В Г Ковешніков - Апарат - страница 85

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

2.        Анатомія людини / [Головацький А.С., Черкасов В.Г., Федонюк Я.І., Сапін М.Р.] - Вінниця: Нова книга,

2006 - Т. 1, 2, 3.

3.        Анатомія людини з клінічним аспектом /[Федонюк Я.І., Ковешніков В.Г., Пикалюк В.С. та ін.] за ред. Я.І.Федонюка та В.С.Пикалюка. - Тернопіль; Богдан, 2009. - 920 с.

4.        Атлас анатомии человека / Р.Д.Синельников, Я.Р.Синельников. - Москва: Медицина, 1996. - Т.1. -

344 с.

5.        Міжнародна анатомічна номенклатура / за редакцією І.І.Бобрика, В.Г.Ковешнікова. - Київ: Здоров'я,

2001. - 327с.

6.        Неттер Ф. Атлас анатомії людини / Френк Неттер [пер. з англ. А.А.Цегельський]. - Львів: Наутілус,

2004. - 592с.

7.        Привес М.Г. Анатомия человека /М.Г.Привес, Н.К.Лысенков, В.И.Бушкович - Санкт-Петербург: Изда­тельский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

8.        Сапин М.Р. Анатомия человека. / М.Р.Сапин, Г.Л.Билич. - Москва: ГЭОТАР - Медицина, 2001. - Т.1. -600 с.

9.        Свиридов О.І. Анатомія людини. / О.І.Свиридов. - Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах