В Г Ковешніков - Апарат - страница 38

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

 

-  ковзання. Суглоб є малорухомим (amphiarthrosis).

Суглобові поверхн:

-  вушкоподібна поверхня клубової кістки (facies auricularis ossis ilii);

-  вушкоподібна поверхня крижової кістки (facies auricularis ossis sacri).

Допоміжний апарат:

-  передня          крижово-клубова зв'язка
(lig. sacroiliacum anterius);

-  міжкісткова крижово-клубова зв'язка (lig. sacroiliacum interosseum);

-  задня крижово-клубова зв'язка (lig. sacroiliacum posterius);

-  клубово-поперекова зв'язка (lig. iliolumbale);

-  крижово-горбкова зв'язка (lig. sacrotuberale), яка має серпоподібний відросток (processus falciformis);

- крижово-остьова зв'язка (lig. sacrospinale).

З'єднання вільної нижньої кінцівки

(juncturae membri inferioris liberi) Вони поділяються на:

-  синдесмози     вільної     нижньої кінцівки

(syndesmoses membri inferioris liberi);

-  суглоби вільної нижньої кінцівки (articulationes membri inferioris liberi).

До   синдесмозів   вільної   нижньої кінцівки

(syndesmoses membri inferioris liberi) належать:

-  міжкісткова перетинка гомілки (membrana interossea cruris);

-  велико-малогомілковий синдесмоз (syndesmosis tibiofibularis).

Велико-малогомілковий синдесмоз

(syndesmosis tibiofibularis) Він розташований на дистальному кінці гомілко­вих кісток (extremitas distalis ossium cruralium) і утворений:

-  малогомілковою вирізкою великогомілкової кіс­тки (incisura fibularis tibiae);

-  суглобовою поверхнею бічної кісточки малого­мілкової кістки (facies articularis malleoli lateralis fibulae).

Спереду та ззаду цей синдесмоз укріплений та­кими зв'язками:

-  передньою велико-малогомілковою зв'язкою (lig. tibiofibulare anterius);

-  задньою велико-малогомілковою зв'язкою (lig. tibiofibulare posterius).

Міжкісткова перетинка гомілки (membrana interossea cruris) розташована між:

міжкістковими краями тіл великогомілкової кіст­ки та малогомілкової кістки (margines interossei corporum tibiae et fibulae).Суглоби вільної нижньої кінцівки

(articulationes membri inferioris liberi) До них належать:

-  кульшовий суглоб (articulatio coxae);

-  колінний суглоб (articulatio genus);

-  велико-малогомілковий суглоб (articulatio tibiofibularis);

-  суглоби стопи (articulationes pedis).

 

Кульшовий суглоб

(articulatio coxae; articulatio coxofemoralis) Кульшовий суглоб є:

-  чашоподібний (articulatio cotylica) - за формою;

-  простий (articulatio simplex) - за будовою (вид суглоба);

 

-  триосьовий - за функцією. Рухи навколо:

-  вертикальної осі (axis verticalis);

-  лобової осі (axis frontalis);

-  стрілової осі (axis sagittalis). Види рухів:

-  згинання (flexio) і розгинання (extensio);

-  приведення (adductio) і відведення (abductio);

-  обертання назовні (rotatio externa) та обертання досередини (rotatio interna);

-  складні обертові рухи стегнової кістки - колове обертання (circumductio).

Суглобові поверхні:

-  головка стегнової кістки (caput femoris);

-  півмісяцева поверхня кульшової западини (facies lunata acetabuli).

Допоміжний апарат:

-  коловий пояс (zona orbicularis);

-  клубово-стегнова зв'язка (lig. iliofemorale), яка має поперечну частину (pars transversa) та низхідну частину (pars descendens);

-  сідничо-стегнова зв'язка (lig. ischiofemorale);

-  лобково-стегнова зв'язка (lig. pubofemorale);

-  губа кульшової западини (labrum acetabuli);

-  поперечна зв'язка кульшової западини (lig. transversum acetabuli);

-  зв'язка головки стегнової кістки (lig. capitis femoris).

Колінний суглоб

(articulatio genus) Колінний суглоб є:

-  двовиростковий (articulatio bicondylaris) - за формою;

-  комплексний (articulatio complexa) і складний (articulatio composita) - за будовою (вид суглоба);

-  двоосьовий - за функцією. Рухи навколо:

-  лобової осі (axis frontalis);

-  вертикальної осі (axis verticalis). Види рухів:

-  згинання (flexio) і розгинання (extensio);

-  при зігнутій гомілці - обертання назовні (rotatio externa) та обертання досередини (rotatio interna).

Суглобові поверхні:

-  суглобова поверхня присереднього виростка та бічного виростка стегнової кістки (facies articularis condyli medialis et condyli lateralis femoris);

 

-  верхня суглобова поверхня великогомілкової кі­стки (facies articularis superior tibiae);

-  наколінкова поверхня стегнової кістки (facies patellaris femoris);

-  суглобова поверхня наколінка (facies articularis patellae).

Допоміжний апарат:

-  бічний меніск (meniscus lateralis), який з'єднується:

-  передньою меніско-стегновою зв'язкою (lig. meniscofemorale anterius);

-  задньою меніско-стегновою зв'язкою (lig. meniscofemorale posterius);

-  присередній меніск (meniscus medialis);

-  поперечна зв'язка коліна (lig. transversum genus);

-  передня схрещена зв'язка (lig. cruciatum anterius);

-  задня схрещена зв'язка (lig. cruciatum posterius);

-  обхідна малогомілкова зв'язка (lig. collaterale fibulare);

-  обхідна велигомілкова зв'язка (lig. collaterale tibiale);

-  коса підколінна зв'язка (lig. popliteum obliquum);

-  дугоподібна підколінна зв'язка (lig. popliteum arcuatum);

-  присередній тримач наколінка (retinaculum patellae mediale);

-  бічний тримач наколінка (retinaculum patellae laterale);

-  зв'язка наколінка (lig. patellae);

-  крилоподібні складки (plicae alares);

-  наднаколінкова сумка (bursa suprapatellaris);

-  переднаколінкова сумка (bursa prepatellaris);

-  глибока піднаколінкова сумка (bursa infrapatellaris profunda).

Велико-малогомілковий суглоб

(articulatio tibiofibularis) Велико-малогомілковий суглоб є:

-  плоский (articulatio plana) - за формою;

-  простий (articulatio simplex) - за будовою (вид суглоба);

- триосьовий - за функцією. Рухи навколо:

-  вертикальної осі (axis verticalis);

-  лобової осі (axis frontalis);

-  стрілової осі (axis sagittalis).

Види рухів: суглоб малорухомий (amphiarthrosis). Суглобові поверхні:

-  суглобова поверхня головки малогомілкової кіс­тки (facies articularis capitis fibulae);

-  суглобова поверхня малогомілкової вирізки ве­ликогомілкової кістки (facies articularis incisurae fibularis tibiae).

Допоміжний апарат:

-  задня зв'язка головки малогомілкової кістки (lig. capitis fibulae posterius);

-  передня зв'язка головки малогомілкової кістки (lig. capitis fibulae anterius);

міжкісткова перетинка гомілки (membrana interossea cruris).Суглоби стопи (articulationes pedis) Вони поділяються на:

-  надп'ятково-гомілковий суглоб (articulatio talocruralis);

-  піднадп'ятковий суглоб; надп'ятково-п'ятковий суглоб (articulatio subtalaris; articulatio talocalcanea);

-  поперечний суглоб заплесна (articulatio tarsi transversa);

-  надп'ятково-п'ятково-човноподібний суглоб (articulatio talocalcaneonavicularis);

-  п'ятково-кубоподібний суглоб (articulatio calcaneocuboidea);

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах