В Г Ковешніков - Апарат - страница 81

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

8)Які анатомічні утвори має пахвинна зв'язка у місці прикріплення її до лобкової кістки?

9)Куди прикріплюється присередня ніжка пахвин­ної (пупартової) зв'язки?

 

10)Куди прикріплюється бічна ніжка пахвинної (пу-партової) зв'язки?

11)Які можливі рухи при односторонньому скоро­ченні зовнішнього косого м'яза живота?

12)Які можливі рухи при двосторонньому скоро­ченні зовнішніх косих м'язів живота?

13)Звідки починається внутрішній косий м'яз живо­та?

14)Де прикріплюються верхні м'язові волокна внутрішнього косого м'яза живота?

15)Який хід м'язових волокон зовнішнього косого м'яза живота?

16)В яку анатомічну структуру переходять в присе-редньому напрямку м'язові пучки внутрішнього косого м'яза живота?

17)Частиною якого м'яза є м'яз-підіймач яєчка?

18)Яка функція внутрішнього косого м'яза живота при двосторонньому скороченні?

19)Яка функція внутрішнього косого м'яза живота при односторонньому скороченні?

20)Яка орієнтація м'язових волокон поперечного м'яза живота?

21)Який м'яз найглибший з бічних м'язів живота?

22)Звідки починається поперечний м'яз живота?

23)Де прикріплюється поперечний м'яз живота?

24)Яка функція поперечного м'яза живота?

25)Як називається місце переходу м'язових воло­кон у сухожилкові волокна апоневрозу попереч­ного м'яза живота?

26)Від апоневрозу якого м'яза відходить пахвинний серп?

27)Яким анатомічним утвором відділений прямий м'яз живота від одноіменного м'яза протилежної сторони?

28)Звідки починається прямий м'яз живота?

29)Де прикріплюється прямий м'яз живота?

30)Яка функція прямого м'яза живота?

31)Яка функція прямого м'яза живота при зміні фіксованої та мобільної точок?

32)На якому м'язі живота є поперечні сухожилкові переділки?

33)Скільки сухожилкових переділок має прямий м'яз живота?

34)Де топографічно розташований пірамідний м'яз?

35)Звідки починається квадратний м'яз попереку?

36)Де прикріплюється квадратний м'яз попереку?

37)Яка функція квадратного м'яза попереку?

38)Який анатомічний утвір відділяє квадратний м'яз попереку від м'язів спини?

39)Що вистилає внутрішньочеревна фасція живо­та?

40)Як називається фасція, яка покриває м'язи жи­вота?

41)Частиною якої фасції живота є поперечна фасція живота?

42)Як називається місце зрощення апоневрозів правих і лівих зовнішніх та внутрішніх косих і по­перечних м'язів живота?

43)Між якими анатомічними утворами натягнута біла лінія живота?

44)Який анатомічний утвір знаходиться майже по­середині білої лінії живота?

45)Які стінки має піхва прямого м'яза живота?

46)Апоневрози яких м'язів беруть участь в утво­ренні задньої стінки піхви прямого м'яза живота в її верхніх відділах?

47)Апоневрози якіх м'язів беруть участь в утворен­ні передньої стінки піхви прямого м'яза живота в її верхніх відділах?

48)Чим утворена передня стінка піхви прямого м'яза живота в її нижніх відділах?

49)Чим утворена задня стінка піхви прямого м'яза живота в її нижніх відділах?

50)Який анатомічний утвір проходить через пах­винний канал у чоловіків?

51)Який анатомічний утвір проходить через пах­винний канал у жінок?

52)Чим утворена передня стінка пахвинного кана­лу?

53)Чим утворена задня стінка пахвинного каналу?

54)Чим утворена верхня стінка пахвинного каналу?

55)Чим утворена нижня стінка пахвинного каналу?

56)Яке кільце пахвинного каналу знаходиться на задній стінці пахвинного каналу на поперечній фасції живота на рівні бічної пахвинної ямки?

57)Де розміщується між'ямкова зв'язка пахвинно­го каналу?

58)Де проектується поверхневе пахвинне кільце на задній поверхні передньої черевної стінки?

59)Чим обмежене поверхневе пахвинне кільце зверху?

60)Чим обмежене поверхневе пахвинне кільце знизу?

61)Чим обмежене поверхневе пахвинне кільце збоку?

62)Чим оточене поверхневе пахвинне кільце медіально?

63)Які є поздовжні складки очеревини на передній черевній стінці?

64)Де знаходиться бічна пахвинна ямка?

65)Де знаходиться присередня пахвинна ямка?

66)Як називається ямка, яка знаходиться над се­човим міхуром між присередньою та серединною пупковими складками?

Назвіть слабкі місця передньої черевної стінки.Заняття

1)На які м'язи поділяються м'язи голови?

2)Які м'язи відносять до м'язів склепіння черепа?

3)Які розрізняють частини в надчерепному м'язі?

4)Які черевця має потилично-лобовий м'яз?

5)Яка функція лобового черевця потилично-лобового м'яза?

6)Яка функція потиличного черевця потилично-лобового м'яза?

7)Як називається м'яз, який знаходиться між внутрішньою стороною вушної раковини та біч­ною частиною апоневротичного шолома?

8)Яка функція скронево-тім'яного м'яза?

9)Яка функція гордієва м'яза?

 

10)Які м'язи відносять до м'язів вушної раковини?

11)Яка група мімічних м'язів у людини недорозви­нена?

12)Які м'язи відносять до м'язів, що оточують очну ямку?

13)Яка функція м'яза-зморшкувача брови?

14)З яких частин складається коловий м'яз ока?

15)Яка функція повікової частини колового м'яза ока?

16)Яка функція очноямкової частини колового м'яза ока?

17)Яка функція сльозової частини колового м'яза ока?

18)Яка повна функція колового м'яза ока?

19)Які м'язи відносять до м'язів, що оточують ніздрі?

20)З яких частин складається носовий м'яз?

21)Яка функція поперечної частини носового м'яза?

22)Яка функція крилової частини носового м'яза?

23)Які м'язи відносять до м'язів, що оточують рото­вий отвір?

№ 22

24)З яких частин складається коловий м'яз рота?

25)Яка повна функція колового м'яза рота?

26)Яка повна функція підборідного м'яза?

27)Які м'язи є головними м'язами сміху?

28)Який мімічний м'яз утворює м'язову основу що­ки і має чотирикутну форму?

29)Яка функція щічного м'яза?

30)Яка особливість мімічних м'язів?

31)Які м'язи відносять до жувальних м'язів?

32)Звідки починається скроневий м'яз?

33)Де прикріплюється скроневий м'яз?

34)Яка функція скроневого м'яза?

35)Звідки починається жувальний м'яз?

36)Де прикріплюється жувальний м'яз?

37)Яка функція жувального м'яза?

38)Звідки починається бічний крилоподібний м'яз?

39)Де прикріплюється бічний крилоподібний м'яз?

40)Яка функція бічного крилоподібного м'яза?

41)Звідки починається присередній крилоподібний м'яз?

42)Де прикріплюється присередній крилоподібний м'яз?

43)Яка функція присереднього крилоподібного м'яза?

44)Які є фасції голови?

45)Які анатомічні утвори покриває щічно-глоткова фасція?

46)Які анатомічні утвори покриває жувальна та привушна фасції, з'єднуючись одна з одною?

47)Де прикріплюються поверхнева та глибока пла­стинки скроневої фасції?

48)Які анатомічні утвори покриває скронева фасція?

1)Яка фасція покриває мімічні м'язи?Заняття 23На які групи поділяються м'язи шиї?

2)Які м'язи відносять до поверхневих м'язів шиї?

3)На які групи поділяються глибокі м'язи шиї?

4)Які м'язи належать до глибоких бічних м'язів шиї?

5)Які м'язи належать до глибоких серединних м'язів шиї?

6)Які м'язи належать до надпід'язикової групи?

7)Які м'язи належать до підпід'язикової групи?

8)Звідки починається підшкірний м'яз шиї?

9)Де прикріплюється підшкірний м'яз шиї?

 

10)Яка функція підшкірного м'яза шиї?

11)Звідки починається груднино-ключично-соскоподібний м'яз?

12)Де прикріплюється груднино-ключично-соскоподібний м'яз?

13)Яка функція груднино-ключично-соскоподібного м'яза при односторонньому скороченні?

14)Яка функція груднино-ключично-соскоподібного м'яза при двосторонньому скороченні?

15)При яких умовах груднино-ключично-соскоподібний м'яз виступає як допоміжний ди­хальний м'яз, сприяє вдиху?

16)Як називається анатомічний утвір, який знахо­диться над ключицею між присередньою і бічною ніжками груднино-ключично-соскоподібного м'яза?

 

17)Звідки починається заднє черевце двочеревце-вого м'яза?

18)Куди прикріплюється переднє черевце двоче-ревцевого м'яза?

19)Куди прикріплюється проміжний сухожилок дво-черевцевого м'яза?

20)Яка функція двочеревцевого м'яза при знаход­женні його точки фіксації на соскоподібній вирізці скроневої кістки?

21)Яка функція двочеревцевого м'яза при знаход­женні його точки фіксації на тілі та великих рогах під'язикової кістки?

22)Звідки починається і де прикріплюється шило-під'язиковий м'яз?

23)Яка функція шилопід'язикового м'яза?

24)Звідки починається і де прикріплюється щелеп­но-під'язиковий м'яз?

25)Що утворюють передні дві третини м'язових пучків щелепнопід'язикового м'яза?

26)Які анатомічні утвори прилягають зверху до ще­лепно-під'язикового м'яза (з боку ротової порож­нини)?

27)Які анатомічні утвори прилягають знизу до ще-лепнопід'язикового м'яза?

Яка функція щелепно-під'язикового м'яза при знаходженні його точки фіксації на щелепно­під'язиковій лінії нижньої щелепи?

29)Яка функція щелепно-під'язикового м'яза при знаходженні його точки фіксації на під'язиковій кістці?

30)Звідки починається і де прикріплюється підборідно-під'язиковий м'яз?

31)Яка функція підборідно-під'язикового м'яза при знаходженні його точки фіксації на під'язиковій кістці?

32)Яка функція підборідно-під'язикового м'яза при знаходженні його точки фіксації на нижній ще­лепі?

33)Звідки починається і де прикріплюється грудни-но-під'язиковий м'яз?

34)Яка функція груднино-під'язикового м'яза?

35)Яка функція груднино-щитоподібного м'яза?

36)Яка функція щитопід'язикового м'яза?

 

37)Звідки починається і де прикріплюється лопат­ково-під'язиковий м'яз?

38)Яка функція лопатково-під'язикового м'яза?

39)Звідки починається і де прикріплюється пе­редній драбинчастий м'яз?

40)Яка функція переднього, середнього і заднього драбинчастих м'язів?

41)Де прикріплюється середній драбинчастий м'яз?

42)Де прикріплюється задній драбинчастий м'яз?

43)Яке топографічне розташування довгого м'яза шиї?

44)Яка функція довгого м'яза шиї і довгого м'яза голови, переднього прямого м'яза голови?

45)Яка функція бічного прямого м'яза голови?

46)Які м'язи належать до підпотиличної групи?

1)На які суглоби діють м'язи підпотиличної групи?Заняття 24Які є простори між фасціями шиї за міжнародною анатомічною номенклатурою?

2)Як називається простір, який знаходиться над яремною вирізкою груднини між поверхневою та передтрахейною пластинками шийної фасції за міжнародною анатомічною номенклатурою?

3)Продовженням якого простору шиї є бокова за­глибина, яка знаходиться позаду початку грудни-но-ключично-соскоподібного м'яза?

4)Чим обмежений переднутрощевий простір за міжнародною анатомічною номенклатурою?

5)Як називається простір на шиї, який знаходиться між задньою стінкою глотки спереду та перед-хребтовою пластинкою шийної фасції ззаду за міжнародною анатомічною номенклатурою?

6)Який з просторів шиї переходить в заднє середо­стіння?

7)Яка фасція шиї за В.М.Шевкуненком ділить фасціальний простір шиї на передній та задній відділи?

8)Чим обмежений, за В.М.Шевкуненком, надгруд-нинний міжапоневротичний простір?

9)Який простір шиї, за В.М.Шевкуненком, знахо­диться між нутрощевим та пристінковим листками внутрішньошийної фасції шиї?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах