В Г Ковешніков - Апарат - страница 67

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Через ці борозни ідуть кровоносні судини та нер­ви підошви (vasa sanguinea et nervi plantares).

 

Сумки нижньої кінцівки

(bursae membri inferioris) Сумки нижньої кінцівки (bursae membri inferioris) розташовуються між:

-  шкірою;

-  фасціями;

-  м'язами;

-  сухожилками.

Ці сумки містять синовіальну рідину. До  сумок  нижньої  кінцівки  (bursae membri inferioris) належать:

-  вертлюге^ підшкірна сумка (bursa subcutanea trochanterica);

-  вертлюге^ сумка великого сідничного м'яза (bursa trochanterica musculi glutei maximi);

-  вертлюгові сумки середнього сідничного м'яза (bursae trochantericae musculi glutei medii);

-  вертлюгові сумки малого сідничного м'яза ((bursae trochantericae musculi glutei minimi);

-  сумка грушоподібного м'яза (bursa musculi piriformis);

-  сіднична сумка внутрішнього затульного м'яза (bursa ischiadica musculi obturatorii interni);

-  підсухожилкова сумка внутрішнього затульного м'яза (bursa subtendinea musculi obturatorii interni);

-  міжм'язові сумки сідничних м'язів (bursae intermusculares musculorum gluteorum);

-   сіднична сумка великого сідничного м'яза (bursa ischiadica musculi glutei maximi);

-  клубово-гребінна сумка (bursa iliopectinea);

-  клубова підсухожилкова сумка (bursa subtendinea iliaca);

-  верхня сумка двоголового м'яза стегна (bursa musculi bicipitis femoris superior);

-  переднаколінкова підшкірна сумка (bursa subcutanea prepatellaris);

-  переднаколінкова підфасціальна сумка (bursa subfascialis prepatellaris);

-  переднаколінкова підсухожилкова сумка (bursa subtendinea prepatellaris);

-  наднаколінкова сумка (bursa suprapatellaris);

-  піднаколінкова підшкірна сумка (bursa subcutanea infrapatellaris);

-  глибока піднаколінкова сумка (bursa infrapatellaris profunda);

-  підшкірна сумка горбистості великогомілкової кістки (bursa subcutanea tuberositatis tibiae);

-  підсухожилкові сумки кравецького м'яза (bursae subtendineae musculi sartorii);

-  гусяча сумка (bursa anserina);

-  нижня підсухожилкова сумка двоголового м'яза стегна (bursa subtendinea musculi bicipitis femoris inferior);

-  підпідколінний закуток (recessus subpopliteus);

-  бічна підсухожилкова сумка литкового м'яза (bursa subtendinea musculi gastrocnemii lateralis);

-  присередня підсухожилкова сумка литкового м'яза (bursa subtendinea musculi gastrocnemii medialis);

-  сумка півперетинчастого м'яза (bursa musculi semimembranosi);

-  підшкірна сумка бічної кісточки (bursa subcutanea malleoli lateralis);

-  підшкірна сумка присередньої кісточки (bursa subcutanea malleoli medialis);

-  підсухожилкова сумка переднього великогоміл­кового м'яза (bursa subtendinea musculi tibialis anterioris);

-  підшкірна п'яткова сумка (bursa subcutanea calcanea);

-  сумка п'яткового сухожилка (bursa tendinis calcanei).

Ділянки нижньої кінцівки Сіднична ділянка (regio glutealis) має:

-  сідничну борозну (sulcus glutealis);

-  відхідникову щілину (crena analis; crena ani), або міжсідничну щілину (crena interglutealis).

Кульшова ділянка (regio coxae). Стегнова ділянка (regio femoris) має:

-  задню стегнову ділянку (regio femoris posterior);

-  передню стегнову ділянку (regio femoris anterior), в якій розташований

 

-  стегновий трикутник (trigonum femorale). Колінна ділянка (regio genus) має:

-  передню колінну ділянку (regio genus anterior);

-  задню колінну ділянку (regio genus posterior), в якій розташованa

-  підколінна ямка (fossa poplitea). Гомілкова ділянка (regio cruris) має:

-  передню гомілкову ділянку (regio cruris anterior);

-  задню гомілкову ділянку (regio cruris posterior), в якій виділяють

-  литкову ділянку (regio surae);

-  передню надп'ятково-гомілкову ділянку (regio talocruralis anterior);

-  задню надп'ятково-гомілкову ділянку (regio talocruralis posterior), в якій виділяють:

-  бічну закісточкову ділянку (regio retromalleolaris lateralis);

присередню    закісточкову    ділянку (regioretromalleolaris medialis).

Ділянка стопи (regio pedis) має:

-  п'яткову ділянку (regio calcanea);

-  тил стопи (dorsum pedis), або тильну ділянку стопи (regio dorsalis pedis);

-  підошву (planta), або підошвову ділянку (regio plantaris);

-  бічний край стопи (margo lateralis pedis), або малогомілковий край стопи (margo fibularis pedis);

-  присередній край стопи (margo medialis pedis), або великогомілковий край стопи (margo tibialis pedis);

-  поздовжнє склепіння стопи (arcus pedis longitudinalis), в якому розрізняють:

-  бічну частину (pars lateralis);

-  присередню частину (pars medialis);

-  проксимальне поперечне склепіння стопи (arcus pedis transversus proximalis);

 

-  дистальне поперечне склепіння стопи (arcus pedis transversus distalis);

-  заплеснову ділянку (regio tarsalis);

-  плеснову ділянку (regio metatarsalis);

-  пальці стопи (digiti pedis), а саме:

-  великий палець стопи (hallux), або перший па­лець [I] (digitus primus [I]),

-  другий палець [II] (digitus secundus [II]),

-  третій палець [III] (digitus tertius [III]),

-  четвертий палець [IV] (digitus quartus [IV]),

-  мізинець (digitus minimus), або п'ятий палець [V] (digitus quintus [V]).

Пальці стопи мають:

-  підошвові поверхні пальців (facies plantares digitorum);

тильні поверхні пальців (facies dorsales digitorum).завдання для самостійної (індивідуальної) роботи студентівТема


.0       

.0 5    

< «І      <

Є      5


m

ш «о

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

3

4 5


Модуль I

Відпрепарувати (індивідуальна робота):

1.      Кістки кисті.

2.      Кістки стопи.

3.      Скронево-нижньощелепний суглоб.

4.      Атланто-потиличний суглоб.

5.      Атланто-аксіальний суглоб.

6.      Суглоби між шийними хребцями.

7.      Суглоби між грудними хребцями.

8.      Суглоби між поперековими хребцями.

9.      Груднино-ключичний суглоб.

10. Акроміально-ключичний суглоб.

11. Груднино-реберний суглоб.

12. Хребцево-реберний суглоб.

13. Плечовий суглоб.

14. Ліктьовий суглоб.

15. Променево-зап'ястковий суглоб.

16. Суглоби кисті.

17. Крижово-клубовий суглоб.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах