В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка - страница 7

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 

після стрільби - так: негайно після закінчення стрі­льби (на стрільбищі, у тирі, у полі) прочистити лужним ро­розчином (РЧС) канал ствола; після цього насухо протерти його і змастити; після повернення зі стрільби зробити по­вне чищення пістолета; протягом наступних 3-4 днів по­вторювати чищення пістолета;

-      якщо пістолет не використовується, не рідше одно­го разу на 7 днів.

Змащення проводиться тільки на добре очищену і су­ху поверхню металу негайно після чищення, щоб не допу­стити впливу вологи на метал.

У казармі чи під час табірного розташування чищен­ня пістолетів відбувається у спеціально відведених місцях на обладнаних чи пристосованих для цього столах а в бо­йовій чи похідній обстановці - на підстилках, дошках, фа­нері і т.п., попередньо очищених від бруду і пилу.

Для протирання, чищення і змащення пістолета за­стосовувати:

-      лужний розчин (РЧС) - для нейтралізації дії поро­хового нагару і для розм'якшення його на стінках каналу ствола та інших частинах пістолета, що зазнали дії порохо­вих газів;

-      олива рушнична - для змащення всіх металевих частин пістолета; це змащення забезпечує роботу частин і механізмів пістолета, коли температура не вища +50° С;

-      зимове мастило № 21 - для змащення частин піс­толета в зимовий час; це змащення забезпечує роботу час­тин і механізмів пістолета коли температура сягає до

-40° С;

-      гарматне мастило - для змащення пістолетів, що здаються на склад на тривале збереження;

-      чисте бавовняне ганчір'я - для обтирання, чи­щення і змащення деталей пістолета, а також ганчір'я для чищення каналу ствола.

2  Чищення пістолета проводити в такому порядку: 1 Підготувати протиральні і мастильні матеріали.Оглянути протирку.

3  Розібрати пістолет.

4  Прочистити канал ствола.

5  Вичистити рамку пістолета зі стволом і спусковою скобою. Необхідно насухо протерти металеві частини ган­чір'ям до повного видалення бруду і вологи. Іржу видали­ти ганчір'ям, просоченим лужним розчином. Після цього місця, змащені лужним розчином, насухо протерти. Під час чищення пазів, отворів і гнізд використовують де­рев'яні приладдя.

6  Вичистити затвор, зворотну пружину, затворну за­тримку і частини ударно-спускового механізму. Якщо чи­щення пістолета відбувається після стрільби, то чашечку затвора необхідно чистити ганчір'ям, просоченим лужним розчином, до повного видалення нагару. Після чищення протерти її насухо. Якщо стрільба з пістолета не відбува­лася і на чашечці затвора немає нагару та іржі, то протерти її сухим ганчір'ям. Для чищення каналів, пазів і отворів за­стосовують дерев'яні приладдя.

Інші металеві частини і механізми насухо протерти ганчір'ям до повного видалення бруду і вологи, застосо­вуючи для цього дерев'яні палички.

Затвор, затворну затримку і частини ударно-спускового механізму після нарядів і занять без стрільби чистити в зібраному вигляді; після стрільби, перебування пістолета під дощем та при сильному забрудненні - у розі­браному вигляді.

7  Обтерти щоки рукоятки сухим ганчір'ям.

8  Вичистити магазин.

9  Обтерти кобуру сухим ганчір'ям як із внутрішньо­го, так і з зовнішнього боку до повного видалення бруду і вологи.

 

10 Обтерти насухо протирку.

-            Змащення пістолета робити в такому порядку:провести змащення каналу ствола;

-            провести змащення інших металевих частин і ме­ханізмів пістолета (кобуру не змащувати, а лише насухо протерти ганчір'ям);

-            провести змащення протирки.

Після закінчення змащення зібрати пістолет, огляну­ти його, перевірити правильність збирання та роботу час­тин і механізмів пістолета.

Змащення деталей і механізмів пістолета взимку по­трібно проводити тільки зимовим мастилом № 21. Під час переходу пістолета на зимове змащення ретельно видалити оливу рушничну. Якщо вона не буде цілком вилучена, то механізми пістолета за умови низьких температур працю­вати не будуть. Зимове мастило наносять на частини і ме­ханізми пістолета рівним шаром.

Пістолет, внесений з морозу в тепле приміщення, чи­стять через 10-20 хв. після того, як зникне волога з метале­вих частин. Рекомендується перед входом в тепле примі­щення зовнішні поверхні пістолета обтерти ганчір'ям, про­соченим оливою рушничною рідкою.

Пістолет, що здається на тривале зберігання, повинен бути ретельно вичищений і густо змащений гарматним ма­стилом чи сумішшю, що складається з 50% гарматного і 50% оливи рушничної.

 

Зберігання автоматів, кулеметів

 

Відповідальність за збереження зброї та боєприпасів у підрозділі покладається на командира підрозділу [1].

Автомат (кулемет) завжди зберігається розрядженим, магазин відокремлений, багнет знятий, курок спущений, зброя на запобіжнику, приціл установлений на поділку „П\ Автомат, кулемет знімаються із запобіжника тільки під час ведення вогню. Під час казарменого або табірногорозташування зброя зберігається в пірамідах; в окремому відділенні цієї піраміди зберігаються магазини, сумки для магазинів, багнет у чохлі та засоби щодо догляду за збро­єю. Сумка для магазинів та ремінь повинні зберігатися чи­стими та сухими. Під час тимчасового розташування в якій-небудь будівлі зброя зберігається в сухому місці, від­даленому від дверей, печей. У бойовій обстановці зброя тримається біля себе в руках. Для попередження роздуття або розриву ствола забороняється затикати канал ство­ла [1].

 

Догляд за пістолетом, його зберігання

 

Пістолет повинен бути завжди у справному стані.

Зберігання пістолета та засобів для догляду поклада­ється на військовослужбовця, який озброєний пістолетом. Останній повинен обережно поводитися з пістолетом та щоденно оглядати його. Під час казарменого та табірного розташування пістолети зберігаються не зарядженими та вийнятими із кобур в шафах або ящиках з гніздами. Запас­ні магазини зберігаються в гніздах поряд із пістолетами. Під час короткочасного розташування в населених пунк­тах, по квартирах пістолети зберігаються у себе. Під час польових занять, переїздах по залізничній дорозі, на ма­шинах, пістолет носять в кобурі на ремені, який повинен бути надійно і правильно підігнаний. В усіх випадках, які не пов'язані зі стрільбою, запобіжник повинен бути в по­ложенні, що виключає проведення пострілу [12].

 

Чищення, змащення, зберігання та догляд РПГ-7В

 

Догляд за гранатометом здійснюють ті особи, за яки­ми закріплена зброя. Гранатомет повинен знаходитися в повній справності і бути готовим до дій. Це досягаєтьсясвоєчасним і умілим чищенням, змащенням і правильним зберіганням гранатомета [6].

Чищення гранатомета, який знаходиться в підрозділі, проводиться:

-      під час підготовки до стрільби;

-      після стрільби - відразу після закінчення стрільб на стрільбищі;

-      після наряду і занять в полі без стрільби - після по­вернення з наряду чи занять;

-      у бойовій обстановці і на довготривалих навчаннях - кожного дня в періоди відсутності бою і під час перерв навчань;

-      якщо гранатомет не використовувався - не рідше одного разу на тиждень.

Після чищення гранатомет змащують. Мастило на­носять тільки на добре вичищену та суху поверхню металу відразу після чищення, щоб не допустити дії вологи на ме­тал [8].

Для чищення і змащування гранатомета використо­вуються:

-      рідке рушничне мастило - для чищення гранатоме­та і змащування деталей механізмів, за умови температури повітря від +50° до -50° С;

-      рушничне мастило - для змащування каналу ство­ла, деталей і механізмів гранатомета після їх чищення; це мастило використовується, коли температура повітря вища +5° С;

-      розчин РЧС (розчин чищення стволів) - для чи­щення каналу ствола та інших деталей гранатомета, які пі­длягли впливу порохових газів;

-      ганчірка або папір КВ-22 - для витирання, чищення та змащування гранатомета;

пакля (коротке льоноволокно), очищена від кост­рики, - тільки для чищення каналу ствола.Чищення гранатомета слід проводити в такому по­рядку:

1  Підготувати матеріали для чищення і змащування.

2  Розібрати гранатомет.

3  Оглянути засоби для чищення і підготувати їх до використання.

4  Прочистити канал ствола.

5  Інші металеві деталі насухо протерти ганчіркою; якщо є сильне забруднення деталей, прочистити їх рідким рушничним мастилом, а потім насухо протерти.

6          Дерев'яні деталі протерти сухою ганчіркою. Змащування гранатомета проводити в такому поряд­ку:

1  Провести змащування каналу ствола.

2  Усі інші металеві деталі і механізми гранатомета за допомогою промасленої ганчірки покрити тонким шаром мастила. Дерев'яні деталі не змащувати.

Після закінчення змащування зібрати гранатомет, пе­ревірити роботу його деталей і механізмів, вичистити та провести змащування засобів чищення.

 

Зберігання гранатомета

Відповідальність за зберігання гранатомета і постріли до нього в підрозділі несе командир підрозділу.

Під час казарменого і табірного розташування грана­томет зберігається у вертикальному положенні в піраміді. На ствол повинні бути надіті чохли, курок знятий з бойо­вого зводу, прицільна планка і мушка опущені. В окремо­му відділенні тієї ж піраміди зберігаються оптичні приціли в чохлах і сумки для гранат.2.3 Боєприпаси, які застосовуються до АК-74, РПК-74, пістолета Макарова

 

 

Патрони стрілецької зброї - це боєприпаси стрілець­кої зброї, які являють собою збірну одиницю, що склада­ється з кулі, порохового заряду, капсуля та гільзи.
5

 

Рисунок 2.10 - Загальний вигляд 9-мм пістолетного пат­рона та його будова: 1 - стальне осердя; 2 - куля; 3 - пороховий заряд; 4 - гільза; 5 - капсуль
2.4 Призначення та бойові властивості гранатоме­та РПГ-7


Гранатомет РПГ-7 - призначений для ураження бро­ньованих цілей, живої сили і вогневих засобів противника, що знаходятся у легких укриттях. Дозволяється вести во­гонь по відкрито розташованих неброньованих поодино­ких і групових цілях [6].
Основні частини і механізми гранатомета РПГ-7
Сітка прицілу має: шкалу кутів прицілювання, шкалу бокових поправок, вивірочна марка [6].

Розбирання та збирання гранатомета

Порядок неповного розбирання РПГ-7:

-    зняти чохли: спочатку з казенної, а потім з дульної частини.

Розібрати ствол:

-    відтиснути важіль механізму блокування;

-    утримуючи трубу, повернути патрубок проти на­прямку часової стрілки до упору.

Відокремити ударно-спусковий механізм:

-    натиснути на розрізну частину чеки;

-  виштовхнути її виколоткою. Відокремити боковий механізм:

-    викрутити ключем-відкруткою ніпель;

-       вилучити з гнізда бойок, пружину і опорну втулку;відокремити кришку корпусу ударно-спускового механізму;

-    вивернути чотири гвинта.

Збирання гранатомета відбувається у зворотному по­рядку [8].

 

Заходи безпеки під час стрільби з протитанкового гранатомета

1  До стрільби допускаються особи, які вивчили мате­ріальну частину гранатомета, пострілів, пристроїв для стрільби, засвоїли прийоми і правила стрільби та заходи безпеки.

2  У напрямку пострілу не повинно бути місцевих предметів, за які могла б зачепитися граната. Під час вибо­ру вогневої позиції гранатометник зобов'язаний перевіри­ти можливості ведення вогню у заданому секторі (напрям­ку).

3  Під час стрільби лежачи, гранатометник розташо­вується по відношенню до ствола гранатомета так, щоб уникнути ураження себе течією порохових газів, що виті­кають з казенної частини.

4  Між казенним зрізом ствола і стіною окопу або ін­шого укриття повинна бути відстань не менше 2 м. Під час заряджання, стрільби і розряджання позаду гранатомета на віддаленні 30 м у секторі 90о не повинні знаходитися люди, боєприпаси, вибухові та горючі речовини. Відстань між дульною частиною гранатомета та укриттям або поверх­нею повинна бути не менше 20 см, щоб виключити можли­вість зачеплення стабілізатором за землю або укриття (рис. 2.17).

Під час руху в атаку гранатомет повинен бути заря­дженим і знаходитися на запобіжнику, а курок спущений із бойового зводу. До заряджання гранатомета курок пови­нен бути у стані спущеного з бойового зводу.
6 Під час навчання стрільбу бойовими пострілами по броньованих цілях ведуть тільки із окопу або іншого ук­риття, оскільки окремі фрагменти гранати і осколки броні летять на відстань до 150 м. Особовий склад поза укриттям не повинен знаходитися ближче 300 м від цілі [9].

 

 

Забороняється:

-  упирати казенну частину ствола без одягненого на неї чохла у будь-які предмети чи ґрунт;

-  вести вогонь із гранатомета, ствол якого забрудне­ний;

-  залишати курок після стрільби на бойовому взводі;

-  торкатися боєприпасів, які не розірвалися після стрільби [7].

 

Безумовно, рівень вогневої підготовки залежить від глибоких знань матеріальної частини стрілецької зброї, її характеристик, заходів безпеки під час її засто­сування.

Матеріал розділу висвітлює питання будови, ро­боти частин і механізмів, принцип дії автоматичної зброї. На думку авторів, знання цього розділу дозво­лять тим, хто навчається, ефективно використовувати зброю та боєприпаси в бою.

Питання для повторення та самоконтролю

1  Сформулюйте принцип дії автоматичної зброї.

2  Призначення прицільних пристроїв до АК-74 (РПК-74).

3  Призначення ударно-спускового механізму АК-74.

4  З чого складається ЗІП до АК-74 ?

5  Будова магазина до АК-74.

6  Від чого залежить скорострільність автомата?

7  Принцип дії пістолета Макарова.

8  Порядок зберігання стрілецької зброї у різних умовах.

Характеристика боєприпасів до РПГ-7.РОЗДІЛ 3

 

ПРИЙОМИ ТА ПРАВИЛА СТРІЛЬБИ З АВТОМАТА

 

 

3.1 Приготування до стрільби. Підготовка упору до

стрільби

 

Навчання особового складу ракетних і артилерійсь­ких підрозділів умілого і ефективного використання стрі­лецької зброї в сучасному бою здійснюється відповідно до вимог, викладених у Курсі стрільб зі стрілецької зброї для частин і підрозділів родів військ, Програми навчання та Настанови зі стрілецької справи [7].

Успішне відпрацювання Курсу стрільб забезпечуєть­ся:

-           відмінним знанням особовим складом матеріаль­ної частини зброї та боєприпасів, основ та правил стрільби, умінням швидко виявити цілі і визначити відстань до них, а також чіткими діями зі зброєю під час стрільби;

-           високою методичною підготовкою сержантів і якісним проведенням занять з вогневої підготовки;

-           систематичним проведенням стрілецьких трена­жів і змагань зі стрільби;

-           справним станом та правильною підготовкою зброї та боєприпасів до стрільби;

-           умілим використанням навчально-матеріальної бази для створення різноманітної мішеневої обстановки на глибину дійсного вогню зі штатної зброї;

-           високою дисциплінованістю особового складу;

знанням та виконанням особовим складом вимог заходів безпеки під час проведення стрільби зі стрілецької зброї.Стрільба з автомата (кулемета) може вестися з місця і під час руху. Стрільба з місця залежно від умов місцевості і вогню противника ведеться з положення стоячи, лежачи і з коліна. Для маскування і захисту від вогню противника, а також для зручності ведення вогню використовуються різ­ні укриття, місцеві предмети і упори. Під час руху стрільба ведеться на ходу без зупинки або з короткою зупинкою.

Стрільба з автомата (кулемета) складається з підгото­вки до стрільби, здійснення стрільби (пострілу) і припи­нення стрільби.

Підготовка до стрільби включає прийняття положен­ня для стрільби і заряджання автомата.

Здійснення стрільби (пострілу) включає установку прицілу, прикладку, прицілювання, спуск курка і утриман­ня автомата під час стрільби.

Припинення стрільби може бути тимчасове і повне. У першому випадку припиняється натиснення на спусковий гачок, і автомат ставиться на запобіжник, у другому - ав­томат розряджається.

Кожен автоматник (кулеметник), керуючись загаль­ними правилами виконання прийомів стрільби, повинен з урахуванням своїх індивідуальних особливостей, виробити і застосовувати найбільш вигідне і стійке положення для стрільби, добиваючись одноманітного положення корпуса, рук і ніг.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 


Похожие статьи

В Є Житник, В І Макеєв - Вогнева підготовка