Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 63

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

Постанова КМУ від 02.04.1993 №№ 237

Про надання пільги щодо оподаткування прибутку Макіївського металургійного комбінату

37.

Постанова КМУ від 11.03.2009 №№ 184

Про порядок відрахування у 2009 році державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу)

38.

Постанова КМУвід 01.07.1993 №№ 496

Про звільнення підприємств концерну "Укрвторчормет"від сплати мита, податків на добавлену вартість і на прибуток

У. Накази

39.

Форма, Наказ від 24.01.2011 №> 36

Про затвердження форми Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та форми Повідомлення платника податку про прийняття рішення щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства

40.

Наказ від 01.07.1999 №№ 339

Про внесення змін до Порядку складання декларації про прибуток підприємства та Порядку і форми повідомлення про результати розрахунків авансових внесків податку на прибуток

41.

Наказ, Бланк форми від 28.02.2011 №№ 115

Розрахунок оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності

Продовження Додатку М

 

1

2

42.

Наказ, Бланк форми від 28.02.2011 №№ 115

Розрахунок  оподатковуваного  прибутку  та  податку  на  прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби

43.

Наказ від 01.07.1999 №№ 339

Про внесення змін до Порядку складання декларації про прибуток підприємства та Порядку і форми повідомлення про результати розрахунків авансових внесків податку на прибуток

44.

Наказ, Роз'яснення від 11.12.2007 J№ 696

Про затвердження Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо застосування підпункту   5.3.5 п. 5.3 ст. 5   Закону  України   "Про   оподаткування прибутку підприємств" платниками податку на прибуток - споживачами електричної енергії

45.

Наказ, Роз'яснення від 15.02.2002 №№ 74

Щодо затвердження податкового роз'яснення [щодо застосування підпунктів 4.1.1 пункту 4.1 ст. 4, підпунктів 5.2.1, 5.2.14 пункту 5.2 ст. 5 та підпункту 8.2.1 п. 8.2 ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" при здійсненні платниками податку на прибуток операцій з земельними ділянками та об'єктами незавершеного будівництва]

46.

Роз'яснення, Наказ від 13.02.2003 J№ 71

Про затвердження податкового роз'яснення щодо застосування положень пункту 11.3 статті 11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 року 283/97-ВР стосовно включення торговцями цінними паперами до складу валових доходів прибутку, одержаного від торгівлі цінними паперами і деривативами в період до 01.01.2003 року

47.

Положення, Наказ від 28.12.2000 J№ 353

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"

48.

Форма, Наказ від 28.09.2011 №№ 1213

Про  затвердження  форми  Податкової  декларації  з  податку  на прибуток підприємства

49.

Наказ від 07.11.2011 №№ 1397

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток страховика

50.

Форма, Наказ від 16.05.2011 №> 285

Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

51.

Положення, Наказ від 16.07.2001 №№ 344

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію"

52.

Форма, Наказ від 21.05.2009 №№ 259

Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає   сплаті   до   бюджетів   за   результатами   щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2010 році

53.

Наказ, Форма від 21.02.2011 №> 97

Про   затвердження   форми   Податкової   декларації   з   податку   на доходи (прибуток)страховика

54.

Форма, Наказ, Порядок від 29.01.2003 №№ 42

Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та порядку її складання

55.

Форма, Наказ від 12.05.2008 №№ 294

Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності в 2008 році

Продовження Додатку М

 

1

2

56.

Наказ, Бланк форми від 07.11.2011 №№ 1397

Податкова декларація з податку на прибуток страховика

57.

Порядок, Форма, Наказ від 19.07.2006 №№ 421

Про затвердження форми Розрахунку частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду Державного бюджету України за результатами фінансово-господарської діяльності в 2005 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності в 2006 році та Порядку його складання

58.

Порядок, Форма, Наказ від 22.08.2005 №№ 354

Про затвердження форми розрахунку частини прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду Державного бюджету України за результатами фінансово-господарської діяльності у 2004 році та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році, та порядку його складання

59.

Наказ, Бланк форми від 16.05.2011 №№ 285

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

60.

Порядок, Наказ від 03.04.2007 №№ 207

Про затвердження форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності в 2007 році, та Порядку його складання

61.

Наказ від 21.12.2011 №№ 1683

Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток банку

62.

Порядок, Декларація, Наказ від 04.02.2003 № 54

Про  затвердження  форми  декларації  з  податку  на  прибуток  банку та порядку її складання

63.

Порядок, Наказ від 16.01.2001 №> 15/14

Про затвердження Порядку нарахування частини прибутку (дивідендів) на акції, що належать державі в статутних фондах відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації підприємств Міністерства оборони України, та її перерахування до Державного бюджету України

64.

Наказ від 21.12.2011 №№ 1685

Про затвердження форми Звіту про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів

65.

Порядок, Наказ від 03.09.2003 №№ 417

Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки

66.

Наказ, Бланк форми від 28.09.2011 №№ 1213

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства

67.

Наказ, Бланк форми від 21.05.2009 № 259

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до бюджетів за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2010 році

68.

Наказ, Бланк форми від 12.05.2008 № 294

Розрахунок   частини   чистого   прибутку   (доходу),   що   підлягає   сплаті до державного   бюджету   за   результатами   щоквартальної фінансово-господарської діяльності в 2008 році

69.

Наказ від 28.09.1999 №№ 522

Щодо скасування Порядку нарахування пені на суми недоїмки по податку на прибуток

70.

Наказ, Бланк форми від 21.02.2011 №№ 97

Податкова декларація з податку на доходи (прибуток) страховика

Продовження Додатку М

 

1

2

71.

Бланк форми, Наказ від 03.04.2007 J№ 207

Розрахунок частини чистого  прибутку  (доходу),  що  підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності в 2007 році

72.

Наказ, Бланк форми від 24.01.2011 №№ 36

Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства

73.

Наказ, Бланк форми від 21.12.2011 №№ 1683 Податкова декларація з податку на прибуток банку

74.

Наказ, Бланк форми від 21.12.2011 №№ 1685

Звіт   про   використання   платниками   податку   на   прибуток підприємств вивільнених коштів

75.

Наказ від 11.09.1996 №№ 77

Про визнання такою, що втратила чинність Інструкція про порядок сплати дивідендів    (частини    прибутку)    суб'єктами    підприємницької діяльності, створеними за участю державних підприємств і організацій, затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України від 12.11.93 № 51

76.

Методика, Рішення, Наказ від 22.11.2011 №> 1484, 1689

Про затвердження Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента

77.

Методичні рекомендації, Наказ від 26.08.1998 №№ 80

Методичні рекомендації з визначення прибутку від використання об'єктів промислової власності

78.

Наказ від 23.01.2006 №№ 34

Про відрахування частини прибутку до Державного бюджету України

79.

Наказ від 12.01.2007 №№ 6

Про відрахування частини прибутку до Державного бюджету України

80.

Роз'яснення, Наказ від 02.08.2001 №№ 310

Щодо відображення в податковому обліку платників податку на прибуток сум податкового боргу, списаних відповідно до ст. 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"

81.

Наказ від 15.12.2003 №№ 600

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу ДПА України від 20.02.98 № 82 "Про затвердження Порядку складання Декларації про прибуток підприємства, основною діяльністю якого є виробництво сільськогосподарської продукції"

82.

Порядок, Наказ від 05.12.2008 №> 761

Про затвердження Примірного порядку проведення камеральної перевірки та здійснення контролю за справлянням податку на прибуток

83.

Наказ від 27.03.2000 №№ 133

Про внесення змін до Рекомендацій щодо прийому та термінів розгляду податкових декларацій по податку на прибуток і механізму реалізації виявлених правопорушень

84.

Наказ від 24.01.2003 №№ 25

Про   втрату  чинності   податкових  роз'яснень   в   частині   окремих питань оподаткування прибутку підприємств

85.

Наказ від 04.08.2008 №№ 509

Про збільшення надходжень до бюджету ПДВ, податку на прибуток, акцизного збору

86.

Методика, Рішення, Наказ від 22.11.2011 №> 1484, 1689

Про затвердження Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента

Продовження Додатку М

 

1

2

87.

Наказ від 26.09.2005 №№ 414

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу ДПА України від 04.08.97 № 279 "Про затвердження Порядку та форми повідомлення про результати розрахунків авансових внесків податку на прибуток"

88.

Наказ, Роз'яснення від 27.08.2008 №> 552

Про затвердження Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо відображення в декларації з податку на прибуток підприємства витрат на добровільне перерахування коштів, передачу товарів (виконання робіт, надання послуг), які включаються до валових витрат

89.

Наказ, Роз'яснення від 11.07.2003 №> 346

Про затвердження Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо застосування пункту 12.1 статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

90.

Наказ від 26.03.2007 №№ 480

Щодо  внесення доповнень  до  наказу ФДМУ  від  12.02.2007 № 249 "Про затвердження нормативів відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів"

91.

Положення, Наказ від 29.03.1995 №№ 347

Про затвердження Положення про порядок використання коштів, одержаних у вигляді прибутку від позареалізаційних операцій

92.

Наказ від 03.04.2008 №№ 210

Завдання  по  середньогалузевому  рівню  податкової  віддачі  за підсумками декларування податку на прибуток за I квартал 2008 року

93.

Наказ від 10.09.1997 №№ 328

Про   заходи   щодо   впровадження   затверджених   нормативних   актів, що супроводжують Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"

94.

Наказ від 24.12.2009 №№ 726

Про внесення змін до Примірного порядку проведення камеральної перевірки та здійснення контролю за справлянням податку на прибуток, затвердженого наказом ДПА України від 05.12.2008 № 761

95.

Наказ від 15.10.2004 №№ 657

Про створення міжвідомчої робочої групи з підготовки законопроекту про реформування податку на прибуток

96.

Наказ, Роз'яснення від 07.03.2003 №> 107

Про затвердження Податкового роз'яснення щодо застосування підпункту 11.2.3 пункту 11.2 статті 11 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

97.

Наказ, Бланк форми від 24.01.2011 №№ 36

Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и) (Додаток до Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства)

98.

Наказ, Роз'яснення від 17.07.2002 №№ 343

Про затвердження податкового роз'яснення щодо відповідальності за порушення граничних термінів сплати узгодженого податкового зобов'язання з податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість

99.

Наказ, Роз'яснення від 13.02.2002 №> 68

Щодо затвердження податкового роз'яснення [щодо застосування абзацу третього статті  7  Закону України  "Про Державний бюджет України  на 2002 рік" платниками податку на прибуток підприємств]

Продовження Додатку М

 

1

2

100.

Наказ від 14.10.2003 №№ 484

Про затвердження Змін до Узагальнюючого податкового роз'яснення щодо застосування пункту  12.1  статті  12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"

101.

Наказ, Роз'яснення від 15.07.2002 №№ 334

Про затвердження податкового роз'яснення щодо застосування положень пункту 12.2 статті 12 Закону України від 22 травня 1997 року 283/97-ВР "Про     оподаткування     прибутку    підприємств"     стосовно формування банківськими установами страхового резерву, що створюється за рахунок збільшення валових витрат

102.

Наказ від 22.09.2004 №№ 547

Про внесення Змін до податкового роз'яснення від 15.07.2002 р. № 334 "Щодо застосування положень пункту 12.2 статті 12 Закону України від 22 травня 1997 року   № 283/97-ВР   "Про   оподаткування   прибутку   підприємств" стосовно формування банківськими установами страхового резерву, що створюється за рахунок збільшення валових витрат"

103.

Наказ, Роз'яснення від 10.09.2001 №> 360

Щодо затвердження податкового роз'яснення [щодо застосування другого речення другого абзацу пункту 5.1 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників  податків  перед  бюджетами та державними цільовими фондами" платниками податку на прибуток]

104.

Наказ від 14.07.2005 №№ 269

Про внесення Змін до податкового роз'яснення від 15.07.2002 № 334 "Щодо застосування положень пункту 12.2 статті 12 Закону України від 22 травня 1997 року   № 283/97-ВР   "Про   оподаткування   прибутку   підприємств" стосовно формування банківськими установами страхового резерву, що створюється за рахунок збільшення валових витрат"

105.

Наказ від 03.03.2007 №№ 184

Про  постанову  Кабінету  Міністрів  України  № 68  від  29.01.2007 р. "Про затвердження Порядку відрахування господарськими організаціями до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу)"

106.

Наказ від 07.04.2003 №№ 161

Про затвердження нової редакції податкового роз'яснення від 15.07.2002 № 334 "Щодо   застосування   положень   пункту   12.2 статті   12 Закону  України від 22 травня 1997 року № 283/97-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" стосовно   формування   банківськими   установами   страхового   резерву, що створюється за рахунок збільшення валових витрат"

107.

Наказ від 05.05.2003 №№ 49

Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2003 № 557 "Про норматив і порядок відрахування до спеціального фонду Державного бюджету України частини прибутку (доходу) державними не корпоратизованими, казенними підприємствами та їх об'єднаннями"

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі