В Г Ковешніков - Апарат - страница 79

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

7)Якими зв'язками укріплюється з'єднання тіл хребців?

8)Яка зв'язка знаходиться на передній поверхні тіл хребців, простягаючись від зовнішньої основи че­репа до крижів?

9)Де знаходиться задня поздовжня зв'язка?

 

10)Чим з'єднуються дуги хребців між собою?

11)Які суглоби утворюють суглобові відростки хреб­ців?

12)Що знаходиться між остистими відростками хребців?

13)Яка зв'язка кріпиться до верхівок остистих відростків?

14)Що являє собою каркова зв'язка?

15)Які зв'язки знаходяться між верхівками попе­речних відростків поряд розміщених хребців, крім шийних?

16)Які зв'язки укріплюють крижово-куприковий суглоб?

17)Які суглобові поверхні має атланто-потиличний суглоб?

18)До яких суглобів за класифікацією належить ат-ланто-потиличний суглоб?

19)Навколо яких осей можливі рухи в атланто-потиличному суглобі?

20)Якими зв'язками укріплений атланто-потиличний суглоб?

21)Яка зв'язка знаходиться між внутрішніми по­верхнями бічних мас атланта?

22)Які суглобові поверхні має серединний атланто-осьовий суглоб?

23)Яким за формою суглобових поверхонь є сере­динний атланто-осьовий суглоб та які рухи в ньому можливі?

24)Які суглобові поверхні має бічний атланто-осьовий суглоб?

25)Яким за формою суглобових поверхонь є бічний атланто-осьовий суглоб та які рухи в ньому мож­ливі?

26)Які зв'язки укріплюють серединний і бічний ат-ланто-осьові суглоби?

27)Які відділи розрізняють у хребтовому стовпі?

28)Які відділи хребтового стовпа є нерухомими?

29)Які розрізняють фізіологічні згини хребтового стовпа?

30)Як називаються згини хребтового стовпа, звер­нені випуклістю назад?

31)Як називаються згини хребтового стовпа, звер­нені випуклістю вперед?

32)Як називаються згини хребтового стовпа, звер­нені випуклістю вправо або вліво?

33)Як називається фізіологічний згин вправо у грудному відділі хребтового стовпа?

34)Які рухи можливі в хребтовому стовпі?

 

35)Які суглобові поверхні має суглоб голівки реб­ра?

36)Який за формою суглобових поверхонь суглоб голівки ребра?

37)Які рухи можливі в суглобі голівки ребра?

38)Якими зв'язками укріплений суглоб голівки реб­ра?

39)Які суглоби голівки ребер не мають внутрішнь-осуглобову зв'язку голівки ребра?

40)Які суглобові поверхні має реброво-поперечний суглоб?

41)Який за формою суглобових поверхонь ребро­во-поперечний суглоб та які рухи в ньому мож­ливі?

42)Якими зв'язками укріплений реброво-поперечний суглоб?

43)Які ребра з'єднуються з грудниною за допомо­гою синхондрозу?

44)Які суглобові поверхні мають груднино-реброві суглоби?

45)Які за формою суглобових поверхонь груднино-реброві суглоби?

46)Якими зв'язками укріплені груднино-реброві суглоби?

47)Як з'єднуються передні кінці несправжніх ребер (VII - Х)?

48)Які розрізняють стінки у грудній клітці?

49)Чим утворена передня стінка грудної клітки?

50)Яку стінку грудної клітки утворюють грудні хребці і задні кінці ребер?

51)Чим оточений верхній отвір (апертура) грудної клітки?

52)Що оточує тіло XII грудного хребця, мечоподіб­ний відросток груднини і реброва дуга?

53)Яким анатомічним утвором закрита нижня апертура грудної клітки?

54)Які розрізняють форми грудної клітки залежно від її конфігурації?

55)Яка форма грудної клітки властива людям брахіморфного типу тілобудови?

56)Яка форма грудної клітки властива людям доліхоморфного типу тілобудови?

57)Яка форма грудної клітки властива людям ме­зоморфного типу тілобудови?

58)Якої форми набуває грудна клітка при рахіті і що для неї характерно?

59)Як змінюється грудна клітка при вдиху?

60)Які кістки черепа зчленовуються зубчастим сагітальним швом?

61)Між якими кістками черепа знаходиться зубча­стий вінцевий шов?

62)Який шов знаходиться між лускою скроневої кістки, тім'яною кісткою та великим крилом кли­ноподібної кістки?

63)Між якими кістками черепа знаходиться зубча­стий лямбдоподібний шов?

64)Яким видом швів зчленовуються кістки лицьового черепа між собою та мозковим чере­пом?

65)Які суглобові поверхні має скронево-нижньощелепний суглоб?

66)До яких суглобів за класифікацією відносять скронево-нижньощелепний суглоб?

За рахунок якого анатомічного утвору дося­гається конгруентність суглобових поверхонь скронево-нижньощелепного суглоба? 68) Яка зв'язка скронево-нижньощелепного суглоба

1)знаходиться з бічної сторони його капсули? 69) Які рухи можливі в скронево-нижньощелепному суглобі?Заняття 15Які суглобові поверхні має груднино-ключичний суглоб?

2)Який за формою суглобових поверхонь груднино-ключичний суглоб?

3)Який анатомічний утвір сприяє збільшенню кон­груентності груднино-ключичного суглоба?

4)Яким є груднино-ключичний суглоб за кла­сифікацією?

5)Якими зв'язками укріплений груднино-ключичний суглоб?

6)Як називаються зв'язки лопатки, які з'єднують різні її точки i не мають відношєння до сугло6ів?

7)Які власні зв'язки має лопатка?

8)Яке значення має дзьобонадплечова зв'язка для плечового суглоба?

9)Де знаходиться верхня поперечна зв'язка лопат­ки і що вона утворює?

 

10)Які суглобові поверхні має надплечово-ключичний суглоб?

11)Який за формою суглобових поверхонь надпле-чово-ключичний суглоб?

12)Якими зв'язками укріплений надплечово-ключичний суглоб?

13)Як називаються пучки дзьобоключичної зв'язки?

14)Які рухи можливі в надплечовоключичному су­глобі?

15)Які суглобові поверхні має плечовий суглоб?

16)Що кріпиться по краях суглобової западини ло­патки?

17)Яке функціональне значення суглобової губи плечового суглоба?

18)Якими зв'язками укріплений плечовий суглоб?

19)Де знаходиться в плечовому суглобі міжгорбко-ва синовіальна піхва?

20)Який за формою суглобових поверхонь пле­човий суглоб?

21)Які рухи можливі у плечовому суглобі навколо сагітальної осі?

22)Навколо якої осі плечового суглоба можливі згинання і розгинання плеча?

23)Які рухи можливі в плечовому суглобі навколо вертикальної осі?

24)За рахунок чого обмежується відведення верх­ньої кінцівки вище горизонтального рівня?

25)Які суглоби беруть участь у рухах верхньої кінцівки вище горизонтального рівня?

26)Які особливості має плечовий суглоб?

27)Які суглобові поверхні має ліктьовий суглоб?

28)Якими кістками утворений ліктьовий суглоб?

29)Які суглоби містяться в загальній капсулі ліктьо­вого суглоба?

30)До яких суглобів за будовою належить ліктьовий суглоб?

31)Який за формою суглобових поверхонь ліктьо­вий суглоб?

 

32)Якими зв'язками укріплений ліктьовий суглоб?

33)Які рухи можливі в ліктьовому суглобі?

34)Які суглобові поверхні має плечоліктьовий су­глоб?

35)Який за формою суглобових поверхонь плечо-ліктьовий суглоб?

36)Які можливі рухи в плечо-ліктьовому суглобі?

37)Які суглобові поверхні має плечопроменевий суглоб?

38)Який за формою суглобових поверхонь пле-чопроменевий суглоб?

39)Які рухи можливі в плечопроменевому суглобі?

40)Які суглобові поверхні має проксимальний про­менево-ліктьовий суглоб?

41)Який за формою суглобових поверхонь прокси­мальний променево-ліктьовий суглоб?

42)Які рухи можливі у проксимальному променево-ліктьовому суглобі?

43)З яким суглобом відбуваються одночасно обер­тальні рухи у проксимальному променево-ліктьовому суглобі?

44)Які суглобові поверхні має дистальний проме­нево-ліктьовий суглоб?

45)Який за формою суглобових поверхонь дисталь­ний променево-ліктьовий суглоб?

46)Які суглобові поверхні має променево-зап'ястковий суглоб?

47)Який за формою суглобових поверхонь проме­нево-зап'ястковий суглоб?

48)Якими зв'язками укріплений променево-зап'ястковий суглоб?

49)Які рухи можливі у променево-зап'ястковому суглобі?

50)До яких суглобів належить променево-зап'ястковий суглоб?

51)Які суглобові поверхні має середньо-зап'ястковий суглоб?

52)Якими зв'язками укріплені міжзап'ясткові су­глоби?

53)Які за формою суглобових поверхонь II - V зап'ястково-п'ясткові суглоби?

54)Який за формою суглобових поверхонь зап'ястково-п'ястковий суглоб великого пальця?

55)Які рухи можливі у зап'ястково-п'ястковому су­глобі великого пальця?

56)Які суглобові поверхні мають п'ястково-фалангові суглоби?

57)Які за формою суглобових поверхонь п'ястково-фалангові суглоби?

58)Які за формою суглобових поверхонь міжфалан-гові суглоби?

59)Які рухи можливі у міжфалангових суглобах кисті?

1)Якими зв'язками укріплені міжфалангові сугло­би кисті?Заняття 16Чим утворений крижово-клубовий суглоб?

2)Який за формою суглобових поверхонь є крижо­во-клубовий суглоб?

3)До яких суглобів за класифікацією належить кри­жово-клубовий суглоб?

4)Якими зв'язками укріплюється крижово-клубовий суглоб?

5)Як називаються зв'язки, що знаходяться між гор-бистістю крижової та клубової кісток?

6)Які особливості крижово-клубового суглоба?

7)Назвіть зв'язки, які з'єднують тазові кістки з кри­жовою кісткою і знаходяться на певній відстані від крижово-клубового суглоба.

8)Які кістки з'єднує лобковий симфіз?

9)До якого виду з'єднань належить лобковий симфіз?

 

10)Який анатомічний утвір знаходиться між сугло­бовими симфізними поверхнями лобкових кісток?

11)Які зв'язки укріплюють лобковий симфіз?

12)Чим утворений підлобковий кут лобкового симфізу?

13)Що є ключем тазового кільця?

14)Які відділи має таз?

15)Яка анатомічна структура відділяє великий таз від малого і через які утвори вона проходить?

16)Що є входом в порожнину малого таза?

17)Якими кістками обмежений великий таз?

18)Що є виходом з порожнини малого таза?

19)Чим обмежений нижній отвір таза ззаду?

20)Чим обмежений з боків нижній отвір таза?

21)Чим обмежений спереду нижній отвір таза?

22)Чим обмежена задня стінка малого таза?

23)Чим обмежена передня стінка порожнини ма­лого таза?

24)Чим обмежена з боків порожнина малого таза?

25)Яку анатомічну структуру закриває затульна пе­ретинка (мембрана)?

26)Назвіть власну зв'язку тазової кістки.

27)Який анатомічний утвір оточують затульна мем­брана та затульна борозна?

28)Чим обмежений великий сідничний отвір?

29)Чим обмежений малий сідничний отвір?

30)Як називається розмір таза, що знаходиться між мисом крижової кістки та найбільш виступаючою точкою лобкового симфізу і скільки він дорівнює?

31)Між якими анатомічними утворами знаходиться поперечний діаметр входу в малий таз і скільки він дорівнює?

32)Як називається розмір таза, що знаходиться між верхівкою куприка та нижнім краєм лобкового симфізу і скільки він дорівнює?

33)Між якими анатомічними утворами знаходиться поперечний розмір виходу з порожнини малого таза і скільки він дорівнює?

34)Як називається розмір таза, що знаходиться між двома верхніми передніми клубовими остями і скільки він дорівнює?

35)Як називається розмір таза, що знаходиться між найбільш віддаленими точками крил клубових кісток і скільки він дорівнює?

36)Які суглобові поверхні утворюють кульшовий суглоб?

37)Який за формою зчленованих поверхонь є кульшовий суглоб?

38)До яких суглобів за класифікацією належить кульшовий суглоб?

39)Які додаткові елементи є в кульшовому суглобі?

40)Які зв'язки знаходяться в порожнині кульшового суглоба?

41)Якими зв'язками укріплена ззовні капсула кульшового суглоба?

42)Яка зв'язка кульшового суглоба є найміцнішою?

43)Які рухи навколо фронтальної осі відбуваються в кульшовому суглобі?

44)Які рухи навколо сагітальної осі відбуваються в кульшовому суглобі?

1)Які рухи навколо вертикальної осі відбуваються в кульшовому суглобі?Заняття 17Які кістки беруть участь в утворенні колінного су­глоба?

2)Які суглобові поверхні стегнової кістки беруть участь в утворенні колінного суглоба?

3)З якою суглобовою поверхнею в колінному су­глобі зчленовується надколінок?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах