О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання - страница 17

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

Рейтинги ТОП-20 вартості капіталу брендів країн світу у 2011 році, млн дол. [197]

 

п/п

США

 

Росія

 

Німеччина

Франція

 

Італія

 

 

бренд

вар­тість

бренд

вар­тість

бренд

вар­тість

бренд

вар­тість

бренд

вар­тість

1

Google

92366

Beeline

8000

Mercedes-Benz

25500

Louis Vuitton

14130

Ferrari

5520

2

Walmart

85631

МТС

6800

BMW

20000

AXA

5091

Gucci

4615

3

Coca-Cola

68940

"Балтика"

3150

Audi

15620

Christian Dior

4346

Prada

4439

4

Microsoft

63782

"Лукойл"

1280

Porsche

10000

Credit Agricole

3905

Giorgio Armani

4012

5

McDonald's

49845

Smirnoff

1000

Volkswagen

6500

President

3427

Martini

3007

6

Apple

39558

"Яндекс"

911

Allianz

5940

Hennessy

3278

Dolce & Gabbana

2587

7

Nike

35390

"Зеленая марка"

880

Bosch

5055

Auchan

3059

Bulgari

2241

8

Windows

25899

ВТБ банк

755

Siemens

4610

L'Oreal

2949

Barilla

1883

9

Facebook

24485

"ТНК"

724

METRO

4115

Moet & Chandon

2910

Chicco

1742

10

Amazon.com

20236

"Растишка"

720

T-Mobile

3880

Chanel

2832

Benetton

1258

11

IBM

20144

"Газпром"

700

Deutsche Bank

3620

BNP

2555

Generali

1237

12

Gillette

18669

"Мегафон"

690

Opel

3200

Total

2485

Intesa Sanpaolo

1148

13

Disney

18510

"Сбербанк"

560

Adidas

3113

SFR

2330

Diesel

1082

14

Pepsi

15937

"Магнит"

551

Continental

2980

Renault

2135

Pirelli

1023

15

Mobil

15214

"Вконтакте.ру"

532

Nivea

2350

Michelin

2018

Lamborghini

1001

16

Citi

14997

"НТВ"

507

Puma

2262

Perrier

1934

UniCredit

950

17

Motorola

14554

Альфа-Банк

447

Krombacher

2105

Peugeot

1898

Nutella

922

18

iPhone

13910

"Одноклассники"

438

Bitburger

1955

Carrefour

1842

Indesit

857

19

Verizon

12348

"Евросеть"

412

Lidl

1912

Tefal

1764

Versace

852

20

Pampers

11168

"Простоквашино"

395

Oettinger

1890

Actimel

1739

Maserati

842


Значна кількість виробничо-технічної продукції України в складі промислового комплексу колишнього СРСР, що ще 20 років тому практично не мала конкуренції на внутрішньому та була досить популярною на зовнішньому ринку, сьогодні, практично, пішла в небуття. Приклад з тенденцій на ринку пасажирських авіаційних машин наведено у табл. 2.20.

Ринки ж функціонують безперервно і їх розвиток підсилюється й стимулюється глобалізацією, підкріплюється зростанням ролі ЗМІ та Інтернету - необхідними чинниками інформаційного суспільства. У цьому процесі виграють ті бренд-менеджери, які мають професійне відчуття, що потрібно робити: створювати новий бренд, покладатися на еволюцію чи проводити політику ребрендингу [109].

Як було зазначено, для значної кількості промислових підприємств України створювати бренд з самого початку, не використовуючи той досвід підприємства, що сформувався під час попередньої діяльності, є набагато складнішим і коштовнішим. Здебільшого ринок (у тому числі і міжнародний) або сприймає підприємство позитивно (за радянських часів якість продукції, що експортувалася, досить жорстко контролювалася державою), або не знає його зовсім, тобто існуючий в Україні бренд, як правило, сприймається на міжнародних ринках як новий.

Сучасний ринок вимагає того, щоб підприємства піклувались про свою репутацію, яка, як було зазначено, формується на основі створення бренда і яку необхідно розглядати як нематеріальний ресурс підприємства.

Світова практика свідчить про те, що проблемам розвитку брендів приділяється значна увага як на рівні керівництва компаній і окремих струк­турних підрозділів, створених з метою управління брендом, так і на рівні зов­нішніх консалтингових організацій, які спеціалізуються на реалізації проектів із розробки концепцій бренда та просування брендів на ринку [109].Для українських підприємств ця проблема є досить новою, тому потребує підвищеної уваги, особливо в аспекті аналізу можливостей реаль­ного використання брендів як важливого економічного ресурсу підприємств в умовах розвитку економіки знань. Тому актуальним є дослідження не обхід-ності та результатів використання брендів крупними промисловими підпри­ємствами, які мають тривалу історію існування і відомі не тільки на вітчиз­няному ринку, а й на міжнародних.

З метою виявлення основних факторів, які визначають бренд та впливають на процес його формування, було проведено анкетування на крупних машинобудівних підприємствах міста Харкова, які функціонують на ринках олігополії [110]. В анкетуванні брали участь менеджери середнього та вищого рівней управління, що зумовлене необхідністю їх активної участі в процесі брендингу, оскільки від того, наскільки активно вони формують та розвивають свій бренд, залежить успішність діяльності підприємства, просування продукції, а також можливість залучення додаткових інвести­ційних ресурсів. Основним позитивним результатом анкетування є той факт, що всі респонденти визначають наявність бренда у своїх підприємств. На питання щодо наявності у підприємств власного бренда 100 % респондентів дали позитивну відповідь.


На питання щодо наявності у бренда основних складових та їх значущості були отримані результати, наведені в табл. 2.21.Згідно з даними табл. 2.21, більшість опитуваних ототожнюють бренд з ім'ям підприємства, його торговою маркою, популярністю (відомістю) підприємства, що підтверджує традиційне сприйняття ними бренда, як інструмента ідентифікації товарів, послуг або підприємства загалом та поширення інформації про нього шляхом маркетингових комунікацій. Тобто менеджери не розглядають бренд як інструмент залучення додаткових ресурсів і підвищення вартості підприємства як спосіб формування додаткових цінностей. Це є негативним моментом, який свідчить про вузьке трактування бренда тільки з юридичної точки зору.

Що стосується оцінки значущості складових, то слід зазначити, що більшість респондентів в якості найбільш значущих складових бренда назвали ім'я, його популярність та довіру до продукції споживачів.

Саме довіра споживачів та ім'я бренда, яке впливає на поведінку споживачів та сприяє здійсненню купівель, лежить в основі психологічно-комунікативного трактування сутності бренда. Це свідчить, що менеджери розуміють важливість цієї ролі бренда в сучасному ринковому середовищі.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання