В Г Ковешніков - Апарат - страница 26

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

позаду і знизу від якої розташований сідничий горб

(tuber ischiadicum).

Над сідничим горбом розташована сіднича ость

(spina ischiadica), яка відокремлює велику сідничу

вирізку (incisura ischiadica major) від малої сідничої

вирізки (incisura ischiadica minor).

Лобкова і сіднична кістки оточують затульний

отвір (foramen obturatum).

 

Вільна частина нижньої кінцівки

(pars libera membri inferioris) Вона поділяється на:

-  стегно (femur);

-  гомілку (crus);

-  стопу (pes).

 

Стегнова кістка (femur; os femoris) Стегнова кістка є складовою частиною стегна (femur),  це типова довга (трубчаста) кістка (os longum), яка має:

-  проксимальний наросток, епіфіз (epiphysis proximalis), або проксимальний кінець (extremitas proximalis);

-  дистальний наросток, епіфіз (epiphysis distalis), або дистальний кінець (extremitas distalis);

-  тіло стегнової кістки, діафіз (corpus femoris; diaphysis femoris).

На проксимальному наростку стегнової кістки (epiphysis proximalis femoris) міститься голівка стег­нової кістки (caput femoris), на якій є суглобова по­верхня голівки (facies articularis capitis) для з'єднання з кульшовою западиною (acetabulum).

На голівці стегнової кістки (caput femoris) розта­шована ямка голівки стегнової кістки (fovea capitis femoris).

Дистальніше від голівки стегнової кістки (caput femoris) добре помітна шийка стегнової кістки (collum femoris), а позаду:

-  великий вертлюг (trochanter major), на ньому розташована вертлюгова ямка (fossa trochanterica);

-  малий вертлюг (trochanter minor).

Позаду вертлюги (trochanteres) сполучаються між собою міжвертлюговим гребенем (crista intertrochanterica), а спереду - міжвертлюговою лі­нією (linea intertrochanterica).

Передня поверхня тіла стегнової кістки (facies anterior corporis femoris) гладка, а на задній поверх­ні (facies posterior) розташована шорстка лінія (linea aspera), яка складається з:

-  бічної губи (labium laterale);

-  присередньої губи (labium mediale).

Присередня губа (labium mediale) вгорі перехо­дить у гребінну лінію (linea pectinea), а бічна губа (labium laterale) - у сідничну горбистість (tuberositas glutea).

Донизу ці губи (labia) розходяться і оточують під­колінну поверхню (facies poplitea).

На дистальному наростку стегнової кістки (epiphysis distalis ossis femoris) розташовані:

-  бічний виросток (condylus lateralis);

-  присередній виросток (condylus medialis), вище від яких знаходяться:

-  бічний надвиросток (epicondylus lateralis);

- присередній надвиросток (epicondylus medialis). Між бічним виростком (condylus lateralis) та при-

середнім відростком (condylus medialis) розміщена міжвиросткова ямка (fossa intercondylaris), яка вгорі і позаду оточена міжвиростковою лінією (linea intercondylaris).

На передній поверхні дистального нароста знахо­диться наколінна поверхня (facies patellaris) для з'єднання з наколінком.

Наколінок (patella) Наколінок є губчастою сесамоподібною кісткою (os sesamoideum), яка розташована у товщі сухожи­лка    чотириголового    м'яза    стегна (musculus quadriceps femoris) і має:

-  основу наколінка (basis patellae);

-  верхівку наколінка (apex patellae);

-  передню поверхню (facies anterior);

-  суглобову поверхню (facies articularis).

Кістки гомілки (ossa cruris) До них належать:

-  присередньо розташована великогомілкова кіс­тка (tibia);

-  збоку    розташована    малогомілкова кістка

(fibula).

Це типові довгі (трубчасті) кістки (ossa longa). Во­ни є складовою частиною гомілки (crus).

 

Великогомілкова кістка (tibia) Великогомілкова кістка має:

-  проксимальний наросток, епіфіз (epiphysis proximalis), або проксимальний кінець (extremitas proximalis);

-  дистальний наросток, епіфіз (epiphysis distalis), або дистальний кінець (extremitas distalis);

-  тіло великогомілкової кістки, діафіз (corpus tibiae; diaphysis tibiae).

На проксимальному наростку великогомілкової кістки (epiphysis proximalis tibiae) містяться:

-  присередній виросток (condylus medialis);

-  бічний виросток (condylus lateralis), на яких роз­ташована:

-  верхня суглобова поверхня (facies articularis superior), яка розділена міжвиростковим підвищен­ням (eminentia intercondylaris).

-  Міжвиросткове підвищення великогомілкової кіс­тки (eminentia intercondylaris tibiae) складається з:присереднього міжвиросткового горбка (tuberculum intercondylare mediale);

-  бічного міжвиросткового горбка (tuberculum inter-condylare laterale).

Спереду і позаду від міжвиросткового підвищен­ня (eminentia intercondylaris) знаходяться:

-  переднє міжвиросткове поле (area intercondylaris anterior);

-  заднє міжвиросткове поле (area intercondylaris posterior).

Збоку і знизу на бічному виростку великогомілко­вої кістки (condylus lateralis tibiae) розташована ма­логомілкова суглобова поверхня (facies articularis fibularis) для з'єднання з малогомілковою кісткою

(fibula).

Тіло великогомілкової кістки (corpus tibiae) має трикутну форму, на ньому розрізняють:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах