В Г Ковешніков - Апарат - страница 80

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

4)Які суглобові поверхні великогомілкової кістки зчленовуються з присереднім та бічним відрост­ками стегнової кістки?

5)Який за формою зчленованих суглобових повер­хонь є колінний суглоб?

6)До яких суглобів за класифікацією належить колінний суглоб?

7)За допомогою яких анатомічних структур збіль­шується конгруентність суглобових поверхонь колінного суглоба?

8)Який із менісків колінного суглоба є вужчим і має півмісяцеву форму?

9)Які анатомічні структури в колінному суглобі з'єднує поперечна зв'язка коліна?

 

10)Які є синовіальні складки колінного суглоба і чому вони утворилися?

11)Які зв'язки колінного суглоба відносять до

внутрішньосуглобо-вих?

12)Які зв'язки належать до позасуглобових зв'язок колінного суглоба?

13)Якими зв'язками укріплюється задня стінка кап­сули колінного суглоба?

14)Яким анатомічним утвором укріплюється пе­редня поверхня капсули колінного суглоба?

15)Як називаються зв'язки, які є частиною сухо­жилка чотириголового м'яза стегна?

16)Які синовіальні сумки знаходяться спереду від колінного суглоба?

17)Які рухи можливі в колінному суглобі навколо фронтальної осі?

18)Які зв'язки колінного суглоба гальмують згинан­ня гомілки?

19)За якої умови можливі рухи в колінному суглобі навколо вертикальної осі і які ці рухи?

20)Які зв'язки колінного суглоба при повному роз­гинанні напружуються?

21)В утворенні якого суглоба беруть участь сугло­бова поверхня голівки малогомілкової кістки та суглобова малогомілкова поверхня великогоміл­кової кістки?Який за формою зчленованих суглобових по­верхонь є велико-малогомілковий суглоб?

22)До яких суглобів за класифікацією належить ве­лико-малогомілковий суглоб?

23)Які рухи і в якому обсязі можливі у велико-малогомілковому суглобі?

24)Які зв'язки укріплюють великомалогомілковий суглоб?

25)Якими зв'язками з'єднані між собою дистальні епіфізи великогомілкової і малогомілкової кісток?

26)Які кістки беруть участь в утворенні надп'ятково-гомілкового суглоба?

27)Які суглобові поверхні надп'яткової кістки беруть участь в утворенні надп'ятково-гомілкового сугло­ба?

28)Якими зв'язками укріплений над'пятково-гомілковий суглоб з бічної сторони?

29)Яким за формою зчленованих суглобових по­верхонь є надп'ятково-гомілковий суглоб?

30)До яких суглобів за класифікацією відносять надп'ятково-гомілковий суглоб?

31)Які рухи можливі в надп'ятково-гомілковому суглобі?

32)Які суглобові поверхні яких кісток утворюють піднадп'ятковий суглоб?

33)До яких суглобів за класифікацією відносять під-надп'ятковий суглоб?

34)Які рухи можливі в піднадп'ятковому суглобі?

35)Які зчленовані поверхні має надп'ятково-п'ятково-човноподібний суглоб?

36)Як називається зв'язка, що знаходиться в пазусі заплесна?

37)До яких суглобів за класифікацією відносять

надп'ятково-п'ятково-човноподібний суглоб?

39)До яких суглобів за класифікацією відносять п'ятково-кубоподібний суглоб?

40)Які суглоби об'єднує поперечний суглоб заплес-на (шопарів суглоб)?

41)Що є "ключем" шопарового суглоба?

42)На які частини ділиться роздвоєна зв'язка?

43)Між якими кістками знаходяться заплесно-плеснові суглоби?

44)Зчленуваннями яких кісток утворюється суглоб Лісфранка?

45)Які за формою суглобових поверхонь є заплес-но-плеснові суглоби?

46)Які зв'язки мають заплесно-плеснові суглоби?

47)Яка зв'язка є "ключем" суглоба Лісфранка?

48)До яких суглобів за класифікацією відносять плесно-фалангові суглоби?

49)До яких суглобів за класифікацією відносять міжфалангові суглоби стопи?

50)Які зв'язки відносять до міжфалангових суглобів стопи?

51)Які можливі рухи в міжфалангових суглобах сто­пи?

52)Скільки є склепінь стопи?

53)Яке із поздовжніх склепінь є найдовшим та най­вищим?

54)Яка найміцніша зв'язка утримує поздовжні склепіння стопи?

55)Які найміцніші зв'язки утримують поперечне склепіння стопи?

1)На які анатомічні утвори опирається стопа при вертикальному положенні тіла людини?Заняття 19У скільки шарів розміщені поверхневі м'язи спи­ни?

2)Назвіть м'язи першого шару поверхневих м'язів спини .

3)Назвіть м'язи другого шару поверхневих м'язів спини .

4)Назвіть м'язи третього шару поверхневих м'язів спини .

5)Звідки починається трапецієподібний м'яз?

6)Куди прикріплюється трапецієподібний м'яз?

7)Де знаходиться сухожилкова площадка обох тра­пецієподібних м'язів?

8)Які рухи відбуваються при одночасному скоро­ченні всіх частин трапецієподібного м'яза при фіксованому хребті?

9)Які рухи відбуваються при скороченні верхніх пучків трапецієподібного м'яза?

 

10)Які рухи відбуваються при одночасному скоро­ченні верхніх та нижніх пучків трапецієподібного м'яза?

11)Звідки починається найширший м'яз спини?

12)Куди прикріплюється найширший м'яз спини?

13)Яку функцію виконує найширший м'яз спини?

14)Яка функція найширшого м'яза спини при фік­сованих кінцівках?

15)Де починається м'яз-підіймач лопатки?

16)Куди прикріплюється м'яз-підіймач лопатки?

17)Яка функція м'яза-підіймача лопатки?

18)Звідки починається великий ромбоподібний

м'яз?

19)Куди прикріплюється великий ромбоподібний м'яз?

20)Яка функція великого ромбоподібного м'яза?

21)Звідки починається малий ромбоподібний м'яз?

22)Куди прикріплюється малий ромбоподібний м'яз?

23)Яка функція великого та малого ромбоподібних м'язів?

24)Звідки починається верхній задній зубчастий м'яз?

25)Куди прикріплюється верхній задній зубчастий м'яз?

26)Яка функція верхнього заднього зубчастого м'яза?

27)Звідки починається нижній задній зубчастий м'яз?

28)Куди прикріплюється нижній задній зубчастий м'яз?

29)Яка функція нижнього заднього зубчастого м'яза?

30)Яка фасція покриває глибокі м'язи спини?

31)Які шари утворюють глибокі м'язи спини?

32)Якими м'язами представлений поверхневий шар глибоких м'язів спини?

33)Якими м'язами представлений середній шар глибоких м'язів спини?

34)Якими м'язами представлений глибокий шар глибоких м'язів спини?Звідки починається ремінний м'яз голови?

35)Назвіть місце кріплення ремінного м'яза голови.

36)Яка функція ремінного м'яза голови?

37)Звідки починається ремінний м'яз шиї?

38)Назвіть місце кріплення ремінного м'яза шиї.

39)Яка функція ремінного м'яза шиї?

40)Звідки починається м'яз-випрямляч хребта?

41)На які частини ділиться м'яз-випрямляч хребта залежно від місця прикріплення?

42)Як називається бічний тракт м'яза-випрямляча хребта?

43)Як називається проміжний тракт м'яза-випрямляча хребта?

 

45)Як називається присередній тракт м'яза-випрямляча хребта?

46)Яка функція міжостьових м'язів?

47)Яка функція міжпоперечних м'язів?

48)Чим обмежений поперековий трикутник знизу?

49)Чим обмежений поперековий трикутник з при-середньої сторони?

50)Якою фасцією вкриті поверхневі м'язи спини?

51)На які листки поділяється груднинопоперекова фасція спини?

1)Для якого м'яза формують піхву поверхневий і глибокий листки груднинопоперекової фасції спи­ни?Заняття 20Які м'язи відносять до поверхневих м'язів грудної клітки?

2)Які м'язи відносять до глибоких м'язів грудної клітки?

3)Який м'яз розвивається із вентральних відділів шийних міотомів і є головним дихальним м'язом?

4)Які розрізняють частини у великого грудного м'яза відповідно від їх початку?

5)Звідки починається ключична частина великого грудного м'яза?

6)Звідки починається груднино-реброва частина великого грудного м'яза?

7)Звідки починається черевна частина великого грудного м'яза?

8)Назвіть місце прикріплення великого грудного м'яза.

9)Яка функція великого грудного м'яза?

 

10)Яка функція великого грудного м'яза при знаходженні його точки фіксації на гребені вели­кого горбка плечової кістки?

11)За якої умови великий грудний м'яз бере участь в акті дихання?

12)Яким анатомічним утвором відділяється вели­кий грудний м'яз від дельтоподібного м'яза?

13)Звідки починається малий грудний м'яз?

14)Де прикріплюється малий грудний м'яз?

15)Яка функція малого грудного м'яза?

16)Яка функція малого грудного м'яза при укріпле­ному плечовому поясі?

17)Звідки починається підключичний м'яз?

18)Де прикріплюється підключичний м'яз?

19)Яка функція підключичного м'яза?

20)Яка функція підключичного м'яза при укріпле­ному плечовому поясі?

21)Звідки починається передній зубчастий м'яз?

22)Де прикріплюється передній зубчастий м'яз?

23)Яка функція переднього зубчастого м'яза?

24)Яка функція переднього зубчастого м'яза при укріпленому плечовому поясі?

25)Звідки починаються зовнішні міжреброві м'язи?

26)Де прикріплюються зовнішні міжреброві м'язи?

27)Яка функція зовнішніх міжребрових м'язів?

28)Який напрямок волокон зовнішніх міжребрових м'язів на передньо-боковій поверхні грудної клітки?

29)Де знаходяться зовнішні міжреброві м'язи?

30)Де знаходяться внутрішні міжреброві м'язи?

31)Який анатомічний утвір є продовженням внутрішніх міжребрових м'язів від кутів ребер до

їх горбків?

32)Звідки починаються внутрішні міжреброві м'язи?

33)Де прикріплюються внутрішні міжреброві м'язи?

34)Яка функція внутрішніх міжребрових м'язів?

35)Який напрямок мають пучки м'язових волокон внутрішніх міжребрових м'язів?

36)Звідки починаються підреброві м'язи?

37)Де прикріплюються підреброві м'язи?

38)Яка функція підребрових м'язів?

39)Звідки починається поперечний м'яз грудної клітки?

40)Де прикріплюється поперечний м'яз грудної клітки?

41)Яка функція поперечного м'яза грудної клітки?

42)Які глибокі м'язи грудної клітки та спини беруть участь в акті вдиху?

43)Які глибокі м'язи грудної клітки та спини беруть участь в акті видиху?

44)Які є власні фасції грудної клітки?

45)Яка фасція вкриває великий грудний м'яз?

46)Який м'яз вкриває ключично-грудна фасція?

47)Яка фасція покриває внутрішню поверхню груд­ної клітки і ззовні покриває плевру?

48)Який м'яз топографічно розташований між грудною та черевною порожнинами?

49)Звідки починається поперекова частина діафрагми?

50)Звідки починається реброва частина діафраг­ми?

51)Звідки починається груднинна частина діафраг­ми?

52)Які розрізняють частини діафрагми залежно від початку діафрагмового м'яза?

53)В який анатомічний утвір продовжуються м'язові волокна поперекової, ребрової та грудни-ної частин в ділянці купола діафрагми?

54)Яка ніжка поперекової частини діафрагми по­чинається від передньої поверхні тіл I - I V попе­рекових хребців?

55)Який анатомічний утвір оточують права та ліва ніжки діафрагми і серединна дугоподібна зв'язка?

56)Який отвір діафрагми знаходиться дещо спереду та вгорі аортального отвору?

57)Чим обмежений стравохідний отвір діафрагми?

58)В якій частині діафрагми знаходиться отвір ниж­ньої порожнистої вени?

Як називаються місця діафрагми, де відсутнім'язові волокна?   61) Яка функція діафрагми при її скороченні?

60) Які є "слабкі" місця або трикутники діафрагми?

1)Заняття 21На які групи м'язів поділяються м'язи живота?

2)Які м'язи живота відносять до м'язів передньої стінки живота?

3)Який м'яз живота відносять до задньої стінки жи­вота?

4)Які м'язи живота відносять до м'язів бічної стінки живота?

5)Звідки починається зовнішній косий м'яз живо­та?

6)Як називається анатомічний утвір нижнього по­товщення краю апоневроза зовнішнього косого м'яза живота, який натягнутий між верхньою пе­редньою клубовою остю та лобковим горбком?

7)Похідним якого м'яза є пахвинна зв'язка?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах