В Г Ковешніков - Апарат - страница 74

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

13.Багатоосьові суглоби: визначення, види бага-тоосьових суглобів за формою суглобових повер­хонь, функції, приклади, продемонструвати на пре­паратах.

14.Назвати види сполучень хребтового стовпа, продемонструвати їх на препаратах.

15.З'єднання між тілами хребців: класифікація, будова міжхребцевого диска, його функціональне значення; зв'язки, що укріплюють з'єднання між ті­лами хребців; описати і продемонструвати на пре­параті.

16.З'єднання між відростками та дугами хребців: класифікація, будова, зв'язки.

17.З'єднання між крижовою кісткою і куприком: класифікація, будова, зв'язки крижово-куприкового з'єднання; описати і продемонструвати на препараті. Вікові та статеві особливості крижово-куприкового з'єднання.

18.З'єднання між I і II шийними хребцями: будо­ва, класифікація, рухи.

19.З'єднання між ребрами та грудниною: класи­фікація, їх будова.

20.З'єднання між ребрами і хребцями: види, їх будова, класифікація.

21.Хребет в цілому: будова, згини; вікові особли­вості.

22.Грудна клітка в цілому: будова, вікові, статеві та індивідуальні особливості.

23.Класифікація з'єднання кісток черепу: непе­днання кісток скелета

рервні і перервні з'єднання.

24.Неперервні з'єднання кісток черепа: види, назвати і продемонструвати на препараті.

25.Тім'ячка черепа: ії будова, функціональне значення, терміни скостення.

26.Скронево-нижньощелепний суглоб: будова, класифікція, рухи.

27.Вікові особливості з'єднання кісток черепа.

28.З'єднання черепа з хребтом: будова, класи-фікція, рухи.

29.З'єднання кісток плечового пояса: груднино-ключичний суглоб, його суглобові поверхні, додаткові компоненти, межі прикріплення капсули, зв'язковий апарат, класифікація, рухи; описати і продемонстру­вати на препаратах..

30.З'єднання кісток плечового пояса: надплечо-во-ключичний суглоб, його суглобові поверхні, дода­ткові компоненти, межі прикріплення капсули, зв'язковий апарат, класифікація, рухи; описати і продемонструвати на препаратах.

31.Плечовий суглоб: суглобові поверхні, додат­кові компоненти, межі прикріплення капсули, зв'язковий апарат, класифікація, рухи; описати і продемонструвати на препаратах.

32.Ліктьовий суглоб: назвати суглоби, що його утворюють, їх будова; описати і продемонструвати на препаратах.

33.З'єднання кісток передпліччя: проксимальний променево-ліктьовий суглоб, міжкісткова перетинка, дистальний променево-ліктьовий суглоб;їх будова, класифікація, описати і продемонструвати на препа­ратах.

34.   Променево-зап'ястковий суглоб: суглобові
поверхні кісток, які його утворюють, внутрішньосуг-
лобовий диск, межі прикріплення капсули,
зв'язковий апарат, класифікація, рухи; описати і
продемонструвати на препаратах.

35. Суглоби кисті: середньозап'ястковий суглоб, його суглобові поверхні, внутрішньо-суглобові зв'язки, описати і продемонструвати на препаратах.

36. Суглоби кисті: міжп'ясткові суглоби, їх сугло­бові поверхні та зв'язки, що їх укріплюють, описати і продемонструвати на препаратах.

37. Суглоби кисті: зап'ястково-п'ясткові суглоби, їх суглобові поверхні, зв'язковий апарат, Особливос­ті I зап'ястково-п'ясткового суглоба його класифіка­ція, описати і продемонструвати на препаратах.

38. Суглоби кисті: п'ястково-фалангові суглоби, їх суглобові поверхні, зв'язковий апарат, класифікація, рухи, описати і продемонструвати на препаратах.

Суглоби кисті: міжфалангові суглоби кисті, їх суглобові поверхні, зв'язковий апарат, класифікація,рухи, описати і продемонструвати на препаратах.

40.З'єднання кісток таза: класифікація.

41.Крижово-клубовий суглоб: суглобові поверхні кісток, що його утворюють, межі прикріплення кап­сули, зв'язковий апарат, класифікація, рухи, описати

і продемонструвати на препаратах.

42.Лобковий симфіз: будова, зв'язковий апарат, класифікація; описати і продемонструвати на препа­ратах.

43.Зв'язковий апарат таза: описати і продемонс­трувати на препаратах. Назвати та продемонструва­ти отвори, які утворюються зв'язками таза.

44.Кульшовий суглоб: суглобові поверхні кісток, які його утворюють, додаткові компоненти, межі прикріплення капсули, зв'язковий апарат, класифі­кація, рухи;описати і продемонструвати на препара­тах.

45.  Колінний суглоб: суглобові поверхні кісток, що його утворюють, додаткові компоненти (меніски, внутрішньосуглобові зв'язки, складки, синовіальні сумки), зв'язковий апарат, класифікація, ру-хи;описати і продемонструвати на препаратах.

46.  З'єднання кісток гомілки: види, їх будова, класифікація; описати і продемонструвати на препа­ратах.

47.  Надп'ятково-гомілковий суглоб: суглобові по­верхні кісток, які його утворюють, межі прикріплення капсули, зв'язковий апарат, класифікація, рухи; опи­сати і продемонструвати на препаратах.

48. Суглоби стопи: з'єднання між кістками запле-сна, види, їх суглобові поверхні та зв'язки, що їх укріплюють, описати і продемонструвати на препа­ратах.

49. Поперечний суглоб стопи: суглоби, що його утворюють, зв'язковий апарат; описати і продемонс­трувати на препаратах.

50. Суглоби стопи: заплесно-плесневі суглоби, їх суглобові поверхні, зв'язковий апарат, класифікація; описати і продемонструвати на препаратах.

51. Суглоби стопи: міжплеснові суглоби, їх сугло­бові поверхні, зв'язковий апарат. класифікація; опи­сати і продемонструвати на препаратах..

52. Суглоби стопи: плесно-фалангові суглоби, їх суглобові поверхні, зв'язковий апарат, класифікація; описати і продемонструвати на препаратах.

53. Суглоби стопи: міжфалангові суглоби стопи, їх суглобові поверхні, зв'язковий апарат, класифікація, рухи, описати і продемонструвати на препаратах.

54.  Склепіння стопи: визначення, утворення, функції. Чим вони укріплені?

"Тверда основа стопи": визначення; проде­монструвати на препаратах кістки, які складають тверду основу стопи.Змістовий

1.  М'яз, як орган: визначення, описати на препа­раті.

2.  Допоміжні апарати м'язів: описати і продемо­нструвати на препараті.

3.  Розвиток скелетних м'язів: загальні закономір­ності; особливості розвитку м'язів тулуба, кінцівок, голови та шиї. Ембріологічна класифікація м'язів.

4.  Класифікація м'язів за формою, положенням, напрямком волокон, відношенням до суглобів та функцій.

5.  Біомеханіка м'язів, їх дія на суглоби, поняття про початок і прикріплення м'язів, про рухому і не­рухому точки.

6.  М'язи спини: топографічна та ембріологічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.

7.    М'язи грудної клітки: топографічна та
ембріологічна класифікація, будова (початок, при-
кріплення), функції; описати і продемонструвати на
препаратах.

8. Діафрагма: визначення діафрагми як м'язово-фасціальної пластинки; її топографія, частини та їх будова; отвори і їх вміст, трикутники, фунції; описати і продемонструвати на препаратах.

9. М'язи живота: топографічна класифікація, бу­дова (початок, прикріплення), функції; описати і про­демонструвати на препаратах.

10.     Фасції тулуба (поверхнева, власна,
внутнішньогрудна, нутрощева): їх топографія і
функціональне значення.

11.Піхва прямого м'яза живота: стінки та їх бу­дова; описати і продемонструвати на препаратах.

12.Біла лінія живота: топографія, будова; описати і продемонструвати на препаратах.

13.Пахвинний канал: стінки, кільця і їх будова, уль 4. Міологія

вміст; описати і продемонструвати на препаратах.

14. М'язи шиї: топографічна та ембріологічна класифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.

14.    Топографія шиї: ділянки, трикутники,
міжм'язові простори, їх межі; описати і продемонст-
рувати на препаратах.

15. Фасції шиї: топографічна класифікація за В.М.Шовкуненко, описати хід фасцій та їх походжен­ня; відношення до м'язів, внутрішніх органів, судин­но-нервових пучків шиї. Визначити міжфасціальні простори, їх вміст та сполучення.

16. Шийна фасція: анатомічна класифікація, опи­сати хід пластинок, їх відношення до м'язів; визначи­ти міжфасціальні простори, їх сполучення та вміст. Провести аналогію між фасціями за анатомічною і топографоанатомічної класифікаціями.

17. М'язи голови: класифікація. Жувальні м'язи: будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.

 

18.    М'язи голови: класифікація. М'язи лиця (мімічні м'язи): відмінність мімічних м'язів від решти скелетних м'язів; будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.

19.    М'язи голови: класифікація. М'язи лиця (мімічні м'язи): топографія, будова (початок, при­кріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.

 

20. М'язи плечового пояса: будова (початок, при­кріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.

21. М'язи плеча: топографічна класифікація, бу­дова (початок, прикріплення), функції; описати і про­демонструвати на препаратах.

22.       М'язи   передпліччя:   топографічна кла-сифікація, будова (початок, прикріплення), функції; описати і продемонструвати на препаратах.

23. М'язи кисті: топографічна класифікація, будо­ва (початок, прикріплення), функції; описати і про­демонструвати на препаратах.

24. Аналіз рухів у плечовому, ліктьовому, проме­нево-зап'ястковому, зап'ястково-п'ясткових і міжфа-лангових суглобах під дією м'язів-антагоністів і м'язів-синергістів у відповідності до початку і при­кріплення кожного окремого м'яза, продемон­струвати ці м'язи на препаратах.

25.   Фасції верхньої кінцівки та їх похідні
(міжм'язові перетинки, футляри та їх вміст, фіброзні і
кістково-фіброзні канали та їх вміст).

26. Тримачі м'язів- згиначів передпліччя: утво­рення, топографія, канали, іх вміст; описати і проде­монструвати на препаратах.

27. Тримачі м'язів-розгиначів передпліччя: утво­рення, топографія, кістково-фіброзні канали в ділянці зап'ястка, їх вміст; описати і продемонструвати на препаратах.

28. Синовіальні піхви кисті: їх будова, топографія, функціональне і практичне значення.

29. Пахвова ямка: межі, стінки; описати і проде­монструвати на препаратах.

30. Пахвова порожнина: стінки, трикутники, от­вори, їх межі та вміст; описати і продемонструвати на препаратах.

31. Топографія плеча: борозни, канал промене­вого нерва, ліктьова ямка, їх межі та вміст; описати і продемонструвати на препаратах.

32. Топографія передпліччя: борозни, їх межі та вміст; описати і продемонструвати на препаратах.

33. М'язи таза: топографічна класифікація, будо­ва (початок, прикріплення), функції; описати і про­демонструвати на препаратах.

34. М'язи стегна: топографічна класифікація, бу­дова (початок, прикріплення), функції; описати і про­демонструвати на препаратах.

35. М'язи гомілки: топографічна класифікація, бу­дова (початок, прикріплення), функції; описати і про­демонструвати на препаратах.

36. М'язи стопи: топографічна класифікація, бу­дова (початок, прикріплення), функції; описати і про­демонструвати на препаратах.

37.   Аналіз рухів в кульшовому, колінному,
надп'ятково-гомілковому суглобах під дією різних
груп м'язів у відповідності до початку і прикріплення
кожного окремого м'яза. Продемонструвати їх на
препараті.

38. Фасції нижньої кінцівки: клубова фасція та її похідні (клубово-гребінна дуга, судинна затока, м'язова затока, їх утворення та вміст); описати і про­демонструвати на препаратах.

39. Фасції нижньої кінцівки: широка фасція та її похідні(підшкірний розтвір, його серпоподібний край, утворення та вміст); описати і продемон­струвати на препаратах.

40. Фасції нижньої кінцівки: фасціїї гомілки та її похідні (тримачі м'язів розгиначів, тримачі м'язів-згиначів, тримачі малогомілкових м'язів), топографія

і вміст фіброзних і кістково-фіброзних каналів ниж­ньої кінцівки.

41.   Топографія таза: над- і підгрушоподібний
отвір, затульниий канал, їх межі, утворення і вміст;
описати та продемонструвати на препаратах.

41.Топографія стегна: м'язова і судинна затоки, стегнове кільце, їх утворення, межі, вміст; описати та продемонструвати на препаратах.

42.Топографія стегна: клубово-гребінна борозна, передня борозна стегна, стегновий трикутник, їх утворення, межі, вміст; описати та продемонструва­ти на препаратах.

43.Привідний канал: стінки, отвори, вміст, опи­сати та продемонструвати на препаратах.

44.Підколінна ямка: її межі, дно, зв'язок з кана­лами стегна і гомілки, описати та продемонструвати на препаратах.

 

45.    Топографія гомілки: гомілково-підколінний канал, верхній та нижній м'язово-гомілкові канали, їх утворення, сполучення, вміст; описати та продемон­струвати на препаратах.

46.    Стегновий канал: стегнове кільце (вхід), підшкірний розтвір(вихід), їх межі; стінки стегнового каналу.

Фасції стопи, топографія стопи: борозни підошви стопи, їх межі і вміст; описати і продемон­струвати на препаратах.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ МОДУЛЯ

1.        Модуль 1. АНАТОМІЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУПредмет та зміст анатомії, сучасні напрями та методи дослідження.

2.        Стислі відомості з історії анатомії (Гіпократ, Гален, Леонардо да Вінчі, Гарвей, Везалій).

3.        Розвиток анатоміїї в Україні.

4.        Початкові стадії ембріогенезу людини. Вчен­ня про зародкові листки.

5.        Кістка як орган. Класифікація кісток. Основні етапи розвитку кісток. Скелет та його функції.Частини і будова трубчастих кісток.

6.        Кістки тулуба: їх будова.

7.        Мозковий череп. Кістки, що його утворюють. Особливості їх розвитку. Череп новонародженого.

8.        Лицевий череп. Кістки, що його утворюють, особливості їх розвитку.

9.        Основа та склепіння черепа.

10.   Очна ямка: стінки, сполучення.

11.    Носова порожнина: її стінки і сполучення. Приносові пазухи, їх значення.

12.    Скронева, підскронева ямки: стінки, сполу­чення.

13.   Крилопіднебінна ямка: стінки, сполучення.

14.    Вікові, статеві та індивідуальні особливості кісток черепа.

15.    Розвиток та будова скелета верхньої кінцівки. Варіанти та аномалії розвитку.

16.   Розвиток та будова скелета нижньої кінцівки. Варіанти і аномалії розвитку.Класифікація з'єднань кісток: неперервні та перервні з'єднання. Розвиток з'єднаннь кісток в фі-ло- і онтогенезі.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах