В Г Ковешніков - Апарат - страница 31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

-  покрівельна перетинка (membrana tectoria).

Дуговідросткові суглоби

(articulationes zygapophysiales) або міжхребцеві суглоби (articulationes intervertebrales) Дуговідросткові суглоби бувають:

-  плоскі (articulationes planae) - за формою;

-  комбіновані (articulationes combinatae) - за бу­довою (вид суглоба);

-  багатоосьові - за функцією.нижні суглобові відростки хребця (processus articulares inferiores vertebrae), що розташовані у вище розміщеному хребці;

-  верхні суглобові відростки хребця (processus articulares superiores vertebrae), що розташовані у нижче розміщеному хребці.

Рухи навколо:

-  вертикальної осі (axis verticalis);

-  стрілової осі (axis sagittalis);

-  лобової осі (axis frontalis).

Вид руху: ковзання, суглоб є малорухомим (amphiarthrosis).

Допоміжний апарат представлений такими зв'язками:

-  довгими (з'єднують між собою більше двох хре­бців);

 

-  короткими (з'єднують між собою сусідні хребці). До коротких зв'язок (ligamenta brevia) належать:

-  жовта зв'язка (lig. flavum);

-  міжостьові зв'язки (ligg. interspinalia);

-  міжпоперечні зв'язки (ligg. intertransversaria);

-  поперечні зв'язки (ligg. transversa), вони укріп­люють ці суглоби.

До довгих зв'язок (ligg. longa), які розташовані вздовж хребтового стовпа (columna vertebralis), на­лежать:

-  передня поздовжня зв'язка (lig. longitudinale anterius);

-  задня поздовжня зв'язка (lig. longitudinale posterius);

-  надостьова зв'язка (lig. supraspinale), яка у шийному відділі формує каркову зв'язку (lig. nuchae).

 

Попереково-крижовий суглоб (art. lumbosacralis)

Він за будовою, формою та функцією подібний до дуговідросткових суглобів (articulationes zygapophysiales).

Допоміжний апарат - клубово-поперекова зв'язка (lig. iliolumbale).

Між основою крижової кістки (basis ossis sacri) та тілом V поперекового хребця (corpus vertebrae lumbalis quinti [V]), як правило, є симфіз (symphysis).

 

Крижово-куприковий суглоб

(articulatio sacrococcygea) Крижово-куприковий суглоб утворений:

-  верхівкою крижової кістки (apex ossis sacri);

-  основою куприкової кістки (basis ossis coccygis). Найчастіше це з'єднання є симфізом (symphysis). Допоміжний апарат:

-  поверхнева задня крижово-куприкова зв'язка; поверхнева дорсальна крижово-куприкова зв'язка (lig. sacro-coccygeum posterius superficiale; lig. sacrococcygeum dorsale superficiale);

-  глибока задня крижово-куприкова зв'язка; гли­бока дорсальна крижово-куприкова зв'язка (lig. sacro-coccygeum posterius profundum; lig. sacrococcygeum dorsale profundum);

-  передня крижово-куприкова зв'язка; вентраль­на крижово-куприкова зв'язка (lig. sacrococcygeum anterius; lig. sacrococcygeum ventrale);

-  бічна           крижово-куприкова зв'язка
(lig. sacrococcygeum laterale).

У жінок щілина крижово-куприкового симфізу (fissura sacrococcygea symphysis) більша, ніж у чоло­віків, що дозволяє куприку (coccyx) значно відхиля­тись назад під час пологів, збільшуючи розмір ниж­нього отвору таза (apertura pelvis inferior).

З'єднання хребтового стовпа (juncturae columnae vertebralis) з черепом (cranium)

 

Атланто-потиличний суглоб

(articulatio atlantooccipitalis), парний

Він є:

-  двовідростковий (articulatio bicondylaris) - за формою;

-  комбінований (articulatio combinata) - за будо­вою (вид суглоба);

 

-  двоосьовий - за функцією. Суглобові поверхні:

-  потиличні відростки (condyN occipitales);

-  верхні суглобові поверхні атланта (facies articulares superiores atlantis).

Рухи навколо:

-  лобової осі (axis frontalis);

-  стрілової осі (axis sagittalis). Види рухів:

-  нахили голови вперед і назад, тобто згинання (flexio) і розгинання (extensio);

-  нахили голови вправо і вліво, тобто відведення (abductio) і приведення (adductio).

Допоміжний апарат:

-  передня атланто-потилична перетинка (membrana atlantooccipitalis anterior);

-  задня атланто-потилична перетинка (membrana atlantooccipitalis posterior);

-  бічна            атланто-потилична зв'язка
(
lig. atlantooccipitale laterale).

 

З'єднання грудної клітки (juncturae thoracis) З'єднання грудної клітки (juncturae thoracis) по­діляються на:

-  синдесмози грудної клітки (syndesmoses thoracis);

-  синхондрози грудної клітки (synchondroses thoracis);

-  суглоби грудної клітки (articulationes thoracis). Грудна клітка (thorax) має:

-  з'єднання ребер (juncturae costarum) із хребто­вим стовпом (columna vertebralis);

-  з'єднання ребер (juncturae costarum) із грудни­ною (sternum);

-  з'єднання ребер (juncturae costarum) між со­бою.

До синдесмозів грудної клітки (syndesmoses thoracis) належать:

-  зовнішня міжреброва перетинка (membrana intercostalis externa);

внутрішня міжреброва перетинка (membrana intercostalis interna).До синхондрозів грудної клітки (synchondroses thoracis) належать:

-  реброво-груднинний синхондроз (synchondrosis costosternalis);

-  синхондроз першого ребра (synchondrosis costae primae);

-  груднинні синхондрози (synchondroses sternales).

До груднинних синхондрозів (synchondroses sternales) належать:

-  груднинний мечоподібний симфіз (symphysis xiphosternalis);

-  ручко-груднинний симфіз (symphysis manubrio-sternalis) або ручко-груднинний синхондроз (synchondrosis manubriosternalis).

 

Суглоби грудної клітки (articulationеs thoracis)

Реброво-хребтові суглоби

(articulationеs costovertebral) За будовою вони складаються з двох суглобів:

-  суглоба головки ребра (articulatio capitis costae);

-  реброво-поперечного суглоба (articulatio costo-transversaria). Вони є комбінованими суглобами (articulationes combinatae).

Суглобові поверхні:

-  головка ребра і реброві ямки на хребцях (caput costae et foveae costales vertebrarum);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах