О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання - страница 47

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

1

8

1

2

1

 

9

1

2

2

1

10

1

2

2

1

11

 

1

2

1

12

1

2

2

1

13

1

2

2

1

14

 

1

1

 

15

1

2

2

1

16

1

2

2

1

17

1

2

2

1

18

1

2

2

1

19

1

2

2

1

20

1

2

2

1

21

1

2

2

1

22

 

1

2

1

23

1

2

2

1

24

 

1

2

1

25

1

2

2

1

26

1

2

2

1

27

1

2

2

1

28

 

1

2

1

29

1

2

1

2

30

1

2

2

1

Сума балів

37

53

57

33

Значущість складових

0,411

0,589

0,633

0,367

Середнє значення

1,233

1,767

1,900

1,100

Всього сума рангів (Rij)

37,0

53,0

57,0

33,0

R середня

75

 

 

 

(Rij-Rr

1444

484

324

1764

Сума квадратів відхилень

4016

 

 

 

Коефіцієнт конкордації, W

0,892

 

 

 

Зразок анкети для опитування споживачів

АНКЕТА

для проведення опитування споживачів (промислових підприємств), які використовують продукцію машинобудівного комплексу (для формування та оновлення активної частини ОВФ, а також для використання в виробничому процесі) для оцінки ступеня емоційної задоволеності певною торгової маркою (брендом)


Назва Вашої організації

1.    Чи виникають у Вас патріотичні відчуття, коли Ви обираєте та споживаєте продукцію торгової марки, яка є вітчизняною?

Так, завжди

Не завжди, але доволі часто Дуже рідко Ні, ніколи

2.    Як Ви вважаєте, продукція даного підприємства сприяє вирішенню екологічних проблем, а саме: зменшує рівень забруднення зовнішнього середовища та покращує екологічний рівень Вашого виробництва?

Так □

Скоріше так, ніж ні Скоріше ні, ніж так

Ні □

3.    Чи погоджуєтесь Ви з таким твердженням: виробник продукції даного підприємства зробив усе можливе, щоб попередити виникнення травматичних та небезпечних випадків на виробництві.

Так, погоджуюсь □

Скоріше погоджуюсь, ніж ні □Скоріше не погоджуюсь, ніж так □ Ні, не погоджуюсь □

4.    Як Ви вважаєте, продукція даного підприємства задовольняє сучасним вимогам та тенденціям за дизайном, формою, кольором та є естетичною?

Так □

Скоріше так, ніж ні □ Скоріше ні, ніж так □

Ні □

5.    Як Ви можете оцінити ступінь відповідності продукції даного підприємства антропометричним параметрам.

Відповідає повністю □

Скоріше відповідає, ніж ні □ Скоріше не відповідає, ніж відповідає Зовсім не відповідає

6.    Утилізація продукції не впливає негативно на забруднення навколишнього середовища.

Так □

Скоріше так, ніж ні □ Скоріше ні, ніж так □

Ні □

7.    Чи погоджуєтесь Ви з таким твердженням: використання цієї продукції в виробничому процесі сприяє підвищенню продуктивності праці.

Так, погоджуюсь □

Скоріше погоджуюсь, ніж ні □ Скоріше не погоджуюсь, ніж так □ Ні, не погоджуюсь □

8.    Як Ви вважаєте, при роботі на цьому обладнанні підвищується рівень мотивації робітників та їх креативності, а також зацікавленості в кінцевих результатах своєї праці?

Так □

Скоріше так, ніж ні □ Скоріше ні, ніж так □9.         Як Ви вважаєте, застосування цього обладнання дозволяє скоротити
кількість робочих місць, що використовують ручну працю, або підвищує питому
вагу автоматизованої праці?

Дозволяє □

Скоріше дозволяє, ніж ні □ Скоріше не дозволяє, ніж дозволяє □ Зовсім не дозволяє □

10.      Як Ви вважаєте, використання цього обладнання сприяє підвищенню рівня визнання Вашої майстерності та професіоналізму?

Так □

Скоріше так, ніж ні □ Скоріше ні, ніж так □

Ні □

11.      Як Ви вважаєте, використання цього обладнання покращує перебіг процесу праці та сприяє скороченню конфліктів на виробництві і покращенню взаємовідносин між співробітниками підприємства?

Так □

Скоріше так, ніж ні □ Скоріше ні, ніж так □

Ні □

12.      Як Ви вважаєте, використання цього обладнання дозволяє сформувати приналежність підприємства до групи підприємств-лідерів у галузі з використання новацій?

Так □

Скоріше так, ніж ні □ Скоріше ні, ніж так □

Ні □

14.      Чи відомо Вам про визнання товарної марки на внутрішньому ринку під час участі у виставках, професійних конкурсах тощо?Чи отримувала ця товарна марка визнання на внутрішньому ринку під час участі у виставках, професійних конкурсах тощо?

Так, досить часто □

Часто □

Іноді Ніколи

15.      Чи відомо Вам про отримання товарною маркою визнання на зовнішньому ринку під час участі у виставках, професійних конкурсах тощо?

Інформація широко відома

Відомо про деякі випадки □ Інформація практично відсутня Не відомо

16.      Чи отримувала товарна марка визнання на зовнішньому ринку під час участі у виставках, професійних конкурсах тощо?

Так, досить часто □

Часто □

Іноді Ніколи

17.      Чи відомо Вам про здійснення патентування розробок підприємства (товарної марки) та їх практичне використання?

Інформація про патентування широко відома □

Відомо про окремі патенти □ Інформація про патентування практично відсутня □ Не відомо □

19.      Чи відомо Вам про здійснення брендом підтримки соціальних проектів та суспільних ініціатив?Чи здійснюється брендом                           підтримка соціальних проектів та суспільних
ініціатив?

Так, досить часто □ Часто □

Іноді Ніколи

20.      Чи відомий та популярний бренд у професійних колах?

Так □

Скоріше так, ніж ні Скоріше ні, ніж так □

Ні

21.      Чи сприяє використання цього бренда підвищенню іміджу Вашого підпри­ємства на ринку?

Так □

Скоріше так, ніж ні Скоріше ні, ніж так □

Ні

22.      Чи сприяє використання цього бренда підвищенню рівня конкурентоспроможності Вашого підприємства на ринку?

Так □

Скоріше так, ніж ні Скоріше ні, ніж так □

Ні

23.      Чи відомо Вам про участь бренда в номінаціях на звання кращого на міжнародному рівні?

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання