В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка - страница 5

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

„35-00, на узліссі, ручний кулемет, 600".Вимоги заходів безпеки

Загальні вимоги безпеки під час проведення стрільб

1  Безпека під час стрільби забезпечується чіткою ор­ганізацією стрільб, точним дотриманням правил та вимог заходів безпеки, високою дисциплінованістю всіх військо­вослужбовців.

На кожній директрисі (військовому стрільбищі) з урахуванням особливостей та місцевих умов розробляється та вивішується на командному пункті та на дільничних пунктах управління інструкція щодо вимог заходів безпе­ки, яку повинен твердо знати особовий склад підрозділів, що виводяться на стрільбу. Особовий склад, який не за­своїв правила та вимоги безпеки, до стрільби та обслу­говування стрільби не допускається.

2  Кожен військовослужбовець повинен беззаперечно та точно виконувати всі правила та вимоги заходів безпеки під час стрільби. Командири частин та підрозділів не­суть повну відповідальність за точне виконання вста­новлених правил та вимог заходів безпеки підлеглим особовим складом.

3  Перед проведенням стрільб військові частини нака­зом, а населення через місцеві органи влади повинні бути сповіщені про час проведення стрільб, про заборону про­ходу та проїзду по території полігону з оформленням запи­су у журналі оповіщення.

4  Мішеневе поле перед стрільбою треба оглянути, щоб на його території не було людей, тварин та транспор­ту.

Для забезпечення безпеки перед кожною стрільбою виставляється оточення.

5  Пересування на полігоні дозволяється лише по до­рогах та у районах, які визначені для цього начальником полігону.

6          Забороняється заходити (заїжджати) на ділянки, деє снаряди, міни, бомби, вибухові речовини. Ці ділянки є забороненими зонами з відповідними попереджувальними написами.

7   Забороняється торкатися снарядів, мін, бомб, вибу­хових речовин, які не розірвалися, та предметів імітаційно­го обладнання. Кожен снаряд, міну, бомбу, заряд вибухо­вої речовини, що не розірвалися, відразу ж після виявлення необхідно позначити покажчиком з попереджувальним на­писом та повідомити начальника полігону.

8   Для контролю за безпекою стрільби та діями тих, хто стріляє, і для своєчасного попередження про появу людей, тварин та транспорту на мішеневих полях або у не­безпечних зонах, для виявлення вибухів та місць падіння снарядів, що не розірвалися, організується спостереження. Спостерігачі забезпечуються оптичними приладами (біно­клями, стереотрубами) і планшетами.

9   Дозвіл на відкриття вогню на директрисі (військо­вому стрільбищі) дає старший керівник стрільби. Ведення вогню дозволяється тільки після підняття на всіх ділянках та командному пункті червоних прапорів (ВСП, ліхтар).

10 Стрільба негайно припиняється за командою кері-
вника або самостійно кожним, хто стріляє, у випадках:

-           появи людей, тварин та машин на мішеневому полі, низько літаючих апаратів, вертольотів над районом стрільби;

-           падіння снарядів (гранат) за межами безпечної зони або поблизу бліндажа, в якому знаходяться люди, та втрати зв'язку з бліндажем;

-           доповіді або подання встановленого сигналу з поста оточення про небезпеку продовження стрільби;

-           підняття білого прапора (ВСП, ліхтаря) на ко­мандному пункті;

-           виникнення пожежі на мішеневому полі та на те­риторії полігону;втрати орієнтування тими, хто стріляє.

Для негайного припинення вогню усіма тими, хто стріляє, подається команда: „Стій. Припинити вогонь!" та виставляється білий прапор (ВСП, ліхтар) замість чер­воного.

За командою „Стій. Припинити вогонь!". Ті, хто

стріляють, припиняють вогонь. Зброя розряджається.

11 Зброю дозволяється заряджати тільки після про­ходження рубежу відкриття вогню.

12 На рубежі припинення вогню зброя розряджаєть­ся, проводяться контрольні спуски, після чого доповідають керівнику стрільби: „Такий-то. Зброю розряджено".

13 Під час виконання вправи бойовою ручною грана­тою з бойової машини (в пішому порядку) дотримуються таких вимог безпеки:

-           гранати та запали видавати військовослужбовцям безпосередньо перед виконанням вправи;

-           особам, які не навчені поводженню з гранатами, бойові гранати видавати забороняється;

-           заряджати гранату (вставляти запал) дозволяється лише перед її метанням;

-           переносити бойові гранати та запали особовому складу дозволяється тільки у гранатних сумках, під час цього запал повинен бути загорнутий у папір або ганчір'я;

-           розбирати бойові гранати та усувати у них не­справності, переносити їх без сумок забороняється;

-           оберігати гранати та запали від сильних по­штовхів, ударів, вогню, бруду та вологості.

14 Категорично забороняється:

-           заряджати зброю бойовими та холостими набоя­ми, а також бойовими та інертними гранатами до сигналу „Вогонь" (команди керівника, командира);

-           направляти зброю на людей, у бік або у тил стрі­льбища незалежно від того, заряджена вона чи ні;відкривати та вести вогонь з несправної зброї, не­справними боєприпасами або боєприпасами, які не перед­бачені Таблицями стрільби для даної системи; за межі не­безпечних напрямків стрільби; піднятому білому прапорі на командному (дільничному) пункті та укриттях (блінда­жах); по бліндажах, незалежно від того, знаходяться у них люди чи ні, а також по інших спорудах (вишках, тригоно­метричних пунктах та декоративному обладнанню); після утикання ствола зброї у ґрунт або перешкоду;

-           залишати будь-де заряджену зброю або передава­ти її іншим особам: залишати на вогневій позиції (місці для стрільби) індивідуальну зброю без команди керівника (командира);

-           знаходитись людям та розміщувати боєприпаси, горючі та вибухові речовини позаду ручного та станкового гранатомета у секторі 90° та ближче 30 м;

-           упирати казенний зріз ствола гранатомета в які-небудь предмети або у ґрунт; використовувати гранати, які мають зовнішні пошкодження; знімати запобіжний ковпа­чок з головної частини підривника бойової гранати під час стрільби у дощ та сильний сніг; у безпосередній близькості попереду місця стрільби не повинні знаходитись кущі або висока трава; під час стрільби з окопу казенний зріз ствола ручного протитанкового гранатомета не повинен знаходи­тись ближче 2 м, а станкового гранатомета - 7 м від зад­ньої стінки окопу;

-           проводити стрільбу з автомата з приладом для беззвучної та безполуменевої стрільби (ПБС) звичайними патронами.

Необхідно підкреслити, що перелічені вище вимоги заходів безпеки мають загальний характер, а більш конкре­тні вимоги ставляться до різних видів стрілецької зброї та до виконання практичних стрільб тими, хто навчається.Зміст даного розділу займає значне місце в підго­товці військовослужбовців (слухачів) щодо ефективно­го та правильного використання стрілецької зброї за призначенням. У цілому розділ присвячений підготовці слухачів, без якої неможливе зразкове виконання за­вдань ближнього бою.

 

 

 

Питання для повторення та самоконтролю

1)  Дайте характеристику явищу пострілу.

2)  Від яких факторів залежить величина початкової швид­кості кулі?

3)  Явище роздуття ствола, причини та його наслідки.

4)  Від чого залежить живучість ствола?

5)  Урахування явища віддачі зброї під час стрільби.

6)  Характеристика прицільних пристроїв, їх практичне за­стосування.

7)  Назвіть основні заходи безпеки під час стрільби.

Назвіть основні заходи до підготовки стрільби.РОЗДІЛ 2

 

Матеріальна частина стрілецької зброї

 

2.1 Призначення та бойові властивості автомата АК-74, кулемета РПК-74 і пістолета Макарова, їх загальна

будова

 

Автомат АК-74М (рис. 2.1) є індивідуальною зброєю і призначений для знищення живої сили та ураження вогне­вих засобів противника. Для стрільби в умовах природного нічного освітлення приєднується приціл НСПУМ.

Автомат може бути використаний в комплексі з під-

ствольним гранатометом ГП-25. Для ураження противника
Тактико-технічні характеристики автомата

Калібр, мм

Прицільна дальність, м Дальність прямого пострілу: по грудній фігурі, м по рухомій фігурі, м Темп стрільби, постр./хв Бойова скорострільність, постр./хв: під час стрільби поодинокими пострілами під час стрільби чергами Початкова швидкість кулі, м/с Дальність убивчої дії кулі, м


5,45 1000

 

440 625 600

 

40 100 900 1350Гранична дальність польоту кулі, м 3150
Вага автомата, кг:

з розрядженим магазином                                          3.8

із спорядженим магазином                                         4.1

Місткість магазина, патронів                                      30

Вага пластмасового магазина, кг                              0,2
Вага патрона з кулею із стальною серцевиною, г 10,2
Вага багнета, кг

з піхвами                                                                    0.37

без піхв                                                                       0.23
Довжина автомата, мм:

з примкнутим багнетом                                           1105

без багнета                                                                  940

 

 

Основні частини і механізми автомата (рис. 2.2) призначені:

-    ствол - призначений для направлення польоту кулі;

-    дульний тормоз-компенсатор - призначений для підвищення купчастості бою і зменшення енергії віддачі;

-    ствольна коробка - призначена для з'єднання частин автомата, для забезпечення закривання каналу ствола затвором і запирання затвора;

-    прицільні пристрої - призначені для наведення зброї на

ціль;

-    кришка ствольної коробки - призначена для запобі­гання забрудненню частин механізмів, що розміщені у ствольній коробці;

-    приклад і пістолетна рукоятка - призначені для зруч­ності дій автоматом під час стрільби;

-    затворна рама з газовим поршнем - призначена для приведення в дію затвора і ударно-спускового механізму;

-    затвор - призначений для досилання патрона в патрон­ник, закривання каналу ствола, розбивання капсуля і викидання гільзи із патронника;

-           зворотний механізм - призначений для повернення за­творної рами із затвором у попереднє положення;

-   
газова трубка зі ствольною накладкою - призначена для направлення руху газового поршня та запобігання обпікан­ню рук автоматника під час стрільби;

-    ударно-спусковий механізм - призначений для спуску курка з бойового взводу, нанесення удару по ударнику, забезпе­чення ведення автоматичного або поодинокого вогню, припи­нення стрільби і поставлення на запобіжник;

-    - цівка - призначена для зручності дій та для запобігання опіків рук;магазин - призначений для розміщення патронів і по­дання їх у ствольну коробку;

-    багнет - призначений для ураження противника в ближ­ньому бою.

Принцип роботи частин і механізмів автомата ґрунту­ється на використанні енергії порохових газів, які відво­дяться через отвори в каналі ствола.

 

Розбирання та збирання автомата

 

Порядок неповного розбирання автомата:

-         відокремити магазин;

-         перевірити відсутність патрона в патроннику, зробити контрольний спуск;

-         вийняти пенал з приладдям;

-         відокремити шомпол;

-         відокремити дульний гальмо-компенсатор;

-         відокремити кришку ствольної коробки;

-         відокремити зворотний механізм;

-         відокремити затворну раму із затвором;

-         відокремити затвор від затворної рами;

-         відокремити газову трубку зі ствольною накладкою.

 

Порядок збирання автомата:

-         приєднати газову трубку зі ствольною накладкою;

-         приєднати затвор до затворної рами;

-         приєднати затворну раму з затвором до ствольної ко­робки;

-         приєднати повертаючий механізм;

-         приєднати кришку ствольної коробки;

-         спустити гачок з бойового взводу і поставити на запо­біжник;

-         приєднати дульний гальмо-компенсатор;

-         приєднати шомпол;

-         поставити пенал у гніздо приклада;

приєднати магазин до автомата.
5,45-мм ручний кулемет Калашникова РПК-74М

 

Ручний кулемет РПК-74М (рис. 2.3) є зброєю механі­зованого відділення. Він призначений для знищення живої сили і ураження вогневих засобів противника. Для стріль­би в умовах природного нічного освітлення може застосо­вуватися нічний приціл [10].
Тактико-технічні характеристики РПК-74М

Калібр, мм                                                                  5,45

Прицільна дальність, м                                            1000

Висота лінії вогню, мм                                              350
Дальність прямого пострілу:

по грудній фігурі, м                                                460

по рухомій фігурі, м                                                640

Темп стрільби, постр./хв                                            600
Бойова скорострільність, постр./хв:

під час стрільби поодинокими пострілами            50

під час стрільби чергами                                        150

Початкова швидкість кулі, м/с                                  960

Дальність убивчої дії кулі, м                                   1350

Гранична дальність польоту кулі, м           3150
Вага автомата, кг:з розрядженим магазином із спорядженим магазином Місткість магазина, патронів

Вага пластмасового магазина, кг


5,12

5,58

45 0,27Вага патрона з кулею із стальною

серцевиною, г                                                          10,2

Довжина автомата, мм

з примкнутим багнетом                                      1060

без багнета                                                              845

 

 

Основні частини і механізми кулемета (рис. 2.4.) призначені:

-   ствол - призначений для направлення польоту кулі;

-   вогнегасник - призначений для зменшення величини полум'я під час пострілу;

-   ствольна коробка - призначена для з'єднання частин і механізмів кулемета, для забезпечення закривання каналу ство­ла затвором і запирання затвора;

-   прицільні пристрої - призначені для наведення зброї на

ціль;

-   кришка ствольної коробки - призначена для запобі­гання забрудненню частин механізмів, що розміщені в ствольній коробці;

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 


Похожие статьи

В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка