В Г Ковешніков - Апарат - страница 6

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Superior, ius

Inferior, ius

Cranialis, e

Caudalis, e

Rostralis, e

Apicalis, e

Basalis, e;

Basilaris, e

Medius, a, um

Transversus a, um;Transversalis, e

Longitudinalis, e

Axialis, e

Externus, a, um

Internus, a, um

Luminalis, e

Superficialis, e

Profundus, a, um

Proximalis, e

Distalis, e

Centralis, e

Periphericus, a, um; Peripheralis, e Radialis, e Ulnaris, e

Fibularis, e; Peronealis, e Tibialis, e

Palmaris, e; Volaris, e Plantaris, e Flexor Extensor

PARTES CORPORIS HUMANI

Caput

Sinciput, frons

Occiput

Tempora

Auris

Facies

Oculus

BuccaНіс Рот

Підборіддя Шийка; Шия Стовбур Грудна клітка Груди Живіт Таз Спина Верхня кінцівка Грудний пояс; Пояс верхньої кінцівки

Пахва Плече Лікоть Передпліччя Кисть Зап'ясток П'ясток Долоня Тил кисті Пальці кисті Нижня кінцівка Тазовий пояс; Пояс нижніх кінцівок Сідниці Кульша Стегно Коліно Підколінок Гомілка Литка Стопа Заплесно П'ята Плесно Підошва Тил стопи Пальці стопи Порожнини Порожнина черепа Порожнина грудної клітки Порожнина живота і таза Порожнина живота Порожнина таза ПЛОЩИНИ, ЛІНІЇ ТА ДІЛЯНКИ Лобові площини; Вінцеві площини Горизонтальні площини Стрілові площини Серединна площина Присерединні площини Поперечні площини Черезворотарна площина Підреброва площина Надгребенева площина Міжгорбикова площина Міжостьова площина Передня серединна лінія

Nasus

Os

Mentum

Collum; Cervix

Truncus

Thorax

Pectus

Abdomen

Pelvis

Dorsum

Membrum superius

Cingulum pectorale; Cingulum membri

superioris

Axilla

Brachium

Cubitus

Antebrachium

Manus

Carpus

Metacarpus

Palma; Vola

Dorsum manus

Digiti manus

Membrum inferius

Cingulum pelvicum; Cingulum membri inferioris

Nates; Clunes

Coxa

Femur

Genu

Poples

Crus

Sura

Pes

Tarsus

Calx

Metatarsus Planta

Dorsum pedis

Digiti pedis

Cavitates

Cavitas cranii

Cavitas thoracis

Cavitas abdominis et pelvis

Cavitas abdominis

Cavitas pelvis

PLANA, LINEAE ET REGIONES

Plana frontalia; Plana coronalia Plana horizontalia Plana sagittalia Planum medianum Plana paramediana Plana transversalia Planum transpyloricum Planum subcostale Planum supracristale Planum intertuberculare Planum interspinale Linea mediana anteriorГруднинна лінія Пригруднинна лінія Середньоключична лінія Соскова лінія Передня пахвова лінія Середня пахвова лінія Задня пахвова лінія Лопаткова лінія Прихребтова лінія Задня серединна лінія Ділянки голови Ділянки шиї

Передні та бічні ділянки грудної клітки Ділянки живота Спинні ділянки Промежинна ділянка Ділянки верхньої кінцівки Ділянки нижньої кінцівки

Linea sternalis Linea parasternalis Linea medioclavicularis Linea mamillaris Linea axillaris anterior Linea axillaris media Linea axillaris posterior Linea scapularis Linea paravertebralis Linea mediana posterior Regiones capitis Regiones cervicales

Regiones thoracicae anteriores et laterales

Regiones abdominales

Regiones dorsales; Regiones dorsi

Regio perinealis

Regiones membri superioris

Regiones membri inferiorisСИСТЕМА ОРГАНІВ РУХУОднією з функцій людського організму є зміна положення частин тіла, пересування в просторі.

Ці рухи відбуваються за участю кісток, які вико­нують функцію важеля, та скелетних м'язів, які ра­зом із кістками та їх з'єднаннями утворюють опорно-руховий апарат.

У системі органів руху та опори розрізняють скелет, з'єднання між кістками і м'язи з їх допоміж­ними апаратами.

Кістки та їх з'єднання складають пасивну частину опорно-рухового апарату, а м'язи, що скорочуються, - активну частину.Змістовий модуль 2

АНАТОМІЯ КІСТОК СКЕЛЕТУ

КІСТКИ (ossa) СИСТЕМА СКЕЛЕТА (systema skeletale) ОСТЕОЛОГІЯ (osteologia)Кісткова частина Кіркова речовина Щільна речовина Губчаста речовина; Трабекулярна речовина

Хрящова частина Перетинчаста частина Окістя Охрястя Осьовий скелет Додатковий скелет Довга кістка Коротка кістка Плоска кістка Атипова кістка Повітроносна кістка Сесамоподібна кістка Тіло кістки, діафіз Наросток, епіфіз Наростковий хрящ Наросткова пластинка

Pars ossea Substantia corticalis Substantia compacta

Substantia spongiosa; Substantia trabecularis

Pars cartilaginea

Pars membranacea

Periosteum

Perichondrium

Skeleton axiale

Skeleton appendiculare

Os longum

Os breve

Os planum

Os irregulare

Os pneumaticum

Os sesamoideum

Diaphysis

Epiphysis

Cartilago epiphysialis Lamina epiphysialisНаросткова лінія Метафіз Приросток, апофіз Горб Горбок Горбистість Підвищення Відросток Виросток Надвідросток Гребінь Лінія Вирізка Ямка Борозна Суглобова поверхня Кістковомозкова порожнина Середкістя, ендост Жовтий кістковий мозок Червоний кістковий мозок Живильний отвір Живильний канал Центр скостеніння Первинний Вторинний Череп

Лицева норма; Лобова норма Верхня норма; Вертикальна норма Потилична норма Бічна норма Нижня норма; Основна норма Мозковий череп Лицевий череп; Вісцеральний череп Хрящовий череп Перетинчастий череп Окістя черепа; Зовнішнє окістя черепа Порожнина черепа Лоб,чоло Потилиця Назіон Брегма Ламбда Ініон Птеріон Астеріон Гоніон Скронева ямка Вилична дуга Підскронева ямка Крило-піднебінна ямка Крило-верхньощелепна щілина Тім'ячка черепа Переднє тім'ячко Заднє тім'ячко Клиноподібне тім'ячко; передньобічне

тім'ячко

Соскоподібне тім'ячко; Задньобічне

тім'ячко

Linea epiphysialis Metaphysis Apophysis Tuber

Tuberculum

Tuberositas

Eminentia

Processus

Condylus

Epicondylus

Crista

Linea

Incisura

Fossa

Sulcus

Facies articularis

Cavitas medullaris

Endosteum

Medulla ossium flava

Medulla ossium rubra

Foramen nutricium

Canalis nutricius; Canalis nutriens

Centrum ossificationis

Primarium

Secundarium

Cranium

Norma facialis; Norma frontalis

Norma superior; Norma verticalis

Norma occipitalis

Norma lateralis

Norma inferior; Norma basalis

Neurocranium

Viscerocranium

Chondrocranium

Desmocranium

Pericranium; Periosteum еxternum cranii

Cavitas cranii

Frons

Occiput

Nasion

Bregma

Lambda

Inion

Pterion

Asterion

Gonion

Fossa temporalis

Arcus zygomaticus

Fossa infratemporalis

Fossa pterygopalatina

Fissura pterygomaxillaris

Fonticuli cranii

Fonticulus anterior

Fonticulus posterior

Fonticulus sphenoidalis; Fonticulus

anterolateralis

Fonticulus mastoideus; Fonticulus posterolateralisСклепіння черепа Тім'я

Зовнішня пластинка Губчатка, диплоє Канали губчатки Внутрішня пластинка Борозна верхньої стрілової пазухи Зернисті ямочки Втиснення звивин; Пальцеподібні втис­нення; Мозкові випини Венозні борозни Артеріальні борозни (Кістка шва) Основа черепа Внутрішня основа черепа Клино-кам'яниста щілина Кам'янисто-потилична щілина Передня черепна ямка Середня черепна ямка Задня черепна ямка Схил

Борозна нижньої кам'янистої пазухи Зовнішня основа черепа Яремний отвір Рваний отвір Кісткове піднебіння Великий піднебінний канал Великий піднебінний отвір Малі піднебінні отвори Різцева ямка Різцевий канал Різцевий отвір (Піднебінний валок) Піднебінно-піхвовий канал Лемешево-піхвовий канал Лемешево-дзьобовий канал Очна ямка, орбіта Очноямкова порожнина Очноямковий вхід Очноямковий край Надочноямковий край Підочноямковий край Бічний край Присередній край Верхня стінка Нижня стінка Бічна стінка Присередня стінка Передній решітчастий отвір Задній решітчастий отвір Сльозова борозна Ямка сльозового мішка Верхня очноямкова щілина Нижня очноямкова щілина Носо-сльозовий канал Кісткова носова порожнина Кісткова носова перегородка Грушоподібний отвір

Calvaria Vertex

Lamina externa Diploe

Canales diploici Lamina interna

Sulcus sinus sagittalis superioris Foveolae granulares

Impressiones gyrorum; Impressiones digitatae;

Juga cerebralia

Sulci venosi

Sulci arteriosi

(Os suturale)

Basis cranii

Basis cranii interna

Fissura sphenopetrosa

Fissura petrooccipitalis

Fossa cranii anterior

Fossa cranii media

Fossa cranii posterior

Clivus

Sulcus sinus petrosi inferioris Basis cranii externa Foramen jugulare Foramen lacerum Palatum osseum Canalis palatinus major Foramen palatinum majus Foramina palatina minora Fossa incisiva Canalis incisivus Foramen incisivum (Torus palatinus) Canalis palatovaginalis Canalis vomerovaginalis Canalis vomerorostralis Orbita

Cavitas orbitalis

Aditus orbitalis

Margo orbitalis

Margo supraorbitalis

Margo infraorbitalis

Margo lateralis

Margo medialis

Paries superior

Paries inferior

Paries lateralis

Paries medialis

Foramen ethmoidale anterius

Foramen ethmoidale posterius

Sulcus lacrimalis

Fossa sacci lacrimalis

Fissura orbitalis superior

Fissura orbitalis inferior

Canalis nasolacrimalis

Cavitas nasalis ossea

Septum nasi osseum

Apertura piriformisВерхній носовий хід Середній носовий хід Нижній носовий хід Отвір носо-сльозового каналу Спільний носовий хід Клино-решітчастий закуток Носоглотковий хід Хоана; Задній носовий отвір Клино-піднебінний отвір

Meatus nasi superior Meatus nasi medius Meatus nasi inferior Ostium canalis nasolacrimalis Meatus nasi communis Recessus sphenoethmoidalis Meatus nasopharyngeus Choana; Apertura nasalis posterior Foramen sphenopalatinumКістки утворюють скелет (sceleton), який по­діляється на: осьовий скелет (sceleton axiale), кістки тулуба (ossa trunci) та кістки черепа (ossa cranii) та додатковий скелет (sceleton appendiculare), кістки кінцівок (ossa membrorum).

Скелет, skeleton (від грец. skeletos - висохлий, висушений), представлений сукупністю кісток, які утворюють в тілі людини твердий остов, що забезпе­чує виконання таких функцій:

-  опори; є депо макро- і мікроелементів;

-  пересування; обміну речовин;

-  захисту; кровотворної!'.

Кістка (os) є органом, який побудований з кістко­вої тканини (textus osseus), хрящової тканини (textus cartilagineus), вкрита ззовні окістям (periosteum) і містить кістковий мозок (medulla ossium).

Кожна кістка має певну форму, величину і поло­ження в тілі.

На формоутворення кісток впливають умови, в яких кістки розвиваються; якщо умови однакові або подібні, то кістки мають певну схожість (наприклад, хребці).

Найважливішими з таких факторів є прикріплен­ня до кісток м'язів, а також прилеглість кісток, судин, нервів та інших органів.

На поверхні кісток є різноманітні підвищення, за­глибини і отвори.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах