавати. Навчати. Просвіщати: До 200-річчя Харк. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна [Електрон. ресурс] / ХНУ ім. В. Н. Каразіна. -Х.: ХНУ, 2006. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM).

5490. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна = V. N. Karasin Kharkiv national university. - [Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006]. - 29 с. - Укр. та англ. мовами.

5491. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна: [Фото; Емблема ун-ту] // Харк. ун-т. - 2006. - 28 лют.

5492. Черванев И. Г. Миссия университета и раздумья об Alma Mater /

И. Г. Черванев // UNIVERSITATES. - 2006. - № 3. - С. 4-15.

Див. також № 56, 63, 70, 89, 91, 105, 3795, 3798, 6307.

***

5493. Харківський державний університет // ВУЗи Харкова'99: Довід. абітурієнта / Уклад.: В. С. Лебець, С. Г. Сурядний, Р. М. Назінов. - Х., 1999. -

С. 29-32.

5494. Харківський державний університет // Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 1999 рік / Упоряд.: Ж. В. Коваленко, Г. О. Колесник, Н. Ф. Маркіна та ін. - К., 1999. - С. 265-266.

5495. Довідник для вступників до Харківського національного університету в 2000 р. / ХНУ; Уклад.: М. О. Азаренков, О. О. Альохін, Е. В. Балла та ін. - Х., 2000. - 116 с.

5496. Довідник для вступників до Харківського національного університету в 2002 р. / Уклад.: А. А. Загородній, В. Т. Лисиця, В. І. Чеботарьов; Відп. ред.: В. С. Бакіров. - Х., 2002. - 102 с.

5497. Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина // Об­разование Харькова: 2003/2004: [Учеб. заведения Харькова: Справочник абитуриента]. - Х., 2003. - С. 20-21.

5498. Довідник для вступників до Харківського національного університету в 2004 р. - Х., 2004. - 105 с.

520

5499. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна // Вища освіта України: Каталог вищих навчальних закладів України. - К.: Ярмарок,

2003. - С. 323-324.

5500. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна // Вищі навчальні заклади України, 2003-2004: Довід. абітурієнта. - Х., 2003. -

Вип. 3. - С. 277-279.

5501. Дудова Г. Навіки з нами: В іменних аудиторіях ун-ту / Г. Дудова // Харк. ун-т. - 1984. - 8 трав.

5502. Деус О. Не старіти душею ветеранам: [Про створення Ради вете­ранів війни і праці в ХДУ] / О. Деус // Харк. ун-т. - 1987. - 16 черв.

5503. У центрі уваги - проблеми університетської освіти: [2-й з'їзд асоціації ун-тів] // Харк. ун-т. - 1990. - 12 черв.

5504. Аттестован университет [главной инспекцией учебных заведений Гос. комитета СССР по нар. образованию] // Веч. Харьков. - 1991. - 15 мар­та.

5505. На ректораті вирішено.: [Перехід до двоступової освіти у ХДУ] // Харк. ун-т. - 1992. - 11 лют.

5506. Сазонов М. Харківський університет: Сказавши «А», треба вимовити і всі інші літери українського алфавіту / М. Сазонов, В. Кравченко // Панорама. - 1992. - № 51 (102). - С. 9.

5507. Зеленина Е. Атака на. демократию, или Как Министерство образования Украины превзошло правительство царской России: [ХГУ протестует против последних приказов министра образования П. Таланчука] / Е. Зеленина // Время. - 1993. - 9 сент.

5508. Колективна думка: (Ухвала Вченої ради Харк. ун-ту): [З приводу наказів Міністра освіти України про порядок наймання та звільнення пед. працівників] // Харк. ун-т. - 1993. - 7 верес.

5509. Лахно И. Министр проверяет на преданность: [Собрание проф.-препод. состава ХГУ с участием замминистра образования Валерия Гондю-ла] / И. Лахно // Правда. - 1993. - 5 нояб.

5510. Межова Л. Parturiun montes nascetur ridiculus mus: [Вибори ректора ун-та] / Л. Межова // Харк. ун-т. - 1993. - 14 верес.

5511. Тарапов І. Рішення Вченої Ради Харківського університету з при­воду поширення «Рішення зборів громадян м. Харкова»: [Протест проти звинувачення вузу в українофобії, в зневазі до інтересів укр. культури і державності] / І. Тарапов // Панорама. - 1993. - № 4 (янв.). - С. 3.

5512. Университет обрел хозяина: [О новом ректоре ун-та - проф. В. А. Свиче] // Солидарность. - 1993. - 16 окт.

5513. Нерух О. Проблеми, проблеми.: [Перебування ректора ун-ту зі справ вузу у Києві; Нові правила прийому: проблеми фінансування;

відкриття нових спеціальностей та філос. ф-ту] / О. Нерух // Харк. ун-т. -1994. - 25 січ.

5514. Свіч В. А. Університет у бізнесових «риштуваннях» / Бесіда з ректором ун-ту В. А. Свічем; Записав Г. Конопельцев // Слобід. край. -1994. - 4 січ.

5515. Бескровний В. М. 1994-1995: [Досягнення ХДУ у 1994 р. Плани на наступний рік] / В. М. Бескровний // Харк. ун-т. - 1995. - 3 січ.

5516. Вальчак А. ХГУ - «последний из могикан» контрактной системы / А. Вальчак // Харьк. губ. ведомости. - 1995. - 6-13 февр. - С. 3.

5517. Свіч В. А. Проводжаючи рік. Вдивляючись у майбутнє: [Підсумки роботи за 1994 р.; Завдання на 1995 р.] / В. А. Свіч // Харк. ун-т. - 1995. - 3 січ.

5518. Генкин А. ХГУ: Старые традиции и новые неприятности / А. Генкин // Время. - 1996. - 9 июля.

5519. Хомайко    Ю. «Мои    университеты»:    даже    без им.

A. М. Горького горько: [Собрание ученых советов ун-та] / Ю. Хомайко // Веч. Харьков. - 1996. - 29 окт. с фото.

5520. Шеховцова Н. А пошли вы все к такой-сякой альма-матери! -как бы говорят в Харьковском университете, устанавливая преподава­телям оклады по 15 гривен в месяц / Н. Шеховцова // Время. - 1997. -10 июня.

5521. Завгородній А. А. Від бакалавра до магістра / А. А. Завгородній; Розмовляла Л. Пантюшева // Харк. ун-т. - 1998. - 15 верес.

5522. Звіт ректора проф. В. А. Свіча на зборах учених рад ХДУ / Склали:

B. А. Свіч, О. Ф. Тирнов, І. І. Залюбовський, С. М. Куліш та ін.; Під ред. В. А. Свіча. - Х.: ХДУ, 1998. - 99 с.

5523. Матвеев А. В нашем университете все факультеты остаются на мес­те: [К итогам переаттестации] / А. Матвеев // Время. - 1998. - 18 июня.

5524. Нерух О. Рейтинг вузів - 98: [ХДУ посів четверте місце серед 135 вузів України] / О. Нерух // Харк. ун-т. - 1998. - 15 верес.

5525. Дрозд Н. Науку на службу региону: [Подписан договор о сотрудничестве между облгосадминистрацией и ХГУ] / Дрозд Н. // Слобо­да. - 1999. - 12 марта. - С. 1.

5526. Ларин С. Что ученые разработают, то власти внедрят: [Договор о сотрудничестве между Харьк. госадминистрацией и ХГУ] / С. Ларин // Панорама. - 1999. - 20 марта (№ 12). - С. 3.

5527. Нерух О. З днем народження, Альма-матер! / О. Нерух // Офиц. ведомости. - Х., 1999. - 1-7 февр. (№ 6). - С. 14.

5528. Кушнарьов Є. П. Партнерство влади та суспільства: З виступу го­лови Харк. обл. держ. адміністрації Є. П. Кушнарьова на зустрічі з виклада­

522чами та студентами ХНУ в листоп. 2000 р. / Є. П. Кушнарьов // Панорама. -

2000. - 17 нояб. (№ 46). - С. 1, 3.

5529. Горбачова О. Кравчук мріє про 2400 доларів стипендії: [Зустріч першого президента України Леоніда Кравчука зі студентами Харк. нац. ун­ту] / О. Горбачова // Слобід край. - 2001. - 21 квіт. - С. 1.

5530. Указом Президента України: [Створені координаційні ради з підготовки та видання Національного атласу України] // Слобід край. -

2001. - 25 груд. - С. 2 з фото.

5531. Деус О. Академік В. В. Скопенко: [Наведені відомості про провідні класичні ун-ти України: Харківський ім. В. Н. Каразіна і Київський ім. Т. Г. Шевченка] / О. Деус // Харк. ун-т. - 2002. - 26 берез. - С. 2 з фото.

5532. «Світ Освіти-2002»: [Участь ХНУ у ІХ Міжнар. виставці] // Харк. ун-т. - 2002. - 5 листоп. - С. 1.

5533. Скачко І. Народження [Харківського] університету: [Про триптих, подарований ХНУ групою випускників] / І. Скачко // Харк. ун-т. - 2002. - 5 берез. - С. 4.

5534. Столбецов О. Сковороду помнят в университете: [В ХНУ открылась аудитория им. Г. С. Сковороды] / О. Столбецов // Веч. Харьков. - 2002. - 10 дек.

5535. [Триптих «Народження університету» - подарунок випускників] // Харк. ун-т. - 2002. - 19 лют. - С. 2. з фото.

5536. Харьковский университет примкнул к России: [Объединение Харьк. и Белгород. ун-тов] // Веч. Харьков. - 2002. - 16 апр. - С. 1.

5537. Бакіров В. С. [Доповідь на конференції колективу Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, 12 листоп. 2003 р.] / В. С. Бакіров // Харк. ун-т. - 2003. - 3 груд.

5538. Геленин А. Разговор с Президентом: от стипендий до войны в Ираке: [Встреча с проф.-преп. составом и студентами харьк. высш. учеб. заведений в ХНУ] / А. Геленин // Время. - 2003. - 15 марта.

5539. Інформаційно-аналітічні матеріали за підсумками 2002-2003 навчаль­ного року / ХНУ; Під заг. ред. В. С. Бакірова. - Х.: ХНУ, 2003. - 80 с.

5540. Логвиненко Л. Президент цікавився життям студентським: [Про зустріч Л. Д. Кучми з викладачами та студентами ХНУ] / Л. Логвиненко // Слобід. край. - 2003. - 15 берез. з фото.

5541. Логвиненко Л. Створюється українсько-російський консорціум / Л. Логвиненко; Інтерв'ю з В. С. Бакіровим // Слобід. край. - 2003. - 25 квіт.

5542. Столбецов О. Для знаний нет границ: [Подписание Меморандума о создании Консорциума ун-тов] / О. Столбецов // Веч. Харьков. - 2003. -24 апр.

5543. Чим спричинені зміни: [На ф-тах ХНУ проходять обговорення політ. реформ, які запропоновані Президентом України Л. Д. Кучмою]

/ В. Ларін, О. Фісун, І. О. Гірка та ін. // Харк. ун-т. - 2003. - 15 квіт. з фото.

5544. Іванін О. Портрети епох: [Бесіда з засл. діячем мистецтв, директо­ром Харк. худож. училища Г. С. Коробовим, який з учнями зробив 43 порт­рети ректорів] / О. Іванін // Харк. ун-т. - 2004. - 16 листоп. з фото.

5545. Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2004-2005 роки: Ухвалений конф. труд. кол. 30 берез. 2004 р. - Х., 2004. - 24 с.

5546. Носуленко О. Пишемо історію [університету: Як іде процес напи­сання історії факультетів] / О. Носуленко // Харк. ун-т. - 2004. - 13 січ.

5547. Доспєхова О. Філія університету культури та мистецтв на відкрива­ється [у ХНУ: Спростування інформації про діяльність Харк. ун-ту Київ. нац. ун-ту культури і мистецтва у приміщенні ХНУ] / О. Доспєхова // Сло­бід. край. - 2005. - 24 трав.

5548. Звіт 2004 р. - план 2005 р. Центральної наукової бібліотеки Хаків-ського національного університету імені В. Н. Каразіна. - Х., 2005. - 70, [2], 9, [14] с.

5549. Іванін О. Університет вітають гості: [Президент НАН України Б. Є. Патон, акад. П. Т. Тронько, міністр освіти В. Г. Кремень та ін.] / О. Іванін // Харк. ун-т. - 2005. - 15 лют. з фото.

5550. Інформаційно-аналітичні матеріали за підсумками 2004/2005 на­вчального року / ХНУ ім. В. Н. Каразіна; За заг. ред. В. С. Бакірова. - Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2005. - 120 с.

5551. Карнацевич В. 100 зншенитыгх харьковчан / В. Карнацевич. - Х.: Фолио, 2005. - 510 с.

Зі змісту: Багалей Дмитрий Иванович. - С. 26-31; Барабашов Николай Павлович. -С. 31-35; Бекетов Николай Николаевич. - С. 44-48; Вальтер Антон Карлович. -С. 69-73; Гиршман Леонард Леопольдович. - С.103-106; Гулак-Артемовский Петр Петрович. - С.119-122; Данилевский Василий Яковлевич. - С. 128-135; Дунаевский Исаак Осипович. - С. 143-148; Каразин Василий Назарович. - С. 170-176; Ландау Лев Давидович. - С. 239-273; Лифшиц Илья Михайлович. - С.258-264; Ляпунов Александр Михайлович. - С. 269-273; Мечников Илья Ильич. - С. 296-300; Остро­градский Михаил Васильевич. - С. 332-336; Потебня Александр Афанасьевич. -С. 342-345; Синельников Кирилл Дмитриевич. - С. 385-392; Срезневский Измаил Иванович. - С.421-425; Стеклов Владимир Александрович. - С.425-433; Струве Отто Людвигович. - С. 433-437.

5552. Навроцький О. Рекордний рік [для ХНУ - 2004 р.: Найбільші пока­зники у соціальній та господарчій діяльності ун-ту] / О. Навроцький // Харк. ун-т. - 2005. - 25 січ.

5553. Филиала университета Поплавского в Харькове не будет: [Опрове­ржение информации об открытии на территории ХНУ им. В. Н. Каразина филиала Нац. ун-та культуры и искусств] // Веч. Харьков. - 2005. - 24 мая.

5554. Іваніна М. Новий Колективний договір // Харк. ун-т. - 2006. -11 квіт.

524

5555. Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2006-2007 роки: Ухвалений конф. труд. кол. 11 квіт. 2006 р. - Х., 2006. - 37 с.

5556. Рожков В. Виктор Ющенко: Политика перемен: [Президент принял участие в засед. Учен. совета ХНУ им. В. Н. Каразина] / В. Рожков // Слобо­да. - 2006. - 21 марта с фото.

5557. Університетська традиція: Рішення конф. труд. колективу ХНУ ім. В. Н. Каразіна від 28 груд. 2005 р. «Про удосконалення системи універси­тетського управління» // Харк. ун-т. - 2006. - 24 січ.

***

5558. Викладачі ХНУ імені В. Н. Каразіна проти: [Відкритий лист проти ректора ХНУ В. C. Бакірова] // Слобід. край. - 2005. - 16 берез.

5559. Гаташ В. Ректора підтримав колектив: [Збори колектива ун-ту у зв' язку з «листом 20-ти»] / В. Гаташ // Дзеркало тижня. - 2005. - 2 квіт. (№ 12). - С. 14.

5560. Звернення вченої ради Хаківського національного університету імені В. Н. Каразіна: По поводу «Открытого письма», подпис. проф. Бори-сенко А. А., Бондаренко В. А., Товстяком В. В. и др. / І. І. Залюбовський, М. О. Азаренков, О. І. Навроцький та ін. // Харк. ун-т. - 2005. - 5 квіт.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007