Н І Петренко - Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства проблеми теорії методології практики - страница 73

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 

підприємство

накладна, рахунок,

основною причиною

фактура, акти прийнятих робіт,

 

завершує свою

акціонерів,

проходить

рахунок-фактура,

банкрутства

послуг,     податкові накладні,

 

діяльність, саме

накази, відомість

процедуру

акти прийнятих

підприємства, оскільки

товарно-транспортні накладні,

 

тому необхідно

обліку

ліквідації, усе

робіт, послуг,

на даній стадії об'єми

ВКО, платіжне доручення

 

розподілити

дивідендів, ВКО,

майно

податкові накладні,

реалізації спадають,

 

 

частки статутного

платіжне

підприємства стає

товарно-транспортні

проте заборгованість

 

 

капіталу між

доручення,

реалізаційними

накладні, виписки

підприємства

 

Спад (занепад)

власниками.

господарські

засобами, саме

банку

залишається   на тому

 

 

Потрібно також

договори,

тому

 

самому      рівні, у

 

 

погасити

розрахунок

підприємство

 

підприємства

 

 

заборгованість

бухгалтерії,

погашає свою

 

залишається все менше

 

 

перед

ПКО, звіт

довгострокову

 

можливостей погасити

 

 

кредиторами та позичальниками. Якщо   мова йде про акціонерне товариство, підприємству слід викупити та анулювати усі випущені ними акції

касира, виписка банку

заборгованість за допомогою реалізації свого майна

 

зобов'язання

 

Додаток Ч


Склад інформаційного забезпечення процесу інвентаризації зобов'язань підприємства пропонований доц. І.В. Орловим [1163]Додаток Ш

Методи відпливу капіталів з України [1164]

 

№ 1

1

Метод

Характеристика

 

2

3

 

Нелегальне вивезення грошей

Шляхом купівлі українською компанію акцій, продаж їх за кордон (зазвичай офшорній структурі) та повторний викуп за ціну, у кілька разів більшу

2

Заниження експортерами та завищення імпортерами контрактних цін

З метою отримання зарубіжним партнером премії, частка якої переказується на кордонний рахунок українського резидента (іноді кошти залишаються на рахунку партнера і використовуються за вказівкою української сторони), завищення у контракті показників якості експортного товару з одночасним завищенням розміру штрафу (дозволяє отримати за кордоном штучний дохід за невідповідність цій якості)

3

Толінгова схема

Давальницька сировина, що належить зарубіжній фірмі, надходить на місцеве підприємство, де переробляється, а потім вивозиться, повністю звільнена від податків (для зарубіжного постачальника вигода полягає у відсутності витрат на ПДВ та мито і здешевленні продукту; вітчизняне підприємство за рахунок давальницької сировини тимчасово завантажує потужності, але потрапляє в залежність від постачальника і левова частка доходів вивозиться з країни)

4

Використання важко

контрольованих зовнішньоторгове льних розрахунків

Укладання експортного контракту на умовах експортного кредиту з розстрочкою платежу на 10-15 років; домовленість між експортером, який бажає залишити валюту за кордоном, та іноземним контрагентом про постачання на умовах відкриття відкличного акредитива або інкасо з акцептом, а далі - анулювання акредитива або відмова від акцепту після перетинання товаром кордону

5

Експорт капіталу в чистому вигляді

Шляхом авансових платежів під імпортні контракти без подальшого постачання товарів і послуг (укладається контракт на постачання продукції з іншої країни, українська фірма проводить попередню платню у валюті, закордонний товар не надходить, а валюта відпливає за кордон)

6

Цінові маніпуляції

Валюта лишається за кордоном під прикриттям бартерних операцій

7

Переказ або залишення валюти за кордоном

У вигляді внесків до статутних фондів спільних підприємств, що створюється

8

Використання фіктивних комерційних структур

Наприклад, фірми-фантоми (українська та кіпрська) укладають контракт про постачання української продукції, продукцію відправлено, 90 днів минає, а валюта до країни не надходить. Контролюючі органи з'ясовують, що контрагентів фізично не існує, вивезений через фіктивну фірму за кордон товар продано там, а гроші перераховані на рахунок у закордонному банку

9

Застосування фальшивих авізо

Під час відвантаження продукції за кордон та листів-розпоряджень про переказ коштів на рахунки фірм та приватних осіб у закордонні банки, перерахування іноземним фірмам коштів у рахунок оплати фіктивних послуг

10

Неповернення валютної виручки

Під приводом форс-мажорних обставин

Продовження Додатку Ш11

 

 

 

12

 

 

133"


_2_

страху

Внесення вального

депозиту в іноземний банк Використання іноземців при реєстрації фірм Накопичення капіталу в офшорних зонах


3_

Для отримання кредиту без його фактичного отримання

 

 

 

За короткий проміжок часу за фальшивими документами акумулюються кошти, які далі конвертують у валюту і переказують за кордон, після чого існування фірми припиняється З використанням різноманітних схем (толінгова схема, повернення експортної виручки, фіктивні імпортні контракти, авансові перекази у рахунок фіктивних контракітв, створення фіктивної заборгованості перед юридичними особами за кордоном; купівля матеріальних і нематеріальних активів у місцевого представництва офшорної компанії, яка належить керівнику підприємства або родичам)14


Використання офшорів з метою отримання грошей за фіктивну працю


В офшорі відкривається рахунок або фірма, куди
переказуються кошти сумнівного походження; незабаром
відкривається аналогічний рахунок або фірма в іншому
офшорі, куди переходять гроші; звідти вони швидко
повертаються до власника як оплата за працю, яку було
виконано для іноземної компанії; ці кошти вже починають
оподатковуватися і набувають легального вигляду; оскільки
податкові вилучення при цьому коливаються в межах 35-40%,
вітчизняні підприємці оформлюють отримання грошей з-за
кордону не у вигляді зарплати, а як кредит, з якого податків
(окрім 3-5% за переказ) сплачувати не треба, оскільки вони не
належать до категорії доходів
         15

 

16

 

 

 

 

 

17


Зникнення банків

 

Використання

державних цінних

паперів та

облігацій

внутрішньої

державної позики

Вивезення

капіталу

приватними

особами


Підпалюють документацію і вуалюється подальший шлях коштів

Відбувається трансформація внутрішнього боргу в зовнішній і, відповідно, - вивезення національного капіталу за кордон

 

 

 

 

За допомогою кредитних карток; відкриття українськими
громадянами зарубіжних рахунків із порушенням
законодавства, на яких акумулюється частина зарплати,
гонорарів та інших доходів, що отримані у валюті за
кордоном або на території України
            18


Зарахування на зарубіжні валютні рахунки українських резидентів коштів від продажу будь-яких матеріальних активів


Ця схема традиційна для громадян, що виїжджають на постійне місце проживання19


Вивезення товарів


Під виглядом майна під зобов'язання про зворотне вивезення (виставки, комплектуючі тощо) з наступною реалізацією без дозволу митних органів та без сплати відповідних платежівПРО АВТОРА

 

 

Петренко Наталія Іванівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку Житомирського державного технологічного університету.

З 1999 року працює в університеті на посадах інженера, стажера, старшого викладача, доцента кафедри бухгалтерського обліку і контролю. Читає лекції з курсів: "Контроль і ревізія", "Внутрішній контроль", "Аудит", "Міжнародні стандарти". У 2004 році в Національному аграрному університеті (м. Київ) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Організація і методика аудиту в Україні", у 2005 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і контролю.

За результатами досліджень опублікувала 89 праць з яких особисто автору належить 116,67 друк, арк., з них 64 наукового та 25 навчального характеру, в т.ч. 5 монографій у співавторстві, 9 підручників у співавторстві з грифом МОН України, 13 навчальних посібників у співавторстві з грифом МОН України.

Співавтор монографій "Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі" (2004 р.); "Очерки по бухгалтерскому учету и контролю. Результаты диссертационных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской бухгалтерской школы" (2005 р.); "Бухгалтерський облік: історичний аспект. Результати дисертаційних досліджень Житомирської наукової бухгалетрської школи" (2006 p.), "Розвиток системи бухгалтерського обліку: реалізація мікроекономічних запитів" (2012 р.), "Хозяйственный контроль: проблемы теории, методологии и практики" (2012 р.).

Сертифікований аудитор України, Уповноважений представник Аудиторської палати України в Житомирській області.

Під керівництвом Наталії Іванівни захистили кандидатські дисертації: О.О. Пархомчук на тему "Бухгалтерський облік і контроль операцій з резервами підприємства"; І.В. Саух - "Бухгалтерський облік і контроль затрат на оплату праці в умовах ресурсозбереження"; Л.Ф. Маценко -"Бухгалтерський облік та контроль фактів господарського життя з невизначеними наслідками"; Л.Г. Михальчишина - "Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном".Наукове видання

 

 

 

 

 

ПЕТРЕНКО Наталія Іванівна

 

 

 

бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства: проблеми теорії, методології, практики

 

 

 

МОНОГРАФІЯ

 

 

 

Науковий редактор д.е.н., проф. Т.А. Бутинець Технічний редактор В.Л. Маслюк Коректор А.О. Ткачук Художник обкладинки В.В. Свіцельська

 

 

 

 

Підп. до друку 24.07.2012 р. Папір офс. Формат 60х84 1/16 Гарнітура "Таймс". Друк офс. Ум. др. арк. 31,62. Наклад 300 пр. Зам. № 39.

 

Видавець і виготовлювач Житомирський державний технологічний університет вул. Черняховського, 103, м. Житомир, 10005

 

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів Видавничої справи ЖТ № 08 від 26.03.2004 р.


Людоговській А. Основы хозяйственной экономики и сельскохозяйственного счетоводства: [Опыт руководства для практических хозяев, земледельческих и реальных училищ и в пособие при занятиях студентов высших учебных заведений] / А. Людоговській. - СПб. - 1875. - 488 с.

[2] Левик В.И. Вопросы общие и частные. Стоимость - деньги - капитал / В.И. Левик // Счетоводство. - 1897. - № 5.

[3] Борисович Г.М. Курс подвійного рахівництва / Г.М. Борисович. - Державне видавництво України,

11093235.

[4] Лунский Н.С. Счетоводство общее и коммерческое / Н.С. Лунский. - [Часть первая]. - СПб, 1905. - 270 с.

[5] Лихачев В.И. Учебник фабрично-заводского счетоводства / В.И. Лихачев. - М. - 1908.

[6] Бабенко И.П. Курс двойной бухгалтерии / И.П. Бабенко. - СПб., 1911. - 1106 с.

[7] Мохов Н.И. Бухгалтерія. Младший курс. Теория и практика: пособие для торговых школ, коммерческих училищ, счетоводных курсов и для самообразования. - 1911.

[8] Вейцман Р.Я. Фабрично-заводское счетоводство. В связи с калькуляцией и коммерческой организацией фабрик и заводов. - Одесса: Книгоиздательство "Библиотека коммерческих знаний", 1912. - 396 с.

[9] Филимонов Н.Г. Построение баланса / Н.Г. Филимонов // Счетоводство. - 1924. - № 11. - С. 1057-?

[10] Борисович Г.М. Курс подвійного рахівництва / Г.М. Борисович. - Державне видавництво України,

1925.

[11]

Боголепов С.И. Двойная бухгалтерия / С.И. Боголепов. - М.: "Книгосоюз", 1926. - 106 с. Сиверс Е.Е. Учебник счетоводства / Е.Е. Сиверс. - Курск.: Издательство "Советская деревня", 1926.

[13] Сигел Дж. Словарь бухгалтерских терминов: пер. с англ. / Дж. Сигел, Дж. Шим. - М.: ИНФРА-М, 2001. - VIII, 408 с.

[14] Краткий экономический словарь / Под ред. Г.А. Козлова, С.П. Первушина. - М., 1958. - 391 с.

[15] Политическая экономия: словарь / Под ред. О.И. Ожерельева и др. - М.: Политиздат, 1990. -

1600487 с.

[16] Англо-русский словарь-справочник / [сост. Э. Дж. Долан, Б. Домненко]. - М.: Лазурь, 1994. - 228 с.

[17] Бакаев А.С. Бухгалтерские термины и определения / А.С. Бакаев. - М.: Издательство "Бухгалтерский учет", 2002. - 160 с.

[18] Благодатин А.А. Финансовый словарь / Благодатин А.А., Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. - М.: ИНФРА-М, 2006. - VI, 378 с.

[19] Фінансовий словник-довідник / М.Я. Дем'яненко, Ю.А. Лузан, П.Т. Каблук, В.М. Скупий та ін.; за ред М.Я. Дем'яненко. - К.: ІАЕ УААН, 2003. - 555 с.

[20] Людоговській А. Основы хозяйственной экономики и сельскохозяйственного счетоводства. Опыт руководства для практических хозяев, земледельческих и реальных училищ и в пособие при занятиях студентов высших учебных заведений / А. Людоговській. - СПб. - 1875. - 488 с.

[21] Левик В.И. Вопросы общие и частные. Стоимость - деньги - капитал / В.И. Левик // Счетоводство. - 1897. - № 5.

[22] Бруннер В.А. Общедоступная коммерческая термінологія / В.А. Бруннер. - М., 1901. - 262 с.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74 


Похожие статьи

Н І Петренко - Бухгалтерський облік операцій з управління нерухомим майном

Н І Петренко - Методика аудиту фінансової звітності та шляхи ii удосконалення

Н І Петренко - Підходи до структурної побудови навчальних посібників з курсу судово-бухгалтерська експертиза

Н І Петренко - Удосконалення методики обліку операцій з нерозподіленим прибутком

Н І Петренко - Наукові підходи до визначення поняття пасив в обліково-економічній літературі