М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007 - страница 99

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 

5655. Контракт. За і проти / О. Горбачова, І. Кулікова, В. Ніколова та ін. // Харк. ун-т. - 2001. - 15 трав.

5656. Святенко О. [Дивовижні заліки. ]: [Нетрад. форми навч. і вихов. робо­ти викладачів зі студентами] / О. Святенко // Харк. ун-т. - 2001. - 9 січ. - С. 2.

5657. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна: Підруч-никі та навчальні посібники // Харківська вища школа: методичні пошуки на рубежі століть: Каталог виставки-ярмарку / Уклад.: Т. А. Маркова. - Х., 2001. - С. 4-43.

5658. Козинець О. Головне - знання: [В. О. Щербина про навч. процес в ун­ті] / О. Козинець // Харк. ун-т. - 2002. - 5 листоп. - С. 1-2.

5659. [Успішне складання зимової сесії студентами Харківського університету] // Харк. ун-т. - 2002. - 19 лют. - С. 1 з фото.

5660. Горбачова О. Навчальна частина [університету] / О. Горбачова // Харк. ун-т. - 2003. - 11 листоп. з фото.

5661. Додаткові заняття?: [Про підготовку випускників загальноосвітніх шкіл] / В. П. Лєбєдєв, Н. І. Гноєва, О. О. Дудка, С. М. Шульга // Харк. ун-т. -2003. - 11 листоп.

5662. Зиман З. Університетська система: [Управляння якістю навч. про­цессу] / З. Зиман, Т. Маркова // Харк. ун-т. - 2003. - 11 листоп. - С. 1-2.

531

5663. Сонцев В. Максимум освіти: [Про зміни у навчальному процесі ун­ту] / В. Сонцев // Харк. ун-т. - 2003. - 2 груд.

5664. Товстяк В. В. Перші в Україні: [Про нову спеціальність «медична фізика»] / В. В. Товстяк; Брала інтерв' ю В. Лукашова // Харк. ун-т. - 2003. -11 листоп. з фото.

5665. Горбачова О. Рік на підготовку: [Перший випуск магістрів в ХНУ] / О. Горбачова // Харк. ун-т. - 2004. - 27 січ.

5666. Козинець О. Кілька слів про трирівну освіту: [Підготовка бака­лаврів в ХНУ] / О. Козинець // Харк. ун-т. - 2004. - 13 січ.

5667. Носков В. Кредити забезпечують знання: [Проф. Ю. В. Холін про впровадження кредитно-модульної системи освіти в ХНУ им. В. Н. Каразина] / В. Носков // Харк. ун-т. - 2004. - 20 квіт.

5668. Ніколаєвська А. Викладання очима студента: досвід організації та проведення моніторінгу [ у ХНУ ім. В. Н. Каразіна] / А. Ніколаєвська // Вища освіта України. - 2005. - № 1. - С. 26-28 з фо­то.

5669. Ніколаєвська А. До Європейського освітнього простору: [Ре­зультати   соціол.   опитування   «Викладання   очима   студента»] /

A. Ніколаєвська // Харк. ун-т. - 2005. - 13 верес. Див. також № 8153.

8.1.1. Болонський процес у Харківському університеті

5670. Адаптація університетської освіти до вимог Болонського процесу: Інформ.-аналіт. матеріали. Вип. 1 / Уклад.: Ю. В. Холін, Т. О. Маркова. - Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. - 56 с.

Зі змісту: [Гл.]3. Документи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - С. 30-39.

5671. Лактіонов О. Болонські холостяки, або Гра за новими правилами: [Перехід ун-ту до кредитно-модул. системи наавчання] / О. Лактіонов // Харк. ун-т. - 2004. - 11 трав.

5672. Деус О. До Болонського процесу / О. Деус // Харк. ун-т. - 2005. -4 січ.

5673. Холін Ю. До Болонського процесу: Перші підсумки і плани на зав­тра / Ю. Холін, Т. Маркова // Харк. ун-т. - 2005. - 3 трав.

5674. Холін Ю. За вимогами Болонського процесу [діє університет] / Ю. Холін // Харк. ун-т. - 2005. - 25 січ.

5675. Высшее образование Украины на пути в Европу: [Беседа с Т. Марковой, нач. орг.-аналит. отдела науч.-метод. центра ХНУ им.

B. Н. Каразина] // Слобода. - 2006. - 4 апр. - С. 6. - Болонский процесс.

5676. Посохов С. І. «Нова система демократична та відкритіша, але по­спішати слід повільно... » - декан історичного факультету проф. С. І. Посо­хов: [Плюси та мінуси Болон. процесу] // Харк. ун-т. - 2006. - 24 січ.

Див. також № 6737.

8.2. Прийом студентів та абітурієнтів

5677. Приятный сюрприз от министерства образования: [Упрощение процесса поступления в ун-т] // Аргументы и факты: Харьков. - 1994. -июль. - № 27 (24).

5678. Куценко Н. Міністерство [освіти України] сказало «Так!»: [Правила прийому абітурієнтів до ХДУ у 1996 р.] / Н. Куценко // Харк. ун-т. - 1996. -

2 квіт.

5679. Александров В. В. Правила прийому до Харківського державно­го університету в 1999 році / В. В. Александров, А. А. Завгородній // Харк. ун-т. - 1999. - 27 квіт. - С. 4.

5680. Бакіров В. С. Додаток до правил прийому до Харківського держав­ного університету у 1999 році: Перелік вступних випробувань, форми їх проведення та системи оцінювання знань / В. С. Бакіров, А. А. Завгородній //

Там само.

5681. Правила прийому до Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна у 2000 р. // Довідник для вступників.  - 2000. - С. 47-53.

5682. Конопельцев Г. Вступних іспитів гаряча пора: [Відп. секретар приймал. комісії В. Т. Лисиця про студ. поповнення в ун-ті] / Г. Конопель-цев // Слобід. край. - 2001. - 10 лип. - С. 2.

5683. Як ся маєш, першокурснику: [Набір року 2002] // Харк. ун-т. -2002. - 8 жовт. - С. 1 з фото.

5684. Корінний М. «Гризти» граніт науки не кожному по кишені: [ Конкурс у ХНУ ім. В. Н. Каразіна; Вартість навчання по контракту на деяких спеціальностях] / М. Корінний // Слобід. край. - 2006. -

3 серп. - С. 2.

Див. також № 5623.

8.3. Педагогічна та виробнича практика

5685. Авдеев Н. И. Функциональные обязанности должностных лиц университета по организации и проведению учебных и производственных практик студентов в Харьковском университете им. А. М. Горького / Сост: Н. И. Авдеев. - Х., 1982. - 11 с.

5686. Широка географія: Виробнича практика старшокурсників // Харк. ун-т. - 1985. - 31 серп.

5687. Бондарева О. На практику за кордон: [Виробнича практика сту­дентів ХДУ у ПНР] / О. Бондарева // Харк. ун-т. - 1988. - 1 трав.

5688. Бородаєвський Р. Практика, практика.: [Виробнича практика у старшокурсників ХДУ] / Р. Бородаєвський // Харк. ун-т. - 1988. - 31 трав.

5689. Новикова О. Працюємо на виробництво: [Виробнича практика біол. ф-ту] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 1990. - 26 черв.

5690. Шапошников Г. «Дуже задоволені» - так оцінюють практику студен­ти РФФ: [в Гайдарах] / Г. Шапошников // Харк. ун-т. - 1990. - 11 верес. з фото.

5691. Готуємо себе до ринку: [Виробнича практика старшокурсників] // Харк. ун-т. - 1991. - 20 серп.

5692. Зарицький П. Студент стоїть на чатах: [Геофіз. практика геологів] / П. Зарицький // Харк. ун-т. - 1994. - 30 верес.

5693. Кібкало О. Подорож до Київа: [Музейно-архивна практика сту-дентів-істориків] / О. Кібкало // Харк. ун-т. - 1994. - 11 жовт.

5694. Подолянко В. Навчаючись - виховуємо і розвиваємо!: [Пед. прак­тика п' ятикурсників пед. відд. хім. ф-ту] / В. Подолянко // Харк. ун-т. -

1994. - 25 жовт.

5695. Авдєєв М. І. Відбулася найважливіша у житті зустріч з професією: Пед. практика студентів / М. І. Авдєєв // Харк. ун-т. - 1995. - 21 лют.

5696. Хміль О. Учитель «від бога»!: [Пед. практика студентів-старшокурсників в школах міста] / О. Хміль // Харк. ун-т. - 1996. - 1 жовт.

5697. Бєлікова Г. 470 студентів: [Пед. практика] / Г. Бєлікова // Харк. ун-т. - 1998. - 6 жовт. - С. 1.

5698. Надєна О. Не за горами літо: [Літня виховна практика ф-тів] / О. Надєна // Харк. ун-т. - 1999. - 27 квіт. - С. 1.

5699. Алексахіна О. Засівала слово.: (Враження від пед. практики) / О. Алексахіна // Харк. ун-т. - 2000. - 23 трав. - С. 4.

5700. Матырин В. Студентам дали «порулить»: [Практика студентов ХНУ в отд. и управлениях Харьк. обл. администрации] / В. Матырин // Сло­бода.- 2001. - 16 янв.

5701. Назустріч професії: [Літня навч. та виробнича практика] // Харк. ун-т. - 2001. - 28 серп.- С. 3.

5702. Положій В. Меридіанами практики: [Виробнича практика сту­дентів ГГФ в Києві] / В. Положій // Там само.

9. СТУДЕНТСТВО. СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Загальні матеріали

5703. Сапронов Ю. Захищаємо права студентів: [Підтримка студентів у часи переходу до ринкової економіки] / Ю. Сапронов // Харк. ун-т. - 1991. - 1 трав.

5704. Головченко В. І. З історії становлення української соціал-демократії: [Про Рев. укр. партію (РУП), створену студентами Харк. ун-ту та Технол. ін-ту] / В. І. Головченко // Зб. наук. праць викладачів та аспірантів історичного факультету / ХДПІ. - 1993. - Вип. 1. - С. 44-52.

534

5705. Кобенко О. Студент ХДУ зобов' язаний: [Новий статут ун-ту] / О. Кобенко // Харк. ун-т. - 1994. - 13 груд.

5706. Новикова О. Фонд СОІ [Фонд студент. та освіт. ініціатив] / О. Новикова // Харк. ун-т. - 1994. - 11 жовт.

5707. Пономаренко Л. А. Контрактник - теж людина: [Права і можли­вості студентів, які самі оплачують своє навчання] / Л. А. Пономаренко // Харк. ун-т. - 1995. - 26 верес.

5708. Скляр І. Комітет в справах молоді: [Зустріч Комітету Харк. дер-жвиконкому із студ. молоддю ХДУ] / І. Скляр // Харк. ун-т. - 1997. -14 січ. - С. 1.

5709. Дрозд Н. Манифест - 2000: [Студ. форум в Харьк. ун-те] / Н. Дрозд // Слобода. - 1999. - 7 дек.

5710. Личный Д. Стал студентом в 13 лет: [А. Найштут - самый юный студент ХГУ] / Д. Личный // Веч. Харьков. - 1999. - 14 авг.

5711. Светличная В. Татьянин день / В. Светличная // Слобода. - 1999. -22 янв.

5712. Сергиенко Е. Первокурсники школьного возраста: [Новый набор студентов] / Е. Сергиенко // Правда Украины. - 1999. - 31 авг.

5713. Сергиенко Е. Студентка вуза - потомок его основателя: [Лидия Геращенко - потомок В. Н. Каразина] / Е. Сергиенко // Там само. - 26 окт.

5714. Шевелєва О. Студентський центр гуманізму: [Волонтери ХНУ] / О. Шевелєва // Харк. ун-т. - 1999. - 30 листоп. - С. 2.

5715. Пархоменко И. На 5-й курс с присягой: [Принятие воинской при­сяги] / И. Пархоменко // Веч. Харьков. - 2000. - 20 июля.

5716. Бердута В. «Гаудеамус» над площадью: [Посвящение в студенты] / В. Бердута // Слобода. - 2001. - 4 сент. - С. 1.

5717. Завгородній А. А. Чутки чи реальність?: [Розмір стипендії студен­та] / А. А. Завгородній // Харк. ун-т. - 2001. - 5 черв. - С. 4.

5718. Типологія студента // Харк. ун-т. - 2001. - 23 січ.- С. 4.

5719. Горбачова О. Студенти - народ прогресивний: [Утворення Всеукр. студ. ради] / О. Горбачова // Харк. ун-т. - 2002.- 19 лют.- С. 1-2.

5720. Gaudeamus / Пер. М. Білика // Харк. ун-т. - 2002. - 5 лют. - С. 2.

5721. Положення про інститут кураторів студентських академічних груп у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна // Харк. ун-т. - 2005. - 6 груд. - С. 3, 4.

5722. Харьков студенческий: [Город. молодеж. альманах / Сост.: М. Божко и др.; Студ. парламент ХНУ им. В. Н. Каразина]. Вып. 1. - Х.: ХООО «Зеленая молодежь», 2002. - 58 с.: ил.

5723. Холманская Л. Студенты Украины решили объединиться: [В ХНУ им. В. Н. Каразина прошел первый всеукр. форум] / Л. Холманская // Веч. Харьков. - 2005. - 19 мая.

***

5724. Куракса В. Їх кредо - вічний неспокій: [Про студентів ХДУ -шефів над Меморіалом] / В. Куракса // Харк. ун-т. - 1981. - 3 листоп.

5725. Удовицька Т. Вартові пам'яті: [17 студентів ХДУ - екскурсоводи Меморіалу] / Т. Удовицька // Харк. ун-т. - 1987. - 19 трав.

5726. На почесній вахті: [Шефство над Меморіальним комплексом Слави

в Лісопарку] // Ленін. зміна. - 1985. - 31 груд.

***

5727. Наша «Мисс» на конкурсе и на сафари: [Мисс Вселенная - 95 -И. Барабаш] // Слобода. - 1995. - 24 июня.

5728. Селезнева Н. Мисс-Украина-99 - харьковчанка: [Ольга Савинская] / Н. Селезнева // Слобода. - 1995. - 5 марта.

5729. Коробицын С. В Национальном университете есть своя Мисс / С. Коробицын // Веч. Харьков. - 2000. - 11 марта.

5730. Доспєхова О. Блондинки починають і виграють: [Конкурс краси в ун-ті] / О. Доспєхова // Слобід край. - 2002. - 2 квіт. - С. 3.

5731. Гончарук О. В Киеве выбрали новую «Мисс Украина» [Студентка 3-го курса экономфака Илона Яковлева] / О. Гончарук // Комс. правда. -2003. - 14-21 марта. - (№ 46/11). - С. 5.

5732. Шостак Н. Формула жиночої досконалості: [Конкурс «Міс університет»] / Н. Шостак // Слобід. край. - 2003. - 13 берез.

Див. також розд. 26. Естетичне виховання.

9.2. іменні стипендії. Нагороди

5733. Почесні нагороди: [Результати респ. конкурсу студ. наук. робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук] // Харк. ун-т. - 1982. -12 листоп.

5734. Вітаємо з нагородами!: [34 нагороди на Респ. конкурсі з природни­чих, техн. і гуманітар. наук здобули студ. ХДУ] // Харк. ун-т. - 1984. -18 груд.

5735. Мигуліна Т. На здобуття премії ім. К. Курячого / Т. Мигуліна // Харк. ун-т. - 1985. - 15 жовт.

5736. Высокие награды Родины: [Награждение орденами и медалями участников и организаторов студ. отрядов] // Красное знамя. - 1986. - 4 окт.

5737. «За кращу студентську роботу»: [Дипломи Мінвузу СРСР і ЦК ВПКСМ, диплом Центр. Ради Всесоюз. т-ва винахідників і раціоналізаторів, медаль «За кращу студентську роботу»] // Харк. ун-т. - 1986. - 2 груд.

5738. Високі нагороди - достойні: [Нагородження студ. наук. робіт] // Харк. ун-т. - 1987. - 20 січ.

5739. Мигуліна Т. Стипендіати одного вузу: [Про іменні стипендії, які одержують студенти ХДУ] / Т. Мигуліна // Веч. Харків. - 1988. - 22 берез.

536

5740. Булат В. Не пропадет ваш скорбный труд: [Именные стипендии Харьк. центра Укр. отд. Всемирной лаборатории] / В. Булат // Событие. -1992. - 11 нояб.

5741. Именные стипендии академика В. Семиноженко студентам ХГУ [Т. Веселянской и А. Халдеевой] // Панорама. - 1994. - янв. (№ 2).

5742. Вітаємо [О. Калашника та К. Ємельянова - студентів ХДУ -з одержанням почесної стипендії Харк. облвиконкому] // Харк. ун-т. -

1995. - 21 лют.

5743. Іванова Т. Ви хочете стати Соросовським степендіантом?: [Перші Сорос. стипендіати ХДУ] / Т. Іванова // Харк. ун-т. - 1995. - 30 серп.

5744. Матвеев А. Определилась пятерка «каразинцев»: [Стипендии студен­там ХГУ, учрежд. банком «Базис»] / А. Матвеев // Время. - 1995. - 26 окт.

5745. Пантюшева Л. Олексій Гречнєв, призер міжнародної олімпіади / Л. Пантюшева, В. Грановська // Харк. ун-т. - 1997. - 2 груд.

5746. Мірошник Л. Стипендія Президента України [надана студентці соціологічного та економічного ф-тів О. Лапшиній] / Л. Мірошник // Харк. ун-т. - 1999. - 28 груд. - С. 5 з фото.

5747. Дорошенко О. Вітаємо Сергія Лук'яненка, [випускника філологічного факультета, з отриманням міжнародної премії ім. Олеся Гон­чара] / О. Дорошенко // Харк. ун-т. - 2000. - 23 трав. - С. 1.

5748. Ігнатова Н. Імені О. О. Потебні: [П'ятикурсник відд. рос. мови і літ. філол. ф-ту П. Бабай - іменний степіндіат] / Н. Ігнатова // Харк. ун-т. -

2000. - 7 берез. - С. 3.

5749. Іменні стипендіати: (Зразок для наслідування. Ділимося досвідом) //

Там само.

5750. Премія імені Олеся Гончара, [яка присуджується молодим талан­там, зокрема студенту ХНУ С. Лук' яненко] // Слобід. край. - 2000. - 8 квіт.

5751. Горбачова О. Нагорода: [Четвертокурсник фіз. ф-ту Денис Якушев отримав президентську стипендію] / О. Горбачова // Слобід. край. - 2001. -15 трав. - Денис Якушев з Леонідом Даниловичем Кучмою у Маріїнському палаці: Фото.

5752. [Об учреждении 16 ежемесячных стипендий в размере от 300 до 600 гривен для одаренных студентов ХНУ ім. В. Н. Каразина] // Веч. Харь­ков. - 2004. - 6 июля.

5753. Симоненко А. Стипендии от. выпускника: [В ХНУ учреждены имен. стипендии от бывш. выпускника Ю. Сапронова] / А. Симоненко // Слобода. - 2004. - 16 июля.

5754. Харківський фонд підтримки молодих обдарувань. - Х., 2004. -125 с.

Серед стипендіатів фонду багато студентів ХНУ ім. В. Н. Каразіна.

537

5755. Зеленый свет - науке: [Вручение стипендий фонда Ю. Сапронова в ХНУ им. В. Н. Каразина] // Слобода. - 2005. - 13 сент. - С. 3.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 


Похожие статьи

М Г Швалб, В Д Прокопова, С Б Глибицька - Історія харківського університету(1804-2006)систематичний бібліографічний покажчикхарків-2007