О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання - страница 13

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


 

% зо
Таблиця 2.15

Динаміка інноваційної активності і впровадження інновацій у промисловості

Харківської області [173; 175]

 

п/п

Показник

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

Питома вага промислових підприємств, що займалися інноваціями, % до загальної кількості

1

Україна

18

16,5

18

15,1

13,7

11,9

11,2

14,2

13

12,8

13,8

16,2

 

Харківська область

20

24,9

26,1

16,7

18

17,8

18,5

18

13,1

15,8

19,7

18,4

 

Питома вага промислових підприємств, що впроваджували інновації, % до загальної кількості

2

Україна

14,8

14,3

14,6

11,5

10

8,2

10

11,5

10,8

10,7

11,5

12,8

 

Харківська область

15

17,5

19,7

13,4

13,6

11

17,5

14,6

11,5

15

18

17,5

 

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі

промислової,

%

 

 

 

 

 

 

 

3

Україна

 

6,8

7

5,6

5,8

6,5

6,7

6,7

5,9

4,8

3,8

3,8

 

Харківська область

 

17,8

10,6

5,3

9,7

9,8

8,3

6,2

7,4

4,7

3,1

2,4

 

Упроваджено нових технологічних процесів, процесів

4

Україна

1403

1421

1142

1482

1727

1808

1145

1419

1647

1893

2043

2510

 

Харківська область

126

131

179

172

108

112

116

96

95

760

877

708

 

Харківська область, у % від загальної кількості

9

9,2

15,7

11,6

6,3

6,2

10,1

6,8

5,8

40,1

42,9

28,2

 

у тому числі маловідходні, ресурсозберігаючі

 

Україна

430

469

430

606

645

690

424

634

680

753

479

517

 

Харківська область

33

27

86

61

43

46

65

44

51

275

38

45

4.1

Харківська область, у % від загальної кількості

7,7

5,8

20

10,1

6,7

6,7

15,3

6,9

7,5

36,5

7,9

8,7

 

Освоєно виробництво іноваційних видів продукції, найменувань

5

Україна

15323

19484

22847

7416

3978

3152

2408

2526

2446

2685

2408

3238

 

Харківська область

810

1437

1620

219

191

161

137

175

167

197

191

169

 

Харківська область, у % від загальної кількості

5,3

7,4

7,1

3

4,8

5,1

5,7

6,9

6,8

7,3

7,9

5,2

 

з них нові види техніки

5.1

Україна

631

610

520

710

769

657

786

881

758

641

663

897

 

Харківська область

57

86

75

32

60

64

82

74

63

61

62

83

 

Харківська область, у % від загальної кількості

9

14,1

14,4

4,5

7,8

9,7

10,4

8,4

8,3

9,5

9,4

9,3

Дані свідчать, що питома вага промислових підприємств, які займалися інноваційною діяльністю та впроваджували інновації в Харківській області, перевищує аналогічні показники по Україні, навіть у кризові періоди, що позитивно характеризує перебіг інноваційних процесів на промислових підприємствах області та високу інноваційну активність у регіоні.

Стосовно впровадження інновацій промислові підприємства області приділяють значну увагу впровадженню нових технологічних процесів (табл. 2.15), питома вага яких щодо України у 2009 - 2011 роках різко збільшилась порівняно з попередніми роками, що є суттєвим внеском у техніко-технологічний розвиток промислового комплексу області, а отже, в підвищення рівня виробництва і якості продукції.

Також промислові підприємства освоюють нові види продукції, питома вага яких щодо їх кількості по Україні у 2009 - 2010 роках збільшилась до 7,3 та 7,9 % відповідно, але у 2011 році зменшилась до 5,2 %. Загалом по області у 2011 році відбулося зменшення кількості освоєних нових видів продукції на 11,5 %, у той час як по Україні цей показник збільшився на 34,4 %, що свідчить про відставання області в освоєнні інноваційної продукції та необхідності збільшення темпів упровадження продуктових інновацій у промислове виробництво, які сприятимуть якісному оновленню асортименту продукції, задоволенню ринкових потреб, формуванню позитивного іміджу промислових підприємств.

Але позитивним моментом є динаміка засвоєних нових видів техніки, кількість яких за 2009 - 2011 роки зростала, а питома вага Харківської області в загальній кількості засвоєних нових видів техніки по Україні знаходиться на рівні 9 %, що вище показника засвоєння інноваційних видів продукції. Така ситуація свідчить про пріоритетні напрями інноваційної діяльності Харківської області, а саме: впровадження прогресивних технологій, засвоєння виробництва нових видів техніки.

За напрямами інноваційних витрат промислові підприємства здійсню­вали: дослідження та розробки, придбання машин, обладнання, пов'язаних з упровадженням інновацій, придбання нових технологій, підготовку виробництва до впровадження інновацій та інші. Серед наведених напрямів найбільшу увагу промислові підприємства приділяли придбанню машин, обладнання і проведенню досліджень та розробок (рис. 2.9).о

I—Роки

 

 

 

 

 

 

Таким чином, мезоекономічне середовище також позитивно впли­ває на зростання сили і вартості брендів промислових підприємств Харківської області загалом та машинобудівних зокрема. Тому доцільно провести додаткові дослідження результатів діяльності машинобудівних підприємств Харківської області, що традиційно є визнаним машино­будівним центром України.

Діяльність машинобудівних підприємств зумовлюється впливом значної кількості факторів як зовнішнього, так і внутрішнього середовищ, що створюють позитивні або негативні умови формування і використання брендів. Тому доцільним є визначення основних тенденцій зміни цих факторів, ступеня їх впливу на бренди підприємств, які є часткою їх нематеріальних активів, явних та латентних взаємозв'язків. Виявити такі тенденції можливо з використанням системи часткових показників, що повною мірою характеризують стан і результати використання всіх економічних ресурсів підприємств у сфері виробництва та обігу за всіма видами діяльності, включаючи ті з них, які найбільше сприяють розвитку підприємств.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання