В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння - страница 131

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 

позначається символом JJ f (x,y)dxdy.

D

Отже, об'єм тіла Q обчислюється за допомогою подвійного інтеграла, тобто

VQ) = f (x,y)dxdy. (3) D

Зауважимо, що циліндричне тіло Q в просторі є аналогом криволінійної трапеції на площині. Тому подвійний інтеграл є узагальненням визначеного інтеграла на випадок функції двох змінних.

Дамо тепер точне означення подвійного інтеграла для до­вільної функції (не обов'язково невід'ємної як вище).

Нехай D - деяка обмежена квадровна область, а z = f (x, y) - функція, яка визначена й обмежена в цій області.

Розіб'ємо область D довільно на n квадровних частин Dk, які не мають спільних внутрішніх точок, з площами S(Dk),

 

26к Є {1,... ,п}. У кожній частині Dk візьмемо довільну точку к; Пк) і складемо суму

£/к к )S(Dk), (4)яку назвемо інтегральною сумою для функції / в області D. Нехай X - найбільший з діаметрів частинних областей Dk.

Якщо інтегральна сума (4) при X 0 має скінченну грани­цю I, яка не залежить ні від розбиття області D на частини, ні від вибору точок к; Пк) Є Dk, к Є {1,..., п}, то функція / (x, y) називається інтегровною в області D. Границя I при цьому називається подвійним інтегралом від функції /(x,y) по області D і позначається символом JJ /(x, y)dxdy.

D

Отже,

У I /(x,y)dxdy =            /б,Пк)SD).

Приклад 1. Нехай функція /(x,y) є сталою, тобто /(x,y) = C, (x; y) Є D. Довести, що / є інтегровною на D і обчислити JJ Cdxdy.

D

А Аналогічно, як це описано вище, складемо штегральну суму а для функції /(x,y) = C:

n n

а = J2 CS (Dk) = cY,S(Dk) = CS (D).

Оскільки існує скшченна границя при X 0 штегральної суми а lim а = lim CS(D) = CS(D),

то функція /(x, y) = C, (x; y) Є D, є інтегровною на D і

Jj Cdxdy = CS(D). (5) D

З формули (5) при C = 1 одержуємо, що

 

dxdy = S( D) ,

 

тобто площу області D можна знайти за допомогою подвійного інте­грала.

 

26Як і у випадку функції однієї змінної, можна довести, що будь-яка неперервна в області D функція є інтегровною в цій області.

Основні властивості подвійного інтеграла аналогічні відпо­відним властивостям визначеного інтеграла. Сформулюємо де­які з них.

1) Якщо A - довільне число, а f (x, y) - інтегровна в області D, то і функцій Af (x, y) також інтегровна в D іD  ' D

JJ Af (x, y)dxdy = A j j f (x, y)dxdy.2) Якщо функції f (x,y) і g(x,y) інтегровні в області D, то їхня алгебраїчна сума також інтегровна в цій області і

JJ(f (x,y) ± g(x,y))dxdy = j j f (x,y)dxdy ± j j g(x,y)dxdy.

D                                            D D

З властивостей 1) і 2) випливає властивість

УJ (Af (x,y)+ Bg(x,y))dxdy = A jj f (x,y)dxdy+

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281 


Похожие статьи

В П Лавринчук - Вища математика загальний курс частина 2 математичний аналіз і диференціальні рівняння