М І Гнатюк - Наукові записки в 14 - страница 47

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 

Відомо, що кожна терміносистема має у своєму складі терміни, що виникли в результаті семантичного розвитку загальновживаної авто­хтонної лексики чи були утворені з використанням власномовних сло­вотвірних засобів, та терміни, запозичені з іншомовних терміносистем, чи такі, що були утворені на основі іншомовних елементів [1, с. 51]. Не є винятком з цього правила й французька футбольна термінологія. Зазна­чимо також той факт, що при перекладі футбольних термінів з французь­кої на українську мову будемо користуватися різними способами - вда­ватимемося до аналогій у тому випадку, якщо французький термін пе­рекладається за допомогою відповідного українського, і вони виступа­ють в ролі синонімів, скористаємось описовим методом, якщо вищезаз­начений варіант перекладу неможливий, або ж еквівалентом, якщо сло­восполучення не буде залежним від контексту і матиме образний харак­тер. Однак, у тому випадку, якщо не зможемо знайти потрібний варіант перекладу, доречною видається порада видатного лінгвіста Володимира Григоровича Гака: "При перекладі варто завжди дивитися у необхідний словник, але найкращим варіантом перекладу буде слово, яке не вказа­не в словнику" [8].

Доволі часто перекладачі, котрі володіють цими двома мовами, але не цікавляться футболом, просто не розуміють правильне значення та­ких футбольних термінів як, наприклад, "coup-de-foulard" (m) / "rabona" (m) ("удар з-під опорної ноги") чи "dribble (m) arc-en-ciel (m)" ("весел­ка" ; цей технічний прийом полягає в тому, щоб на ходу підібрати м'яч внутрішньою стороною стопи, перевести його на п'ятку другої ноги і з неї, підстрибнувши, підкинути його в повітря таким чином, що він поле­тить уперед над гравцем), або ж фразеологічних зворотів "aller a Romesans voir le pape" ("бути близьким до перемоги"), "casser du bois (m)" ("вдарити в штангу або поперечину"), "mouches (f, pl) ont change d'ane (m)" ("рахунок змінився"). Ось чому етимологія терміну відіграє одну з найважливіших ролей при перекладі. У випадку з французьким термі­ном "rabona" (m) зазначимо, що він спочатку був відомий як "перехрес­ний удар" (англійською "crossing-kick" та "maradona chip"). Однак зго­дом в Аргентині придумали нову назву - "рабона" (запозичено з тер­мінології танго за аналогією з рухом ніг у цьому танці). Додамо також, що вперше цей фінт використав італійський гравець Джованні Рокотел-лі у 1978 році [7]. Доцільним було б ввести саме неологізм "рабона" в українську термінологію футболу, оскільки він є інтернаціональним, а не вживати "удар з-під опорної ноги" тому, що у французькій мові та­кож маємо "contrdle (m) Cruiff" ("прокидання / передача м'яча з-під опо­рної ноги" ; вперше застосована на професійному рівні видатним грав­цем з Голландії Йоханом Круйффом), а це різні способи виконання пе­редач та ударів у футболі, і, таким чином, уникаємо двозначності й чітко розуміємо, який саме зміст міститься у цих термінах [6]. Що ж стосуєть­ся таких термінів як "dribble (m) arc-en-ciel (m)" та, наприклад, "casser du bois (m)", пояснення, насправді, прості. У першому випадку, рух, ко­трий описує нога гравця при виконанні цього прийому, нагадує вигляд веселки; друге ж словосполучення вимагає знання історії футболу - ко­лись ворота виготовляли з дерева (французькою "bois" (m) - "дерево" та "casser" - "вдарити").

Одна з головних проблем полягає в тому, щоб при перекладі укра­їнською мовою правильно передати семантику французького терміну. Наприклад, у французькій мові маємо "faire un arconada" / "пропусти­ти безглуздий гол" (йдеться про фінальну гру Чемпіонату Європи з фут­болу 27 червня 1984 року, коли іспанський воротар Арконада пропус­тив м'яч від Мішеля Платіні після того, як, здавалося, що він його впій­має; насправді, м'яч пролетів під ним), "madjer" (m) / "гол п'ятою" (по­ходить від імені алжирського гравця Раба Маджера та означає гол, за­битий п'яткою; саме такий, який йому вдався у фіналі Кубку Європей­ських Чемпіонів 1987 року), "panenka" (m) / "легенький підсічений удар по м'ячі" (від імені чеха Антоні Паненки, котрий на Чемпіонаті Євро­пи 1976 року, пробиваючи пенальті у грі проти збірної Німеччини, легко вдарив у центр воріт у той час, коли голкіпер, сподіваючись на потужний удар, кинувся у кут воріт). У даному випадку, бачимо, що імена гравців стали складовою частиною футбольних словосполучень і увійшли до ін­тернаціональної лексики цього виду спорту.

Ще одним важливим питанням є правильний переклад абревіатур, ко­трі зустрічаємо у французькій футбольній термінології. Саме в цьому ви­падку перекладач повинен бути максимально уважним для того, щоб ві­добразити точний зміст. Як приклад, можемо навести найбільш уживані абревіатури у галузі футболу - "Federation (f) frangaise de football (m)" / FFF- "Французька футбольна федерація", "Federation (f)Internationale de Football (m) Association (f)" / FIFA - ФІФА (Міжнародна Асоціа­ція Футбольних Організацій), "Agence (f) mondiale antidopage" / AMA - "Всесвітня антидопінгова агенція", "Association (f) europeenne des clubs (m, pl)" /ECA - "Європейська клубна асоціація", "Coordination (f) Nationale des Supporters (m, pl)" / CNS- "Національне Об'єднання Вбо­лівальників" (у Франції), "Syndicat (m) national des administratifs (m, pl) et assimiles (m, pl) du football (m)" / SNAAF - "Національна спілка адмі­ністративних працівників футбольної галузі" (у Франції), "Tribunal (m) arbitral du sport (m)" / TAS - "Арбітражний спортивний суд", "Union (f) des associations (f, pl) europeennes de football (m)" / UEFA - "УЄФА" (Європейський Союз Футбольних Асоціацій), "Union (f) des clubs (m, pl) professionnels de football (m)" / UCPF - "Об'єднання професійних фут­больних клубів" (у Франції), "Union (f) nationale des educateurs (m, pl) et cadres (m, pl) techniques de football (m)" / UNECATEF - "Національна спілка наставників та адміністративних працівників футбольної галу­зі" (у Франції), "Union (f) nationale des footballeurs (m, pl)professionnels" / UNFP - "Національна спілка професійних футболістів" (у Франції). Поряд з ними, у термінології футболу французької мови можемо зустрі­ти й менш розповсюджені абревіатури - CREME [chaud (m), repos (m), etirements (m, pl), massage (m), essai (m) de reprise (f)] - дослівно україн­ською мовою "тепло, відпочинок, розтягнення, масаж, спроба продо­вжити звичний ритм" (дії, котрі виконуються при травмах, наприклад, зведенні суглоба) та GREC [glace (f), repos (m), elevation (f), compression f)] - дослівно українською мовою "холод, відпочинок, підйом, стиснен­ня" (дії, котрі виконуються при травмах, наприклад, вивиху) [6].

Важливим для перекладача є знання тонкощів використання тих чи інших фразеологічних зворотів саме у футбольній сфері та особливос­ті їх адекватного перекладу. Наприклад - "carriere (f) en dents (f, pl) de scie (f)" ("кар'єра зі взлетами і падіннями""), "reponse (f) du berger (m) a la bergere" ("відповісти /зіграти так, як зіграли з тобою""), "passer entre le mur et le papier peint" ("віддати передачу крізь маленьку вільну зону"), "grappiller des points (m, pl)" ("брати очки будь-де, де трапить­ся нагода (про команду внизу турнірної таблиці"), "avoir la tete dans le sac" / "ne pas voir le jour" / "se faire manger" ("перебувати під доміну­ванням суперника"), "enfoncer le clou" ("забити ще один або декілька голів і збільшити рахунок"), "etre a la baguette" ("грати першу скрипку в команді"), "etre lanterne (f) rouge" ("займати останнє місце в чемпіо­наті"), "prendre une avoinee / une casquette / une deculottee / une musette / une pilule / une raclee / une valise" ("програвати з великим рахунком").При перекладі термінології слід завжди пам'ятати про особливості зовнішніх та внутрішніх запозичень. Наведемо такі терміни - "biscotte" (f) ("жовта картка"', а не "сухар"), "mercato" (m) ("трансферний пе­ріод", а не "базар"), "bleuets" (m, pl) ("молодіжна збірна Франції", а не "волошки"), "treve (f) hivernale/estivale" ("зимова/літня перерва", а не "перемир'я"), "boulet (m) de canon (m) /fusee (f) /missile (m)" ("гармат­ний постріл", а не "ядро / ракета / балістична ракета").

Необхідність знання футбольної історії перекладачем можна проі­люструвати за допомогою кількох наступних прикладів - "Coupe (f) des villes (f, pl) de foires (f, pl)", "arret (m) Bosman", "main (f) de Dieu (m)", "catenaccio (m)", "verrou (m) suisse" / "Rappan", "coup-de-chapeau (m)" / "tour-du-chapeau (m)"/ "hat-trick (m)"/ "triple" (m), "derby" (m), "faire du petit bois (m)", "effet (m) Magnus". Отож, словосполучення, котре ви­користовувалось для найменування турніру з футболу у середині ХХ сто­ліття - "Coupe (f) des villes (f, pl) de foires (f, pl)", тобто Кубок Ярмарок, має просту етимологію. У цьому турнірі, з часу його заснування (18 квіт­ня 1955 року) брали участь команди з міст Європи, де регулярно відбу­вались ярмарки. Французьке слово "foire" (f) перекладаємо українською мовою "ярмарка". Словосполучення "arret (m) Bosman" ("правило Бос-мана" , яке дозволяє гравцеві, в котрого закінчився контракт з клубом, пе­рейти в інший без грошової компенсації), приводить нас до історії, котра трапилась у 1990 році з гравцем бельгійського "Льєжа" Жаном-Марком Босманом. Після закінчення контракту клуб запропонував гравцеві його продовжити, однак значно зменшивши при цьому зарплату. Босман мав пропозицію про перехід до французького "Дюнкерка", котрий запропо­нував хороші умови, але не бажав платити відступні. Компроміс не був досягнутий, гравець залишився без роботи. Проте він продовжував суди­тися з УЄФА та "Льєжем". 15 грудня 1995 року бельгійський суд визнав, що прийняте Європейським Союзом законодавство не дозволяє обмеж­увати право людини на свободу пересування після закінчення дії контр­акту і вимога компенсації є порушенням закону. Таким чином, транс­ферна система була визнана незаконною. Босман також вів справу проти УЄФА, котра стосувалась ліміту на легіонерів. Ця скарга також була за­доволена. Справа мала значний вплив на подальший розвиток європей­ського футболу. Кожна людина, котра нехай навіть і не цікавиться фут­болом, безсумнівно, чула про, напевно, один з найвідоміших висловів - "рукаБога" (французькою "main (f) de Dieu (m)"), появі якого завдячу­ємо Дієго Марадоні. На Чемпіонаті Світу 1986 року в Мексиці, в одній четвертій фіналу, в матчі Аргентина - Англія, Марадона забив гол ру­кою, і його було зараховано. На післяматчевій прес-конференції Марадо-на пожартував: "Це була "рука Бога". Що стосується терміну "catenaccio (m)" (італійською мовою "навісний замок"; "засув"; "клямка"), відомо,що він виник завдяки одному з найкращих тренерів ХХ століття Еленіо Еррері, який винайшов тактичну схему, котра передбачала жорстку гру "від оборони" [2, с.405]. Три або ж навіть чотири захисники персональ­но опікували нападників суперника, позаду розміщувався вільний захис­ник (французькою "arriere (m) libre" / "libero (m)" / "verrouilleur (m)" / "premier defenseur (m)" / "betonneur (m)"). Система була орієнтована на швидкі контратаки. Терміни "verrou (m) suisse" / "Rappan" перекладає­мо українською мовою як "швейцарський замок" або ж "рігель". В свій час швейцарські тренери намагалась розмістити захисників якомога на­дійніше. Одним з провідних фахівців при цьому вважали відомого ав­стрійського спеціаліста Карла Раппана [Rappan], який успішно застосо­вував подібну тактику на чолі збірної Швейцарії на чемпіонатах світу з футболу у 1938 та 1954 роках. Головна ідея системи полягала у тому, що позаду лінії оборони знаходився захисник, котрий атакував усіх, хто зу­мів прорватися крізь перший ешелон захисту (німецькою мовою "Riegel" (m) - "засув"; "рігель"). Терміни "хет-трик" та "дербі" також мають ці­каві історії створення. "Хет-трик" походить від правила англійського крикету ХІХ століття, коли гравцеві, що кидає м'яч (боулеру), вдається відправити три рази підряд в аут трьох суперників трьома кидками. Це надзвичайно важко зробити. Тим, кому це вдавалося - власний клуб пре­зентував шапку (англійською "hat" - "шапка"). Слід додати, що в крикет тоді грали в циліндрах. "Дербі" означає поєдинок між командами, котрі знаходяться близько географічно, і походить від імені засновника гран-прі з кінних перегонів в Англії лорда Дербі. Інший приклад - коли го­ворять про гравця, котрий б'є суперника по ногах, то вживають у фран­цузькій мові наступне словосполучення "il fait du petit bois (m)". Пояс­нення, насправді, дуже просте - колись щитки робили з дерева, під впли­вом ударів вони ламались, ось чому тепер маємо вираз "faire du petit bois (m)". Що стосується терміну "effet (m) Magnus" (українською "ефект Магнуса"), відомо, що його запозичили з галузі фізики. Цей термін озна­чає "відхилення тіла, що обертається, від прямолінійного руху". Видат­ний український гравець, а згодом тренер Валерій Васильович Лобанов-ський у грі за київське "Динамо" часто вдавався до цього прийому при виконанні "кутових ударів" (французькою "corner (m)" / "coup (m) de coin (m)" / "coup-de-pied-de-coin (m)" / "jet (m) de coin (m)" / "tir (m) de coin (m)"). Хрестоматійним голом з використанням "ефектуМагну­са" є м'яч у ворота Фаб'єна Бартеза, забитий захисником збірної Брази­лії Роберто Карлосом у грі 1997 року Франція - Бразилія при виконанні штрафного удару з відстані 35 метрів.

Як вже було зазначено вище, інколи у французькій мові спостері­гаємо утворення футбольних термінів від власних імен гравців, однак, зараз, це явище не є доволі поширеним. Можемо навести лише кількаприкладів: "papinade" (f ("сильний удар з льоту"; від імені нападни­ка збірної Франції Жан-П'єра Папена), "redondo" (f) ("обігрування шля­хом прокидання м'яча п'ятою повз суперника, знаходячись до нього спи­ною"; від імені гравця збірної Аргентини Фернандо Редондо), "baka" (f ("втрата стовідсоткового гольового моменту перед воротами супер­ника" ; від імені гравця збірної Нігерії Ібрагіма Бакайоко), а також тер­мін "espaldinha" (f) ("прийом / передача м'яча спиною"; утворений від іспанського слова "espalda" (f) - "спина" та імені бразильця Роналдінь-йо [Ronaldinho], котрий відомий виконанням подібних технічних при­йомів). При їх перекладі все ж краще вдаватися до описового методу, оскільки він сприяє розумінню точного змісту терміну.

Проте чи не найбільшу проблему становлять питання, котрі стосу­ються можливих способів перекладу назв футбольних фінтів, як, напри­клад, - "grand pont (m)", "petit pont (m)", "aile (f) de pigeon (m)", "coup (m) du scorpion (m)", "coup (m) du sombrero (m)", "rateau" (m) тощо. Ко­жен термін, котрий використовується у французькій мові для позначення номінації певного фінта, містить в собі емоційне навантаження. У цьому випадку присутній емотивний компонент значення з образно-емоційною стороною. Семантика кожного терміну відкрита до модифікацій, оскіль­ки термін входить до складу фахової мови. Розглянемо лише найпоши­реніші терміни. Наприклад, загальновідомі такі технічні прийоми у фут­болі як прокидання м'яча повз суперника або поміж його ніг з метою об-ігрування. У першому випадку, у французькій мові маємо "grand pont (m)", а в другому - "petitpont (m)", де "pont" (m) - "міст", а "grand" та "petit", відповідно, "великий" та "маленький". Або ж інші приклади -"roulette" f), "rateau" (m), "saut (m) de grenouille (f)", "double contact (m)", "virgule" f), "cafe creme (m)" / "tic-tac (m)". Термін "roulette" (f відомий в українській мові як "рулетка" або "фінт Зідана". Він поля­гає в тому, щоб на ходу стати однією ногою на м'яч, розвернутися, дру­гою ногою вдарити по ньому, обвівши суперника при цьому і продовжи­ти рух. Уперше у грі його використав відомий бразильський гравець Га-рінча, хоча він не виконував повний оберт корпусу. Оберт на 360 граду­сів почав здійснювати один з найкращих гравців в історії футболу, арген­тинець Дієго Марадона. Фінт носить ім'я гравця збірної Франції Зінеді-на Зідана тому, що саме він прославився віртуозним його застосуванням, піднявши рівень виконання до справжнього футбольного мистецтва [7]. Термін "rateau" (m) (українською мовою "граблі") має кілька значень: 1) під час дриблінгу чи імітації руху провести м'яч зовнішньою сторо­ною стопи в протилежну сторону; 2) підвести м'яч до себе ногою для того, щоб його згодом проштовхнути у вільний простір тоді, коли су­перник почне атакувати; 3) провести м'яч підошвою в сторону [6]. По­яснення терміну "saut (m) de grenouille (f)" ("стрибки з м'ячем, затис­нутим між двома ногами"), де "saut" (m) - "стрибок", а "grenouille" (f) - "жаба", таке - рух гравця у цьому випадку нагадує стрибки жаби. Мож­на навести також синонім до цього терміну - "cuautemwa " (f), утворений від імені гравця збірної Мексики Куатемока Бланко, який на Чемпіона­ті Світу 1998 року у Франції, у грі проти Південної Кореї спробував ви­конати подібний фінт. Французький футбольний термін "double contact (m)" (дослівно українською мовою "подвійний контакт") використову­ється для позначення швидких ударів по м'ячі зовнішньою та внутріш­ньою стороною стопи для того, щоб ввести суперника в оману. Водно­час, у французькій мові також маємо терміни "virgule" (f)/ "flipflap (m)", тобто "різке зміщення м'яча зовнішньою стороною стопи в одну сторо­ну, а потім швидке повернення його назад внутрішньою стороною сто­пи тієї ж ноги" та "cafe creme (m)" / "tic-tac (m)" - "швидкі удари по м'ячі зовнішньою та внутрішньою частинами стопи". Кожний з цих термінів відображає певний нюанс у виконанні вищезазначеного фін-та. Французькі футбольні терміни "aile (f) de pigeon (m)" (українською "удар по м'ячі зігнутою в сторону зовнішньою стороною стопи" ; де "aile" (f) - "крило", а "pigeon" (m) - "голуб"), "coup (m) du scorpion (m)" ("удар-скорпіон" ; рух жала скорпіона під час виконання ним удару) ви­користовуються для позначення ударів по м'ячі та утворені за аналогію руху ніг гравця під час виконання удару. Термін "coup (m) du sombrero (m)" ("парашут"; де "coup" (m) - "удар", а "sombrero" (m) - "сомбре­ро") можна пояснити тим, що гравець, виконуючи подібний фінт, пови­нен перекинути м'яч дуже низько над суперником, "так, щоб він проле­тів ледь над головою". Висновки.

Страницы:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 


Похожие статьи

М І Гнатюк - Наукові записки

М І Гнатюк - Наукові записки в 11

М І Гнатюк - Наукові записки в 14

М І Гнатюк - Наукові записки в 15

М І Гнатюк - Наукові записки в 16