Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу - страница 11

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

D.   Гідроксиду феруму (ІІ) і (ІІІ)

E.    Гідроксиду стибію

 

16.      При додаванні аміачного буферного розчину й розчину натрію
гідрофосфату до аналізованого розчину утворився білий осад. Це свідчить про
присутність іонів:

A.   Магнію

B.   Алюмінію

C.   Миш'яку (ІІІ)

D.   Хрому (ІІІ)

E.   Калію

 

17.    До досліджуваного розчину додали розчин калію йодиду. Утворився жовтий осад, що розчиняється в гарячій воді, надлишку реагента та в оцтовій кислоті. Це свідчить про присутність у розчині катіона:

 

A.   Плюмбуму

B.    Аргентуму

C.   Вісмуту

D.   Меркурію (ІІ)

E.    Меркурію (І)

18.    Укажіть, яка реакція визначення катіонів кальцію є специфічної?

 

A.   Із сульфатною кислотою, мікрокристалоскопічна

B.    З амоній оксалатом

C.   Забаровлення полум'я

D.   З амоній карбонатом

З натрій сульфатом19. Для переведення сульфатів катіонів кальцію, стронцію й барію в розчин осад обробляють при нагріванні насиченим розчином:

A.   Натрій карбонату

B.    Натрій сульфату

C.   Натрій гідрокарбонату

D.   Натрій тіосульфату

E.    Натрій хлориду

 

20.    Груповим реактивом на катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація) Со2+, Ni2+ Cd2+, Cu2+, Hg2+ є надлишок концентрованого розчину аміаку. При цьому спостерігається:

 

A.   Утворення гідроксидів катіонів, розчинних у лугах.

B.    Утворення гідроксидів катіонів, розчинних у кислотах.

C.   Утворення забарвлених нерозчинних у воді сполук.

D.   Утворення розчинних у воді аміачних комлексних сполук.

E.    Утворення гідроксидів катіонів, не розчинних у надлишку розчину аміаку.

21.    Яка загальна властивість сполук катіонів Al3+, Zn2+ , Cr3+, Sn2+ об'єднує їх в IV аналітичну групу (кислотно-основна класифікація)?

 

A.   Розчинність гідроксидів у кислотах

B.    Нерозчинність солей у воді

C.   Хороша розчинність деяких солей

D.   Амфотерність гідроксидів

E.    Розчинність гідроксидів у надлишку розчину аміаку.

 

22.    У розчині присутні катіони кальцію, барію, алюмінію, калію, натрію. До розчину додали невелику кількість гідроксиду амонію й розчин алізарину. Утворився червоний осад. Який іон виявили цією реакцією?

 

A.   Катіон Кальцію

B.   Катіон Алюмінію

C.   Катіон Барію

D.   Катіон Калію.

E.   Катіон Натрію.

23.    При дії диметилгліоксима на розчин, що містить катіони VI аналітичної групи (кислотно-основна класифікація), спостерігали малинове забарвлення. Який катіон обумовив цей аналітичний ефект?

 

A.   Катіон Кадмію (II)

B.    Катіон Меркурію (II)

C.   Катіон Купруму (II)

Катіон Нікелю (II)E. Катіон Кобальту (II)

 

24. У лабораторії необхідно ідентифікувати іон амонію. Можна використовувати розчин:

A.   Реактиву Чугаева

B.    Калій хромату

C.   Цинкраніл ацетату

D.   Реактиву Несслера

E.    Натрій сульфату

Якісний аналіз аніонів

1.    Які аніони з розчином аргентум (І) нітрату утворять осад, розчинний в 12%-ому розчині амонію карбонату?

 

A.   Хлорид-іони

B.    Бромід-іони

C.   Сульфід-іони

D.   Йодид-іони

E.    Тіоцианат-іони

2.    Які аніони в азотнокислому середовищі з розчином аргентум (І) нітрату утворять осад ясно-жовтого кольору, нерозчинний в 12%-ому розчині амонію карбонату, але частково розчинний у розчині аміаку?

 

A.   Бромід-іони

B.    Хлорид-іони

C.   Йодид-іони

D.   Тіоціанат-іони

E.    Бромат-іони

3.    Які аніони із солями феруму (II) у присутності концентрованої сульфатної кислоти утворять буре кільце?

 

A.   Нітрат-іони

B.    Ацетат-іони

C.   Бромат-іони

D.   Цитрат-іони

E.    Тіоцианат-іони

 

4.    Для ідентифікації йодид-іонів у досліджуваному зразку КІ проводять
фармакопейну реакцію з:

A.   Калій дихроматом

B.   Натрій карбонатом

C.   Барій нітратом

D.   Плюмбум нітратом

5.    Меркурій (ІІ) нітратомВиберіть реагенти для виявлення сульфатів-іонів у розчині, що містить карбонат-, сульфат-, тіосульфат-, фосфати-аніони:

 

A.   Ba(N03)2, HCl

B.    Ba(N03)2, Na0H

C.   BaCl2, H20

D.   CaCl2,

E.    AgN03, HN03

2+ 2+

6.    Виберіть реагент, що дозволяє розділити катіони Ва і Sr в оцтовокислому середовищі:

 

A. К20-4О7

B.  Na2S04

C. (NH4)2C204

D. NaHC4H406

E.      KSb(0H)6

 

7.  У розчині присутні аніони Cl -і Br -. Назвіть реагент для виявлення Br -:

A.   Хлорна вода

B.    Бромна вода

C.   Гіпсова вода

D.   Вапняна вода

E.    Баритова вода

 

8.   До аналізованого розчину додали хлороформ і по краплях хлорну воду.
Хлороформний шар забарвився в жовтогарячий колір. Це свідчить про присутність у
розчині:

A.   Бромід -іонів

B.    Йодид- іонів

C.   Сульфіт-іонів

D.   Сульфатів-іонів

E.    Нітрат-іонів

 

10. До підкисленого аналізованого розчину додали хлороформ і розчин натрію нітриту. Хлороформний шар забарвився в червоно-фіолетовий колір. Це свідчить про присутність у розчині:

A.   Йодид -іонів

B.    Бромід -іонів

C.   Хлорид-іонів

D.   Сульфіт-іонів

Фторид-іонів11. Розчин арсенату натрію можна відрізнити від розчину арсеніту за допомогою наступного реактиву:

A.   Магнезіальної суміші

B.    Калій сульфату

C.   Калій нітрату

D.   Натрій хлориду

E.    Натрій фториду

 

12.     При додаванні до аналізованого розчину розчину барію хлориду утворився білий осад, нерозчинний у кислотах. Це свідчить про присутність в аналізованому розчині:

 

A.   Сульфат-іонів

B.    Хлорид-іонів

C.   Нітрат-іонів

D.   Перманганат-іонів

E.    Катіонів феруму (II)

13.     В аналізованому розчині міститься кальцію хлорид і натрію бромід. Для ідентифікації катіона кальцію до аналізованого розчину додали розчин:

 

A.   Амоній оксалату

B.    Барій хлориду

C.   Натрій хлориду

D.   Калій йодиду

E.    Калій перманганату

14.     До аналізованого розчину, підкисленому оцтовою кислотою, додали розчин калій хромату. Утворився жовтий осад. Це свідчить про присутність в аналізованому розчині:

 

A.   Іонів Барію

B.    Іонів Амонію

C.   Іонів Калію

D.   Іонів Вісмуту

E.    Іонів Стануму (II)

15.     При дії надлишку аміаку на аналізований розчин останній забарвився в яскраво-синій колір. Це вказує на присутність у розчині:

 

A.   Іонів Купрцму

B.    Хлорид-іонів

C.   Іонів Плюмбуму

D.   Іонів Вісмуту

Іонів Меркурію16. Досліджуваний розчин з розчином барію хлориду утворив білий осад, що не розчиняється ні в кислотах, ні в лугах. Яка сполука отриманого осаду?

A.   Барію сульфат

B.    Барію сульфіт

C.   Барію карбонат

D.   Барію оксалат

E.    Барію фосфат

 

17.    Досліджуваний розчин з розчином нітрату срібла утворив білий драглистий осад, розчинний в аміаку. Укажіть сполуку отриманого осаду.

 

A.   Аргентум хлорид

B.    Аргентум бромід

C.   Аргентум йодид

D.   Аргентум роданід

E.    Аргентум сульфід

18.    До розчину, що містить аніони ІІ-ї аналітичні групи, додали розчин нітрату срібла. Утворився чорний осад, що не розчиняється в аміаку, але розчиняється при нагріванні в розведеній азотній кислоті. Яка сполука отриманого осаду?

 

A.   Аргентум сульфід

B.    Аргентум йодид

C.   Аргентум хлорид

D.   Аргентум бромід

E.    Аргентум тіоціанат

19.    При виявленні аніонів у розчині дробним методом провели реакцію з антипірином у середовищі сульфатної кислоти - з'явилося смарагдово-зелене забарвлення. Який аніон обумовив цей аналітичний ефект?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 


Похожие статьи

Т А Пальчевська - Аналітична хімія та інструменентальні методи аналізу