В Г Ковешніков - Апарат - страница 33

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

-  клино-виличне шво (sutura sphenozygomatica);

-  піднебінно-верхньощелепне шво (sutura palato-maxillaris) тощо.

Частина швів мають такі назви:

-  вінцеве шво (sutura coronalis);

-  стрілове шво (sutura sagittalis);

-  лямбдоподібне шво (sutura lambdoidea);

-  лускове шво (sutura squamosa);

 

-  міжносове шво (sutura internasalis);

-  міжверхньощелепне шво (sutura intermaxillaris);

-  серединне піднебінне шво (sutura palatina mediana);

-  поперечне піднебінне шво (sutura palatina transversa).

Зубокомірковий синдесмоз; вклинення (syndesmosis dentoalveolaris; gomphosis) укріплює зуби у зубних комірках (alveoli dentales) завдяки пе-ріодонту (periodontium) та яснам (gingiva).

Хрящові з'єднання черепа (juncturae cartilagineae cranii). До них належать такі синхондрози черепа (synchondroses cranii):

-  клино-потиличний синхондроз (synchondrosis sphenooccipitalis);

-  клино-кам'янистий синхондроз (synchondrosis sphenopetrosa);

-  кам'янисто-потиличний синхондроз (synchondrosis petrooccipitalis);

-  внутрішньопотиличний синхондроз (synchondrosis intraoccipitalis), який може бути:

-  заднім (synchondrosis intraoccipitalis posterior);

-  переднім (synchondrosis intraoccipitalis anterior);

-  клино-решітчастий синхондроз (synchondrosis sphenoethmoidalis).

 

Суглоби черепа (articulationes cranii)
До    суглобів    черепа    (diarthroses cranii;
articulationes cranii),
або перервних з'єднань черепа
(articulationes cranii),  належить тільки скронево-
нижньощелепний         суглоб
(articulatio

temporomandibularis).

Атланто-потиличний суглоб (articulatio atlanto-occipitalis), що описується в міжнародній анатоміч­ній номенклатурі - український стандарт в розділі "Суглоби черепа" все ж належить до з'єднань хреб­тового стовпа з черепом.

Скронево-нижньощелепний суглоб (articulatio temporomandibularis):

-  двовидростковий (articulatio bicondylaris);

-  комбінований (articulatio combinata);

 

-  комплексний (articulatio complexa). Рухи навколо:

-  лобової осі (axis frontalis);

-  стрілової осі (axis sagittalis). Види рухів:

-  піднімання і опускання нижньої щелепи (mandibula);

-  рухи вперед і назад, вправо і вліво, тобто відве­дення (abductio) та приведення (adductio);

-  невеликі колові обертання (circumductio). Суглобові поверхні:нижньощелепна ямка скроневої кістки (fossa mandibularis ossis temporalis);

- голівка нижньої щелепи (caput mandibulae). Допоміжний апарат:

-  суглобовий диск (discus articularis);

■ бічна зв'язка (lig. laterale); присередня зв'язка (lig.mediale); несправжні зв'язки (ligamenta spuria cranii): клино-нижньощелепна (lig. sphenomandibulare); шило-нижньощелепна (lig. stylomandibulare).З'ЄДНАННЯ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ

(juncturae membri superioris)З'єднання верхньої кінцівки (juncturae membri superioris) поділяються на:

-  з'єднання грудного пояса (juncturae cinguli pectoralis);

-  з'єднання вільної верхньої кінцівки (juncturae membri superioris liberi).

З'єднання грудного пояса

(juncturae cinguli pectoralis) Синдесмози та суглоби грудного пояса З'єднання  грудного   пояса   (juncturae cinguli pectoralis) поділяються на:

-  синдесмози грудного пояса; синдесмози пояса верхньої кінцівки (syndesmoses cinguli pectoralis; syndesmoses cinguli membri superioris);

-  суглоби грудного пояса; суглоби пояса верхньої кінцівки (articulationes cinguli pectoralis; articulationes cinguli membri superioris).

Окрім цих з'єднань, на рівні з'єднань грудного пояса (juncturae cinguli pectoralis) є зв'язки (ligamenta), які сполучають різні анатомічні утвори лопатки (scapula) і не мають відношення до суглобів (articulationes).

Такі зв'язки (ligamenta) називаються несправж­німи зв'язками лопатки (ligamenta spuria scapulae), або власними зв'язками лопатки (ligamenta propria scapulae).

Власні зв'язки лопатки (ligamenta propria scapulae):

1.Дзьобо-надплечова зв'язка (lig. coracoacromiale), вона натягнута над плечовим суглобом (articulatio humeri) між верхівкою надпле-чового відростка (acromion) і дзьобоподібним відро­стком лопатки (processus coracoideus scapulae).

Ця зв'язка (ligamentum) захищає плечовий суглоб (articulatio humeri) угорі та обмежує рухи плечової кістки (humerus) вверх при відведенні плеча (brachium).

Якщо піднімати (відводити) плечову кістку вище 700, то вона впирається у дзьобо-надплечову зв'язку (lig. coracoacromiale) і при подальшому русі вгору починає рухатись лопатка (scapula) та ключиця (clavicula) у груднино-ключичному суглобі (articulatio sternoclavicularis).

Дзьобо-надплечову зв'язку (lig. coracoacromiale) разом з відростками, до яких вона кріпиться, нази­вають склепінням плечового суглоба (fornix articulationis humeri).

2.Верхня поперечна зв'язка лопатки (lig. transversum scapulae superius) розташовується над вирізкою лопатки (incisura scapulae), перетво­рюючи цю вирізку в отвір.

3.Нижня поперечна зв'язка лопатки (lig. transversum scapulae inferius) розміщена на задній поверхні лопатки (facies posterior scapulae) і натягнута між основою надплечового відростка (basis acromii) та заднім краєм суглобової западини лопатки (margo posterior cavitatis glenoidalis scapulae).

Через отвори під вищезгадуваними зв'язками проходять судини і нерви.

Власні зв'язки, за новою анатомічною номенкла­турою (Сан-Паулу, 1997), належать до синдесмозів грудного пояса (syndesmoses cinguli pectoralis).

До суглобів грудного пояса; суглобів пояса верх­ньої кінцівки (articulationes cinguli pectoralis; articulationes cinguli membri superioris) належать:

-  груднино-ключичний суглоб (articulatio sternoclavicularis);

-  надплечово-ключичний суглоб (articulatio acromioclavicularis).

Груднино-ключичний суглоб

(art. sternoclavicularis) Груднино-ключичний суглоб буває:

-  кулястий (articulatio spheroidea) - за формою;

-  комплексний (articulatio complexa) - за будовою (вид суглоба);

 

-  триосьовий - за функцією. Суглобові поверхні:

-  ключична вирізка груднини (incisura clavicularis sterni);

-  груднинний кінець ключиці (extremitas sternalis claviculae).

Рухи навколо:

-  вертикальної осі (axis verticalis);

-  лобової осі (axis frontalis);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах