В Г Ковешніков - Апарат - страница 9

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 

Груднина складається з ручки груднини (manubrium sterni), тіла груднини (corpus sterni) і мечоподібного відростка (processus xiphoideus).

Між тілом груднини (corpus sterni) і ручкою груд­нини (manubrium sterni) утворюється кут груднини (angulus sterni), який добре пальпується під шкірою (cutis).

На ручці груднини (manubrium sterni) зверху роз­ташована яремна вирізка (incisura jugularis), а по боках - ключичні вирізки (incisurae claviculares).

На бічних поверхнях груднини є реброві вирізки (incisurae costales) для з'єднання з хрящами семи пар верхніх ребер (costae).

 

Ребра (costaе)

Кожне ребро (costa) складається з кісткової час­тини (реброва кістка - os costale) і хрящової частини (ребровий хрящ - cartilago costalis).

Верхні сім ребер (costae) - справжні ребра (costae verae), тому що вони самостійно з'єднуються з грудниною (sternum).

VIII-ХИ ребра (costae) з грудниною не з'єднуються і називаються несправжніми ребрами (costae spuriae).

VIII ребра (costae) сполучаються з хрящовим ребром вищого ребра.

XI-XII ребра мають короткий ребровий хрящ (cartilago costalis), який закінчується у м'язах черев­ної стінки, їх ще називають коливними ребрами (costae fluctuantes).

Кісткова частина ребра (реброва кістка - os costale) має передній кінець- груднинний кінець (extremitas sternalis) і задній кінець - хребтовий кі­нець (extremitas vertebralis).

На хребтовому кінці (extremitas vertebralis) розрі­зняють голівку ребра (caput costae), на якій містить­ся суглобова поверхня голівки ребра (facies articularis capitis costae).

Вона у II - X ребер розділена на верхню і нижню частини гребенем голівки ребра (crista capitis costae). I, XI, XII ребра такого гребеня не мають.

За головкою ребра (caput costae) розташована шийка ребра (collum costae), перед якою знаходить­ся горбок ребра (tuberculum costae).

На горбку ребра (tuberculum costae) є суглобова поверхня горбка ребра (facies articularis tuberculi costae) для з'єднання із ямкою поперечного відрост­ка хребця (fovea costalis processus transversi).

Хребтовий кінець ребра (extremitas vertebralis costae), переходячи в тіло ребра (corpus costae), утворює кут ребра (angulus costae).

Тіло ребра (corpus costae) має внутрішню і зов­нішню поверхні (facies interna et externa), верхній і нижній краї (margo superior et margo inferior).

На внутрішній поверхні нижнього краю ребра ро­зташована борозна ребра (sulcus costae), де прохо­дять судини і нерви.

Перше ребро [I] (costa prima [I]) має верхню і ни­жню поверхні, зовнішній і внутрішній краї. Кут ребра (angulus costae) сходиться з горбком ребра (tuberculum costae).

На верхній поверхні першого ребра (costa prima) міститься горбок переднього драбинчастого м'яза (tuberculum musculi scaleni anterioris), попереду яко­го проходить борозна підключичної вени (sulcus venae subclaviae), а позаду - борозна підключичної артерії (sulcus arteriae subclaviae).

На зовнішній поверхні другого ребра [II] (costa secunda [II]) розташована горбистість переднього зубчастого м'яза (tuberositas musculi serrati anterioris).КІСТКИ ЧЕРЕПА (ossa cranii) ЧЕРЕП (cranium) СКЕЛЕТ ГОЛОВИ (caput skeletale)Скелет голови поділяється на такі кістки:

черепа

-  мозкового черепа (neurocranium);

-  лицевого черепа; вісцерального (viscerocranium).

Кістки мозкового черепа

(ossa neurocranii; ossa cranii cerebralis) Вони утворюють:

-  основу черепа (basis cranii);

-  склепіння черепа (calvaria).

Основа черепа (basis cranii) поділяється на:

-  внутрішню основу черепа (basis cranii interna);

-  зовнішню основу черепа (basis cranii externa). Основа черепа утворена:

-  лобовою кісткою (os frontale);

-  решітчастою кісткою (os ethmoidale);

-  клиноподібною кісткою (os sphenoidale);

-  скроневою кісткою (os temporale);

-  потиличною кісткою (os occipitale).

На внутрішній основі черепа (basis cranii interna) знаходяться:

-  передня черепна ямка (fossa cranii anterior);

-  середня черепна ямка (fossa cranii media);

-  задня черепна ямка (fossa cranii posterior). Склепіння черепа (calvaria) утворене:

-  потиличною лускою (squama occipitalis);

- лусковою частиною скроневої кістки (pars squamosa ossis temporalis);

-  лобовою лускою (squama frontalis);

-  тім'яною кісткою (os parietale).

Потилична кістка (os occipitale) Потилична кістка складається із:

-  потиличної луски (squama occipitalis);

-  парної бічної частини (pars lateralis);

-  основної частини (pars basilars).

Потилична луска (squama occipitalis) на зовніш­ній поверхні (facies extent) має зовнішній потилич­ний виступ (protuberantia occipitalis externa), від яко­го донизу відходить зовнішній потиличний гребінь (crista occipitalis externa).

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85 


Похожие статьи

В Г Ковешніков - Апарат

В Г Ковешніков - Нервова система органи чуття

В Г Ковешніков - Сердцево-судинна система

В Г Ковешніков - Український морфологічний альманах