О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання - страница 52

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 

7

7

6

6

7

7

8

8

7

7

Закінчення табл. Ж.2

 

Питання анкети

Респонденти

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Макс кількість балів психологічної задо­воленості брендом

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Рівень психологічної задоволеності брендом, %

77,78

77,78

66,67

66,67

77,78

77,78

88,89

88,89

77,78

77,78

Сума балів соціологічної задоволе­ності брендом

20

20

19

21

22

20

20

20

18

20

Макс кількість балів соціологічної задо-воленості брендом

33

33

33

33

33

33

33

33

33

33

Рівень соціологічної задоволеності брендом, %

60,61

60,61

57,58

63,64

66,67

60,61

60,61

60,61

54,55

60,61

Сума балів культурної задоволеності брендом

26

26

29

26

25

25

27

25

25

26

Макс кількість балів культурної задо­воленості брендом

42

42

42

42

42

42

42

42

42

42

Рівень культурної задоволеності брен­дом, %

61,90

61,90

69,05

61,90

59,52

59,52

64,29

59,52

59,52

61,90

Зразок анкети для проведення опитування експертів ВАТ "Турбоатом"

АНКЕТА

для проведення опитування експертної групи (менеджерів середньої та вищої ланки) ВАТ "Турбоатом" щодо визначення пріоритетів цілей та заходів цільової комплексної програми підвищення ефективності використання бренда підприємства


Предмет опитування (основна термінологія)

1. Для визначення локальних пріоритетів цілей ЦКП з підвищення ефективності використання бренда підприємства вкажіть, будь ласка, у виділених сірих клітинах таблиці їх значення у балах від 1 і вище, де 1 - це найвищий пріоритет цілі (цілі можуть мати однаковий пріоритет).
Закінчення табл. 3.1

 

1

2

3

4

5

6

Налагодження парт-

2.8

 

 

 

 

нерських довготривалих відносин з масмедіа та

 

 

 

 

 

забезпечення присуд-

 

 

 

 

 

ності інформації в Інтер-

 

 

 

 

 

неті та соціальних мере-

 

 

 

 

 

жах

 

 

 

 

 

Зростання фінансової стабільності та забез-

2.9

 

 

 

 

печення високої рента-

 

 

 

 

 

бельності інвестованого

 

 

 

 

 

капіталу

 

 

 

 

 

Забезпечення ідеологіч-

2.10

 

 

 

 

ної задоволеності спо-

 

 

 

 

 

живачів

 

 

 

 

 

Забезпечення психо-

2.11

 

 

 

 

логічної задоволеності

 

 

 

 

 

споживачів

 

 

 

 

 

Забезпечення соціоло-

2.12

 

 

 

 

гічної задоволеності

 

 

 

 

 

споживачів

 

 

 

 

 

Забезпечення культур-

2.13

 

 

 

 

ної задоволеності спо-

 

 

 

 

 

живачів

 

 

 

 

 


2. Визначте, будь ласка, локальні пріоритети альтернативних заходів у балах, де 1 бал має вищий пріоритет альтернативного заходу, а 5 - нижчий пріоритет заходу, які були запропоновані для досягнення цілі з підвищення ефективності використання бренда підприємства:Закінчення додатка З Закінчення табл. 3.2

Дякуємо Вам за підтримку та допомогу в проведенні досліджень!1                                          I    2    I              3                  I 4

Активна участь підприємства у професійних заходах, тематичних виставках, презентаціях нової продукції тощо

3.13

Забезпечення соціологічної задоволеності споживачів

 

Активна участь підприємства у соціальних проектах та суспільних регіональних прог­рамах щодо вирішення громадських проблем екології, зайнятості, охорони здоров'я

3.14

 

 

Активна участь підприємства, продукції, бізнес-проектів у номінаціях і конкурсах на звання кращих на рівні галузі, регіону, країни, між­народному рівні, а також у професійних заходах та ініціативах уряду

3.15

Забезпечення культурної задоволеності споживачів

 

Участь підприємства (організаційна та фінан­сова) у культурних заходах, мистецьких проек­тах

3.16

 

 

Результати опитування експертів ВАТ "Турбоатом" щодо пріоритетів цілей та заходів цільової комплексної програми підвищення ефективності використання бренда підприємства

Таблиця И.1


Розрахунок пріоритетів цілей та заходів ЦКП і коефіцієнтів конкордації
Закінчення додатка И Закінчення табл. И.1Зміст

 

 

Вступ.................................................................................................................................................. 3

Розділ 1. Теоретичне забезпечення формування та використання
бренда промислового підприємства............................................................................................... 6

1.1.   Соціально-економічна сутність та види брендів...................................................... 6

1.2.   Процес формування та використання бренда підприємства ...29

1.3.   Узагальнення методичного забезпечення з визначення

ефективності використання бренда підприємства ..................... 47

Висновки до розділу 1 ........ 62

Розділ 2. Аналіз тенденцій використання брендів промислових
підприємств .... 64

2.1.   Аналіз тенденцій господарювання у зовнішньому середовищі
промислових підприємств .......... 64

2.2.   Визначення основних тенденцій діяльності підприємств
машинобудування Харківського регіону
.................................................................................... 86

2.3.   Аналіз використання брендів підприємствами

машинобудування....................................................................................................................... 106

Висновки до розділу 2................................................................................................................ 120

Розділ 3. Методичне забезпечення ефективності використання бренда
промислового підприємства...................................................................................................... 123

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 


Похожие статьи

О М Ястремська, О М Тімонін, К О Тімонін - Бренди промислових підприємств формування та ефективність використання