Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 28

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

Якість випущеної продукції та послуг, формування внутрішніх стандартів компанії для контролю якісної зміни якості не так самої продукції, як усіх процесів від виробництва до збуту

Рівень 5 (найвищий)

Бізнес

Управління

Комерційний успіх

Інформаційні зв'язки Планування

Стійкість Пріорітет

Усі процеси ретельно контролюються як на рівні не відповідності заданим параметрам організації виробництва, так і на рівні якості Характеризується як управління, притаманне компанії-лідеру, здатному на основі кількісних критеріїв управляти якістю по всьому  ланцюжку,  включаючи  поставку,  виробництво, збут, подальше обслуговування і з врахуванням цього оптимізувати усі свої процеси

Найменша   залежність   від   конкретної   особистості, успіх виявляється чітко організованою і спланованою роботою людей Відпрацьовані і оптимізовані

Формалізація бізнес-процесів і ринкових перспектив дозволяє не тільки прорахувати стратегічні плани, а й оптимізувати шляхи їх досягнення Максимальна

Досягнення   і   збереження   технологічної,   організаційної та фінансової переваги

Проаналізувавши вищенаведену інформацію, можна зробити висновок, що на сьогодні відсутня єдність підходів щодо кількості стадій життєвого циклу підприємства та їх змісту, саме тому нами запропоновано взяти за основу стадії життєвого циклу підприємства, які, на нашу думку, максимально точно відображають стан підприємства впродовж здійснення ним господарської діяльності, які впливають на структуру джерел фінансування активів, і які слід враховувати при управлінні власним капіталом та зобов'язаннями:

1. Стадія зародження (створення) - стадія, на якій підприємство тільки починає вести господарську діяльність; характеризується заснуванням підприємства,   визначенням   основного   виду   діяльності, формуваннямстатутного капіталу та внесенням засновниками їхніх часток відповідно до статуту підприємства. На даній стадії підприємство здійснює підготовчу господарську діяльність: займається питаннями, пов'язаними зі створенням, реєстрацією підприємства, закупівлею сировини, матеріалів, обладнання, устаткування та інших виробничих потужностей, необхідних для здійснення основного виду діяльності. Таким чином, на даному етапі підприємству притаманна не прибуткова, а збиткова робота.

2.   Стадія зростання (становлення) - дана стадія характеризується початком здійснення підприємством своєї виробничо-господарської діяльності, заради якої підприємство було створене. Витрати на матеріали, які були понесені, починають окупатися за рахунок доходів. Підприємство ще не приносить прибутків, але вже не несе збитків. Таким чином, підприємство досягає точки беззбитковості.

3.   Стадія стабілізації (пік діяльності) - підприємство впевнено займає свої позиції серед конкурентів. Починають мати місце прибутки, оскільки збільшуються обсяги виробництва і разом з тим збільшуються обсяги реалізації продукції. На даній стадії підприємство впевнено себе почуває на ринку та має вигідне становище серед конкурентів, може мати місце максимальний рівень прибутків протягом усього життєвого циклу.

4.   Стадія спаду (занепад) - на даному етапі спостерігається зменшення обсягів реалізації та відповідно зниження рівня прибутку. Посилюється конкуренція, тим самим стає складніше отримати стабільні позиції на ринку. Саме тому дана стадія вважається завершальною у життєвому циклі підприємства, і зазвичай закінчується його банкрутством.

Також, в процесі аналізу акціонерних товариств прослідковано наступну тенденцію: підприємство не завжди проходить лише чотири основні етапи свого життєвого циклу, зазвичай воно коливається від шести до семи стадій. Такі процеси мають назву ланцюг життєвого циклу пасивів підприємства (рис. 3.6).

Існує два шляхи протікання життєвого циклу дані шляхи зображені на рис. 3.6. Необхідно зауважити, що кожен з етапів життєвого циклу може тривати необмежену кількість часу; це пов'язане із фінансовими можливостями, які були закладені в підприємстві ще на початковій стадії.Стабілізація
____ ;;_____


СпадСпад

Рис. 3.6. Ланцюг стадій життєвого циклу підприємства Таким чином, зважаючи на те, що діяльність підприємства має циклічний характер, можна зробити висновок, що всі явища та процеси, які відбуваються на підприємстві, також підпорядковуються законам циклічності. Не виключенням є й власний капітал та зобов'язання, що формують собою пасиви підприємства. Поведінка пасивів на основних стадіях життєвого циклу є безпосередньо залежною від цих стадій, тобто на кожній стадії життєвого циклу підприємства буде мати місце стадія життєвого циклу пасивів.

Для того, щоб дослідити поведінку пасивів на різних етапах життєвого циклу підприємства, здійснено аналіз вісімдесяти українських акціонерних товариств публічного і приватного типу та прослідковано тенденцію до змін, які відбуваються на тому чи іншому етапі (табл. 3.11).

Таблиця 3.11. Аналіз питомої ваги елементів пасиву у публічних та приватних акціонерних товариствах на різних етапах життєвого циклу

 

Акціонерні товариства (рік)

Власний капітал

Довгострокові зобов'язання

Поточні зобов'язання

1

2

3

4

Стадія зародження

ПрАТ "Нива 2008" (2008)

96,52%

0,00%

3,48%

ПАТ "НЦЗ"(2011)

97,87%

0,00%

2,13%

ПАТ "МТЗ" (2011)

96,54%

1,36%

2,10%

ПАТ "Запоріжсклофлюс" (2011)

91,34%

0,00%

8,66%

ПрАТ "Профтаксі" (2011)

96,02%

0,00%

3,98%

ПАТ "Каланчацьке АТП-16549" (2011)

92,50%

0,00%

7,50%

ПАТ "ТЦ "Білий лебідь" (2011)

93,17%

0,68%

6,15%

ПАТ "Придніпровське" (2010)

98,61%

0,00%

1,39%

ПАТ "Трест "ЗАБ" (2010)

95,84%

0,00%

4,16%

ПАТ "Запоріжавтотранс" (2010)

93,71%

0,44%

5,85%

ПрАТ "Чернігівфото" (2011)

96,74%

0,00%

3,26%

ПрАТ "Добробут" (2011)

93,88%

0,00%

6,12%

Продовження табл. 3.11

 

1

2

3

4

ПрАТ "Очаківське ХПП" (2011)

99,32%

0,00%

0,68%

ПрАТ "Ельворті Актив" (2011)

99,51%

0,00%

0,49%

ПрАТ    "М'ясо-молочний комплекс

95,93%

0,00%

4,07%

"Сіверський" (2011)

 

 

 

ПрАТ "Ельфорті Груп" (2011)

99,99%

0,00%

0,01%

ПрАТ "Фабрика "Динамо" (2011)

92,88%

0,00%

7,12%

ПрАТ "Дружба" (2011)

96,49%

0,00%

3,51%

ПАТ "Агронива" (2011)

98,20%

0,00%

1,80%

ПАТ "Мукачівприлад" (2011)

94,05%

0,00%

5,95%

Стадія зростання

ПАТ        "Судноплавна компанія

86,32 %

1,08 %

12,60 %

"Укррічфлот" (2007)

 

 

 

ПАТ"Баглійський    завод котельно-допоміжного         устаткування і трубопроводів" (2002)

75,93 %

0,00 %

24,07%

ПАТ   "Завод   монтажних виробів"

79,27 %

0,00 %

20,73 %

(2008)

 

 

 

ПАТ "Ушицький комбінат будівельних

83,00 %

0,00 %

17,00 %

матеріалів" (2009)

 

 

 

ПАТ "Галенергобудпром" (2011)

88,58%

1,58%

9,84%

ПАТ        "Добротвірський завод

97,90%

0,00%

2,10%

"Буддеталь"(2008)

 

 

 

ПАТ   "Дослідний електромонтажний

93,48%

1,40%

5,12%

завод" (2007)

 

 

 

ПАТ "Склоприлад" (2011)

74,04%

15,18%

10,78%

ПАТ "Ужгородське АТП-12107" (2011)

78,47%

9,95%

11,58%

ПАТ "ЛУМ" (2011)

83,86%

0,00%

16,14%

ПрАТ "Агротехсервіс" (2011)

71,59%

0,00%

28,41%

ПАТ "Смілянське АТП 17128" (2011)

86,50%

0,00%

13,50%

ПАТ "ВЗОР" (2011)

77,74%

0,00%

22,26%

ПрАТ "Гагарінський" (2011)

85,98%

0,00%

14,02%

ПрАТ "Будавтодор" (2011)

72,96%

0,00%

27,04%

ПАТ "Азимут" (2011)

76,00%

1,70%

22,30%

ПрАТ "Дніпровська хвиля" (2011)

81,86%

12,49%

5,65%

ПрАТ "Страхова компанія "Ліберті"

81,99%

0,22%

17,79%

(2011)

 

 

 

ПАТ "Миколаївське" (2011)

71,26%

0,00%

28,74%

ПАТ "Підгур'ївське" (2011)

87,40%

0,00%

12,60%

Стадія стабілізації

ПАТ     "Кременчуцька трикотажна

64,98%

0,00%

35,02%

фабрика" (2011)

 

 

 

ПАТ        "Новокаховський завод

60,84%

0,37%

38,79%

УКРІДРОМЕХ" (2002)

 

 

 

ПАТ "Галенергобудпром" (2007)

67,84%

2,63%

29,53%

ПАТ  "Полтавський турбомеханічний

51,46%

10,04%

38,50%

завод" (2011)

 

 

 

ПАТ "Гідросила (2010)"

66,68%

3,91%

29,41%

ПАТ "Племзавод "Степной" (2011)

56,94%

2,79%

40,27%

ПАТ "Мелком" (2011)

70,12%

0,00%

29,88%

Продовження табл. 3.11

 

1

2

3

4

ПАТ      Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" (2011)

51,25%

0,00%

48,75%

ПАТ "Завод ім. Фрунзе" (2011)

61,71%

12,33%

25,96%

ПАТ "Гідросила МЗТГ" (2011)

68,93%

0,05%

31,02%

ПрАТ "Михайлівський райпостач" (2011)

70,60%

0,00%

29,40%

ПАТ  "Корюківське  АТП  - 17445" (2011)

53,12%

0,92%

45,96%

ПрАТ    "ЗТСК" Запоріжголовпостач" (2011)

69,03%

0,00%

30,97%

ПрАТ   "Новоазовська птахофабрика" (2011)

54, 83%

0,00%

45,17%

ПАТ "Полтавахолод" (2011)

59,94%

16,68%

23,38%

ПАТ "Миронівський агрегатний завод" (2011)

59,28%

0,00%

40,72%

ПАТ "Родина" (2011)

58,38%

0,00%

41,62%

ПАТ "ХНТК" (2011)

53,98%

2,75%

43,27%

ПрАТ "Єлизаветівський елеватор" (2011)

66,03%

1,36%

32,61%

ПАТ "Інститут хлібопродуктів" (2011)

54,82%

0,00%

45,18%

Стадія спаду

ПАТ "Укрімпекс" (2004)

6,93%

0,00%

93,07%

ПрАТ "Запорізьке кар'єроуправління" (2011)

39,93%

41,12%

18,95%

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі