В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник - страница 42

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 

К

192

історико-культурна спільнота

С

292

історичний націоналізм

Н

228

історія етнічна

І

165

" камуфляж етнографічний"

К

168

канадизація

К

168

"канадська мозаїка"

К

169

кар'єра етнічності

К

167

карта етнолінгвістична

К

169


картина світу етнічна

К

169

каталізатор (каталіст) етнічний

К

168

категоризація етнічна

К

169

категоріальне етнічне маркування

М

203

категорія етнічна

К

169

катойконім

К

168

квебекський етнонаціоналізм

К

170

квієтизм етнічний

К

170

квота етнічна

К

170

"кишеня етнічна"

К

171

клан

К

172

клас поліетнічний

К

173

класифікація етносів

Е

129

"класична етнічність"

Е

105

"класичний тип американця"

К

172

"класичний" расовий антисемитизм

А

27

кліка етнічна

К

173

"кліматична міграція"

М

214

коди етнокультурні

К

173

коеволюція

К

173

коетнічність

Е

105

колонізація

М

214

колонізована меншина

М

211

"кольорова дискримінація"

Д

82

компактна етнічна спільнота

С

292

компетентність

К

174

компетенція

К

174


комплементарність

К

175

композиція етнічна (етнічний сплав)

К

175

компоненти етнічні

К

175

комунікативно-мовна інтеграція

П

270

комунікація міжетнічна

К

175

конвіксія

К

176

конкурентна ідентичність

І

156

консенсус етнічний

К

176

консервативний націоналізм

Н

229

консолідація етнічна

К

177

консорція

К

177

конституційно-правовий (нормативний) плюралізм

П

252

конструктивістська теорія етносу

Е

131

конструктивістська, теорія нації

Н

234

контакти етнічні

К

177

контактуючі етнічні спільноти

С

292

контракультрація

А

24

контркультура

К

177

контроль культурний

К

177

"контрукраїнізація"

К

177

конфедерація

К

177

конфлікт

К

178

конфлікт етнічний

К

178

конфлікт етнополітичний

К

178

конфлікт етнотериторіальний

К

178

конфлікт масових дій

("маніфестуючий" міжетнічний конфлікт)

К

185

конфлікт міжетнічний

К

179

концепція "третього компоненту" ("третьої сили")

концепція двох культур

концепція кордонів Ф. Тернера

кордони етнічні

корінне (туземне) населення

корінний народ коріння етнічне

корпоративістська поліетнічна держава корпоративна багатокультурність корпоративний плюралізм

косметика етнічна космополітизм

кочівники (номади)

країна поліетнічна (країна з поліетнічним складом населення)

креолізація

критерії етнокультурні

кроскультурне етнопсихологічне дослідження

ксенофобія

ксеноцентризм

культура егоцентрична

культура етнічна

культура міжетнічного спілкування культура національна

культурна адаптація

культурна амбівалентність (ендосприйняття) культурна антропологія


К

К К К Т

К К

 

Д

Б

П К К

М

 

К

К К К К К К К К К А А А


186

186 186 186 308 186 187 79 36 251 188 188 213

 

189

191 191 192 192 192 193 193 193 193 17 25 29


frogq-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

культурне привласнення

А

18

культурне розмаїття

К

194

культурний (етнокультурний) плюралізм

П

251

культурний (цивилістський) націоналізм

Н

229

культурний імперіалізм

К

194

культурний транснаціоналізм

Т

307

культурно-семіотична інтеграція

П

270

кухня етнічна

К

196

лакуна екзоетнічна

Л

197

лакуна ендоетнічна

Л

197

лакуна етнографічна

Л

197

латентний міжетнічний конфлікт

К

185

легальна етнічна організація

О

242

легітимація ідентичності

І

163

Лессе-Фер расизм (символічний расизм)

Р

273

ліберальний націоналізм

Н

229

лідер етнічний

Л

198

лідери-акомодалісти

Л

198

лінгвістична або мовна антропологія

А

29

лінгвогенез

Л

198

лінгвокультурна (мовно-етнічна) адаптація

А

18

лінгвокультурологічна компетентність

К

174

лінгвокультурологічна компетенція

К

175

лінгвокультурологія

Л

198

логіка етнопсихологічного дослідження

Л

199

лундські рекомендації про ефективну участь національних меншин у суспільно-політичному житті з пояснювальними примітками

Л

199

людина етнічна мадяризація

мажоритарна мова

майноризація ("меншинізація")

макроетноніми

макрокосм етнічний " малоросійськість"

"маніфестуючий" міжетнічний конфлікт (конфлікт масових дій)

маргінал етнічний

маргіналізація

маргінальний націоналізм

маргінальність етнічна маркер етнічний маркування етнічне мафія етнічна

маятникова (трудова міграція)

мезоетногенез менеджмент етнічний менеджмент етнополітичний менталітет етнічний ментальність етнічна меншина

"меншинізація" (майноризація)

мережа семіотична

мережі етнічні

мережі етнічні соціальні

метаетнічна спільнота


Л М М М

Е

М М

 

К

М М Н М М М М М М М М М М М М М М М

С


 

200 218 200 115 200 201

 

185

202 202 229 203 203 203 203 215 204 204 204 205 205 205 200 212 212 212 292метаетнічні дослідження

метаетнополітична спільнота

метафора етнічна

метисизація

мігранти

мігрантська етнічна спільнота

міграція

міжетнічна взаємодія

міжетнічна інтеграція

міжетнічна інтеграція

міжетнічна консолідація (етногенетична консолідація)

міжетнічна спільнота

міжетнічні війни

міжкультурна адаптація

міжкультурна ефективна взаємодія

міжкультурна компетентність

міжкультурна компетенція

міжнародна (зовнішня) міграція

Міжнародна організація з міграції (МОМ)

Міжнародна організація праці (МОП)

Міжнародна робоча група

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права

міжпоколінна трансляція етнічної інформації

мікроетноніми

міноритарна мова

"містичний" (східний) націоналізм


М С М М М С М В П П

 

П

С К А В К К М М М М

 

М

М Е М Н


213 292 213 213 213

292

214 48

269

270 270

292

185

18

52

174

175

214

215

216

216

 

216

216 115 218 230


місцева (туземна) етнічна організація

О

242

місцерозвиток (етносу)

М

216

"міський плавильний казан"

П

251

мобілізатор етнічний

М

217

мобілізація етнічності

М

217

"мобілізована діаспора"

Д

92

мобілізуюча етнічність

Е

105

мова

М

218

"мова ворожнечі"

М

218

мова міжнаціонального спілкування

М

219

мовно-етнічна (лінгвокультурна) адаптація

А

18

модель Раша (Georg Rasch)

М

219

моделювання етнонаціонального розвитку

М

219

модерна етнічність

Е

105

модерністська теорія нації

Н

234

модуси етнічності

М

220

модуси етногенезу

Е

107

мозаїчна багатокультурність

Б

37

моноетнічна держава

Д

79

монокультуризм

М

221

монополія етнічна

М

221

моральна етнічність

Е

105

моральний (ціннісний) плюралізм

П

252

"музейна"(екологічна) багатокультурність

Б

36

музика етнічна

М

221

мулати

М

221

мультидержавна нація

Н

233


мультиетнічність (багатоетнічність)

Б

34

мультиідентичність

І

156

мультикультуралізм (багатокультурність)

Б

34

мультикультуралізм (полікультурність)

М

222

мусульманський сіонізм

С

287

"наднаціональне громадянство"

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 


Похожие статьи

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Взаємодія україни з європейськими та трансатлантичними структурами у контекстіідентичностей

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник

В Б Євтух - Матеріали наукової етносоціологічної школи професора володимира євтуха