В Г Ковешніков - Апарат - страница 76

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

42)Які анатомічні утвори є на верхньому краї ручки груднини?

43)Де знаходиться на груднині яремна вирізка?

44)Де знаходиться на груднині ключична вирізка?

45)Що є на бічних краях тіла груднини?

46)Що є на бічних краях ручки груднини?

47)Що утворюється нижнім краєм ручки і верхнім краєм тіла груднини?

48)З якими частинами груднини сполучається II ребро?

49)З чим сполучаються реброві хрящі III - VI ре­бер?

50)Де розміщені реброві вирізки для VII ребра?

28)Як називається відросток груднини?Які відділи виділяють у кістках верхньої кінцівки?

29)З яких кісток складається пояс верхньої кінцівки?

30)На рівні яких ребер розташована лопатка при опущеній вільній частині верхньої кінцівки?

31)Які краї має лопатка?

32)Які анатомічні утвори знаходяться на верхньому краю лопатки?

33)Які кути має лопатка?

34)Які поверхні має лопатка?

35)Які анатомічні утвори знаходяться на дорсальній поверхні лопатки?

36)Чим закінчується латерально ость лопатки?

 

10)Які анатомічні утвори знаходяться на ребровій поверхні лопатки?

11)Перелічіть відростки лопатки.

12)Який анатомічний утвір знаходиться на верхівці надплечового відростка?

13)Чим представлений бічний кут лопатки?

14)Як називається анатомічний утвір лопатки, який слугує для зчленування з голівкою плечової кіст­я 4

ки?

15)Який анатомічний утвір знаходиться над верх­нім краєм суглобової западини лопатки?

16)На якій поверхні лопатки знаходяться підостьо-ва і надостьова ямки?

17)Між якими кістками знаходиться ключиця?

18)Які частини має ключиця?

19)Де знаходиться згин ключиці уперед?

20)Де знаходиться згин ключиці назад?

21)З чим зчленовується груднинний кінець клю­чиці?

22)З чим зчленовується надплечовий кінець клю­чиці?

23)Які поверхні має ключиця?

24)Які анатомічні утвори знаходяться на нижній поверхні ключиці?

25)До яких кісток належить плечова кістка?

26)З яких частин складається плечова кістка?

27)Які анатомічні утвори є на проксимальному кінці плечової кістки?Що знаходиться по краю головки плечової кіст­ки?

28)Який анатомічний утвір розташований між горбками і гребенями плечової кістки?

29)Як називається найвужче місце між голівкою плечової кістки та її тілом?

30)Які поверхні має тіло плечової кістки?

31)Який анатомічний утвір розташований на пе-редньобічній поверхні тіла плечової кістки в її проксимальному відділі?

32)Де знаходиться борозна променевого нерва на плечовій кістці?

33)Яка борозна розташована на тілі плечової кіст­ки?

34)Яким анатомічним утвором закінчується ди­стальний кінець плечової кістки?

35)Де знаходиться блок плечової кістки?

36)Який анатомічний утвір розташований над бло­ком плечової кістки спереду?

37)Де знаходиться ліктьова ямка плечової кістки?

38)Де знаходиться голівка плечової кістки?

39)Який анатомічний утвір розташований над бло­ком плечової кістки ззаду?

40)Який анатомічний утвір розташований над голівкою плечової кістки?

41)Який анатомічний утвір розташований на задній поверхні присереднього надвідростка?

42)Як називаються підвищення, що знаходяться латерально і медіально над відростком плечової кістки?

43)В які анатомічні утвори переходять присередній та бічний надвідростки плечової кістки?

1)На якій поверхні відростка плечової кістки розташовані блок і вінцева ямка, голівка і проме­нева ямка?Заняття 5З яких частин складається ліктьова кістка?

2)Які анатомічні утвори є на верхньому кінці ліктьо­вої кістки?

3)З якою кісткою сполучається блокова вирізка ліктьової кістки?

4)Як називається задній відросток блокової вирізки ліктьової кістки?

5)Як називається передній відросток блокової вирізки ліктьової кістки?

6)Що знаходиться між ліктьовим і вінцевим відростками ліктьової кістки?

7)Що розташоване на променевій стороні вінцево­го відростка ліктьової кістки?

8)Де знаходиться горбистість ліктьової кістки?

9)Які поверхні має тіло ліктьової кістки?

 

10)Яким анатомічним утвором закінчується ди­стальний кінець ліктьової кістки?

11)Що розрізняють на нижньому кінці ліктьової кістки?

12)Що відходить з присереднього боку головки ліктьової кістки?

13)Де знаходиться суглобовий обвід ліктьової кіст­ки?

14)З яких частин складається променева кістка?

15)Які анатомічні утвори є на проксимальному кінці променевої кістки?

16)Де знаходиться суглобовий обвід променевої кістки?

17)Де знаходиться горбистість променевої кістки?

18)Які поверхні має тіло променевої кістки?

19)Який анатомічний утвір знаходиться на нижнь­ому кінці променевої кістки з присереднього бо­ку?

20)Що відходить з бічної сторони дистального кінця променевої кістки?

21)На які відділи поділяється скелет кисті?

22)Як розміщені зап'ясткові кістки?

 

23)Які кістки утворюють проксимальний ряд зап'ястковий кісток?

24)Які кістки утворюють дистальний ряд зап'ясткових кісток?

25)Що утворюють кістки проксимального ряду зап'ястка, окрім горохоподібної кістки?

26)В який бік спрямована опуклість кісткового склепіння кисті?

27)Як називається борозна на долонній поверхні зап'ястка?

28)З яких кісток складається п'ясток?

29)Звідки проводиться відлік п'ясткових кісток?

30)З яких частин складаються п'ясткові кістки?

31)Як називається проксимальний кінець п'ясткової кістки?

32)Як називається дистальний кінець п'ясткової кістки?

33)В який бік спрямовані вигини тіл п'ясткових кісток?

34)З якими кістками зчленовуються нижні сугло­бові поверхні голівок п'ясткових кісток?

35)З якими кістками зчленовуються суглобові по­верхні основ п'ясткових кісток?

36)Яка кістка п'ястка є найдовшою?

37)Як називається I палець кисті, який є найкорот-ший і найтовстійший?

38)Як називається другий палець кисті?

39)Як називається III палець кисті?

40)Як називається IV палець кисті?

41)Як називається V палець кисті?

42)Який палець кисті є найдовшим?

43)Які фаланги розрізняють на пальцях кисті?

44)Які фаланги має великий палець кисті?

45)Які частини мають фаланги пальців кисті?

1)Який анатомічний утвір розташований на кінці кінцевої фаланги пальців кисті?Заняття 6З яких кісток складається кульшова кістка?

2)Який анатомічний утвір утворюється в місці зчле­нування тіл складових кульшової кістки?

3)На якій поверхні кульшової кістки знаходиться кульшова западина?

4)З якою кісткою зчленовується кульшова запади­на?

5)Який анатомічний утвір знаходиться з присе-реднього боку кульшової западини?

6)Який анатомічний утвір займає периферичну ча­стину кульшової западини?

Як називається суглобова поверхня кульшовоїзападини?

8)Як називається центр кульшової западини?

9)З якого віку кульшова кістка функціонує як одна кістка, що утворюється з трьох окремих кісток?

 

10)З яких анатомічних утворів складається кульшо­ва западина?

11)З яких відділів складається клубова кістка?

12)Як називається нижній потовщений відділ клу­бової кістки?

13)Як називається верхній розширений відділ кіст­ки?

14)Чим закінчується верхній вільний край клубової кістки?

15)Що розташовано на клубовому гребені?

16)Чим закінчується спереду клубовий гребінь?

17)Чим закінчується ззаду клубовий гребінь?

18)Що розрізняють на зовнішній поверхні крила клубової кістки?

19)Що розташовано на внутрішній поверхні крила клубової кістки?

20)Чим відділяється клубова ямка від тіла клубової кістки?

21)Що розташовано на крижово-тазовій поверхні крила клубової кістки?

22)З якою кісткою зчленовується вушкоподібна поверхня клубової кістки?

23)З яких частин складається лобкова кістка?

24)Яка частина лобкової кістки бере участь в утво­ренні кульшової западини?

25)Що розрізняють на верхньому краю і верхній поверхні гілки лобкової кістки?

26)Який анатомічний утвір знаходиться у тому місці, де верхня гілка лобкової кістки переходить в нижню в ділянці її присереднього краю?

27)З якою кісткою зчленовується симфізна поверх­ня

28)Де знаходиться лобковий горбок?

29)Що є на нижній поверхні верхньої гілки лобкової кістки?

30)З яких частин складається сіднича кістка?

31)Яка частина сідничої кістки бере участь в утво­ренні кульшової западини?

32)В який анатомічний утвір переходить тіло сідни­чої кістки?

33)Які анатомічні утвори знаходяться по задньому краю сідничної кістки вище сідничого горба?

34)З чим зливається гілка сідничої кістки?

35)Який анатомічний утвір на кульшовій кістці об­межений гілками лобкової і сідничної кісток?

36)Чим обмежений затульний отвір кульшової кіст­ки?

37)З яких частин складається стегнова кістка?

38)Яким анатомічним утвором закінчується прок­симальний кінець стегнової кістки?

39)У який бік спрямована головка стегнової кістки?

40)З якою кісткою зчленовується головка стегнової кістки?

41)Який анатомічний утвір сполучає головку стег­нової кістки з її тілом?

42)Що находиться на межі шийки і тіла стегнової кістки?

43)Який анатомічний утвір сполучає між собою ве­ликий і малий вертлюги стегнової кістки спереду?

44)Який анатомічний утвір сполучає між собою ве­ликий і малий вертлюги стегнової кістки ззаду?

45)Що знаходиться на задній поверхні тіла стегно­вої кістки?

46)З яких частин складається шорстка лінія стегно­вої кістки?

47)До яких анатомічних утворів на стегновій кістці прямують угорі губи шорсткої лінії?

48)Що утворює бічна губа шорсткої лінії стегнової кістки у своїй верхній частині?

49)У що продовжується присередня губа шорсткої лінії стегнової кістки у своїй верхній частині?

50)Що утворюється між нижніми кінцями губ шорсткої лінії стегнової кістки?

51)Що утворює дистальний кінець стегнової кістки?

52)Який анатомічний утвір на задній поверхні стег­нової кістки розділяє бічний відросток від присе-реднього відростка?

53)У що переходять суглобові поверхні відростків стегна спереду?

33)Як називаються анатомічні утвори, що знахо­дяться на бічній і присередній сторонах бічного і присереднього відростків стегнової кістки?До яких кісток належить надколінок?

34)Де знаходиться надколінок?

35)Які частини має надколінок?

36)Куди спрямована верхівка надколінка?

37)Куди спрямована основа надколінка?

38)Які поверхні має надколінок?

39)З яких частин складається великогомілкова кіст­ка?

40)Чим закінчується проксимальний кінець велико­гомілкової кістки?

41)Чим розмежовані між собою верхні суглобові поверхні великогомілкової кістки?

 

10)Де знаходиться переднє та заднє міжвідросткові поля великогомілкової кістки?

11)Що знаходиться в ділянці задньобічної частини бічного відростка великогомілкової кістки?

12)Які краї має тіло великогомілкової кістки?

13)Який анатомічний утвір знаходиться на пе­редньому краю великогомілкової кістки угорі?

я 7

14)Які поверхні має тіло великогомілкової кістки?

15)Який анатомічний утвір знаходиться на задній поверхні великогомілкової кістки угорі?

16)Який анатомічний утвір знаходиться на міжкіст­ковому краю дистального кінця великогомілкової кістки?

17)Який анатомічний утвір відходить униз з присе-реднього боку дистального кінця великогомілкової кістки?

18)Як називається анатомічний утвір на нижній поверхні дистального кінця великогомілкової кіст­ки?

19)Які частини має малогомілкова кістка?

20)Що утворює проксимальний кінець малогоміл­кової кістки?

21)Які анатомічні утвори знаходяться на голівці малогомілкової кістки?

22)З якою кісткою зчленовується суглобова по­верхня голівки малогомілкової кістки?Які краї має тіло малогомілкової кістки?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах