Автор неизвестен - Від громадянського суспільства до правової держави - страница 94

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94 

Синьов О. В. Слинько Д.В.

 

 

 

Солошкіна І.В.

 

 

 

Стефанчук Р.О.


професор кафедри державно-правових дисциплін
юридичного             факультету Харківського

національного університету ім. В. Н. Каразіна, д.ю.н., професор

професор кафедри правосуддя юридичного
факультету            Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна, к.ю.н., доцент
асистент                кафедри конституційного,

адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права, магістр права

доцент   кафедри   цивільно-правових дисциплін

юридичного             факультету Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна,

к.ю.н.,      суддя      Харківського апеляційного

господарського суду

кандидат юридичних наук, доцент

доктор педагогічних наук, професор

доцент   кафедри   державно-правових дисциплін

юридичного             факультету Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна,

к.ю.н.

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, к.ю.н., доцент

завідувач кафедри правосуддя юридичного
факультету            Харківського національного

університету імені В. Н. Каразіна, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України

професор кафедри управління, адміністративного права і процесу та адміністративної відповідальності Національного університету Державної податкової служби України, к.ю.н., доцент

завідувач       кафедри       конституційного та
адміністративного  права і  процесу юридичного
факультету ЧДУ імені П. Могили, к.ю.н., доцент
доцент   кафедри   державно-правових дисциплін
юридичного             факультету Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна, к.ю.н., доцент

доцент кафедри державно-правових дисциплін
юридичного             факультету Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна, к.ю.н., доцент

професор кафедри цивільно-правових дисциплін
юридичного             факультету Харківського

національного  університету   ім.   В.   Н. Каразіна,

 

Стратонов В.М.

 

Страшнюк С. Ю. Таранова Т.С.

 

 

 

Терзі О.С. Трофименко Н.С.

 

 

Трубников В.М.

 

 

Федоренко Т.М. Федорович В.І.

 

 

Фесенко Є.В.

Харченко В.Б.

Храмцов О.М.

Червяцова А.О.

 

 

 

 

 

Чернецкая С.К.

 

 

 

Чигир В.Ф.

 

 

Чипко Н.В.


д.ю.н., професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України

декан юридичного факультету Херсонського державного університету, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України

доцент кафедри нової і новітньої історії історичного факультету , к.і.н.

заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин факультета права Белорусского государственного экономического университета, к.ю.н., доцент

кандидат історичних наук, доцент
доцент
  кафедри  Цивільного  та господарського
права       юридичного       факультету ДНВЗ
«Національний гірничий університет» к.ю.н.
завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін
юридичного             факультету Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна, д.ю.н., професор

завідувач кафедри Теорії та історії держави і права, к.ю.н., доцент

доцент кафедри трудового, аграрного та екологічного права Львівського національного університету імені Івана Франка, к.ю.н., доцент завідувач кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України, д.ю.н.

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
юридичного             факультету Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна,

д.ю.н.

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
юридичного             факультету Харківського

національного університету імені В. Н. Каразіна, к.ю.н., доцент

заступник декана юридичного факультету з міжнародного співробітництва, доцент кафедри конституційного, міжнародного і муніципального права юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, к.ю.н., доцент

доцент кафедры философии, политологии и психологии Гродненского филиала Частного учреждения образования «БИП - Институт правоведения», к.ф.н., доцент

профессор кафедры гражданского права Белорусского государственного университета, д.ю.н.

ассистент кафедры криминалистики

Чорнобай О.Л. Шаповал В.Д. Шведова Г.Л.

 

Шпак В.В.

 

Щемелёва И.Н. Яковець І.С.


 

асистент кафедри теорії та філософії права
навчально-наукового
інституту права та психології
Національного            університету «Львівська

політехніка», к.ю.н.

доцент кафедри теорії, історії держави та права факультету права, гуманітарних і соціальних наук КрНУ імені Михайла Остроградського, к.ю.н, доцент

старший викладач кафедри історії та теорії держави і права Чорноморського державного університету імені Петра Могили

доцент кафедры уголовного процесса и прокурорского надзора юридического факультета БГУ, к.ю.н., доцент

доцент кафедры гражданского права юридического факультета БГУ, к.ю.н., доцент

старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник сектору дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України, к.ю.н.

 


[1] До речі дослівно принцип поваги до прав людини у міжнародному праві формулюється як «respect for and observance of human rights and fundamental freedoms», тобто принцип поваги до і дотримання прав і основних свобод людини, що означає його двоякість - поваги до прав і свобод, а також дотримання прав і свобод.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94 


Похожие статьи

Автор неизвестен - 13 самых важных уроков библии

Автор неизвестен - Беседы на книгу бытие

Автор неизвестен - Беседы на шестоднев

Автор неизвестен - Богословие

Автор неизвестен - Божественность христа