В Г Ковешніков - Апарат - страница 22

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

 

-  верхня частина луски відокремлюється від реш­ти кістки у вигляді окремої кістки трикутної форми, що відповідає міжтім'яній кістці (os interparietale) тварин;

-  глибока щілина по краю луски з одного або обох боків - сліди неповного зрощення;

-  зовнішній потиличний виступ (protuberantia occipitalis externa) може досягати дуже великих роз­мірів;

-  площадка вище верхньої каркової лінії (linea nuchalis superior) підноситься як поперечний валик (torus occipitalis), він відповідає зовнішньому поти­личному гребеню (crista occipitalis externa) мавп;

-  від нижньої поверхні яремного відростка
(processus jugularis) відходить присоскоподібний
(колосоподібний)       відросток
(processus
paramastoideus),
він може досягати великої довжини

і навіть зчленовуватися з поперечно-ребровим від­ростком (processus costotransversarius) атланта (atlas);

-  на передньому краї великого отвору (foramen magnum) потиличної кістки (os occipitale) спостеріга­ється горбок із суглобовою поверхнею - третій від­росток (condylus tertius), який зчленовується з пе­редньою дугою атланта (arcus anterior atlantis).

-  перший шийний хребець (atlas [I]) може біль­шою або меншою мірою асимілюватись потиличною кісткою (os occipitale).

2 Клиноподібна кістка (os sphenoidale):

-  тіло кістки (corpus os sphenoidale) в ділянці гіпо-фізної ямки турецького сідла (fossa hypophysialis sella turcica) пронизане наскрізним каналом (canalis craniopharyngeus), який містить протоку мозкового придатка (hypophysis cerebri), що не заросла (затри­мка розвитку);

-  може бути відсутнім остистий отвір (foramen spinosum).

3 Лобова кістка (os frontale):

-  обидві половини лобної кістки не зростаються, і утворюється по серединній лінії лобове шво (sutura frontalis);

-  величина лобових пазух варіює, надзвичайно рідко їх немає зовсім.

4 Решітчаста кістка (os ethmoidale):

-  розвиток комірок дуже варіює;

-  часто зустрічається найвища носова раковина (concha nasalis suprema).

5 Тім'яна кістка (os parietale):

поділ кістки стріловим швом на верхню і нижню половини - подвійна тім'яна кістка або двочастковатім'яна кістка (os parietale bipartitum).

6 Скронева кістка (os temporale):

 

-  яремна ямка (fossa jugularis) поділяється відро­стком (processus intrajugularis) на дві ямки, якщо цей відросток великий, то утворюється поділений яремний отвір (foramen jugulare bipartitum);

-  шилоподібний відросток (processus styloideus) може бути відсутнім або він майже досягає під'язикової кістки (os hyoideum).

7 Верхня щелепа (maxilla):

-  різцеве шво (sutura incisiva) може бути добре вираженим, його може бути видно на лицевій пове­рхні (facies facialis);

-  на нижній поверхні піднебінних відростків (processus palatinus) по серединній лінії (переходячи і на піднебінни кістки) розвивається іноді валик (torus palatinus);

-  різцеві канали (canales incisivi) варіюють, як і верхньощелепна пазуха (sinus maxillaris).

8 Вилична кістка (os zygomaticum):

-  кістка може ділитись горизонтальним швом на­половину, утворивши подвійну виличну кістку (os zygomaticum bipartitum);

-  в рідких випадках вилична кістка розвинута ру­диментарно, так що вилична дуга (arcus zygomaticus) переривається.

9 Носова кістка (os nasale):

-  величина і форма носових кісток дуже варію­ють;

-  носова кістка не досягає лобної кістки;

-  може зовсім не бути носової кістки, тоді вона замінюється добре розвинутим лобовим відростком верхніх щелеп;

-  носові кістки можуть мати великі розміри, які часто асиметричні;

-  зрідка носові кістки зливаються в одну кістку, як у мавп.

 

10Сльозова кістка (os lacrimale):

-  численні варіації величини;

-  відсутність сльозової кістки, її замінює лобовий відросток (processus frontalis) верхньої щелепи (maxilla) або очноямкова пластинка (lamina orbitalis) решітчастої кістки (os ethmoidale).

11Нижня носова раковина (concha nasalis inferior):

-  варіює верхньощелепний відросток (processus maxillaris);

-  варіює решітчастий відросток (processus ethmoidalis).

12Леміш (vomer):

-  викривлення леміша в той або інший бік.

13Нижня щелепа (mandibula):

-  обидві половини часто асиметричні;

-  величина кута і форма суглобового відростка дуже варіюють;

-  трапляються подвійні отвір нижньої щелепи (foramen mandibulae) та підборідний отвір (foramen mentale).

14Під'язикова кістка (os hyoideum):

-  малі роги (cornu manus) можуть виростати в до­вгі гострі відростки;

великі роги іноді (cornu majus) суглобом іноді з'єднуються з тілом під'язикової кістки.КІСТКИ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

-  (ossa membri superioris)грудний пояс (cingulum pectorale), або пояс вер­хньої кінцівки (cingulum membri superioris);

-  вільну частину верхньої кінцівки (pars libera membri superioris).

Грудний пояс; пояс верхньої кінцівки (cingulum pectorale; cingulum membri superioris) Грудний пояс складається з:

-  ключиці (clavicula);

-  лопатки (scapula).

Ключиця (clavicula) Ключиця є парною (трубчастою) короткою кіст­кою (os breve) S-подібної форми, яка має:

-  груднинний кінець (extremitas sternalis);

-  надплечовий кінець (extremitas acromialis);

-  тіло ключиці (corpus claviculae);

-  верхню поверхню (facies superior);

-  нижню поверхню (facies inferior).

На нижній поверхні грудниного кінця (facies inferior extremitatis sternalis) розташоване втиснен­ня реброво-ключичної зв'язки (impressio ligamenti costoclavicularis).

На нижній поверхні надплечового кінця (facies inferior extremitatis acromialis) розташовані:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах