В Г Ковешніков - Апарат - страница 29

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Синартрози, симфізи До синартрозів (synarthroses), або неперервних з'єднань, належать;

-  волокнисте з'єднання (junctura fibrosa), а саме:

-  синдесмози (syndesmoses), різновидом яких є вклинення; ґомфоз (gomphosis);

-  міжкісткова перетинка (membrana interossea);

-  шво (sutura);

-  схіндильоз (schindylesis), що перекладається як розщеплення (наприклад, розщеплення може мати крижова кістка);

Articulatio sellaris

Articulatio ellipsoidea

Articulatio spheroidea; Enarthrosis

Articulatio cotylica

Amphiarthrosis

Abductio

Adductio

Rotatio externa; Exorotatio; Rotatio lateralis

Rotatio interna; Endorotatio;

Rotatio medialis

Circumductio

Flexio

Extensio

Pronatio

Supinatio

Oppositio

Repositio

-  хрящове з'єднання (junctura cartilaginea), різно­видом якого є:

-  синхондроз (synchondrosis);

-  симфіз (symphysis);

-  наростковий хрящ (cartilago epiphysialis);

-  кісткове з'єднання - синостоз (synostosis), тоб­то з'єднання кісток (juncturae ossium) за допомогою кісткової тканини;

-  м'язове з'єднання - синсаркоз (synsarcosis), тоб­то з'єднання кісток (juncturae ossium) за допомогою м'язів (з'єднання під'язикової кістки з нижньою ще­лепою та з'єднання лопатки з хребтовим стовпом і грудною кліткою).

Волокнистіз'єднання (juncturae fibrosae) Вони поділяються на:

-  зв'язки (ligamenta);

-  мембрани (membranae);

-  шво (sutura);

-  вклинення (gomphosis), або зубо-комірковий синдесмоз (syndesmosis dentoalveolaris).

Зв'язки (ligamenta) бувають колагенові й еласти­чні, а саме:

-  внутрішньокапсулярні зв'язки (ligg. intracapsularia);

-  капсулярні зв'язки (ligg. capsularia);

- позакапсулярні зв'язки (ligg. extracapsularia). Мембрани (membranae) поділяються на:

-  міжкісткові мембрани (membranae interosseae);

-  тім'ячка (fonticuli).

Шво (sutura) поділяється на:

-  зубчасте шво (sutura serrata);

-  лускове шво (sutura squamosa);

-  плоске шво (sutura plana).

Хрящові з'єднання (juncturae cartilagineae) Вони поділяються на:

-  тимчасові (під час росту кісток), коли прошарок хряща між кістками поступово заміщується кістко­вою тканиною, і таке з'єднання перетворюється на синостоз;

постійні, коли прошарок хрящової тканини між кістками існує упродовж усього життя людини.Симфізи (symphyses), або напівсуглоби (hemiarthroses) Вони мають невелику щілину в хрящовому або волокнистому прошарку між зчленованими кістка­ми. Цей тип з'єднання є перехідною формою від не­перервних з'єднань до перервних.

Синовіальні з'єднання (juncturae synoviales), або суглоб (articulatio), чи діартроз (diarthrosis) Раніше їх називали перервними з'єднаннями. Це

найбільш рухомі з'єднання між кістками, для утво­рення яких необхідні чотири основні елементи, а саме:

1   Не менше двох суглобових поверхонь (facies articulares), які вкриті гіаліновим хрящем і мають:

 

-  суглобову ямку (fossa articularis);

-  голівку суглоба; суглобову головку (caput articulare).

2   Суглобова капсула (capsula articularis), яка складається з:

-  волокнистої перетинки; волокнистого шару (membrana fibrosa; stratum fibrosum);

-  синовіальної перетинки; синовіального шару (membrana synovialis; stratum synoviale), який має синовіальні складки (plicae synoviales) і синовіальні ворсинки (villi synoviales).

3   Суглобова порожнина (cavitas articularis), яка може мати:

-  суглобовий закуток (recessus articularis);

-  синовіальну піхву (vagina synovialis);

-  синовіальну сумку (bursa synovialis).

4   Синовію (synovia) - синовіальну рідину, що змочує суглобові поверхні. Вона продукується кліти­нами синовіального шару.

Суглоби (articulationes) можуть мати і додаткові елементи, до яких належать:

-  зв'язки (ligamenta);

-  синовіальні сумки (bursae synoviales);

-  жирові складки (plicae adiposae);

-  синовіальні ворсинки (villi synoviales);

-  суглобові диски (disci articulares);

-  суглобові меніски (menisci articulares);

-  суглобові губи (labra articularia);

- сесамоподібні кістки (ossa sesamoidea). Суглоби за будовою поділяються на:

-  прості суглоби (articulationes simplices), які складаються з двох суглобових поверхонь (facies articulares);

-  складні суглоби (articulationes compositae), що мають більше ніж дві суглобові поверхні (facies articulares);

-  комбіновані суглоби (articulationes combinatae), які анатомічно відокремлені, але зв'язані між собою загальною функцією;

-  комплексні суглоби (articulationes complexae), в порожнині яких є суглобові диски (disci articulares) або суглобові меніски (menisci articulares), які поді­ляють суглобову порожнину (cavitas articularis) на два і більше відділів.

Суглоби за функцією поділяють на:

-  одноосьові суглоби;

-  двоосьові суглоби;

-  багатоосьові суглоби.

До одноосьових суглобів за формою належать:

-  циліндричні суглоби (articulationes cylindricae), у яких рухи відбуваються навколо поздовжньої осі (axis longitudinalis); ці суглоби ще називають обер­товими суглобами (articulationes trochoideae);

-  блокоподібні суглоби (ginglymi) та їх різновид -гвинтоподібні суглоби (articulationes cochleares).

До двоосьових суглобів належать:

-  двовідросткові суглоби (articulationes bicondylares);

-  еліпсоподібні      суглоби (articulationes
ellipsoideae);

-  сідлоподібні суглоби (articulationes sellares).

До триосьових суглобів; багатоосьових суглобів належать:

-  плоскі суглоби (articulationes planae), які можуть бути малорухомими суглобами (amphiarthrosеs);

-  кулясті суглоби (articulationes spheroideae);

-  чашоподібні суглоби (articulationes cotylicae).

Чим більша конгруентність (відповідність) сугло­бових поверхонь, тим менший обсяг рухів у такому суглобі.

Це основний закон системи з'єднань (артросин-десмології).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах