О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання - страница 31

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

Х47

Показники структури витрат реалізованої продукції

Виробничі витрати

Х48

Адміністративні витрати

Х49

Витрати на маркетинг і рекламу

Х50

Показники структури матеріальних ресурсів в обігових засобах

 

за їх питомою вагою

 

Виробничі запаси

Х51

Незавершене виробництво

Х52

Готова продукція

Х53

Показники ефективності інвестицій

Питома вага інвестицій в основний капітал у загальному капіталі

Х54

Питома вага інвестицій в основний капітал у власному капіталі

Х55

Питома вага інвестицій у загальному капіталі

Х56

Питома вага реальних інвестицій у власному капіталі

Х57

Питома вага реальних інвестицій у матеріальні активи в загальному обсязі

Х58

реальних інвестицій

 

Питома вага інвестицій у нематеріальні активи в загальному обсязі інвестицій

Х59

Питома вага інвестицій на інновації в загальному обсязі інвестицій

Х60

Питома вага інвестицій на обчислювальну техніку й програмне забезпечення в

Х61

загальному обсязі інвестицій у нематеріальні активи

 

Закінчення табл. А.2

 

1 2

Питома вага нематеріальних активів у загальній вартості необоротних активів Х62

Питома вага нематеріальних активів у загальній вартості активів Х63

Показники джерел фінансування реальних інвестицій

Питома вага фінансування реальних інвестицій за рахунок власних коштів підприємства у загальній сумі джерел фінансування

Х64

Питома вага фінансування реальних інвестицій за рахунок амортизаційних відрахувань підприємства у сумі джерел фінансування за рахунок власних коштів підприємства

Х65

Показники ефективності інновацій

Питома вага інвестицій на інновації в загальному капіталі Х66

Питома вага інвестицій на інновацію у власному капіталі Х67

Питома вага витрат на дослідження й розробки (без урахування амортизації) у загальному обсязі витрат на інновації

Х68

Питома вага витрат на машини, устаткування й програмне забезпечення, пов'язане із упровадженням інновацій у загальному обсязі витрат на інновації

Х69

Питома вага інших витрат на інновації в загальному обсязі витрат на інновації Х70

Питома вага власних інвестицій на технологічні інновації в загальному обсязі витрат на інновації

Х71

Питома вага бюджетних інвестицій на технологічні інновації в загальному обсязі інвестицій на інновації

Х72

Питома вага інвестицій вітчизняних інвесторів у загальному обсязі витрат на інновації

Х73

Питома ваги інвестицій іноземних інвесторів у загальному об'ємі витрат на інновації

Х74

Питома вага відвантаженої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої продукції

Х75

Питома вага відвантаженої продукції, яка зазнала істотних технологічних змін або  заново  впроваджена   протягом  трьох  років,   у  загальному обсязі відвантаженої продукції

Х76

Питома вага відвантаженої продукції, для якої був удосконалений технологічний процес виготовлення, у загальному обсязі відвантаженої продукції

Х77

Питома вага переданих нових технологій в Україні в загальному обсязі переданих технологій

Х78

Питома вага переданих нових технологій за рубіж у загальному обсязі переданих технологій

Х79

Показники оновлення продукції

Питома вага нової продукції в загальному обсязі виробленої продукції Х80

Питома вага нової продукції, поставленої на експорт, у загальному обсязі реалізованої нової продукції

Х81


Лістинги застосування методу головних компонент за багатовимірним факторним аналізом та кореляційно-регресійного аналізу результатів діяльності підприємств машинобудування Харківського регіону за період з 2007 по 2011 роки

Рис. Б.1. Результати багатовимірного факторного аналізу з використанням методу головних компонент


Variable

Factor Loadings (Varimax rav^ (3) Extraction: Principal components (Marked loadings are >,700000)

 

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

Factor 5

Factor 6

Factor 7

Factor 8

Х1

0,305630

0,100291

0,000011

0,342850

0,627147

-0,185280

0,257417

0,005125

Х4

0,658426

-0,196703

0,223288

0,133131

0,370513

-0,242277

0,043555

0,118899

Х5

0,571200

-0,370483 I 0,300807

0,096306

0,039328

-0,227026

0,059862

0,142877

Х8

0,836367

0,002049

-0,104197

0,077830

0,245234

-0,174229

0,028844

0,029284

Х10

0,013402

-0,024709

0,086195

0,005471

0,669977

0,343097

-0,279245

0,012252

Х14

0,150493

-0,258244

0,619519

-0,286860

-0,127616

0,001790

0,163985

0,106065

Х19

0,033018

0,080225

-0,126893

0,049612

0,701815

-0,128164

0,130288

0,035836

Х20

-0,109322

0,062663 I 0,294823

0,100635

-0,259865

0,031166

0,139008

-0,510007

Х21

0,284393

0,180670 I -0,195833

-0,051799

0,768478

-0,099281

0,111193

0,225245

Х26

-0,005405

-0,654081

-0,097027

0,131203

0,010024

-0,026528

0,484928

0,187700

Х28

-0,032636

0,010117

-0,514441

-0,371459

-0,455435

0,132847

0,125163

0,124520

Х29

0,068864

-0,927504

0,001167

-0,125933

-0,101961

0,010490

0,114571

0,095339

Х32

0,087703

0,218772

0,258268

0,415806

-0,233512

0,121004

0,209990

0,493066

ХЗЗ

0,177357

-0,197428

0,340322

0,406341

0,096637

0,001583

0,043877

0,509515

Х35

0,843494

-0,196140

0,015533

-0,078162

-0,071080

0,069119

-0,163392

-0,069720

Х37

0,093254

0,155647

0,077999

0,768862

0,050194

-0,183594

0,041302

-0,047201

Х38

-0,031905

-0,032792

0,072299

0,631572

0,252864

0,042215

-0,131630

0,021108

Х39

-0,167397

-0,275332

-0,109710

-0,097912

0,123235

0,148271

-0,086758

0,753437

Х48

0,294512

0,164364

-0,342338

0,091376

0,125839

-0,220159

0,570273

0,130843

Х49

-0,074713

0,060660

-0,120324

0,034107

-0,044249

0,933165

0,024352

0,044436

Х50

0,079265

-0,280337

0,711208

0,310437

0,259637

-0,033363

-0,304571

-0,088530

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання