О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія - страница 10

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 

Показники імунного статусу

 

Найменування показників

Од. виміру

Норма

Показники фагоцитарної і кілерної активності фагоцитів

Кількість лейкоцитів

109 /л

4,4-11,0

Кількість нейтрофілів

%

40-70

Кількість моноцитів

о/

3-8

Кількість еозинофілів

о/

1-5

Фагоцитарне число (ФЧ)

Абс. число

5-10

Фагоцитарний показник (ФП)

%

65-95

Індекс завершеності фагоцитозу (ІЗФ)

Од

>1,0

Кількість активних фагоцитів (КАФ)

109 /л

1,6-5,0

Активований НСТ-тест

о/

40-80

Спонтанний НСТ-тест

%

до 10

Лізосомально-катіонний (ЛКТ)-тест

Од

1,2-1,8

Тест окислювального метаболізму гранулоцитів

Од

141-212

Активована хемілюмінісценція фагоцитів (Бурст-тест з E. Coli і ФМА)

% Од

95-100 600-1800

Спонтанна хемілюмінісценція фагоцитів

о/

1-20

Кількість натуральних кілерів (CD16)

о/

6-26

Кількість NK-кілерів (CD56)

0/

9-19

Кількість активованих гранулоцитів (CD16)

0/

65-95

Кількість нейтрофілів з негативною активацією (CD95)

0/

5-10

Кількість моноцитів с негативною активацією (CD95)

0/

5-7

Рівень Інтерлейкіна-1

пг/мл

30-50

Рівень Інтерлейкіна-6

нг/мл

30-500

Рівень колонієстимулюючого фактора

пг/мл

0-4,0

Рівень TNF

нг/мл

0-87

Показники гуморальної ланки неспецифічної резистентності

Рівень С-3 компонента комплементу в сироватці

г/л

0,9-1,8

Рівень С-4 компонента комплементу в сироватці

г/л

0,1-0,4

Титр комплементу в сироватці

Од. СН50

35-60

Рівень С-реактивного білка в сироватці

мг/л

<5

Рівень лізоцима в крові

Мкг/мл

7-14

Рівень ЦІК (циркулюючих імунних комплексів)

Од

30-90

Рівень ЦІК з Clq комплементом

мг/мл

0-40

Показники гуморальної ланки імунітету

Рівень імуноглобуліну А в сироватці

г/л

0,7-4,0

Рівень імуноглобуліну М в сироватці

г/л

0,4-2,3

Рівень імуноглобуліну G в сироватці

г/л

7,0-16,0

Рівень загального імуноглобуліну Е

МОд/мл

0-100

Рівень специфічних антитіл (за показаннями при виявленні

 

 

збудника для оцінки сили імунної відповіді)

 

 

Рівень онкомаркерів (за показаннями при підозрі на злоякісне

 

 

новоутворення)

 

 

Рівень антистрептолізину-0 в сироватці

МОд/мл

<200,0

Рівень ревматоїдного фактору в сироватці

МОд/мл

<14,0

Кількість Т-хелперів 2 типу (CD4/29)

о/ %

1-3

Рівень Інтерлейкіна-4

-

-

Рівень Інтерлейкіна-8

нг/мл

50-500

Кількість В-лімфоцитів (CD20)

%

8-19

Абсолютна кількість В-лімфоцитів (CD20)

109/л

0,19-0,38

Кількість активованих В-лімфоцитів (CD20/69)

%

6-12Найменування показників

Од. виміру

Норма

Кількість активованих В-лімфоцитів (CD23)

0/

6-12

Кількість В-лімфоцитів (CD5+)

0/

-

Кількість В-лімфоцитів TgA+

0/

1-3

Кількість В-лімфоцитів IgM+

0/

3-10

Кількість В-лімфоцитів IgG+

0/

2-6

Кількість В-лімфоцитів IgD+

0/

-

Показники клітинної ланки імунітету

Кількість лімфоцитів

%

25-39

Кількість Т-лімфоцитів (CD3)

%

50-80

Абсолютна кількість Т-лімфоцитів (CD3)

109 /л

1,1-1,7

Кількість Т-хелперів (CD4)

%

36-55

Абсолютна кількість Т-хелперів (CD4)

109 /л

0,4-1,1

Кількість Т-супресорів (CD8)

%

20-33

Абсолютна кількість Т-супресорів (CD8)

109/л

0,3-0,7

Імуно-регуляторний індекс Th/Tc

Од

1,5-2,5

Показник диференціювання Т-лімфоцитів

Од

0,9-1,0

Кількість Т-хелперів 1 типу (CD45 Ra)

0/

32-45

Кількість Т-лімфоцитів «пам'яті» (CD45 Ro)

0/

-

Кількість активованих Т-лімфоцитів (HLA-DR)

0/

12-20

Кількість Т-лімфоцитів з рецепторами до Інтерлейкіна-2 (CD25)

0/

13-24

Кількість нульових (недиференційованих) лімфоцитів

0/

5-27

Спонтанна бластна трансформація (РБТЛ) лімфоцитів

0/

до 10

Активована бластна трансформація лімфоцитів (РБТЛ) з фітогемаглютиніном (ФГА)

0/

36-54

Кількість активованих Т-хелперів (CD4/69)

0/

40-70

Кількість активованих Т-супресорів (CD8/69)

0/

40-70

Кількість лімфоцитів з негативною активацією (CD95)

0/

5-10

Активність Т-лімфоцитів у РТМЛ з ФГА

0/

20-80

Рівень рецепторів до Інтерлейкіна-2

нг/мл

700-5000

Рівень Інтерлейкіна-2

Од/мл

0-0,5

Рівень Інтерлейкіна-12

пг/мл

30-100

Рівень ІФН-у

пг/мл

30-50

Чутливість лімфоцитів до імуномодуляторів

0/

20-80

7.    Відсутність зрушень імунограми за наявності клінічної картини запального процесу має трактуватися як атипова реакція імунної системи і є обтяжуючою ознакою перебігу процесу.

8.    Оцінка імунного статусу - не єдиний, але один з найважливіших етапів виявлення хвороб, в основі яких лежать порушення в імунній системі людини.

 

Імунна система працює стереотипно, з використанням одних і тих же механізмів розпізнавання, руйнування і виведення чужорідного антигена. Умовно мікроорганізми можна підрозділити на позаклітинні і внутрішньоклітинні.

Головними ефекторними клітинами в боротьбі з позаклітинними збудниками (бактеріями) є нейтрофіли. Поглинальна і бактерицидна функції нейтрофілів різко посилюються в присутності комплементу і IgG. Вказані функції нейтрофілів активуються ФНП-а, IL-1 в, IL-6 та іншими цитокінами, продукованими макрофагами, природними кілерами (ІЧК-клітинами) і Т-лімфоцитами. Основну ефекторну функцію специфічного гуморального імунітету в захисті від позаклітинних збудників (бактерій) здійснюють антитіла, що синтезуються плазматичними клітинами (зрілими В-лімфоцитами). Участь антитіл як ефекторної ланки в імунному захисті здійснюється в 3-х формах: нейтралізація збудника і його токсинів; активація комплементу; опсонізація.

Як приклад імунної відповіді при гострій бактерійній інфекції приводимо історію хвороби хворої Л., 22 років, що страждала стрептококовою інфекцією та знаходилася на амбулаторному лікуванні в поліклініці з діагнозом: гострий (стрептококовий) фурункульоз (Приклад 1).

Імунограма (Приклад 1). Як показали результати імунологічного дослідження, у хворої Л. спостерігається помірний нейтрофільний лейкоцитоз, відносна лімфоцитопенія, підвищена ШОЕ. Вміст комплементу (білків гострої фази запального процесу) також підвищений. Спостерігається посилення поглинальної активності нейтрофілів (збільшення фагоцитарного індексу і фагоцитарного числа), спонтанної бактерицидності зі збереженням функціонального резерву окислювально-відновлювальних властивостей (підвищення спонтанного й індукованого НСТ-тесту, його резерву). Вміст циркулюючих імунних комплексів, імуноглобулінів класів M і G підвищений.

У цілому стан імунної системи відповідає гострому інфекційно-запальному процесу, реакція відображає наявність позаклітинної інфекції. Прогноз результату гострого запального процесу в конкретному випадку сприятливий і не вимагає імунокорекції. Рекомендується лікування: доксициклін 0,1 г 2 рази на день протягом 7 днів; тридерм змазувати шкіру в ділянці фурункулів 2 рази на день 7-10 днів, імуноглобулін людини нормальний по 4,5 мл в/м через день 2-3 рази, есенціале по 5,0 на автокрові в/в 1 раз на день 5-10 днів.

Приклад 1

Імунограма хворої Л., 22 роки. Діагноз: гострий фурункульоз

 

Показник

Результат

 

 

Норма

 

 

Гемоглобін

 

 

136

Ж - 115-145, Ч - 132-164 г/л

 

 

Еритроцити

 

 

4,0

Ж - 3,7-4 ,7, Ч - 4,0-5,1 • 1012 /л

 

 

Тромбоцити

 

200

150-320 • 109 /л

 

 

 

ШОЕ

 

 

22

2-15 мм / год

 

 

 

Лейкоцити

 

11,3

4-9 Г/л

 

 

 

 

Нейтр. 43-71 % 2000-6500

П/я 1-4 % 80-400

С/я

Еоз. 0,5-5% 80-370

Баз. 0-1% 20-80

Мон. 3-9% 90-720

Лімф. 25-37% 1600-3000

ВГЛ 1-5% 80-500

Плаз. 0-1% 20-80

72

10

62

1

0

7

18

2

0

8140

1130

7010

110

0

790

2003

230

0


Імунологічні показники

Результат

Норма (од. СІ)

Імунологічні показники

Результат

Норма (од. СІ)

Т- лімф CD-2

Е - РУК акт

60

50-60%

IgG

20,7

8,0-18,0 г/л

 

Е-РУК+ ГТ

62

-

IgM

3,25

0,2-2,0 г/л

 

Е - РУК тот.

68

50-80%

IgA

2,01

0,3-3,0 г/л

 

Абс. число

1380

1000-1800

ЦІК

132

30-50 од. опт. щільн.

 

Авто - РУК

6

1-10%

Поглинальна активність

ФІ

85

60-80%

 

Абс. число

120

60-200

 

ФЧ

4,66

1,5-3,5

В-лімф. CD-22

Ем - РУК

5

2-9%

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87 


Похожие статьи

О М Біловол - Клінічна імунологія та алергологія

О М Біловол - Основи діагностики, лікування і профілактики основних кардіологічних захворювань