В Г Ковешніков - Апарат - страница 78

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

41)Що знаходиться на внутрішній поверхні соско­подібного відростка?

42)На яких кістках є борозни сигмоподібної пазухи?

43)З яких анатомічних утворів складається соско­подібний відросток?

44)Який отвір знаходиться на барабанній частині скроневої кістки?

45)Що знаходиться на місці зрощення барабанної частини скроневої кістки з соскоподібним відростком?

46)Де знаходиться кам'янисто-барабанна щілина?

47)Які поверхні має лускова частина скроневої кістки?

48)Де знаходиться нижньощелепна ямка скроневої кістки?

49)Де знаходиться на скроневій кістці суглобовий горбок?

1)Перелічіть канали скроневої кістки, які почина­ються на нижній поверхні кам'янистої частини?Заняття 11Які кістки відносять до лицевого черепа?

2)Які кістки відносять до парних кісток лицевого черепа?

3)До яких кісток належить верхня щелепа за кла­сифікацією?

4)З яких частин складається верхня щелепа?

5)Що містить тіло верхньої щелепи?

6)Які поверхні має тіло верхньої щелепи?

7)Що знаходиться нижче підочноямкового краю верхньої щелепи?

8)Де знаходиться підочноямковий канал?

9)Яку стінку очної ямки утворює очноямкова по­верхня тіла верхньої щелепи?

 

10)Яка поверхня тіла верхньої щелепи бере участь в утворенні підскроневої і крилопіднебінної ямок?

11)З якою кісткою сполучається лобовий відросток верхньої щелепи?

12)Яка частина верхньої щелепи бере участь в утворенні нижньої стінки носової порожнини і верхньої стінки ротової порожнини?

13)В утворенні якого анатомічного утвору беруть участь зрощені піднебінні відростки верхньої ще­лепи по їх присередньому краю?

14)З якою кісткою сполучається задній край підне­бінного відростка верхньої щелепи?

Де на тілі верхньої щелепи знаходяться комір­кові отвори?

16)Де знаходиться на верхній щелепі велика підне­бінна борозна?

17)До складу яких анатомічних утворів входить під­небінна кістка?

18)З яких частин складається піднебінна кістка?

19)З чим сполучається передній край горизонталь­ної пластинки піднебінної кістки?

20)З чим сполучається присередній край горизон­тальної пластинки піднебінної кістки?

21)Який анатомічний утвір становить два підне­бінних відростки правої і лівої верхніх щелеп і го­ризонтальні пластинки піднебінних кісток?

22)Яка частина піднебінної кістки входить до складу бічної стінки носової порожнини?

23)З яких кісток утворений великий піднебінний канал?

24)Які відростки розрізняють на піднебінній кістці?

25)Куди спрямований очноямковий відросток під­небінної кістки?

26)Де знаходиться клино-піднебінний отвір?

27)Які кістки лицьового черепа знаходяться в но­совій порожнині?

28)В утворенні якого анатомічного утвору бере участь нижня носова раковина?

29)В утворенні якого анатомічного утвору бере участь леміш?

30)Який анатомічний утвір знаходиться між крила­ми леміша?

31)Який край леміша відділяє одну хоану від іншої?

32)З якою кісткою сполучається передній край ле­меша?

33)З чим зростається нижній край лемеша?

34)З якими кістками сполучається передній край лемеша?

35)Що утворюють носові кістки при з'єднанні своїми медіальними краями?

36)У формуванні якого анатомічного утвору бере участь сльозова кістка?

37)З якими кістками з'єднується вилична кістка?

38)Які відростки розрізнять на виличній кістці?

39)Які поверхні має вилична кістка?

40)Які кістки утворюють виличну дугу?

41)Де знаходиться вилично-лицевий отвір?

42)Де знаходиться вилично-скроневий отвір?

43)Де знаходиться вилично-очноямковий отвір?

44)З якою кісткою зчленовується нижня щелепа?

45)З яких частин складається нижня щелепа?

46)Що утворює верхній край тіла нижньої щелепи?

47)Що знаходиться на передній частині зовнішньої поверхні тіла нижньої щелепи?

48)Які анатомічні утвори знаходяться на бічній ча­стині зовнішньої поверхні тіла нижньої щелепи?

49)Де знаходиться підборідна ость?

50)Що утворюється на нижній щелепі при переході її тіла в задній край гілки?

51)Що знаходиться на зовнішній поверхні кута нижньої щелепи?

 

52)Що знаходиться на внутрішній поверхні кута нижньої щелепи?

53)Де знаходиться отвір нижньої щелепи?

54)Чим закінчується канал нижньої щелепи?

55)Якими анатомічними утворами закінчуються гілки нижньої щелепи?

56)Яким анатомічним утвором закінчується ви­ростковий відросток?

57)Де знаходиться шийка нижньої щелепи?

58)Де знаходиться під'язикова кістка?

59)З яких частин складається під'язикова кістка?

60)Який анатомічний утвір знаходиться на верхівці очної ямки?

61)Частинами яких кісток утворена верхня стінка очної ямки?

62)Що знаходиться в очній ямці на межі її верхньої і бічної стінок?

63)Частинами яких кісток утворена присередня стінка очної ямки?

64)У який анатомічний утвір переходить ямка сль-озного мішка на присередній стінці очної ямки?

65)Частинами яких кісток утворена нижня стінка очної ямки?

66)Які анатомічні утвори знаходяться на нижній стінці очної ямки?

67)Частинами яких кісток утворена бічна стінка очної ямки?

68)Що знаходиться в очній ямці між її бічною і нижньою стінками?

69)Який отвір знаходиться на бічній стінці очної ямки?

70)Яким отвором на бічніій стінці очної ямки почи­нається канал, що знаходиться у товщі виличної кістки і ділиться на два канальці?

71)Якими отворами закінчується канал виличної кістки, що ділиться на 2 канальці?

72)Які анатомічні утвори сполучають очну ямку із середньою черепною ямкою?

73)Які анатомічні утвори сполучає нососльозовий канал?

74)Який анатомічний утвір сполучає очну ямку з крило-піднебінною і підскроневою ямками?

75)Які анатомічні утвори сполучають очну ямку з передньою черепною ямкою?

76)На яких кістках черепа знаходиться скронева ямка?

77)Чим обмежена скронева ямка угорі?

78)Чим обмежена скронева ямка знизу?

79)Чим обмежена скронева ямка спереду?

80)Чим обмежена скронева ямка з бічної сторони?

81)З якою ямкою черепа сполучається скронева ямка?

82)Чим утворена передня стінка підскроневої ям­ки?

83)З якими анатомічними утвореннями сполу­чається підскронева ямка?

Що сполучає між собою крило-верхньощелепна щілина?Заняття 12

1) Який отвір знаходиться майже у центрі заднього         потиличного відростка?

відділу зовнішньої основи черепа?                     4) Яким анатомічним утвором закінчується задній

2) Що знаходиться на зовнішній основі черепа по   відділ зовнішньої основи черепа?

боках від великого отвору?                                  5) Що знаходиться на зовнішній основі черепа спе-

3)Яким анатомічним утвором пронизана основа реду від великого отвору?Де знаходиться зовнішній отвір сонного каналу?

4)Де знаходиться яремна ямка?

5)Чим обмежений яремний отвір?

6)Що знаходиться на зовнішній основі черепа між шилоподібним і соскоподібним відростками?

 

10)Який анатомічний утвір знаходиться на зовнішній основі черепа і оточений барабанною частиною скроневої кістки?

11)Який анатомічний утвір зовнішньої основи че­репа знаходиться біля верхівки кам'янистої ча­стини кроневої кістки і має нерівні краї?

12)З яких кісток складається вилична дуга?

13)Які відростки клиноподібної кістки знаходяться на зовнішній основі черепа?

14)Чим утворене середній піднебінний шов?

15)Де знаходяться на зовнішній основі поперечний піднебінний шов?

16)Який отвір розташований спереду на кістковому піднебінні?

17)Які отвори розташовані в задніх відділах кістко­вого піднебіння?

18)Які черепні ямки розрізняють на внутрішній основі черепа?

19)Чим утворена межа між передньою і середньою черепними ямками?

20)Де знаходиться межа між середньою і задньою черепними ямками?

21)Якими кістками утворена передня черепна ям­ка?

22)Які анатомічні утвори знаходяться в межах пе­редньої черепної ямки на очноямкових частинах лобових кісток?

23)Що знаходиться у передній черепній ямці посе­редині дірчастої пластинки і спереду від неї?

24)Якими кістками утворена середня черепна ям­ка?

25)На які частини поділяється середня черепна ямка?

26)Які анатомічні утвори знаходяться у центральній частині середньої черепної ямки?

27)Де на внутрішній основі черепа знаходиться сонна борозна?

28)Які анатомічні утвори знаходяться на бічних ча­стинах середньої черепної ямки біля основи ве­ликих крил?

29)Де на внутрішній основі черепа знаходиться рваний отвір?

30)Який анатомічний утвір знаходиться на внутрішній основі черепа між малими і великим крилами клиноподібної кістки?

31)Які анатомічні утвори знаходяться в середній черепній ямці на передній поверхні кам'янистої частини скроневої кістки?

32)Якими кістками утворена задня черепна ямка?

33)Який анатомічний утвір знаходиться в ділянці задньої черепної ямки і формується при злитті тіла клиноподібної і основної частин потиличної кіст­ки?

34)Де на внутрішній основі черепа знаходиться внутрішній потиличний гребінь?

35)Де на внутрішній основі черепа знаходиться борозна поперечної пазухи?

 

36)Де на внутрішній основі черепа знаходиться борозна сигмоподібної пазухи?

37)Який анатомічний утвір знаходиться на внутрішній основі черепа по боках від великого отвору?

38)Де на внутрішній основі черепа знаходиться яремний отвір?

39)Які анатомічні утвори знаходяться в задній че­репній ямці на задній поверхні піраміди скроне­вої кістки?

40)Чим представлена кісткова перегородка порож­нини носа?

41)Як називається вхід в кісткову носову порожни­ну і чим він обмежений?

42)Який анатомічний утвір сполучає носову порож­нину з порожниною носоглотки?

43)Чим обмежена хоана з бічної сторони?

44)Чим обмежена хоана з медіальної сторони?

45)Чим обмежена хоана угорі?

46)Чим обмежена хоана унизу?

47)Які стінки має кісткова порожнина носа?

48)Яку стінку носової порожнини утворюють підне­бінні відростки верхньої щелепи і горизонтальні пластинки піднебінних кісток?

49)Чим обмежений верхній носовий хід?

50)Що відкривається у верхній носовий хід?

51)Який носовий хід розташований між середньою і нижньою носовими раковинами?

52)Що відкривається в середній носовий хід?

53)Чим обмежений нижній носовий хід?

54)Що відкривається в нижній носовий хід?

55)Що сполучає між собою носольозовий канал?

56)Що сполучає між собою різцевий канал?

57)Які стінки має крило-піднебінна ямка?

58)Чим утворена передня стінка крилопіднебінної ямки?

59)Яка стінка крило-піднебінної ямки утворена перпендикулярною пластинкою піднебінної кіст­ки?

60)Яка стінка крилопіднебінної ямки утворена ос­новою крило-піднебінного відростка клиноподіб­ної кістки?

61)У який анатомічний утвір переходить крилопід-небінна ямка унизу?

62)У який анатомічний утвір відкривається кри-лопіднебінна ямка зі своєї латеральної сторони за допомогою криловерхньощелепної щілини?

63)Який анатомічний утвір сполучає крилопіднебін-ну ямку з носовою порожниною?

64)Які анатомічні утвори сполучає між собою круглий отвір?

65)За допомогою якого анатомічного утвору кри­лопіднебінна ямка сполучається з ділянкою рва­ного отвору зовнішньої основи черепа?

66)За допомогою якого анатомічного утвору кри­лопіднебінна ямка сполучається з ротовою по­рожниною?

67)За допомогою якого анатомічного утвору кри­лопіднебінна ямка сполучається з очною ямкою?

1)З якими анатомічними утворами сполучається крило-піднебінна ямка?Заняття 14Яка форма з'єднання між тілами хребців?

2)Де знаходяться міжхребцеві диски?

3)Які частини має міжхребцевий диск та якої він форми?

4)Чим представлена периферична частина міжхребцевого диска?

5)Чим представлена центральна частина міжхреб-цевого диска?

6)Яке функціональне значення драглистого ядра міжхребцевого диска?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах