В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка - страница 11

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

Під час виконання вправи стрільбу вести з однієї вог­невої позиції. Зміна положення для стрільби здійснюється за командою керівника стрільби на ділянці.1-б вправа навчальних стрільб Стрільба з місця по нерухомій та рухомих цілях Цілі:

-         атакуюча група піхоти - дві ростові фігури (мі­шень № 8) на фронті не менше 3 м, що рухаються під ку­том 15-25° до площини стрільби зі швидкістю 2-3 м/с на ділянці 60 м;

-         кулеметна обслуга (мішень № 10а), що з'являється на 30 с;

-         група піхоти, що відходить, - дві ростові фігури (мішень № 8) на фронті не менше 3 м, що рухаються під кутом 15-25° до площини стрільби зі швидкістю 2-3 м/с на ділянці 60 м.

ючими кулями.

Положення для стрільби: вправа виконується з різ­них положень, у тому числі:

-         лежачи із-за укриття (пеньок, камінь, вирва тощо) - з автомата та снайперської гвинтівки (по атакуючій (тій, що відходить) групі піхоти);

-         лежачи із-за укриття з сошки - з кулеметів;

-         з коліна - з автомата, снайперської гвинтівки (по кулеметній обслузі - мішень № 10а).

Оцінка: „відмінно" - уразити три цілі;„добре" - уразити дві цілі, у тому числі ціль, що ру­хається;

„задовільно" - уразити одну ціль, що рухається. Особливості виконання вправи

Зміну положення для стрільби здійснює той, хто стріляє, самостійно залежно від цілі, що з'явилася. Режим вогню на вибір того, хто навчається, з кулеметів - чергами.

 

2-вправа навчальних стрільб Стрільба з ходу по нерухомій та рухомих цілях Цілі:

-         група піхоти, що відходить, - дві ростові фігури (мішень № 8) на фронті не менше 3 м, що рухаються під кутом 15-25° до площини стрільби зі швидкістю 2-3 м/с на ділянці 60 м;

-         кулеметна обслуга (мішень № 10а), що з'являється на 30 с;

-         група піхоти, що контратакує, - дві ростові фігу­ри (мішень № 8) на фронті не менше 3 м, що рухаються під кутом 15-25° до площини стрільби зі швидкістю 2-3 м/с на ділянці 60 м.


______ Дальності до цілей, м__________________________

Кількість боєприпасів: 35, із них 8 з трасуючими кулями, патрони споряджаються рівномірно у два магази­ни, для кулемета - в одну стрічку з проміжком у 5-10 ла­нок; для снайперської гвинтівки - 10, з них 3 із трасуючи­ми кулями.

Положення для стрільби:

-         з автомата - на ходу;

-         з ручного кулемета та снайперської гвинтівки - з коротких зупинок з коліна або стоячи;

-    з кулемета - із зупинок, лежачи. Оцінка:

„відмінно" - уразити три цілі та влучити гранатою в

окоп;

„добре" - уразити дві цілі, у тому числі ціль, що ру­хається;

„задовільно" - уразити ціль, що рухається. Особливості виконання вправи

Той, хто стріляє, займає положення для стрільби ле­жачи та готується до стрільби. З готовністю того, хто стрі­ляє, керівник стрільби подає команду „Вогнева позиція -прямо 200 м - вперед". У ході висування на вогневу пози­цію той, хто навчається, веде вогонь по виявлених цілях.

Кулеметна обслуга з'являється для стрільби по ній з автомата на ходу, з ручного кулемета та снайперської гви­нтівки - з коротких зупинок з коліна або стоячи, з кулеме­та - із зупинок, лежачи; по групі піхоти, що відходить (контратакує), - за вибором того, хто стріляє.

Після завершення показу цілей той, хто стріляє, здій­снює метання навчально-імітаційної гранати в окоп, у яко­му розташована група піхоти, на ходу. Найменша даль­ність метання гранати - 25 м (позначається покажчиком). Як влучення зараховується граната, яка влучила в окоп або та, що знаходиться на бруствері не далі 1 м від стінок око­пу.3-вправа навчальних стрільб

Стрільба під час переміщення по різних цілях

Цілі:

-         група піхоти: кулеметна обслуга (мішень 10а) та стрілець - грудна фігура (мішень № 6); для снайперської гвинтівки - два стрільці - головні фігури (мішень 5а) на фронті не менше 6 м; ціль розташовується в окопі завдов­жки 10 м та завширшки 1 м і з'являється для стрільби по ній спочатку з положення лежачи на 10 с та для стрільби на ходу (тільки неуражені мішені) двічі по 20 с із проміжком 10 с;

-         РПГ (мішень № 9), що з'являється двічі по 10 с з проміжком 20 с (під час виконання вправи з автомата з підствольним гранатометом до РПГ додається стрілець (мішень № 7). Обидві мішені розташовуються в габариті 10 м по фронту та 20 м у глибину і з'являються на 50 с;

-         атакуюча (та, що відходить) група піхоти - дві ростові фігури (мішень № 8) на фронті не менше 3 м, що рухаються під кутом 15-25° до площини стрільби зі швид­кістю 2-3 м/с на ділянці 60 м.

Під час виконання вправи в горах ціль, що рухається, замінюється на ту, що з'являється, - два стрільці - поясні фігури (мішень № 7) на фронті не менше 6 м. Час показу цілі становить 40 с.


   Дальності до цілей, м          Час на рух: 1 хв 25 с на ділянці 150 м. Кількість боєприпасів:

-         для автомата, ручного кулемета та кулемета - 35, з них 8 із трасуючими кулями;

-         для снайперської гвинтівки - 12, з них 4 із трасу­ючими кулями, з нічним прицілом - 10, з них 3 із трасую­чими кулями.

Положення для стрільби:

-         по групі піхоти: з автомата з початком виконання вправи - лежачи із-за укриття; з ручного кулемета - із со­шки; з початком руху того, хто навчається, - на ходу; під час стрільби з кулемета - спочатку лежачи із-за укриття з сошки (зі станка), із снайперської гвинтівки - лежачи. У всіх варіантах показу група піхоти з'являється першою, стрільба по ній припиняється за 150 м. Під час стрільби зі снайперської гвинтівки вдень і вночі без нічного прицілу в одному з варіантів вогонь спочатку ведеться по РПГ з по­ложення лежачи, а потім по головній фігурі (мішень № 5а); з початком руху - стоячи з коротких зупинок;

-         по РПГ: під час першого показу - стоячи з корот­ких зупинок, під час другого показу - з коліна (з кулемета, снайперської гвинтівки - за вибором того, хто стріляє);

-         по атакуючій (тій, що відходить) групі піхоти - за вибором того, хто стріляє, з однієї-двох вогневих позицій;

-         по РПГ та стрільцю - з підствольного гранатомета з коротких зупинок стоячи та з коліна.

Під час стрільби в горах вогонь по атакуючій (тій, що відходить) групі піхоти ведеться з положення стоячи, з ко­ліна або лежачи, а по інших цілях - з коротких зупинок з положення за вибором того, хто стріляє. До показу кожної цілі той, хто навчається, пересувається вперед, загальна глибина просування не менше 100 м.

Оцінка:„відмінно" - уразити три цілі та влучити гранатою в

окоп;

„добре" - уразити дві цілі, у тому числі ціль, що ру­хається;

„задовільно" - уразити ціль, що рухається. Особливості виконання вправи

Навчально-імітаційна граната метається в окоп, у якому розташована група піхоти, на ходу. Найменша даль­ність метання гранати - 25 м (позначається покажчиком). Як влучення зараховується граната, що влучила в окоп, або та, що знаходиться на бруствері не далі 1 м від стінок око­пу.

Під час виконання вправи з автомата з підствольним гранатометом та з кулемета ручна граната не метається.

Стрільба з автомата з підствольним гранатометом ве­деться:

-         з автомата - по групі піхоти та атакуючій (тій, що відходить) групі піхоти;

-         з підствольного гранатомета - по ручному проти­танковому гранатомету та стрільцю, які розташовані в га­бариті.

Підствольний гранатомет знаходиться у бойовому положенні.

З метою удосконалення навичок особового складу, підвищення рівня їх вогневого вишколу командирам під­розділів дозволяється змінювати дальності до цілей та час показу цілей.

 

4-вправа навчальних стрільб Швидкісна стрільба різними способами у ході перемі­щення

Цілі:

-         стрілець (мішень № 7), що з'являється один раз на

-         15 с;вогнева точка - стрілець, ручний кулемет (мішені № 6 і № 10) на фронті не менше 6 м, з'являються двічі по 10 с (вночі на 15 с) із проміжком 10 с;

-    два стрільці (мішені № 6) на фронті не більше 1,5 м, з'являються один раз на 10 с (вночі на 15 с);

-         група піхоти - два стрільці (мішені № 6 і № 7) на фронті до 2 м, з'являються один раз на 10 с (вночі на 15 с);

-         група піхоти - два стрільці (мішені № 7) на фронті до 2 м, з'являються один раз на 10 с;

-         група піхоти, що відходить, - дві ростові фігури (мішень № 8) на фронті не менше 2 м, що рухаються під кутом 15-250 до площини стрільби зі швидкістю 2-3 м/с на ділянці 60 м. У горах замінюються на дві ростові фігури (мішень № 8) на фронті не менше 2 м, що з'являються на

15 с.

Дальності до цілей: 350-50 м. Кількість боєприпасів:

-         для автомата - 45, з них 11 із трасуючими кулями;

-         для ручного кулемета - 45, з них 12 із трасуючими кулями;

-              для кулемета - 50, з них 15 із трасуючими кулями. Час на переміщення під час виконання вправи і зайнят­тя вогневої позиції: 1 хв 45 с (вночі - 2 хв).

Положення для стрільби:

-         по стрільцях - стоячи з коротких зупинок;

-         по групі піхоти, що відходить (атакує), - на вибір того, хто стріляє;

-         по інших цілях - на ходу із прикладом, притисну­тим до боку, і з упором приклада в плечову частину руки.

Оцінка: виконати норматив на переміщення і за­йняття вогневої позиції та:

„відмінно" - уразити всі цілі;

„добре" - уразити п'ять мішеней, у тому числі руч­ний кулемет;„задовільно" - уразити чотири мішені або три мішені, у тому числі ручний кулемет.

Особливості виконання вправи

Той, хто навчається, на РВВ готується до стрільби з положення лежачи. Отримує від керівника стрільби ко­манду на висування і зайняття вогневої позиції (на відда­ленні 200 м від РВВ). Час на висування відраховується від команди керівника стрільби „На зазначену вогневу пози­цію - вперед" і до зайняття вогневої позиції. Під час вису­вання на вогневу позицію той, хто навчається, веде вогонь по виявлених цілях.

Із зайняттям тим, хто навчається, вогневої позиції ке­рівник стрільби уточнює завдання на ураження противника вогнем з місця та проводить показ групи піхоти, що атакує (відходить).

Боєприпаси перед виконанням вправи споряджають­ся у два магазини (для кулемета - в одну коробку).

Оцінка за виконання вправи знижується на один бал, якщо не уражено ціль - стрілець (мішень № 7) або якщо той, хто навчається, перевищив час висування на зазначену вогневу позицію більше ніж на 10 с.ВКС

Стрільба по цілях, що з'являються та рухаються, різ­ними способами (для механізованих, розвідувальних, аеромобільних підрозділів та підрозділів спеціального призначення)

 

Цілі:

-         група піхоти: кулеметна обслуга (мішень 10а), стрілець - грудна фігура (мішень № 6) та стрілець - поясна фігура (мішень № 7); для снайперської гвинтівки - три стрільці - головні фігури (мішень № 5а) на фронті не мен­ше 6 м; ціль розташовується в окопі завдовжки 10 м та за­вширшки 1 м і з'являється для стрільби по ній спочатку з положення лежачи на 15 с та для стрільби на ходу (тільки неуражені мішені) двічі по 20 с із проміжком 10 с;

-         РПГ (мішень № 9), що з'являється двічі по 15 с із проміжком 20 с (під час виконання вправи з автомата з підствольним гранатометом до РПГ додається стрілець (мішень № 7). Обидві мішені розташовуються в габариті 10 м по фронту та 20 м у глибину і з'являються на 50 с;

-         атакуюча (та, що відходить) група піхоти - дві ро­стові фігури (мішень № 8) на фронті не менше 3 м, що ру­хаються під кутом 15-20° до площини стрільби зі швидкіс­тю 2-3 м/с на ділянці 60 м.

Під час виконання вправи в горах ціль, що рухаєть­ся, замінюється на ту, що з'являється, - два стрільці -поясні фігури (мішень № 7) на фронті не менше 6 м. Час показу цілі становить 40 с.

Дальність до окопу під час метанні ручної грана­ти: 40-25 м.

Кількість боєприпасів:

-         для автомата, ручного кулемета та кулемета - 35, з них 9 із трасуючими кулями;
для автомата з підствольним гранатометом - 25, з них 6 із трасуючими кулями;

-         для снайперської гвинтівки - 12, з них 4 із трасу­ючими кулями;

-         для підствольного гранатомета - 3 штатних пост­ріли;

* З нічним прицілом - 500-400 м. Положення для стрільби:

- по групі піхоти: з автомата з початком виконання вправи - лежачи із-за укриття; з ручного кулемета - із со­шки; з початком руху того, хто навчається, - на ходу; під час стрільби з кулемета - спочатку лежачи з-за укриття із сошки (зі станка), із снайперської гвинтівки - лежачи. У всіх варіантах показу група піхоти з'являється першою, стрільба по ній припиняється за 150 м. Під час стрільби зі снайперської гвинтівки вдень і вночі без нічного прицілу в одному з варіантів вогонь спочатку ведеться по РПГ з по­ложення лежачи, а потім по головній фігурі (мішень № 5а); з початком руху - стоячи з коротких зупинок;

-         по РПГ: під час першого показу - стоячи з корот­ких зупинок, під час другого показу - з коліна (з кулемета, снайперської гвинтівки - за вибором того, хто стріляє);

-         по атакуючій (тій, що відходить) групі піхоти - за вибором того, хто стріляє, з однієї-двох вогневих позицій;

-         по РПГ та стрільцю - з підствольного гранатомета з коротких зупинок стоячи та з коліна.

Під час стрільби в горах вогонь по атакуючій (тій, що відходить) групі піхоти ведеться з положення стоячи, з ко­ліна або лежачи, а по інших цілях - з коротких зупинок з положення за вибором того, хто навчається. До показу ко­жної цілі той, хто навчається, пересувається вперед, зага­льна глибина просування не менше 100 м.

Оцінка:

„відмінно" - уразити три цілі або дві цілі, у тому чис­лі атакуючого (того, що відходить) стрільця, та влучити гранатою в габарит;

„добре" - уразити дві цілі, у тому числі атакуючого (того, що відходить) стрільця;

„задовільно" - уразити дві мішені.

Під час виконання вправи з автомата з підствольним гранатометом:

„відмінно" - уразити дві цілі і влучити у габарит цілі трьома гранатами;

„добре" - уразити одну ціль і влучити у габарит цілі двома гранатами;

„задовільно" - уразити дві мішені.

Особливості виконання вправи

Навчально-імітаційна граната метається в окоп, у якому розташована група піхоти, на ходу. Найменша даль­ність метання гранати - 25 м (позначається покажчиком). Як влучення зараховуються гранати, що влучили в окоп, таті, що знаходяться на бруствері не далі 1 м від стінок око­пу.

Під час виконання вправи з автомата з підствольним гранатометом та з кулемета ручна граната не метається.

Стрільба з автомата з підствольним гранатометом ве­деться:

-         з автомата - по групі піхоти та атакуючій (тій, що відходить) групі піхоти;

-         з підствольного гранатомета - по РПГ та стріль­цю, які розташовані в габариті.

Підствольний гранатомет знаходиться у бойовому положенні.

До показу кожної цілі той, хто стріляє, пересувається вперед: загальна глибина пересування під час стрільби з автомата, ручного кулемета - 300-250 м; зі снайперської гвинтівки       -       350-300 м;       з       кулемета -

200-150 м.

ВКС виконує особовий склад механізованих, розві­дувальних, аеромобільних підрозділів, підрозділів спеціа­льного призначення, включаючи командирів ланки взвод -рота - батальйон.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 


Похожие статьи

В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка