В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник - страница 43

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 

Г

69

наповненість інституційна

Н

223

народ

Н

223

народність

Н

224

насильницький міжетнічний конфлікт

К

186

насильство етнічне

Н

225

насильство міжетнічне

Н

225

нативізм

Н

225

науковий расизм

Р

273

націоналізм

Н

226

націоналізм "рісорджіменто"

Н

229

націонал-сепаратизм

Н

229

національна дискримінація

Д

82

національна етнічність

Е

105

національна ідентичність

І

152

національна меншина

М

211

національна мова

М

218

національний шовінізм

Ш

327

національність

Н

231

національно орієнтована політика (політика, прив'язана до системи національного походження)

П

255

національно-культурна автономія

А

10

національно-персональна автономія

А

11


національно-територіальна автономія

А

12

нація

Н

231

нація-держава

Н

233

"небезпечна багатокультурність"

Б

37

"невдалий націоналізм"

Н

229

невдоволення етнічне

Н

236

невизначеність етнічної ідентичності

І

158

неврегульована (нелегальна) міграція

М

215

негативна етнічна ідентичність

І

156

негритюд

Н

236

недовіра інтраетнічна (внутрішньо етнічна)

Н

237

недовіра міжетнічна

Н

237

незаконна (нелегальна) міграція

М

214

незалежна етнічна держава

Д

79

незворотна міграція

М

214

нейтивізм

Н

237

нейтивіст

Н

237

нелегальна (незаконна, неврегульована) міграція

М

214

нелегальна етнічна організація

О

242

нелегальні (нерегулярні)мігранти

М

213

ненависть етнічна (ворожнеча)

Н

237

неогенез

Н

237

неоетнічність

Е

105

непотизм етнічний

Н

238

нерегулярні (нелегальні) мігранти

М

213

нерозвинений націоналізм

Н

229

нечисельні народи

Н

238


нігілізм етнічний

Н

238

новий антисемітизм

А

27

новий плюралізм

П

252

номади (кочівники)

М

213

норма етнічна

Н

238

нормальна (адекватна) ідентичність

І

156

нормативний (конституційно-правовий) плюралізм

П

252

об'єкт етнічний

О

239

області історико-етнографічні

О

239

області історико-культурні

О

239

образ світу етнічний

О

239

образа етнічна

О

240

община

О

240

одежа етнічна

О

240

одиниця етнічна

О

240

однорідна (етнічно гомогенна) організація

О

241

ойкумена етнічна

О

241

омбудсмен етнічний

О

241

ономастика

О

241

опція етнічна

О

241

оратор (представник) етнічний

П

260

організація етнічна

О

241

Організація з безпеки і співробітництва в Європі

О

242

організація потестарна

О

242

організована етнічність

Е

105

"органічний" (східний) націоналізм

Н

230

оригінальна етнічна спільнота

С

292


орієнтація біолого-культурна

О

242

освіта міжкультурна

О

243

освіта мультикультурна (багатокультурна)

О

243

ословські рекомендації

О

243

офіційна мова

М

218

очевидна етнічність

Е

105

очевидний (відвертий) расизм

Р

273

палеоетногенез

П

244

пам' ять етнічна

П

245

панамериканізм

П

245

панетнічний

П

245

панівний етноклас

Е

112

панідіанізм

П

246

панісламізм

П

246

панславізм

П

246

парадокс етнічний

П

246

парохолізм етнічний

П

247

партикуляризм етнічний

П

247

партикулярний націоналізм

Н

229

партитація етнічна

П

247

пасивний етногенез

Е

107

пасивний палеоетногенез

П

107

пасіонарій

П

248

пасіонарна теорія етносу

Е

131

пасіонарність

П

248

патерналістська політика

П

255

патріотизм

П

248


frogq-------------------------------------------------------------------------------

 

 

первинний етногенез

Е

107

передумова етнічна

П

249

"переміщені особи"

П

250

переніалізм (етносимволізм)

Е

134

пересуди етнічні

П

250

периферійна національність

Н

231

персистент

П

250

перше (туземне) населення

Т

308

питання національне

П

250

підлегла етнічність

Е

105

підсвідомий націоналізм

Н

229

"плаваюча етнічність"

Е

105

"плаваюча" ідентичність

І

156

"плавильний казан"

П

251

плем' я

П

251

плюралізм

П

251

плюралістична політика

П

256

плюралістичне суспільство

П

252

побутовий антисемітизм

А

27

пограниччя етнічне

П

253

погром

П

253

подвійна (потрійна...) етнічність

Е

105

поділ праці культурний

П

253

позитивна етнічна ідентичність

І

156

"позитивні дії" ("дискримінація навпаки")

П

253

поле в етнології

П

254

поліетнічна держава

Д

79


поліетнічний конституційний лад

П

254

поліетнічність (багатоетнічність)

Б

34

полікультурність

П

254

полікультурність (мультикультуралізм)

М

222

політизація етнічності

П

254

політизована етнічність

Е

105

політика

П

255

політика апартеїду

П

255

політика багатокультурності

Б

38

політика виключення

П

256

політика включення

П

256

політика джіма кроу

П

256

політика резервації

П

256

політико-громадянська ідентичність

І

156

політико-правова інтеграція

П

270

політикум етнічний (етнополітикум)

П

256

політична нація

Н

233

політичний націоналізм

Н

229

політичний плюралізм

П

252

політичний сіонізм

С

287

поліцентричний націоналізм

Н

229

"полонізація"

П

257

поляризація етнічна

П

257

"помітна меншина"

М

211

популяція

П

258

порнографія етнічна

П

258

поселені (поселенські) мігранти

М

213


frogq------------------------------------------------------------------------------

 

 

поселенські (поселені) мігранти

М

213

постійна (довгострокова) міграція

М

215

посткомуністичний націоналізм

Н

229

"потрійний плавильний казан"

П

251

походження етнічне

П

259

початковий націоналізм

Н

230

почуття етнічні

П

259

поштовх пасіонарний

П

259

практики етнічні

П

260

представник (делегат, оратор) етнічний

П

260

представництво етнічне

П

260

преса етнічна

П

260

пригнічувач етнічний

П

260

примирення етнічне

П

260

примордалістська теорія етносу

Е

132

примордіалізм

П

260

примордіалістська теорія нації

Н

233

примус (примушування) етнічний

П

261

пристосування етнічне (акомодація етнічна)

А

20

притулок (зазвичай політичний)

П

261

проблема нікабів

П

261

проблеми етнічні

П

261

проксема

П

261

"пролетарська діаспора"

Д

92

проникнення етнічне

П

261

простір

П

261

просторово-територіальна ідентичність

І

156

протективізм етнічний протекціонізм етнічний протест етнічний

протоетнос

профайлинг етнічний процеси етнічні

психічний склад (психічні властивості) етнічної спільноти

психоз етнічний

психологічна етнічність рада Європи радикальний націоналізм радикалізм етнічний "радянський народ" рамкова конвенція

про захист прав національних меншин

раса

расизм

"расизм без огляду на колір шкіри"

расова дискредитація

расова дискримінація (непряма)

расова дискримінація (пряма)

расовий антисемитизм, чи то "класичний"

расовий геноцид

расові ознаки

раціональний (західний) націоналізм "реактивний етніцизм" "реактивні" теорії етнічності


П П П Е П

П П

П

Е

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 


Похожие статьи

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Взаємодія україни з європейськими та трансатлантичними структурами у контекстіідентичностей

В Б Євтух - Сучасна етаонащональна динаміка українського суспільства тенденції закономірності особливості

В Б Євтух - Етнічність енциклопедичний довідник

В Б Євтух - Матеріали наукової етносоціологічної школи професора володимира євтуха