В Г Ковешніков - Апарат - страница 36

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

-  суглобовий диск (discus articularis).

Зап'ясткові суглоби; міжзап'ясткові суглоби (articulationes carpi; articulationes intercarpales) До них належать:

-  власне міжзап'ясткові суглоби (articulationes intercarpales);

-  суглоб горохоподібної кістки (articulatio ossis pisiformis);

-  середньозап'ястковий суглоб (articulatio mediocarpalis).

Власне міжзап'ясткові суглоби

(articulationes intercarpales) Вони  утворені зап'ястковими  кістками (ossa carpi). Вони є:

-  прості (articulationes simplices) - за будовою;

-  плоскі (articulationes planae) - за формою;

-  багатоосьові - за функцією;

 

-  малорухомі (amphiarthroses) - за видом рухів. Рухи навколо:

-  вертикальної осі (axis verticalis);

-  лобової осі (axis frontalis);

-  стрілової осі (axis sagittalis).

Суглоб горохоподібної кістки

(articulatio ossis pisiformis) Суглоб горохоподібної кістки утворений:

-  горохоподібною кісткою (os pisiforme);

-  тригранною кісткою (os triquetrum). Він є:

-  простий (articulatio simplex) - за будовою;

-  плоский (articulatio plana) - за формою;

-  багатоосьовий - за функцією.

Суглоб горохоподібної кістки (articulatio ossis pisiformis) укріплюють:

-  горохово-гачкувата зв'язка (lig. pisohamatum)

-  горохово-п'ясткова зв'язка (lig. pisometacarpale).

Середньозап'ястковий суглоб

(articulatio mediocarpalis) Середньозап'ястковий суглоб є:

-  кулястий (articulatio spheroidea) - S-подібний за формою;

-  складний (articulatio composita) - за будовою;

-  одноосьовий - за функцією;

-  малорухомий (amphiarthrosis) - за видом рухів. У цьому суглобі (articulatio mediocarpalis) є ніби

дві головки (capita):

-  одна головка утворена човноподібною кісткою (os scaphoideum);

-  друга головка утворена:

-  тригранною кісткою (os triquetrum);

-  півмісяцевою кісткою (os lunatum);

-  човноподібною кісткою (os scaphoideum). Суглобова порожнина (cavitas articularis) цього

суглоба (articulatio mediocarpalis) продовжується між кістками, які утворюють перший та другий ряди зап'ястка (carpus), тобто з'єднується з порожнинами міжзап'ясткових суглобів (cavitates articulationum intercarpalium).

Суглобові поверхні:

-  проксимальні суглобові поверхні дистального ряду зап'ясткових кісток (facies articulares proximales seriei distalis ossium carpi);

-  дистальні суглобові поверхні проксимального ряду зап'ясткових кісток (facies articulares distales seriei proximalis ossium carpi).

Рухи навколо фронтальної осі (axis frontalis). Види рухів:

-  згинання (flexio);

-  розгинання (extensio).

Середньозап'ястковий суглоб (articulatio mediocarpalis) функціонально зв'язаний із промене­во-зап'ястковим суглобом (articulatio radiocarpalis).

Допоміжний апарат:

-  тильні міжзап'ясткові зв'язки (ligg. intercarpalia dorsalia);

-  долонні міжзап'ясткові зв'язки (ligg. intercarpalia palmaria);

-  міжкісткові        міжзап'ясткові зв'язки
(
ligg. intercarpalia interossea);

-  променева зв'язка зап'ястка (lig. carpi radiatum).

Рухи кисті щодо передпліччя (antebrachium) ві­дбуваються (рахуючи середнім, вихідним положен­ням те, при якому кисть міститься в одній площині з передпліччям) уздовж двох взаємно перпендикуляр­них осей: лобової (в площині долоні) і стрілової (пе­рпендикулярної до поверхні долоні).

Навколо лобової осі (axis frontalis) відбуваються згинання кисті (flexio manus), близько 60-70°, і роз­гинання (extensio manus) до 45о.

Навколо стрілової осі (axis sagittalis) кисть руха­ється в бік ліктьової кістки - приведення (adductio manus), близько 35-40о, і в бік променевої кістки -відводиться (abductio manus), приблизно на 20о.

При таких рухах кисті відбувається колове обер­тання (circumductio), при якому кисть робить пери­феричні рухи, описуючи поверхню конуса.

В усіх вищеназваних рухах беруть участь два зчленування: променево-зап'ястковий суглоб (articulatio radiocarpalis) та зап'ясткові суглоби; мі-жзап'ясткові суглоби (articulationes carpi; articulationes intercarpales), комбінуючись в один суглоб кисті; суглоб ручної кисті (articulatio manus), причому проксимальний ряд зап'ясткових кісток відіграє роль кісткового меніска.

Зап'ястково-п'ясткові суглоби

(articulationes carpometacarpales) Зап'ястково-п'ясткові суглоби є:

-  плоскі (articulationes planae) - за формою;

-  складні (articulationes compositae) - за будовою (вид суглоба);

- багатоосьові - за функцією. Суглобові поверхні:

-  дистальні суглобові поверхні дистального ряду зап'ясткових кісток (facies articulares distales seriei distalis ossium carpi);

основи проксимальних фаланг II-IV пальців (bases phalangium proximales digitorum II-IV).Рухи навколо:

-  прямовисної осі (axis verticalis);

-  лобової осі (axis frontalis);

-  стрілової осі (axis sagittalis).

Види рухів: суглоби малорухомі (amphiarthrosеs), незначне ковзання (до 5 - 10 градусів) у різних на­прямках.

Допоміжний апарат:

-  тильні        зап'ястково-п'ясткові зв'язки
(
ligg. carpometacarpalia dorsalia);

-  долонні зап'ястково-п'ясткові зв'язки (ligg. carpometacarpalia palmaria).

 

Зап'ястково-п'ястковий суглоб великого пальця

(articulatio carpometacarpalis pollicis) Зап'ястково-п'ястковий суглоб великого пальця є:

-  простий (articulatio simplex) - за будовою (вид суглоба);

-  сідлоподібний (articulatio sellaris) - за формою;

 

-  двоосьовий - за функцією. Суглобові поверхні:

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах