В Г Ковешніков - Апарат - страница 13

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

-  шилоподібний відросток (processus styloideus), основу якого охоплює піхва шилоподібного відрост­ка (vagina processus styloidei);

-  яремна ямка (fossa jugularis);

-  яремна вирізка (incisura jugularis);

-  внутрішньояремний відросток (processus intrajugula-ris);

-  каналець завитка (canaliculus cochleae);

-  зовнішній отвір сонного каналу (apertura externa canalis carotici);

-  отвір канальця завитка (apertura canaliculi cochleae);

-  кам'яниста ямочка (fossula petrosa);

-  соскоподібний каналець (canaliculus mastoideus);

- барабанний каналець (canaliculus tympanicus). На верхівці кам'янистої частини (apex partis

petrosae) розташований внутрішній отвір сонного каналу (apertura interna canalis carotici), а на межі з лусковою частиною (pars squamosa) - м'язово-трубний канал (canalis musculotubarius).

До кам'янистої частини (pars petrosa) належить соскоподібний відросток (processus mastoideus), присередньо він оточений соскоподібною вирізкою (incisura mastoidea), ззаду від якої розташованa бо­розна потиличної артерії (sulcus arteriae occipitalis).

На мозковій поверхні соскоподібного відростка (facies cerebralis processus mastoidei) проходить бо­розна сигмоподібної пазухи (sulcus sinus sigmoidei).

Усередині соскоподібний відросток (processus mastoideus) складається із соскоподібних комірок (cellulae mastoideae), які відкриваються у печеру (antrum), а остання - в барабанну порожнину (cavitas tympani).

Позаду соскоподібного відростка (processus mastoideus) є непостійний соскоподібний отвір (foramen mastoideum).

Соскоподібний відросток (processus mastoideus)відмежовується від барабанної частини (pars tympanica) барабанно-соскоподібною щілиною (fissura tympanomastoi-dea).

Канали скроневої кістки

(canales ossis temporalis)

1Сонний канал (canalis caroticus);

 

-  починається зовнішнім отвором сонного каналу (apertura externa canalis carotici) на нижній поверхні кам'янистої частини (facies inferior partis petrosae);

-  закінчується внутрішнім отвором сонного кана­лу (apertura interna canalis carotici) на верхівці кам'янистої частини (apex partis petrosae).

2Сонно-барабанні канальці (canaliculi carotici tympanici) - парні:

-  починаються на присередній стінці (paries medialis) сонного каналу біля його зовнішнього отвору (apertura externa canalis carotici);

-  закінчуються в барабанній порожнині (cavitas tympanica).

3Канал лицевого нерва (canalis nervi facialis):

-  починається на дні внутрішнього слухового ходу (meatus acusticus internus), іде горизонтально ззаду наперед перпендикулярно до od кам'янистої части­ни (pars petrosa), утворює колінце каналу лицевого нерва (geniculum canalis nervi facialis), повертає в бік і назад, проходячи паралельно до осі кам'янистої частини, а потім повертає донизу;

-  закінчується шилососкоподібним отвором (foramen stylomastoideum).

4Каналець барабанної струни (canaliculus chordae tympani):

-  починається в каналі лицевого нерва (canalis nervi facialis) в ділянці шило-соскоподібного отвору (foramen stylomastoideum), проходить через бара­банну порожнину (cavitas tympanica);

-  закінчується в кам'янисто-барабанній щілині (fissura petrotympanica).

5Барабанний каналець (canaliculus tympanicus);

-  починається на дні кам'янистої ямочки (fossula petrosa), проходить через барабанну порожнину (cavitas tympanica);

-  закінчується розтвором каналу малого кам'янистого нерва (hiatus canalis nervi petrosi minoris).

6Соскоподібний каналець (canaliculus mastoideus):

-  починається на дні яремної ямки (fossa jugularis);

-  закінчується в барабанно-соскоподібній щілині (fissura tympanomastoidea).

7М'язово-трубний        канал (canalis
musculotubarius) перегородкою м'язово-трубного
каналу
(septum canalis musculotubarii) поділений на
(верхній)
півканал м'яза-натягувача барабанної пе-
ретинки
(semicanalis musculi tensoris tympani) і
(нижній)
півканал слухової труби (semicanalis tubae
auditivae; semicanalis tubae auditoriae). Він:

-  починається на межі між лусковою частиною (pars squamosa) та переднім краєм кам'янистої час­тини (margo anterior partis petrosae);

 

-  закінчується у барабанній порожнині (cavitas tympanica).

Решітчаста кістка (os ethmoidale) Решітчаста кістка є кісткою мозкового черепа (neurocranium), бере участь у формуванні лицевого черепа (viscerocranium) і належить до повітроносних кісток (ossa pneumatica). Вона складається з:

-  перпендикулярної пластинки (lamina perpendicularis);

-  дірчастої пластинки (lamina cribrosa), раніше її називали горизонтальною пластинкою (lamina horizontalis);

- решітчастого лабіринта (labyrinthus ethmoidalis).
Перпендикулярна      пластинка (lamina

perpendicularis) дірчастою пластинкою поділяється на дві частини: верхня в порожнині черепа утворює півнячий гребінь (crista galli), а нижня спускається в носову порожнину (cavitas nasi) і бере участь в утво­ренні носової перегородки (septum nasi). Крила пів­нячого гребеня (alae cristae galli) оточують сліпий отвір (foramen caecum).

Дірчаста пластинка (lamina cribrosa) містить 15­20 дірчастих отворів (foramina cribrosa). З боків до неї прикріплюється решітчастий лабіринт решітчастої кістки (labyrinthus ethmoidalis ossis ethmoidalis). Біч­на поверхня лабіринтів гладка і називається очноя­мковими пластинками (laminae orbitales).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах