В Г Ковешніков - Апарат - страница 75

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

17.   Суглоб: визначення, додаткові компоненти суглоба. Анатомічна класифікація. Класифікація суг­лобів за формою суглобових поверхонь та за функцією.

18.   З'єднання хребців. Хребет: згини, рухи, м'язи, що їх здійснюють. Вікові особливості.

19.   Грудна клітка: форма, вікові та статеві особ­ливості. З'єднання ребер з хребцями та грудниною.

20.   З'єднання кісток черепа: види, будова, вікові особливості. Скронево-нижньощелепний суг­лоб: будова, класифікація, рухи; м'язи, що їх здійс­нюють.

21.   З'єднання кісток плечового пояса.Плечовий суглоб: будова, класифікація, рухи, м'язи, що їх здій­снюють.

22.   Ліктьовий суглоб: будова. З'єднання кісток передпліччя.

23.   Променево-зап'ястковий суглоб: будова, фо­рма, рухи, класифікація, рухи, м'язи, що їх здійсню­ють.

24.   Суглоби кисті: їх будова.

25.   Тазові кістки: їх з'єднання. Таз. Вікові та ста­теві особливості. Розміри жіночого таза.

26.   Кульшовий суглоб: будова, класифікація, ру­хи, м'язи, що їх здійснюють.

27.   Колінний суглоб: будова, класифікація, рухи, м'язи, що їх здійснюють.

28.   З'єднання кісток гомілки.Надп'ятково-гомілковий суглоб: будова, класифікація, рухи, м'язи, що їх здійснюють.

29.   Суглоби стопи: їх будова. Поняття про скле­піння стопи.

30.   Загальна анатомія м'язів. Класифікація м'язів. М'яз як орган; допоміжні апарати м'язів. Ро­звиток скелетних м'язів.

31.   М'язи спини. Топографічна та ембріологічна класифікація. Поверхневі м'язи спини, будова, функ­ції.

32.   М'язи спини. Топографічна та ембріологічна класифікація. Глибокі м'язи спини, будова, функції.

33.   М'язи грудної клітки: класифікація. будова, функції.

34.   Дихальні м'язи. Діафрагма: будова, функціїї.

35.   М'язи живота: класифікація, будова, функції.

36.   Піхва прямого м'яза живота. Біла лінія живо­та.

37.   Пахвинний канал, його стінки, кільця, вміст.

38.   М'язи голови. Жувальні м'язи: розвиток, бу­дова, функції.

39.   М'язи голови. М'язи лиця: розвиток, класи­фікація, будова, функції. Відмінності м'язів лиця від інших скелетних м'язів.

40.   М'язи шиї: класифікація. Поверхневі м'язи і м'язи під'язикової кістки: будова, функції.

41.   М'язи шиї: класифікація. Глибокі м'язи шиї: будова, функції.

42.   Топографія шиї: ділянки, трикутники, їх межі.

43.   Фасції шиї: топографоанатомічна та анато­мічна класифікації. Міжфасціальні простори.

44.   М'язи плечового пояса: будова, функції.

45.   Пахвова порожнина, її стінки, отвори, три­кутники.

46.    М'язи плеча: класифікація, будова, функції.

47.    Фасції і топографія плеча.

48.    М'язи передпліччя: класифікація, будова, функції.

49.    Фасції і топографія передпліччя.

50.    М'язи кисті: класифікація, будова, функції.

51.    Фасції і топографія кисті.

52.    М'язи таза: класифікація, будова, функції.

53.    Фасції таза. Отвори і канали таза.

54.    М'язи стегна: класифікація, будова, функції.

55.    Фасції і топографія стегна.

56.    М'язова та судинна лакуни. Привідний ка­нал. Стегновий канал.

57.    М'язи гомілки: класифікація, будова, функції.

58.    Фасції і топографія гомілки. Підколінна ямка, її дно, межі, зв'язок із каналами стегна та гомілки.

М'язи стопи: класифікація, будова, функції. Фасції і топографія стопи.ТЕСТОВІ ПИТАННЯ ДО МОДУЛЯ І

1)"Опорно-руховий апарат" Заняття 1Які частини розрізняють у типовому хребці?

2)Чим обмежений хребцевий отвір?

3)Що утворюють отвори всіх хребців?

4)Чим обмежений міжхребцевий отвір?

5)Які є непарні відростки хребця?

6)Які є парні відростки хребця?

7)Яка основна особливість шийних хребців?

8)Що є характерним для VI шийного хребця?

9)Що є характерним для VII шийного хребця?

 

10)Які анатомічні утвори типового хребця відсутні в атланті?

11)Як називається I шийний хребець?

12)Які дуги віділяють в атланті?

13)Що знаходиться на задній поверхні передньої дуги атланта?

14)Що знаходиться на верхній поверхні задньої дуги атланта?

15)Чим з'єднані дуги атланта?

16)Які анатомічні утвори розташовані на бічних масах атланта?

17)Як називається II шийний хребець?

18)Чим відрізняється від інших II шийний хребець?

19)Які анатомічні утвори є на зубі осьового хреб­ця?

20)Які відростки має атлант?

21)Які відростки має осьовий хребець?

22)Перелічіть шийні хребці, які за будовою

відрізняються від типового шийного хребця.

23)Де знаходиться борозна хребтової артерії на атланті?

24)Які основні особливості мають грудні хребці?

25)Як утворюються цілі реброві ямки на тілах хреб­ців для зчленування з голівками ребер?

26)Які особливості має тіло I грудного хребця?

27)Які реброві ямки є на Х грудному хребці?

28)Які реброві ямки є на тілі XI грудного хребця?

29)Які реброві ямки є на тілі XII грудного хребця?

30)Що характерно для поперечних відростків груд­них хребців?

31)У яких грудних хребців відсутні реброві ямки поперечних відростків?

32)Куди спрямовані остисті відростки грудних хребців?

33)Які особливості має остистий відросток XII груд­ного хребця?

34)З чим зчленовуються реброві ямки поперечних відростків грудних хребців?

35)З чим зчленовуються реброві ямки тіла XII груд­ного хребця?

36)На які відділи поділяється хребтовий стовп?

37)Скільки хребців містить шийний відділ хребтово­го стовпа?

1)Скільки хребців містить грудний відділ хребтово­го стовпа?Заняття 2Які особливості мають поперекові хребці?

2)Що характерно для поперечних відростків попе­рекових хребців?

3)Що характерно для остистих відростків попереко­вих хребців?

4)Де знаходиться соскоподібний відросток попере­кового хребця?

5)Де знаходится додатковий відросток попереково­го хребця?

6)У якій площині розташовані суглобові відростки поперекових хребців?

7)В якому віці зростаються крижові хребці в одну кістку?

8)Скільки хребців містить крижовий відділ хребто­вого стовбура?

9)Скільки хребців містить поперековий відділ хреб­тового стовбура?

 

10)Скільки хребців містить куприковий відділ хреб­тового стовбура?

11)Яку форму має крижова кістка?

12)Які поверхні має крижова кістка?

13)Які частини має крижова кістка?

14)Що знаходиться на основі крижової кістки?

15)Як утворюється мис?

16)Як називається передня поверхня крижової кістки?

17)Які анатомічні отвори знаходяться на тазовій поверхні крижової кістки?

18)Як утворюються поперечні лінії крижової кістки?

 

19)Яким отворам хребців відповідають крижові отвори?

20)Як називається задня поверхня крижової кіст­ки?

21)Які анатомічні утвори знаходяться на спинній поверхні крижової кістки?

22)Які гребені знаходяться на спинній поверхні крижової кістки?

23)Перелічіть парні крижові гребені.

24)Перелічіть непарні крижові гребені.

25)Як утворюється серединний крижовий гребінь?

26)Як утворюється присередній крижовий гребінь?

27)Як утворюється бічний крижовий гребінь?

28)Між якими крижовими гребенями знаходяться задні крижові отвори?

29)Які анатомічні утвори знаходяться на бічних ча­стинах крижової кістки?

30)З чим зчленовується вушкоподібна поверхня крижової кістки?

31)Що проходить всередені крижової кістки?

32)У що перетворюються хребцеві отвори кри­жових хребців?

33)Як називається нижня частина крижової кістки?

34)Чим закінчується крижовий канал в нижній ча­стині?

35)Що знаходиться по боках від крижового розтво-

ру?

36)До складу якого анатомічного утвору входить крижова кістка?Які статеві ознаки має чоловіча крижова кістка?

37)Які статеві ознаки має жіноча крижова кістка?

38)З чим сполучається верхівка крижової кістки?

39)З чого складається куприкова кістка?

40)Яку форму має куприк?

 

42)Які частини має куприкова кістка?

43)У якого куприкового хребця збереглись ознаки типового хребця?

42)Куди спрямовані куприкові роги?Чим представлений скелет грудної клітки?

43)Скільки ребер є у людини?

44)Які частини має ребро?

45)Як називаються сім верхніх пар ребер?

46)Чому I - VII ребра називають справжніми?

47)Які ребра називають справжніми?

48)Що таке несправжні ребра?

49)Які ребра називаються несправжніми?

50)Як називаються ребра, що не сполучаються з грудниною, а причленовуються до розташованого вище ребра?

 

10)Що таке коливні ребра?

11)Які ребра називаються коливними?

12)Як називаються ребра, які закінчуються у м'язах черевної стінки?

13)Які кінці має ребро?

14)З чим сполучається задній кінець ребра?

15)Чим представлений задній кінець ребра?

16)З чим сполучається голівка ребра?

17)Які анатомічні утвори є на голівці ребра?

18)Які ребра мають гребінь голівки ребра?

19)Які ребра не мають гребеня голівки ребра?

20)Чому I, XI, XII ребра не мають гребеня голівки ребра?

21)Який анатомічний утвір знаходиться відразу за голівкою ребра?

22)Де знаходиться горбок ребра?

23)З чим зчленовується суглобова поверхня горбка ребра?

24)Які ребра не мають суглобової поверхні горбка ребра?

25)Які ребра мають суглобову поверхню горбка ребра?

26)На яких ребрах немає горбка ребра?

27)Де розташований кут ребра?

я 3

28)На яких ребрах збігається горбок ребра з його кутом?

29)Які поверхні є на тілі II - XII ребер?

30)Які краї має тіло II - XII ребер?

31)Який анатомічний утвір знаходиться на нижнь­ому краю ребра з внутрішнього його боку?

32)Де знаходиться борозна ребра?

33)Які поверхні має тіло I ребра?

34)Які краї має тіло I ребра?

35)Які анатомічні утвори находяться на верхній поверхні I ребра?

36)Як називається горбок на верхній поверхні I ребра?

37)Що лежить спереду від горбка переднього дра-бинчатого м'яза на верхній поверхні I ребра?

38)Де знаходиться борозна підключичної вени?

39)Що лежить ззаду від горбка переднього драбин­частого м'яза на верхній поверхні I ребра?

40)З яких частин складається груднина?

41)Як називається найширша і товста частина груднини?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах