В Г Ковешніков - Апарат - страница 82

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

 

10)Між якими фасціями, за В.М.Шевкуненком, знаходиться занутрощевий (заглотковий) простір?

11)Які розрізняють ділянки шиї?

12)Чим обмежена передня ділянка шиї зверху?

13)Чим обмежена передня ділянка шиї знизу?

14)Чим обмежена передня ділянка шиї по боках?

15)На які трикутники ділить передню ділянку шиї передня серединна лінія?

16)Які трикутники знаходяться в медіальних трикут­никах передньої ділянки шиї?

17)Чим обмежений сонний трикутник ззаду (збо­ку)?

18)Чим обмежений сонний трикутник спереду та знизу?

19)Чим обмежений сонний трикутник зверху?

20)Чим обмежений лопатково-трахейний трикутник ззаду та знизу?

21)Чим обмежений лопатково-трахейний трикутник збоку та зверху?

22)Чим обмежений м'язовий трикутник присе­редньо?

23)Чим обмежений піднижньощелепний трикутник знизу?

24)Який трикутник шиї обмежений зверху тілом нижньої щелепи?

25)В якому трикутнику шиї знаходиться язиковий трикутник (Пирогова)?

26)Чим обмежений язиковий трикутник (Пирогова) зверху?

27)Чим обмежений язиковий трикутник (Пирогова) спереду?

28)Який м'яз займає всю площу язикового трикут­ника Пирогова?

29)Чим обмежений язиковий трикутник (Пирогова) ззаду та знизу?

30)В якому трикутнику шиї можна перев'язати язи­кову артерію при пошкодженні язика?

31)Який трикутник шиї знаходиться між передніми черевцями правого та лівого двочеревцевих м'язів, під'язиковою кісткою та нижньою щеле­пою?

32)Які трикутники знаходяться в бічній ділянці шиї?

33)Чим обмежений лопатково-ключичний трикут­ник знизу?

34)Чим обмежений лопатково-ключичний трикут­ник зверху?

35)Чим обмежений лопатково-ключичний трикут­ник спереду?

36)Чим обмежений лопатково-трапецієподібний трикутник спереду?

37)Чим обмежений лопатково-трапецієподібний трикутник ззаду?

38)Чим обмежений лопатково-трапецієподібний трикутник знизу?

39)Які розрізняють простори на шиї між м'язами?

40)Якими м'язами обмежений міждрабинчастий простір шиї?

41)Чим обмежений переддрабинчастий простір ззаду?

42)Чим обмежена бічна ділянка шиї спереду?

43)Чим обмежена бічна ділянка шиї ззаду?

44)Чим обмежена бічна ділянка шиї знизу?

45)В межах якого м'яза міститься задня шийна ділянка?

Яка ділянка шиї міститься над однойменнимм'язом у вигляді смужки від соскоподібного відростка скроневої кістки до грудниного кінця ключиці?

47)Які складові має шийна фасція за міжнародною анатомічною номенклатурою?

48)Які складові має шийна фасція за кла­сифікацією за В.М.Шевкуненком (в топографо-анатомічному аспекті)?

49)Які м'язи вкриває поверхнева пластинка ший­ної фасції за міжнародною анатомічною номен­клатурою?

50)Для яких м'язів утворює фасціальні піхви перед-трахейна пластинка шийної фасції за міжнарод­ною анатомічною номенклатурою?

51)Яка пластинка шийної фасції за міжнародною анатомічною номенклатурою охоплює щитоподіб­ну залозу та утворює піхву для судинно-нервового пучка шиї?

52)Між якими м'язами натягнута передтрахейна пластинка шийної фасції за міжнародною ана­томічною номенклатурою та що відбувається при скороченні цих м'язів?

53)Що вкриває передхребтова пластинка шийної фасції за міжнародною анатомічною номенклату­рою?

54)Яка фасція за В.М.Шевкуненком формує піхву для підшкірного м'яза шиї?

55)Яка фасція шиї за В.М.Шевкуненком утворює піхву для груднино-ключично-соскоподібного та

трапецієподібного м'яза?

56)Для яких м'язів шиї формує піхву глибокий ли­сток власної фасції шії за В.М.Шевкуненком?

57)При скороченні якого м'яза натягується глибо­кий листок власної фасції шиї за В.М.Шевкуненком і тим самим забеспечується відтік крові по венах шиї?

58)З яких листків складається внутрішньошийна фасція за В.М.Шевкуненком?

59)Який листок внутрішньошийної фасції за В.М.Шевкуненком охоплює всі органи шиї та формує піхву для судиннонервового пучка шиї?

60)Який листок внутрішньошийної фасції за В.М.Шевкуненком утворює піхви для кожного ор­гана шиї окремо?

61)Які м'язи шиї вкриває передхребтова фасція за В.М.Шевкуненком?

62)Якій фасції шиї за В.М.Шевкуненком відповідає поверхнева пластинка шийної фасції за міжнародною анатомічною номенклатурою?

63)Якій фасції шиї за В.М.Шевкуненком відповідає передтрахейна пластинка шийної фасції за міжнародною анатомічною номенклатурою?

64)Якій фасції шиї за В.М.Шевкуненком відповідає передхребтова пластинка шийної фасції за міжнародною анатомічною номенклатурою?

56)Які фасції шиї за В.М.Шевкуненком не розгля­даються міжнародною анатомічною номенклату­рою?Які м'язи відносять до м'язів плечового пояса?

57)Звідки починається дельтоподібний м'яз?

58)Де прикріплюється дельтоподібний м'яз?

59)З яких частин складається дельтоподібний м'яз?

60)Яка функція дельтоподібного м'яза?

61)Яка функція ключичної частини дельтоподібного м'яза?

62)Яка функція остьової частини дельтоподібного м'яза?

63)Який м'яз розташовується поверхнево, покриває плечовий суглоб з латеральної сторони, спереду, зверху та ззаду, утворюючи характерну округлість плеча?

64)Звідки починається надостьовий м'яз?

 

10)Куди прикріплюється надостьовий м'яз?

11)Яка функція надостьового м'яза?

12)Звідки починається підостьовий м'яз?

13)Куди прикріплюється підостьовий м'яз?

14)Яка функція підостьового м'яза?

15)Звідки починається малий круглий м'яз?

16)Де прикріплюється малий круглий м'яз?

17)Яка функція малого круглого м'яза?

18)Звідки починається великий круглий м'яз?

19)Куди прикріплюється великий круглий м'яз?

20)Яка функція великого круглого м'яза?

21)Звідки починається підлопатковий м'яз?

22)Куди прикріплюється підлопатковий м'яз?

23)Яка функція підлопаткового м'яза?

24)На які відділи поділяються м'язи плеча?

25)Які м'язи відносять до передньої групи плеча?

? 25

26)Які м'язи відносять до задньої групи плеча?

27)Які голівки має двоголовий м'яз плеча?

28)Звідки починається коротка головка двоголово­го м'яза плеча?

29)Звідки починається довга головка двоголового м'яза плеча?

30)Яка частина якого м'яза проходить через по­рожнину плечового суглоба?

31)Куди прикріплюється двоголовий м'яз плеча?

32)Яка функція двоголового м'яза плеча?

33)Звідки починається дзьобо-плечовий м'яз?

34)Куди прикріплюється дзьобоплечовий м'яз?

35)Яка функція дзьобо-плечового м'яза?

36)Звідки починається плечовий м'яз?

37)Куди прикріплюється плечовий м'яз?

38)Яка функція плечового м'яза?

39)Які голівки має триголовий м'яз плеча?

40)Звідки починається довга головка триголового м'яза плеча?

41)Звідки починається бічна головка триголового м'яза плеча?

42)Звідки починається присередня голівка триго­лового м'яза плеча?

43)Куди прикріплюється триголовий м'яз плеча?

44)Яка функція триголового м'яза плеча?

45)Куди прикріплюється ліктьовий м'яз?

46)Яка функція ліктьового м'яза?

1)Який м'яз розгинає передпліччя в ліктьовому суглобі, а також розгинає і приводить плече до ту­луба?Заняття 26На які відділи поділяються м'язи передпліччя?

2)У скільки шарів розташовані м'язи передньої гру­пи передпліччя?

3)Які м'язи відносять до першого шару передньої групи м'язів передпліччя?

4)Які м'язи відносять до другого шару передньої групи м'язів передпліччя?

5)Які м'язи відносять до третього шару передньої групи м'язів передпліччя?

6)Які м'язи відносять до четвертого шару передньої групи м'язів передпліччя?

7)Звідки починають всі м'язи передньої групи пе­редпліччя, окрім квадратного м'яза-привертача?

8)Куди прикріплюється круглий м'яз-привертач?

9)Яка функція круглого м'яза-привертача?

 

10)Куди прикріплюється променевий м'яз-згинач зап'ястка?

11)Яка функція променевого м'яза-згинача зап'ястка?

12)Куди прикріплюється довгий долонний м'яз?

13)Яка функція довгого долонного м'яза?

14)Куди прикріплюється ліктьовий м'яз-згинач зап'ястка?

15)Яка функція ліктьового м'яза-згинача зап'ястка?

16)Куди прикріплюється поверхневий м'яз-згинач пальців?

17)Сухожилки якого м'яза на рівні середини прок­симальних фаланг розщеплюються на дві ніжки, між якими проходять сухожилки глибокого м'яза-згинача пальців?

18)Яка функція поверхневого м'яза-згинача пальців?

19)Куди прикріплюється глибокий м'яз-згинач пальців?

20)Яка функція глибокого м'яза-згинача пальців?

21)Куди прикріплюється довгий м'яз-згинач вели­кого пальця?

22)Яка функція довгого м'яза-згинача великого пальця кисті?

23)Звідки починається квадратний м'яз-привертач?

24)Куди прикріплюється квадратний м'яз-привертач?

25)Яка функція квадратного м'яза-привертача?

26)У скільки шарів розташовані м'язи заднього відділу передпліччя?

27)Які м'язи відносять до поверхневого шару зад­ньої групи м'язів передпліччя?

28)Звідки починаються всі м'язи задньої групи пе­редпліччя?

29)Куди прикріплюється плечопроменевий м'яз?

30)Яка функція плечопроменевого м'яза?

31)Куди прикріплюється довгий променевий м'яз­розгинач зап'ястка?

32)Яка функція довгого променевого м'яза-розгинача зап'ястка?

33)Куди прикріплюється короткий променевий м'яз-розгинач зап'ястка?

34)Яка функція короткого променевого м'яза-розгинача зап'ястка?

35)Які м'язи відносять до глибокого шару задньої групи м'язів передпліччя?

36)Де прикріплюється м'яз-розгинач пальців?

37)Куди прикріплюється ліктьовий м'яз-розгинач зап'ястка?

38)Яка функція ліктьового м'яза-розгинача зап'ястка?

39)Куди прикріплюється довгий відвідний м'яз ве­ликого пальця?

40)Куди прикріплюється короткий та довгий м'язи-розгиначі великого пальця кисті?

41)Куди прикріплюється м'яз-розгинач вказівного пальця?

42)На які групи поділяються м'язи долонної ділянки кисті?

43)Які м'язи відносять до групи тенара?

44)Які м'язи відносять до групи гіпотенара?

45)Які м'язи відносять до середньої групи м'язів кисті?

46)Яке топографічне розташування короткого відвідного м'яза великого пальця?

47)Які голівки має короткий м'яз-згинач великого пальця?

48)Які голівки має привідний м'яз великого пальця кисті?

49)Яке топографічне розташування короткого до­лонного м'яза?

50)Які м'язи топографічно залягають безпосе­редньо під долонним апоневрозом?

51)Скільки є на одній кисті червоподібних м'язів?

52)Яка функція червоподібних м'язів кисті?

53)Яке топографічне розташування долонних міжкісткових м'язів?

54)Яка функція долонних міжкісткових м'язів?

55)Скільки є на одній кисті долонних міжкісткових м'язів?

56)Яке топографічне розташування тильних міжкісткових м'язів?

57)Скільки є на одній кисті тильних міжкісткових м'язів?

58)Яка функція тильних міжкісткових м'язів кисті?

Які м'язи згинають проксимальні фаланги II - V пальців у п'ястково-фалангових суглобах та розги­нають середні і дистальні фаланги II - V пальців у міжфалангових суглобах?Заняття 27

1)Якою фасцією вкриті м'язи плечового пояса звер- кістки?

ху?                                                                          5) Чим обмежений канал зап'ястка?

2)Яке топографічне розташування надостьової,  6) Чим представлений тримач м'язів-розгиначів?
підостьової та підлопаткової фасції?                 
7) Які піхви сухожилків знаходяться в каналі

3)Як називається фасція, яка вистилає знизу зап'ястка?

пахвову порожнину і має низку отворів, крізь які у     8) Сухожилки яких м'язів знаходяться в спільній піхві
пахвову ямку проходять судини і нерви?         сухожилків згиначів?

4)    Які анатомічні утвори відходять від плечової 9) Яке топографічне розміщення піхви сухожилка
фасції до присереднього і бічного країв плечової          довгого м'яза-згинача великого пальця?Яке топографічне розміщення спільної піхви сухожилків м'язів-згиначів?

5)    Які канали утворюють фіброзні волокна тримача м'язів-згиначів в його бічних частинах?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах