В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник - страница 40

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 

Н

228

встановлені традиції

Т

306

вторинний етногенез

Е

107

"вторинний націоналізм"

Н

227

Гаазькі рекомендації щодо освітніх прав національних меншин та пояснювальна записка

Г

62

гармонія етнічна

Г

62

гастарбайтер

Г

62

гегемоністський націоналізм

Н

227

геногеографія

Г

63

геноцид

Г

63

географічний нігілізм

Г

64

геоетнічна периферія

Г

64

геоетнічний інтерес

Г

64

геоетнічний колектив

Г

65

геоетнічний регіон

Г

65

геоетнічні дослідження

Г

65


гетеростереотипи

С

297

гетто

Г

65

гібридна ідентичність

І

155

гідність етнічна

Г

66

глобалізація (економічний транснаціоналізм)

Т

307

глобальна меншина

М

210

глобальні діаспори

Д

92

гніздова (ієрархічна) етнічна ідентичність

І

156

голосування етнічне

Г

68

гомеостаз (етнічний)

Г

68

гордість етнічна

Г

68

горизонтальна етнічність

Е

104

громадянин

Г

68

громадянство

Г

68

громадянська (цивільна) ідентичність

І

155

громадянський націоналізм

Н

227

група

Г

69

гуманістичний націоналізм

Н

227

гумор етнічний

Г

72

густологія етнічна

Г

72

двомовність

Д

74

деетнізація

П

265

декатегоризація ідентичності

Д

74

декларація прав національностей україни

Д

74

декларація принципів толерантності

Д

76

декультурація

А

24

делегат (представник) етнічний

П

260


депортація

Д

76

депревація етнічна

Д

76

держава

Д

77

державна мова

М

218

державний (інституційний) расизм

Р

273

державницька транснаціональна етнічна спільнота

С

293

державницький націоналізм

Н

227

державність національна

Д

79

деривація етнічна

Д

79

"дерусифікація"

Д

79

"джерела толерантності"

Д

80

джінгоїзм

Ш

327

дивергенція етнічна

Д

81

диглосія

Д

81

динаміка етнічності

Е

104

дискорд етнічний

Д

82

дискримінація

Д

82

"дискримінація навпаки" ("позитивні дії")

П

253

"дискримінація навпаки" ("реверсна дискримінація")

Д

83

дискурс етнічний

Д

84

диспаритет етнічний

Д

84

дисперсизація етнічна

Д

84

дисперсна етнічна спільнота

С

291

диспозиція етнічна

Д

84

дистанція етнокультурна

Д

84

дистанція етнопсихологічна

Д

85

дистрибуція етнічна

Д

86


frogq----------------------------------------------------------------------------------

 

 

диференціація горизонтальна етнічна

Д

86

дифунізм

Д

86

дихотомія етнічна

Д

86

діакрітика етнічна

Д

86

"діалектичний пучок (жмут, віхоть, кластер)"

Д

86

діалог міжетнічний

Д

86

діаспора

Д

88

"діаспорний націоналізм"

Н

227

діаспорний соціум (вживається у соціології)

Д

92

діаспорні мережі

Д

91

добровільна міграція

М

214

довгострокова (постійна) міграція

М

215

довкілля (середовище) етнічне

Д

92

домінантна етнічна

Д

92

домінантна етнічність

Е

104

домінантність-підлеглість

Д

93

домінуюча нація

Н

233

домовленості етнічні

Д

93

досвід етнічний

Д

93

дослідження етнічності

Д

93

доступ до національності (громадянства)

Д

93

" дружба народів"

Д

94

дуалізм культурний

Д

94

дуалістична теорія етносу

Е

131

думка національна

Д

94

евгеніцист

Е

95

еволюційно-історична теорія етносу

Е

131


еволюціонізм

Е

95

егоїзм етнічний

Е

95

екзогамія

Е

95

екзоетнік

Е

95

екзоетнічна політика

П

255

екзоетнічний стереотип

С

297

екзонім

Е

96

екзостереотип етнічний

Е

96

екзофілія етнічна

Е

97

екзофобія етнічна

Е

97

екзоцентризм етнічний

Е

97

екологічна ("музейна") багатокультурність

Б

36

екологічна міграція

М

214

"екологія мови"

Е

97

"еколого-довколишній расизм"

Р

273

еконаціоналізм

Н

227

економіка етнічна

Е

97

економічна міграція

М

214

економічний націоналізм

Н

228

економічний транснаціоналізм (глобалізація)

Т

307

експансіоністський націоналізм

Н

228

еліта етнічна

Е

97

еліта супернаціональна

Е

97

елітна ідентичність (ідентичність етнічних еліт)

І

156

емігрантська меншина

М

210

еміграція

М

214

емський указ

Е

98

енграма

ендогамія

ендоетнонім

ендосприйняття (культурна амбівалентність)

ендосприйняття, марковане почуттям переваги (етнічний ендоцентризм)

енциклопедії культури і етнічності

епітет етнічний

епітет етнорольовий

ергологія

есенціалізація етнічної належності

"есенціалістська" ("усталено необхідна") багатокультурність

етикет етнічний

етикет національний

етичний (ціннісний) плюралізм

етікон

етнаркія (гегемонічна етнодержава) етнархія

етнізація

етнізм

етнізоване гетто

етнікос

етнікон

етніцизація

етніцизм

етніцист

етнічна автономія


Е Е Е

А С

Е Е Е Е Е

 

Б

Е Е П Е Е Е П Е

Г

Е Е Е Е Е А


98 98 98

25

294

99

100

100

100

101

 

36

101

101

252

101

101

101

265

102

66

102

102

102

102

103

10


етнічна адаптація

А

15

етнічна антропологія

А

29

етнічна асиміляція

П

265

етнічна ворожість

К

183

етнічна гомогенізація

П

266

етнічна група

Г

69

етнічна демографія

Е

103

етнічна демографія

Е

103

етнічна дивергенція

П

266

етнічна дискримінація

Д

82

етнічна дисперсизація

П

266

етнічна диференціація

П

266

етнічна ідентифікація

П

267

етнічна ідентичність

І

156

етнічна картографія

Е

109

етнічна компетентність

К

174

етнічна компетенція

К

175

етнічна конфронтація

К

184

етнічна маргіналізація

М

202

етнічна меншина

М

207

етнічна мова

М

218

етнічна напруга

К

183

етнічна нація (етнонація)

Н

233

етнічна неприязнь

К

183

етнічна парціація

П

268

етнічна пвсевдоменшина

М

211

етнічна сепарація

П

268


етнічна сецесія

П

268

етнічна спільнота

С

290

етнічна спільнота з невизначеним статусом

С

291

етнічна статистика

Е

103

етнічна традиція

Т

306

етнічне

Е

103

"етнічне антрепренерство"

П

263

етнічне дистанціювання (етнокультурна дистанція)

К

182

етнічне екзосприйняття

С

294

етнічне ендосприйняття

С

294

етнічний ("етнічно-генеалогічний") націоналізм

Н

228

етнічний автостереотип

С

297

етнічний антагонізм

К

184

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 


Похожие статьи

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Взаємодія україни з європейськими та трансатлантичними структурами у контекстіідентичностей

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник

В Б Євтух - Матеріали наукової етносоціологічної школи професора володимира євтуха