В Г Ковешніков - Апарат - страница 27

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

-  присередню поверхню (facies medialis);

-  бічну поверхню (facies lateralis);

-  задню поверхню (facies posterior), на якій роз­ташована лінія камбалоподібного м'яза (linea musculi solei);

-  присередній край (margo medialis);

-  міжкістковий край (margo interosseus);

-  передній край (margo anterior).

У верхній частині переднього краю тіла велико­гомілкової кістки (margo anterior corporis tibiae) роз­ташована горбистість великогомілкової кістки (tuberositas tibiae).

На дистальному наростку великогомілкової кіс­тки (epiphysis distalis tibiae) з присереднього боку розташована присередня кісточка (malleolus medialis), яка має:

-  кісточкову борозну (sulcus malleolaris);

-  суглобову поверхню присередньої кісточки (facies articularis malleoli medialis) для з'єднання з надп'ятковою кісткою (talus).

З бічної сторони на дистальному наростку (epiphysis distalis) є малогомілкова вирізка (incisura fibularis) для з'єднання із малогомілковою кісткою.

 

Малогомілкова кістка (fibula) Малогомілкова кістка має:

-  проксимальний наросток, епіфіз (epiphysis proximalis), або проксимальний кінець (extremitas proximalis);

-  дистальний наросток, епіфіз (epiphysis distalis), або дистальний кінець (extremitas distalis);

-  тіло малогомілкової кістки, діафіз (corpus fibulae; diaphysis fibulae).

На проксимальному наростку малогомілкової кі­стки (epiphysis proximalis fibulae) є:

-  голівка малогомілкової кістки (caput fibulae), на якій розташована суглобова поверхня голівки мало­гомілкової кістки (facies articularis capitis fibulae), що закінчується верхівкою голівки малогомілкової кіст­ки (apex capitis fibulae);

-  знизу від голівки знаходиться шийка малогоміл­кової кістки (collum fibulae).

На тілі малогомілкової кістки (corpus fibulae) розрізняють:

-  бічну поверхню (facies lateralis);

-  присередню поверхню (facies medialis);

 

-  задню поверхню (facies posterior);

-  передній край (margo anterior);

-  міжкістковий край (margo interosseus);

-  задній край (margo posterior).

На дистальному наростку малогомілкової кіст­ки (epiphysis distalis fibulae) розташована бічна кіс­точка (malleolus lateralis), на якій розміщена ямка бічної кісточки (fossa malleoli lateralis).

На бічній кісточці (malleolus lateralis) є суглобова поверхня бічної кісточки (facies articularis malleoli lateralis) для з'єднання з надп'ятковою кісткою (talus), а позаду неї проходить кісточкова борозна (sulcus malleolaris).

Кістки стопи (ossa pedis) Вони поділяються на:

-  заплеснові кістки (ossa tarsi);

-  плеснові кістки (ossa metatarsi);

-  кістки пальців (ossa digitorum).

Заплеснові кістки (ossa tarsi; ossa tarsalia) Заплеснові кістки розташовані у два ряди:

-  проксимальний ряд;

-  дистальний ряд.

До проксимального ряду заплеснових кісток (ossa tarsi) належать:

-  надп'яткова кістка (talus);

-  п'яткова кістка (calcaneus).

До дистального ряду заплеснових кісток (ossa tarsi) належать:

-  човноподібна кістка (os naviculare);

-  кубоподібна кістка (os cuboideum);

-  три клиноподібні кістки (ossa cuneiformia).

Надп'яткова кістка (talus) Надп'яткова кістка має:

-  тіло надп'яткової кістки (corpus tali);

-  шийку надп'яткової кістки (collum tali);

-  голівку надп'яткової кістки (caput tali).

Зверху на тілі надп'яткової кістки (corpus tali) є блок надп'яткової кістки (trochlea tali), який має:

-  верхню поверхню (facies superior);

-  бічну кісточкову поверхню (facies malleolaris lateralis);

-  присередню кісточкову поверхню (facies malleolaris medialis).

Збоку на тілі надп'яткової кістки (corpus tali) розташований бічний відросток надп'яткової кістки (processus lateralis tali).

Ззаду на тілі надп'яткової кістки (corpus tali) розміщений задній відросток надп'яткової кістки (processus posterior tali), який борозною сухожилка довгого м'яза-згинача великого пальця (sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi) поділяється на:

-  бічний горбок (tuberculum laterale);

- присередній горбок (tuberculum mediale). Знизу на тілі надп'яткової кістки (corpus tali) є:

-  передня п'яткова суглобова поверхня (facies articularis calcanea anterior);

-  середня п'яткова суглобова поверхня (facies articularis calcanea media);

-  задня п'яткова суглобова поверхня (facies articularis calcanea posterior).

Між задньою п'ятковою суглобовою поверхнею(facies articularis calcanea posterior) та середньою п'ятковою суглобовою поверхнею (facies articularis calcanea media) розташована борозна надп'яткової кістки (sulcus tali), яка разом з борозною п'яткової кістки (sulcus calcanei) утворює пазуху заплесна (sinus tarsi).

Голівка надп'яткової кістки (caput tali) спереду закінчується човноподібною суглобовою поверхнею (facies articularis navicularis).

П'яткова кістка (calcaneus) П'яткова   кістка   має:   п'ятковий   горб (tuber calcanei), який забезпечує опору тіла людини.

Зверху на п'ятковій кістці (calcaneus) розташо­вані:

-  передня надп'яткова суглобова поверхня (facies articularis talaris anterior);

-  середня надп'яткова суглобова поверхня (facies articularis talaris media);

-  задня надп'яткова суглобова поверхня (facies articularis talaris posterior).

Між середньою надп'ятковою суглобовою повер­хнею (facies articularis talaris media) та задньою надп'ятковою суглобовою поверхнею (facies articularis talaris posterior) розташована борозна п'яткової кістки (sulcus calcanei), яка з борозною надп'яткової кістки (sulcus tali) утворює пазуху за-плесна (sinus tarsi).

Середня надп'яткова суглобова поверхня (facies articularis talaris media) розташована на відростку п'яткової кістки - підпорі надп'яткової кістки (sustentaculum tali). Інколи вона відсутня.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах